• Rozlúčka s maturantmi

     • V piatok 11. mája 2018 sa uskutočnila na našej škole rozlúčka so žiakmi maturitných ročníkov. Všetko sa začalo príhovorom pani riaditeľky a losovaním oddelení, na ktorých prebehla praktická maturitná skúška. Po losovaní pani riaditeľka ocenila žiakov, ktorí dosiahli počas štúdia na našej škole výborné výsledky, žiaci sa úprimným príhovorom poďakovali všetkým za celé 4 roky a následne boli tretiakmi odprevadení až na školský dvor. Urobili si spoločné fotky a spevom  navštívili všetky triedy, aby sa už definitívne rozlúčili aj s ostatnými žiakmi. Prajeme všetkým maturantom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

     • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR

     • Vo štvrtok 19. apríla 2018 mali žiaci IV. ročníka  možnosť stretnúť sa s pracovníčkami z oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSVaR v Ružomberku. V prednáške spojenej s prezentáciou sa študenti dozvedeli  o úlohách i povinnostiach po ukončení štúdia a o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v rámci svojho odboru.

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali žiaci v 2 súťažných odboroch:  Zdravotníctvo, farmakológia a Pedagogika, psychológia, sociológia. V súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia sa umiestnili Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská z III.A so SOČ na tému „Splin“ a Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková z II.B so SOČ na tému „Nič mi nie je...“ na 6. mieste. V súťažnom odbore Zdravotníctvo, farmakológia obsadili Patrícia Žihlavníková, Jakub Krišanda a Miroslav Tkáč z II.A so SOČ na tému „Diabetes mellitus – liečba“ tiež 6. miesto.

     • Ocenenie pedagóga ku Dňu učiteľov

     • Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) boli na mestskom úrade v Ružomberku ocenení učitelia zo všetkých ružomberských škôl. Za našu Strednú zdravotnícku školu M. T. Schererovej bola tento rok ocenená PhDr. Gabriela Lešková - sr. Marieta. PhDr. Gabriela Lešková je odborná vyučujúca s dlhoročnou pedagogickou praxou. Počas svojho pôsobenia sa zodpovedne ujala pozície zástupkyne riaditeľky školy, výchovnej a kariérnej poradkyne či koordinátorky spolupráce so školským parlamentom. Veľmi aktívne rozvíja študentov v rôznych oblastiach stredoškolskej odbornej činnosti s úspešným umiestnením na okresnej a krajskej úrovni. Rozvíja medzinárodnú spoluprácu školy v projektoch Erasmus a E-twinning.

     • Duchovná obnova žiakov

     • V čase písomných maturít sa žiaci 1.-3. ročníka duchovne obnovovali v pastoračnom centre pri Kostole Sv. Kríža v Ružomberku. Témou o odvážnej viere ich previedli novicky Milosrdných sestier Svätého kríža: Sr. Chiara, Sr. Sára a Sr. Noemi so svojou magistrou Sr. Teréziou Benediktou SCSC, ktoré k nám zavítali z Trnavy. Krátku prednášku striedali rozhovory a zdieľanie. Celý program vyvrcholil sv. omšou, ktorú celebroval p. Andrej Gábriš.  

     • Biblická olympiáda

     • V stredu 21.3.2018 sa naše žiačky z 3.B triedy (Alžbeta Lieskovská, Petra Pjosová a Terézia Matejčáková) zúčastnili okresného/dekanátneho kola v Biblickej olympiáde, ktorá sa konala v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Podarilo sa im vybojovať krásne 2. miesto a postúpiť na krajské/diecézne kolo. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v diecéznom kole.

     • Matematický Klokan

     • Dňa 20.3.2018 sa 22 žiakov z našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický Klokan. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii Kadet junior.

     • Exkurzia v Hospici sv. Alžbety

     • Dňa 13.3.2018  sa žiaci 2. ročníka v doprovode Mgr. Lucie Kajúchovej, Mgr. Viery Dömötörovej - sr. Karmely a ThLic. Mgr. Martiny Čupovej - sr. Simeony zúčastnili exkurzie v Hospici sv. Alžbety v Ľubici. Exkurziu viedla vedúca sestra tohto zariadenia pre nevyliečiteľne chorych - sr.Lucieta. Na úvod ich privítal a prihovoril sa im aj riaditeľ zariadenia PhDr. Štefan Kuffa. Žiaci mali možnosť pozrieť si toto zariadenie pre umierajúcich, zoznámiť sa s prostredím, s podmienkami, v ktorých sú klienti. Prezreli si miesto, kde sa nevyliečiteľne chorým vytvárajú podmienky pre dôstojný odchod zo života. Žiaci boli v priamom v kontakte s chorými rôzneho veku od malých detičiek, svojich rovesníkov, ale aj starších ľudí. "Nikto nie je zbytočný na tomto svete kto uľahčuje bremeno inému."

     • Súťaž v snowboardingu

     • V dňoch 11.2. a 15.3.2018 sa náš žiak Dávid Trnovský z III.A zúčastnil Školského pohára v snowboardingu v Jasnej, ktorý organizovala Slovenská asociácia športu na školách. V kategórii Juniori - SBX (snowboard cross) vybojoval výborné 2. a 3. miesto za čo mu srdečne gratulujeme.

      (foto: archív Dávid Trnovský)

     • Okresné kolo SOČ

     • SOČ – Stredoškolská odborná činnosť  je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl. Podporuje experimentovanie a bádanie. Napomáha rozvoju osobnosti žiakov. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúsenosti a talentu mladých ľudí.

      Dňa 6. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Našu školu reprezentovali v súťažných odboroch:

      Súťažný odbor: 05  Životné prostredie, geografia, geológia:  Jakub Letavay a Juraj Hrabuša.

      Súťažný odbor: 06 Zdravotníctvo, farmakológia: Martina Martinková, Jakub Krišanda,

                                                                                   Miroslav Tkáč a Patrícia Žihlavníková.

      Súťažný odbor: 11 Informatika: Karolína Labašková a Monika Orosová.                         

      Súťažný odbor: 17 Pedagogika, psychológia, sociológia:

                              Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská,

      Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková.

      Na 1. mieste v okresnom kole SOČ v súťažnom odbore 17 Pedagogika, psychológia a sociológia sa umiestnili Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská z III.A so SOČ na tému „Splin“.

      2. miesto obsadili Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková z II.B so SOČ na tému „Nič mi nie je...“

      V súťažnom odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia sa na 2. mieste umiestnili Patrícia Žihlavníková, Jakub Krišanda a Miroslav Tkáč z II.A so SOČ na tému „Diabetes mellitus – liečba“.

      3. miesto obsadila Martina Martinková so SOČ na tému „Obsedantno-kompulzívna choroba“. 

      V súťažnom odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia žiaci II.A Jakub Letavay a Juraj Hrabuša obsadili 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme!  

      Do krajského kola postúpili žiaci z prvého a druhého miesta.

     • Krajský stredoškolský parlament

     • Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zvolal členov Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK na ustanovujúce zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. februára 2018  v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Na začiatku sa prihovorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Potom boli členom odovzdané menovacie dekréty. Za našu školu si dekrét prevzala Nikola Koraušová, predsedníčka žiackej školskej rady na našej škole. Po schválení štatútu a voľbe novej predsedníčky bol predstavený grantový program odboru školstva a športu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac“.

     • Školské kolo SOČ

     • 15. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). So svojimi prácami sa predstavilo 25 žiakov v štyroch súťažných odboroch. Do okresného kola za jednotlivé súťažné odbory postúpili Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská, Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková, Martina Martinková, Jakub Krišanda, Miroslav Tkáč a Patrícia Žihlavníková, Karolína Labašková a Monika Orosová, Jakub Letavay a Juraj Hrabuša. Srdečne blahoželáme.

     • Výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show

     • Celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zúčastnilo 44 žiakov.

      V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ sa zúčastnilo na celoslovenskej úrovni 1540 žiakov.

      V druhej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka SOŠ bolo 1029 súťažiacich.

      Na 1. mieste v rámci školy a titul TOP EXPERT získal Jakub Krišanda z II.A. (celoslovenské

      umiestnenie – 35. miesto)

      Na 2. mieste sa umiestnil a titul TOP EXPERT získal Juraj Hrabuša z II.A (celoslovenské

      umiestnenie – 82. miesto)

      a na 3. mieste v rámci školy a titul TOP EXPERT získal Štefan Longauer z II.A. (celoslovenské

      umiestnenie – 86. miesto)

      Titul EXPERT na Dejiny, udalosti, umenie získali: Jakub Krišanda, Jakub Letavay, Jakub Blaško

      a Miroslav Tkáč.

      Titul EXPERT na Góly, body, sekundy získali: Jakub Krišanda, Štefan Longauer, Juraj Hrabuša

      a Róbert Bielesch.

      Titul EXPERT na Mozgolamy získala Terézia Matejčáková.

      Titul EXPERT na Svetobežník získali: Stanislav Okál, Miroslav Tkáč, Juraj Hrabuša a Štefan

      Longauer.

      Všetkým oceneným a zúčastneným srdečne blahoželáme.

     • Výberové konanie na odbornú stáž

     • Dňa 7.2.2018 sa uskutočnilo výberové konanie na odbornú stáž do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici. Zúčastnili sa ho žiačky III.A a III.B triedy: Ruszóová Lorianna, Blanová Michaela, Smiešková Daniela, Goreková Denisa, Smiešková Veronika, Lieskovská Alžbeta,  Matejčáková Terézia, Pethövá Soňa a Pjosová Petra. Všetky žiačky úspešne absolvovali výberové konanie. Odbornej stáže v Hospici svätej Alžbety sa zúčastnia v rámci súvislej odbornej praxe. 

     • Lyžiarsky výcvikový kurz 2018

     • V dňoch 21.-26.1.2018 žiaci prvého ročníka absolvovali Lyžiarsky výcvikový kurz vo Vysokých Tatrách –  v Dolnom Smokovci. Žiaci sa mohli naučiť i zdokonaliť v lyžovaní v krásnom prostredí s výhľadmi na Vysoké Tatry, v rámci spoločenských večerov sa kultúrne zabávať a spoznávať svojich spolužiakov. Sväté omše i duchovnú starostlivosť o nás  vykonával František Dezider Alberty, OFMCa. V rámci oddychového dňa sme navštívili Štrbské pleso. Vrcholom kurzu boli lyžiarske preteky, po skončení ktorých sme ocenili najlepších  žiakov zo začiatočníkov (1. Martina Maťovčíková, 2. Martina Stolárová, 3. Anna Mária Zámečníková) a pokročilých (1. Adam Matoš, 2. Veronika Šinaľová, 3. Dominika Koštialová). Ocenili sme aj najväčší lyžiarsky pokrok (Emma Balleková) a najkrajšiu izbu, ktorá získala najviac bodov počas celého kurzu (Mária Švalecová, Mária Rerková, Anna Mária Zámečníková). Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal pod vedením p. riaditeľky MUDr. Ľubomíry Albertyovej, zdravotníka vykonávala triedna učiteľka I.A triedy PhDr. Marta Bednáriková a priebeh lyžovania mali nastarosti Mgr. Rastislav Palider, Mgr. Tomáš Mlynárik a PhDr. Pavol Šípoš. Za úspešne zvládnutý kurz všetkým srdečne ďakujeme.

      Celú fotogalériu si môžete prezrieť na našej facebookovej srtánke TU

     • Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite

     • Žiaci 3. ročníka sa dňa 6.2.2018 zúčastnili dňa otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity, kde im boli predstavené jednotlivé katedry tejto fakulty - Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra fyzioterapie, Katedra laboratórnych  vyšetrovacích  metód, Katedra rádiologickej techniky a Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tiež mali možnosť vidieť ukážky zo záchrannej akcie a pôrod na simulátore.

     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 30.1.2018 sa uskutočnila prednáška o finančnej gramotnosti pre žiakov štvrtého ročníka. Prednášajúci Michael Vessa hovoril o zvyšovaní  finančnej gramotnosti a o vstupe na finančný trh pre budúcich absolventov.

     • Školenie študentského parlamentu

     • Iuventa- Slovenský inštitút mládeže v Žilinskom kraji pripravilo v dňoch  8. – 10. 1.2018 školenie pre nových členov žiackych školských rád stredných škôl. Vzdelávanie pre nich  realizovala Rada mládeže Žilinského kraja Penzióne pod Oblazom  v Terchovej. Našu školu reprezentovali Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská. 

     • Koleda 2018

     • V pondelok 8. 1. 2018 sme sv. omšou  o 7:00 hod. v školskej kaplnke začali nový kalendárny rok 2018. Počas novoročnej koledy sme si od Pána Boha vyprosovali veľa milostí, šťastia, zdravia, radosti a lásky počas celého roka 2018. Páter Ondrej Gábriš, SJ v sprievode koledníkov po jej skončení požehnal  triedy, odborné učebne, kabinety a ostatné priestory, v ktorých pracujeme. Tento deň bol krásnym vstupom do nového kalendárneho roka na našej škole. Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej praje všetkým šťastný nový rok 2018.

     • Vianočná akadémia 2017

     • Narodenie Božieho Syna si každý rok pripomíname na vianočnej akadémii a tak sme sa všetci stretli v piatok 22.12.2017 v školskej kaplnke.  Žiaci si v spolupráci s pedagógmi pripravili krásny program - hudobné čísla, spevácke výkony a divadelné predstavenie stvárňujúce podstatu Vianoc - narodenie Ježiša Krista. Po bohatom programe pani riaditeľka ocenila žiakov za úspešnú reprezentáciu a dosiahnuté výsledky v športových súťažiach v regióne a zástupcovia jednotlivých tried si rozdali darčeky, ktoré našli pod vianočným stromčekom. Na záver sme si popriali požehnané Vianoce.