• Výsledky prijímacieho konania 2020-21

     • Milí rodičia a žiaci!

      Zverejňujeme Vám výsledky prijímacieho konania pre 4-ročné denné štúdium v odbore praktická sestra.

      V najbližších dňoch Vám bude doručené poštou rozhodnutie o prijatí, ktorého súčasťou bude kód žiaka i tlačivo záväzného potvrdenia o nastúpení na štúdium. Vyplnené tlačivo OBRATOM zašlite na szsmtsrbk@gmail.com alebo poštou, najneskôr do 4. júna 2020.

      Budeme radi, ak nám Vaše rozhodnutie oznámite čo najskôr, aby sme prípadne Vaše uvoľnené miesto mohli poskytnúť ďalšiemu uchádzačovi.

      V prípade akýchkoľvek otázok zavolajte na číslo: +421 444 328 166 alebo 0915885144 v čase od 8:00 - 15:00 hod.

      Tešíme sa na Vás!

     • 3. miesto v okresnom kole SOČ

     • S prácou s názvom Atopický ekzém, sa naša žiačka 2. ročníka Kristína Tholtová, umiestnila na 3. mieste v okresnom kole v stredoškolskej odbornej činnosti. Do okresného kola boli zahrnuté práce žiakov z dvoch okresov - Ružomberok a Liptovský Mikuláš. K úspešnému reprezentovaniu našej školy jej gratulujeme.

     • Hrdinovia dnešných dní

     • Naše žiačky Zuzana Bebjaková a Diana Beskydová z 1.A sa zúčastnili výzvy "Hrdinovia dnešných dní", ktorú organizovalo Združenie katolíckych škôl Slovenska. V tejto výzve mali žiaci vyjadriť povzbudenie a poďakovanie za prácu a lásku  hrdinom dnešných dní - zdravotníkom.

      Prezident ZKŠS poďakoval za krásne, povzbudivé a hodnotné umelecké pozdravy. Našim žiačkam ďakujeme za zapojenie sa do tejto aktivity.

       

      Práce všetkých prác žiakov z 35 škôl a škôlok z celého Slovenska si môžete pozrieť na tomto odkaze:

     • Virtuálna učebňa anatómie

     • Budúci zdravotníci v Ružomberku budú využívať najnovšiu 3D technológiu na výučbu anatómie ako prví na Slovensku.

      Ružomberok, 7. mája 2020

      Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej otvára ako prvá na Slovensku Virtuálnu Anatomickú Učebňu (VAU) novej generácie. Študenti Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku tak vymenia obrázky ľudského tela v učebniciach za virtuálnu pitevňu. V škole sa dnes otvára virtuálna anatomická učebňa novej generácie, ktorá využíva najnovšie technológie virtuálnej reality.

      V zdravotníckych študijných odboroch zaraďujeme anatómiu k nosným predmetom, no pre veľký rozsah učiva a latinské názvoslovie ju väčšina študentov považuje za jeden z najťažších. „Študijný predmet je náročný na predstavivosť, učenie a zapamätanie. Vďaka virtuálnej realite budú mať žiaci oveľa jasnejšiu predstavu o umiestnení jednotlivých orgánov v tele.“ hovorí PhDr. Antónia Dobrovičová, riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku.

      Verím, že sa štúdium stane pre žiakov atraktívnejším a vďaka 3D technológiám si žiaci zapamätajú učivo dlhodobejšie. „Študenti nie sú zvyknutí v dnešnej dobe čítať knihy v printovej podobe, zaujímajú ich informácie z internetu a elektronických médií. Virtuálna anatomická učebňa predstavuje progresívne prvky vo vzdelávaní, ktoré sú študentom blízke,“ zdôrazňuje Antónia Dobrovičová. Okrem vylepšenia výuky pomocou špičkovej technológie vo virtuálnej učebni chce škola pritiahnuť do svojich tried aj viac žiakov.

      „Aplikácia umožňuje študentom skúmanie ľudského tela v troch dimenziách, pretože doteraz sa všetko učili prevažne z 2D obrázkov v učebniciach. Študenti vďaka tejto technológii učivo pochopia oveľa lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie. Vybrané štruktúry môžu interaktívne otáčať, nakláňať, zväčšovať či oddeľovať tak, akoby mali reálne sústavy ľudského tela v ruke pred sebou," vysvetľujeMUDr. Tomáš Brngál, ktorý založil spoločnosť Virtual Medicine, s.r.o.a spolu so svojím tímom aplikáciu vytvoril. „Aplikácia navyše obsahuje aj prvky gamifikácie, vďaka čomu si budú môcť študenti otestovať svoje vedomosti hravou a interaktívnou formou testov" vysvetľuje. Aplikácia zároveň obsahuje pomenovania jednotlivých častí tela v slovenčine aj v latinčine a ich základnú charakteristiku.

      Aplikácia, prispôsobená potrebám strednej zdravotníckej školy, obsahuje všetky zložky ľudského tela od svalov, kostí, ciev, nervov, orgánov až po jednotlivé sústavy.  Virtual Medicine, s.r.o. otvára už svoju 8. virtuálnu anatomickú učebňu na Slovensku a v Česku, pričom v Ružomberku budú mať prvú VAU najnovšej generácie, ktorá funguje pomocou špičkovej technológie Oculus Quest.

      Kľúčové fakty o VAU (Virtuálnej Anatomickej Učebni):

      “Počas testovania na iných školách sa ukázalo, že naša aplikácia fungujúca vtedy ešte na staršej technológii zvýšila znalosti študentov v priemere o viac ako 25%, pričom veríme, že vďaka tejto novej špičkovej technológii to môže byť ešte viac. 84% študentov uviedlo, že vďaka aplikácii sa im anatómia učila oveľa ľahšie, 92% študentov by chcelo mať vo VR dokonca viac predmetov (napr. Fyziológiu, Histológiu, Imunológiu, atď.) a 94% odporúčilo našu aplikáciu svojim priateľom” dodáva Tomáš Brngál. 

       

      • v decembri 2016 bola otvorená prvá Virtuálna Anatomická Učebňa (VAU) pre študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského
      • v Ružomberku bude VAU novej generácie využívať takmer 260 žiakov zo študijných odborov zdravotnícky asistent a praktická sestra a učebného odboru sanitár
      • aplikácia obsahuje aj prvky gamifikácie a popis jednotlivých štruktúr ľudského tela spolu s ich slovenskými i latinskými názvami
      • komerčnú aplikáciu od Virtual Medicine, s.r.o. dnes používajú desaťtisíce ľudí už vo viac ako 180 krajinách sveta

      Všetky fotky nájdete na našom FB TU

      tlacova_sprava_VAU_Ruz__omberok_07_05_2020(1).docx

     • Online sv. omša pre žiakov

     • Milí naši žiaci,

      srdečne vás pozdravujeme vo veľkonočnom čase!

      Posielame Vám pozvánku na spoločné slávenie svätej omše

      prostredníctvom internetového vysielania z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave,

      v stredu 22. apríla 2020 o 16,00,

      celebrantom bude otec biskup Jozef Haľko.

      Svätá omša je určená pre žiakov katolíckych škôl a školských zariadení z celého Slovenska.

      Môžete sledovať na webe zkss.sk 

      alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

     • Poďakovanie z CSS v Likavke

     • Ď A K O V N Ý    L I S T

       

      Vážená p. riaditeľka,

       

      dovoľte aby som Vám a Vašim študentom v mene svojom, ale aj v mene klientov a zamestnancov zariadenia  LIKAVA – centrum sociálnych služieb, Likavka 9, z celého srdca poďakovala za Vašu ponuku pomoci vo veľmi nepriaznivej situácii, ktorá nečakane nastala v našom zariadení. Prakticky z hodiny na hodinu sme  museli nechať v karanténe 38 zamestnancov zdravotníckeho úseku, ktorí denne zabezpečujú opatrovateľsko-ošetrovateľskú starostlivosť našim klientom, ktorí sú na túto starostlivosť bytostne odkázaní.

       

      Aj vďaka Vašim študentom sa nám podarilo vážnu situáciu zvládnuť a zastabilizovať. V období od 25.03.2020 do 31.03.2020 nám v neľahkej situácii dobrovoľne pomáhali :

      Monika Orosová                                             

      Jakub Krišanda                                                               

      Tamara Hrušková

       

      Sú to  mladí ľudia, ktorí nám podali  pomocnú ruku v čase, keď iní nás odsudzovali  a častovali nenávisťou a zlobou na sociálnych sieťach. Aj vďaka ich odvahe, zrelosti, ľudskosti a empatii     sa nám podarilo plynule zabezpečiť starostlivosť o klientov  nášho zariadenia. Bez akýchkoľvek predsudkov sa zapojili do opatrovateľských procesov v priamom kontakte s klientmi, ktorým zabezpečovali hygienu, stravovanie, pri týchto činnostiach nezabudli ani  na milé slovo.

       

      Patrí im naše úprimné poďakovanie a to nie len zo strany  klientov zariadenia, o ktorých sa s láskou starali,  ale aj zo strany zamestnancov zariadenia.

       

      Môžete byť hrdá na takýchto študentov. ĎAKUJEME.

       

      S pozdravom                                                         

                                                                                      Ing. Dagmar Švecová

                                                                                       riaditeľka zariadenia      

     • Mimoriadne prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci,

      minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

      Rozhodnutie je zverejnené na webovom sídle ministerstva: 

      https://www.minedu.sk/data/att/16003.pdf 

     • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA - opatrenia 2020

     • Fórum života organizuje tento rok už 20.ročník kampane 25.marec – Deň počatého života, do ktorej sa každoročne zapoja tisícky dobrovoľníkov. Celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa sa v roku 2020 sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

      • rušíme všetky koncerty Za život, ktoré sa mali konať v Bratislave, v Pezinku, v Banskej Bystrici a v Žiline,
      • presúvame 22.konferenciu Vyber si život spojenú s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha na jeseň,
      • nebudeme rozdávať letáky a biele stužky na uliciach, pred kostolmi a ani nebudú voľne položené na verejných miestach,
      • plagáty ku kampani však môžu byť umiestnené na výveskách v kostoloch. 

      Kampaň bude mať inú formu, aby sme zviditeľnili neviditeľných(počatých) ľudí. Pozývame preto do nasledovných aktivít: 

      • Pripravme  si biele stužky doma v rodinách a nosme ich na viditeľnom mieste na odeve v týždni od 23. 3. do 29. 3. 2020.
      •  Urobme si z prípravy stužiek udalosť v rodine, porozprávajme sa s deťmi o ochrane života.
      • Zahrajme si edukatívnu hru Neviditeľný človek.
      • Dajme si na profilovú fotografiu na FB bielu stužku.
      •  Urobme  si fotografiu a zdieľajme náš postoj na sociálnych sieťach s #Bielastuzka #zviditelnineviditelneho. A pošlite fotografiu  aj nám do Fóra života na mail kampane@forumzivota.sk.

      Sledujte náš web www.25marec.sk, FB, Instagram, kde nájdete všetky ďalšie  potrebné informácie k podujatiu.

     • Vzdelávanie cez EDUPAGE

     • Prosíme žiakov a rodičov, aby si kontrolovali EDUPAGE (aplikácia na mobile alebo web) nakoľko tam budú posielané pokyny od vyučujúcich jednotlivých predmetov. Ďakujeme

     • Exkurzia v BANKE LÁSKY

     • UČÍME SA ZÁŽITKOM

      Dňa 4.3.2020 mali žiaci druhého ročníka  možnosť učiť sa o slovenskom romantickom autorovi, Andrejovi Sládkovičovi, priamo na mieste, kde žila najväčšia inšpirácia jeho tvorby - v dome Márii Pischlovej v Banskej Štiavnici. Momentálne sa v tomto dome nachádza neopakovateľná expozícia Banka lásky. Žiaci takto mohli naplno pochopiť dielo Marína a okolnosti vzniku tejto najdlhšej ľúbostnej básne na svete. 

       

     • Prvá pomoc v ZŠ Liptovská Štiavnica

     • Dňa 6.3.2020  v priestoroch  ZŠ  Liptovská Štiavnica žiaci krúžku Prvej pomoci demonštrovali ukážky prvej pomoci pre žiakov prvého až štvrtého ročníka.  Mária Štrpková(3.A), Magdaléna Budzeľová (2.B) učili deti kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého človeka.  Martina Stolárová a Vanesa Bražinová (3.B)  prezentovali ukážky krvácania z nosa, zastavenie  krvácania z rany.  Štefan Okál  a Mária Bieláková (3.A)  prezentovali poskytovanie prvej pomoci pri anafylaktickom šoku, Terézia Buláková (3.A) a Vanesa Glovaťáková (2.B)  vyučovali prvú pomoc pri zlomeninách pod vedením Mgr. Janigovej a PhDr. M. Totkovičovej.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA NA ŠKOLE od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane

      Vážení rodičia a žiaci,

      ministerka školstva v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Celé Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
      vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach je dostupné
      na webovej stránke MŠVVaŠ SR:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

      Dôrazne upozorňujeme žiakov, aby dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia vyhlásené krízovým štábom, obmedzili kontakt s inými osobami na nevyhnutné minimum a využili čas na učenie.

      Sledujte pravidelne stránku školy, o všetkých zmenách Vás budeme informovať.

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

     • MIMORIADNY OZNAM

     • V súvislosti s vývojom situácie na Slovensku ohľadne šírenia koronavírusu a na základe rozhodnutia Samosprávneho kraja VÚC Žilina a zriaďovateľa školy - Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža – Slovenská provincia, zatvárame Strednú zdravotnícku školu Márie Terézie Schererovej v dňoch od štvrtku 12.3.2020 až do pondelka 16.3.2020 vrátane.

      Prosíme všetkých žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy a o ďalších krokoch Vás budeme informovať.

      PhDr. Antónia Dobrovičová, riaditeľka školy

    • Dôležitý oznam!
     • Dôležitý oznam!

     • Oznamujeme všetkým študentom našej školy, že dňom 10. 03. 2020 sa prerušuje PRAKTICKÁ VÝUČBA v nemocničných a sociálnych zariadeniach. Praktická výučba bude až do 13. 03. 2020 prebiehať v PRIESTOROCH ŠKOLY.

     • Školské kolo SOČ v šk. r. 2019/2020

     • SOČ – Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl.
      Podporuje experimentovanie a bádanie. Napomáha rozvoju osobnosti žiakov. Je prehliadkou tvorivého
      myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúsenosti a talentu mladých ľudí.
      Dňa 17. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 31 žiakov.
      V súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia súťažilo 16 žiakov a v odbore
      Zdravotníctvo, farmakológia 15 žiakov.
      1. miesto v školskom kole SOČ odbore Pedagogika, psychológia a sociológia so súťažnou prácou
      Dotyk z mora obsadili Vanesa Glovaťáková, Magdaléna Budzeľová a Dominika Fedorová z II.B
      triedy. Druhé miesto obsadili Simona Ogielová, Eva Rydzoňová a Tatiana Fazekasová z II.B triedy
      s prácou Ekologická móda. Na 3. mieste sa umiestnili Alexandra Chriščanovská, Natália Švajleninová,
      Simona Romančíková z II.B s prácou Alkoholizmus.
      V kategórii Zdravotníctvo, farmakológia sa so súťažnou prácou Pitie sladených nápojov na 1. mieste
      umiestnili Veronika Malobická a Zuzana Fričová z II.A triedy. Druhé miesto obsadila Kristína
      Tholtová z II.A triedy so súťažnou prácou Atopický ekzém a na 3. mieste sa umiestnili Bianka
      Bakošová a Natália Jesenská z II.A triedy s prácou Fajčenie.
      Do okresného kola postúpili žiaci z prvého a druhého miesta v jednotlivých súťažných odboroch.

     • Sviatok sv. Valentína

     • “Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme,

      alebo skôr aj napriek tomu , akí sme.”

        

        14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.

      Viete však, že sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom? Viete, kto to bol  sv. Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?

           Pôvod dňa svätého Valentína je opradený záhadami. Sú s ním spojené mená najmenej troch svätcov- mučeníkov.   Prvým bol svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky kňaz Valentín z 3. storočia. O prvom a druhom Valentínovi sa vie len veľmi málo, a tak je najznámejší príbeh tretieho Valentína.

           O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296.  V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.

      Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

            Či už tento sviatok uznávate alebo nie,  buďte si istí, že slovami a gestami lásky určite potešíte. Či už na Valentína alebo v iný deň roka, dajte najavo svoju lásku, svoje city. 

           Láska prichádza vtedy,  keď jeden toho druhého má rád práve preto, že je taký, aký je. Keď pochopí, že je jedinečný v celom vesmíre. Spomeňte si počas Valentína na niekoho, koho máte naozaj radi, takého aký je. A povedzte mu, že je pre Vás darom a to jedinečným v celom vesmíre.

         Zajtra o 9.45 hod. v školskej kaplnke bude stretnutie tých, ktorí si chcú na sviatok sv. Valentína vyprosiť budúceho manžela/manželku a spomenúť si na tých, ktorých majú radi.

           Všetci ste srdečne vítaní!

     • Svetový deň chorých 2020

     •   Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení,

                                                                      a ja vás posilním”          Mt 11,28.

        

      Zajtrajší deň (11.2.2020) slávime Svetový deň chorých, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej.  Svätý Otec František sa každoročne prihovára chorým a zdravotníkom svojim posolstvom.

           V ňom  upriamuje pozornosť na Ježiša ako zdroj posily pre chorého človeka a vzor pre zdravotníckych pracovníkov, dobrovoľníkov i celú Cirkev. Zvlášť apeluje na zdravotníkov, aby sa v nijakom prípade nepodvolili praktikám eutanázie, asistovanej samovraždy a útokom proti životu. Svoje posolstvo začína pápež František oslovením všetkých:

      „Drahí bratia a sestry, Ježišove slová: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11,28) poukazujú na tajomnú cestu milosti, ktorá sa zjavuje ľuďom jednoduchým a poskytuje odpočinok preťaženým a unaveným. Tieto slová sú výrazom solidarity Syna človeka, Ježiša Krista, s trpiacim a sužovaným ľudstvom. Koľko ľudí trpí na tele i na duchu! On volá všetkých, aby prišli k nemu: «Poďte ku mne!» a sľubuje im úľavu a posilu.”

      „Ježiš hľadí na zranené ľudstvo. Má oči, ktoré vidia, ktoré si všímajú, pretože hľadia do hĺbky... nikoho nevylučujú... Každého pozýva vstúpiť do jeho života a zakúsiť nežnosť. Prečo v sebe Ježiš Kristus prechováva tieto city?” – kladie si otázku pápež František. Oslovuje na prvom mieste samotných chorých:

      „Drahí chorí bratia a sestry, vaša choroba vás osobitným spôsobom stavia uprostred tých «unavených a preťažených», ktorí priťahujú Ježišov pohľad a jeho srdce. Odtiaľ prichádza svetlo do vašich chvíľ temnoty a nádej do vašich neútech.   

      Po chorých sa ďalej pápež obracia na zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov:

      „Drahí zdravotnícki pracovníci, nech je  vaše konanie neustále nasmerované k dôstojnosti a životu človeka, bez akékohokoľvek ústupku voči činom s povahou eutanázie, asistovanej samovraždy alebo vyhasenia života, ani vtedy, keď je stav choroby nezvratný. Pamätajme, že život je posvätný a patrí Bohu, preto je nenarušiteľný a nedotknuteľný.  Život treba prijímať, chrániť, vážiť si ho a slúžiť mu od jeho začiatku až po smrť: dožaduje sa toho rovnako rozum, ako aj viera v Boha, pôvodcu života.

      V niektorých prípadoch je pre vás výhrada vo svedomí nevyhnutnou voľbou, aby ste zostali verní svojmu „áno“ životu a ľudskej osobe. V každom prípade vaša profesionalita, oduševňovaná kresťanskou láskou, bude najlepšou formou služby tomu opravdivému právu človeka, akým je právo na život. I vtedy, keď nebudete schopní vyliečiť, budete vždy môcť poskytnúť starostlivosť činmi a procedúrami, ktoré chorému prinesú posilu a úľavu.“

      „Zo srdca ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa venujú službe chorým, v nejednom prípade zachraňujúc nedostatky vo fungovaní systému a odzrkadľujúc skutkami láskavosti a blízkosti podobu Krista - Dobrého Samaritána.

      Panne Márii, Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých, ktorí nesú bremeno choroby, spolu s ich rodinami, ako aj všetkých zdravotníckych pracovníkov. Všetkých vrúcne uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe a zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie.“

          Štúdium na našej škole nás vedie a vychováva práve k službe, vedieť pomôcť poradiť, pohladiť, ale aj utrieť slzu, tíšiť samotu a bolesť, zaháňať beznádej. Drobnými skutkami lásky, ktoré vykonávame sebe navzájom,  ale hlavne našim chorým v nemocniciach a zariadeniach napĺňame práve toto naše poslanie.....

      Nech tento deň si viac ako iný, pripomeňme si všetkých tých, ku ktorým sme poslaní svedčiť a rozdávať drobné skutky lásky – našich chorých. Naši štvrtáci práve dnes v nemocnici a v zariadení, a my ostatní možno krátkou modlitbou  zajtra v školskej kaplnke o 9.45 hodine, kde poprosíme o pomoc a silu pre našich chorých, ale aj za nás, aby sme neustávali v tejto službe, ktorá je venovaná tým najslabším.

      Srdečne ste vítaní, zajtra 11.2.2020 o  9.45 hod – školská kaplnka.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje