• Výučba Francúzskeho jazyka

     • Na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku si žiaci pri zápise do 1. ročníka volia aj štúdium cudzieho jazyka, ktorý sa následne učia celé 4 roky a vykonávajú z neho maturitnú skúšku. Doteraz mali žiaci možnosť výberu Anglického alebo Nemeckého jazyka. Od nového školského roka 2019/2020 budú mať prváci možnosť vyberať si až z 3 cudzích jazykov, pretože zavádzame do výučby aj Francúzsky jazyk.

     • Cvičná expedícia DofE

     • Naše žiačky Vanesa Bražinová, Mária Rerková, Tamara Remenárová a Mária Bielaková v rámci projektu DofE (Duke of Edinburgh)absolvovali zo 7.5. na 8.5.2019 cvičnú expedíciu. Zvládli to na jednotku aj v chladnom počasí. Na cvičnej expedícii im asistovali naši pedagógovia Mgr. Lucia Hanulová a Mgr. Pavol Klein.

     • Deň Zeme 2019

     • Dňa 29. 4. 2019 žiaci 1.A a 1.B v rámci Dňa Zeme 2019 vyčistili sídlisko Baničné v Ružomberku a pomohli tak skrášliť naše mesto. Vyzbierali neuveriteľných 20 vriec odpadu! Za čistenie životného prostredia a reprezentáciu školy aj takouto formou im ďakujeme.

     • Kurz ochrany života a zdravia 2019

     • Žiaci 3.A a 3.B sa v dňoch 8. – 10. 4. 2019 zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Dolnom Smokovci. Počas kurzu absolvovali prechádzku na Hrebienok a Reinerovu chatu a na ďalší deň sa vybrali na Popradské pleso. Na Hrebienku si nenechali ujsť umelecké diela vytvorené z ľadu v Ľadovom dome a žiaci navštívili aj Tricklandiu – galériu optických ilúzií v Starom Smokovci. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Marta Gallovičová a PhDr. Pavel  Šípoš, zdravotníčkou bola Mgr. Viera Dömötörová – sr. Karmela.

     • Poďakovanie za hlasovanie o VAU

     • Chceme Vám ešte raz všetkým poďakovať za hlasy, ktoré ste nám poslali v súťaži o Virtuálnu učebňu anatómie. Bohužiaľ sa nám nepodarilo vo veľkom finále TOP 5 škôl zvíťaziť a víťazom sa stala SZŠ v Košiciach. Víťaznej škole gratulujeme a v budúcnosti sa určite pokúsime opäť zabojovať v podobnom, či inom projekte. Ďakujeme.

     • Poskytovanie prvej pomoci

     • Dňa 16. apríla 2019 členovia krúžku Prvej pomoci  SZŠ M.T. Schererovej: T. Buláková, N. Medvecká, Š. Okál, T. Remenárová, M. Rerková, M. Štrpková z 2.A a V. Bražinová, J. Pekárová, M. Stolárová z 2.B, demonštrovali  ukážky prvej pomoci: KPR u dospelého človeka a dojčaťa v bezvedomí, zastavenie krvácania použitím tlakového obväzu, zastavenie krvácania z nosa,  prvú pomoc pri zlomeninách a šoku pre 45 žiakov 7. ročníka a 22 žiakov 4. ročníka ZŠ Bystrická v Ružomberku. Následne  si žiaci základnej školy vyskúšali všetky predvedené úkony prvej pomoci.

     • Biblická olympiáda - diecézne kolo

     • Naše biblické zápolenie pokračovalo 10. apríla v Spišskej Kapitule na diecéznom kole Biblickej olympiády v kategórii stredných škôl. Zúčastnilo sa ho 10 trojčlenných družstiev. Naše žiačky Anna Mária Zámečníková, Elena Jandurová a Mária Rerková sa umiestnili na 7. mieste. Za peknú reprezentáciu im ďakujeme.

     • Konferencia v Banskej Bystrici

     • Naše žiačky Martina Martínková a Mariana Trečerová, pod odborným vedením MUDr. Anny Lakatošovej, sa aktívne zúčastnili 11.4.2019 celoslovenskej konferencie v Banskej Bystrici. Príspevky boli spracované na tému "Starostlivosť o pacienta s chorobami pečene a pankreasu".

     • Súťaž prvej pomoci

     • Dňa 9. 4. 2019 sa vo Zvolene uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci v priestoroch Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, pre žiakov 2. a 3. ročníkov zdravotníckych škôl stredoslovenského regiónu. Našu školu reprezentovali  žiaci: Mária Štrpková a Štefan Okál  z 2.A triedy a Vanesa Bražinová z 2.B triedy. Súťaž prebieha každoročne na jar, víťaz súťaže je usporiadateľom nasledujúceho ročníka. Tento ročník prebiehal v súlade so štatútom celoštátnej súťaže v prvej pomoci – 5 stanovíšť (praktické prevedenie), 1 stanovište fyzická zdatnosť a vedomostný test. Žiaci našej školy sa umiestnili na peknom 6. mieste z 9. prihlásených škôl.

     • Exit Tour 2019

     • Exit tour je medzinárodný projekt, ktorý pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Česku, Estónsku. Tento celodenný vzdelávací program pre žiakov strednej školy  je veľmi atraktívny a zároveň svojim obsahom zapadá do „Minimálneho preventívneho programu“, ktorého naplnenie vyžaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Exit tour ponúka pre študentov odborné a inšpiratívne prednášky interaktívnou formou. Žiaci našej školy mali možnosť sa zapojiť do tohto projektu dňa 11. apríla 2019. V úvode sa mohli potešiť z koncertu zahraničnej skupiny Crossfya. Potom sa presunuli do školy, kde im lektori predstavili témy: Láska, vzťahy, manželstvo, Šikana, Sebahodnota, Závislosti, Domáce násilie, Tlak okolia, Sociálne siete, Zdravá rodina.

      Exit tour okrem preventívneho programu prináša oveľa viac. Dáva možnosť prehodnotiť svoje správanie a pozrieť sa na svet a jeho hodnoty novými očami.

     • Návšteva NBS a NR SR

     • Na základe udeleného darčekového poukazu ako špeciálne ocenenie za zapojenie sa do Olympiády žiackych školských rád stredných škôl sa mohli 2 aktívni členovia Žiackej školskej rady zúčastniť návštevy Národnej banky Slovenska (NBS) a Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).

      Návšteva sa uskutočnila 5. apríla 2019. Z našej školy sa pobytu v NBS a NR SR zúčastnila predsedníčka Žiackej školskej rady Vanesa Martonová z II.A a podpredseda Štefan Okál z II.A. Celá aktivita bola pod záštitou pána poslanca NR SR Igora Janckulíka.

      foto: RMZK

     • Vizitácia zriaďovateľa

     • Dňa 29. marca 2019 sa uskutočnila vizitácia zriaďovateľa našej školy, ktorou je  Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža – Slovenská provincia v zastúpení provinciálnej predstavenej Mgr. Anny Tuptovej, Sr. Šebastiany.

      Vizitácia sa začala na vyučovaní počas odbornej praxe v ÚVN SNP a FN na chirurgickej a neurochirurgickej klinike, kde provinciálna predstavená v sprievode riaditeľky školy PhDr. Antónii Dobrovičovej, Sr. Márii Terézii mohla vidieť žiakov a odborné vyučujúce priamo pri ošetrovaní chorých. Stretla sa aj s personálom nemocnice, ktorí boli veľmi ústretoví.

      Potom vizitácia pokračovala v škole. Provinciálna predstavená navštívila žiakov a vyučujúcich priamo počas vyučovacieho procesu. Žiaci a zamestnanci sa mali možnosť osobne stretnúť so zriaďovateľom pri spoločnom programe.

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 03. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia Sára Kenderová a Mária Tomčíková z II.B triedy so súťažnou prácou „Reč tela pri klamstve“ a v súťažnom odbore Problematika voľného času Tamara Remenárová a Štefan Okál z II.A so súťažnou prácou „Zdravý životný štýl a cvičenie“. Oba tímy sa umiestnili sa na 6. mieste. 

     • Duchovná obnova

     • Duchovná obnova žiakov  1.-3 ročníka sa konala aj v tomto roku v čase písomných maturít, teda 11.- 13. marca 2019. Program sa začínal o 8:00 v pastoračnom centre pri kostole Povýšenia Sv. kríža a vrcholil sv. omšou v tomto kostole. Niesol sa v duchu rozvíjania medziľudských vzťahov i vzťahu k Bohu. Tému duchovnej obnovy im sprostredkovali sestry a kandidátky z formačného spoločenstva Milosrdných sestier Sv. kríža v Trnave pod vedením Sr. Terézie Benedikty Majerčákovej.

     • Inovačný workshop

     • Inovačný workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia študentov sa na našej škole uskutočnil dňa 4. 4. 2019 pod vedením lektorov. 30 žiakov z 3. a 4. ročníka sa zoznámilo s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aj aplikovali na príklade z praxe.

      Svoje inovatívne a kreatívne myšlienky prezentovali pred vedením školy. Škola za absolvovanie inovačného workshopu dostala certifikát.

      Inovačný workshop je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Inovačný workshop bol zostavený v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme Vám všetkým, že ste nás podporili v hlasovaní o VAU (Virtuálnu učebňu anatómie). Podarilo sa nám prebojovať až do posledného 3. kola medzi TOP 5 škôl. O získaní učebne rozhodne budúci týždeň odborná porota. Držte nám palce. https://www.procare.sk/vau/

     • Ocenenie pedagóga ku Dňu učiteľov

     • Dňa 28.3.2019 o 10,00 hod. sa vo Veľkej zasadačke Mestského úradu Ružomberok uskutočnil slávnostný akt oceňovania pedagógov škôl mesta Ružomberok pri príležitosti Dňa učiteľov. Za našu SZŠ M. T. Schererovej bola ocenená vedúca odbornej praxe Mgr. Viera  Dömötörová - Sr. Mária Karmela. Srdečne jej blahoželáme!

      Mgr. Viera Dömötörová – pôsobí na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej ako vyučujúca odborných predmetov. Je dlhoročnou vynikajúcouvedúcou odbornej praxe.

      Vo vyučovacom procese kladie dôraz na vysokú odbornú prípravu budúcich zdravotníckych pracovníkov. Nadšených mladých ľudí vediek tomu, aby s úctou a empatiou pristupovali ku všetkým chorým a trpiacim. Popri svojej hlavnej pedagogickej činnosti rozvíja rôzne mimoškolské aktivity so žiakmi. Každoročne sa so žiakmi zúčastňuje ako dobrovoľníčka odbornej stáže v Hospici sv. Alžbety, kde povzbudzuje mladých k odvahe i láske k ľuďom v poslednom úseku života. Zúčastnila sa aj medzinárodného projektu pre rozvoj jazykových a odborných zručností žiakov vo Welse v Rakúsku.

      Svojím osobným príkladom a prístupom vytvára v každom človeku pocit prijatia a skutočného záujmu. Je oporou pre vedenie školy i pre ostatných kolegov.

     • Biblická olympiáda

     • 21. marca 2019 sa v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo žiačok z našej školy. Anna Mária Zámečníková, Elena Jandurová a Mária Rerková z 2.A triedy získali v súťaži biblických vedomostí 2. miesto a postup do diecézneho kola, ktoré sa bude konať na Spišskej Kapitule 10. apríla 2019.

     • Súťaž Kreatívne dokreslené

     • Žiačky našej školy - Terézia Fajtová z I.B a Elena Jandurová z II.A sa zúčastnili 3. ročníka okresnej výtvarnej súťaže pre ZŠ a SŠKreatívne dokreslené“, ktorú organizovalo Centrum voľného času Elán v Ružomberku. Ich práce, ktoré museli obsahovať obrázok ruže,  boli ocenené vo štvrtej kategórii, ktorá bola vyhradená pre študentov stredných škôl.

     • Exkurzia v ÚVN

     • Dňa 13. 3. 2019 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie na oddelení Centrálnej sterilizácie v ÚVN v Ružomberku. Postupne prešli celým úsekom Centrálnej sterilizácie a získali cenné informácie o takto dôležitej práci pre ambulancie, lôžkové oddelenia a opračné úseky nemocnice. Žiaci si prezreli aj ošetrovaciu jednotku Internej a chirurgickej kliniky a ich častí.