• Mikuláš 2019

     • Dňa 5.12.2019 sme so sv. Mikulášom v Ústrednej vojenskej nemocnici navštívili Detské oddelenie a zahrali deťom divadielko. Po programe sv. Mikuláš rozdal detičkám darčeky a spoločne sme sa presunuli a potešili pacientov aj na iných oddeleniach. Nacvičenými piesňami a drobnými darčekmi sme ich potešili. Podvečer program pokračoval aj v priestoroch školskej kaplnky, kde sv. Mikuláš rozdával darčeky deťom zamestnancov školy. Opäť naši žiaci zahrali krásne divadielko, detičky sv. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali a urobili si s ním spoločnú fotku.

      Dňa 6.12.2019 program pokračoval a navštívili sme seniorov z CSS Trojlístok. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tohto vydareného dvojdnia. Ukázali, že im na druhých záleží. NAŠA ŠKOLA MÁ TALENTOVANÝCH A OBETAVÝCH ŽIAKOV.

      Viac fotiek nájdete na našom facebooku TU

     • Burza informácií 2019

     • Dňa 5. decembra 2019 sa v priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku konala Burza informácií. Stredné školy prezentovali žiakom 9. ročníkov základných škôl svoju školu  a poskytli im potrebné informácie o štúdiu. Na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Žiaci demonštrovali praktické zručnosti z prvej pomoci, odmerali im krvný tlak a na video projekcii si mohli pozrieť fotky zo školských akcií a projektov. Na Burze informácií našu školu prezentovali žiaci 3.A triedy - Mária Bieláková, Terézia Buláková, Martina Fričová, Martin Hájik a Michaela Holubová v doprovode PhDr. K. Drozdíkovej, PhDr. B. Pastuchovej  a Mgr. R. Palidera.

     • Červené stužky 2019

     • Dňa 29.11.2019 žiačky našej školy rozdávali zamestnancom školy a spolužiakom červené stužky. Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS a HIV, ktorý si pripomíname každoročne 1. decembra. Červená stužka je symbolom tohto boja, rovnako aj ako celej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o AIDS a HIV a ich prevencie. Nosením červenej stužky vyjadrujeme spolupatričnosť s ľuďmi chorými na AIDS, s tými, ktorí mu podľahli, s ich príbuznými, a tiež s ľuďmi, ktorí pomáhajú starať sa o týchto ľudí.

     • Deň otvorených dverí v šk. r. 2019/2020

     • Dňa 28. novembra 2019  bol v našej škole už po druhý krát deň otvorených dverí (DOD). Žiaci deviateho ročníka základných škôl sa stali na jeden deň súčasťou študentského života.

      Pre návštevníkov  sme si pripravili prehliadku priestorov školy, otvorené vyučovacie hodiny v triedach, v učebniach anglického jazyka, nemeckého jazyka, anatómie či informatiky. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie bola zriadená aj tzv. Escape room (Úniková miestnosť), z ktorej naši žiaci museli čo najrýchlejšie uniknúť splnením rôznych úloh.  Žiaci sa aktívne zapájali pri poskytovaní prvej pomoci v učebni prvej pomoci a samozrejme bolo pripravené aj malé občerstvenie. Vysoká účasť (84) nás potešila a DOD dopadol na jednotku.

      Celú fotogalériu nájdete TU

     • Pozvánka na RORÁTY

     • Roráty sú ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie Ježiša.Začínajú pred svitaním a slávia sa pri svetle sviečok. Pripomínajú nám tým, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,2).Pozývame aj vás na spoločné slávenie rorátnych sv.omší počas adventu.

     • Advent 2019

     • Tento rok sa posväcovanie adventných vencov  uskutočnilo počas rannej svätej omše v školskej kaplnke vo štvrtok 28. novembra 2019. V dnešný deň už môžeme povedať -  Advent je tu!  Prvá sviečka na adventnom venci už horí. Prežime spolu tento čas v pokoji a v láske a pripravme sa na slávenie NARODENIA JEŽIŠA KRISTA.

     • Ocenenie žiaka 2019

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva Mesto Ružomberok oceňovalo najlepších žiakov. Za našu školu bol ocenený žiak IV.A Miroslav Tkáč.

      Miroslav Tkáč je študentom 4. A triedy na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku; je zodpovedný a spoľahlivý s vynikajúcim prospechom a vzornou dochádzkou. 

      Zapája sa do rôznych školských i mimoškolských súťaží, zvlášť do súťaží v poskytovaní prvej pomoci na okresných i krajských kolách. Zúčastňuje sa na rôznych aktivitách na pôde mesta Ružomberok ako člen mestského študentského parlamentu.

      Svoje praktické zručnosti i odborné vedomosti využíva pri práci s chorými. Má mimoriadne citlivý prístup k pacientom, je dôsledný vo svojej práci a zodpovedne pristupuje k povinnostiam.

      V kolektíve je veľmi obľúbený pre svoju úprimnosť, komunikatívnosť a otvorenosť pre potreby iných.

      K tomuto oceneniu mu srdečne gratulujeme!

      Zdroj foto: Mesto Ružomberok

     • Vianočná zbierka 2019

     • Dávame do pozornosti, že do 10. decembra 2019  na našej škole prebieha zbierka pre chudobných a deti na Ukrajine. Viac informácií o zbierke nájdete na priloženom plagáte a u PhDr. M. Bednárikovej a Mgr. Ľ. Prančíkovej. Zbierka prebieha na prízemí vo vestibule školy. Za pomoc  Vám ďakujeme.

      vianoce2019_plagat.pdf

     • Uvítací večierok 2019

     • Dňa 13.11.2019 si naši druháci v priestoroch stredoškoslkého internátu na Nám. A. Hlinku pripravili pre prvákov Uvítací večierok. Prváci plnili prichystané aktivity (fúrikovanie, prenášanie vody, spievanie, tancovanie a iné) a zažili pri tom veľa zábavy. Na záver programu dostali žiaci 1.A a 1.B fotografiu a tým boli "oficiálne" prijatí do školskej rodiny. Po skončení programu nasledovala diskotéka, na ktorej si všetci prítomní poriadne zatancovali.

      Všetky fotografie z Uvítacieho večierku nájdete na FB stránke našej školy TU

     • Výtvarná súťaž - V otroctve drog

     • Dňa 12.11.2019 sa v Björnsonovom dome v Ružomberku uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej sútaže, ktorú organizovalo CVČ Elán. Téma aktuálneho ročníka bola V otroctve drog. Naša škola mala dvojnásobné zastúpenie. Ocenená bola práca žiačky 3.A triedy Eleny Jandurovej a práca žiačky 2.B Simony Romančíkovej obsadila 1. miesto v kategórií stredných škôl. Obidvom žiačkam blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 

     • Deň otvorených dverí 2019

     • Radi by sme Vás informovali a zároveň srdečne pozvali na deň otvorených dverí v našej škole, ktorý sa uskutoční dňa

      28. novembra 2019 v čase od 8,00 do 15,00

      Pre záujemcov máme pripravené informácie o študijnom odbore praktická sestra.

      Okrem toho Vás čaká prehliadka priestorov školy. Pre žiakov pripravujeme otvorené vyučovacie hodiny anatómie, praktickej odbornej výučby, jazykovej výučby, ukážky prvej pomoci, ako aj možnosť odmerať si krvný tlak alebo hladinu cukru v krvi.

     • Sviečka za nenarodené deti 2019

     • Od 2. novembra, v deň kedy si spomíname na tých, ktorí nás už predišli do večnosti,   sme sa aj my   zapojili  do projektu Sviečka za nenarodené deti, prostredníctvom ktorého pomáhame chrániť život od počatia až po prirodzenú smrť. Podporením  tohto projektu podporujeme kultúru života a ľudskú dôstojnosť, ochranu ľudských práv a iné konkrétne aktivity zamerané na tento cieľ a zároveň ukazujeme aj verejne, že nám nie je ľahostajná ochrana života aj tých, ktorí sa ešte nevedia brániť – osobitne nenarodené deti.

           Kúpou špeciálne vyrobenej sviečky dobrovoľným príspevkom  sme  sa aj my pripojili k tým, ktorí  osobitným spôsobom myslia na nenarodené deti. Tento rok sme vyzbierali 53,05 eur. Vyzbierané peniaze pôjdu  na podporu projektov Fóra života.

      Spoločne sme zabojovali za ochranu života, za uvedomenie si práva na narodenie sa, za hodnotu života a spoločne sme sa modlili za všetkých tých, ktorí sú priamo ohrození potratom, za ženy, ktoré zvažujú možnosť potratu ale aj za úctu k životu všeobecne.

           Vďaka za pekné školské spoločenstvo vytvorené v školskej kaplnke každý deň v dňoch od 4. do 8. novembra cez veľkú prestávku.

     • iBOBOR

     • V utorok 12. novembra 2019 naši tretiaci: Štefan Okál, Terézia Buláková, Tamara Remenárová, Mária Rerková, Mária Bieláková z  III.A trierdy a Kláka Kubasová, Marianna Trečerová a Ivana Kubisová z III.B sa zapojili do v informatickej šútaži iBOBOR v kategórií SENIOR. Najlepšie sa umiestnila Mária Bielákova s počtom 36,34 boda. Gratulujeme :) . 

      Kategória JUNIOR prebiehala vo štvrtok 14. novembra 2019, kde žiaci prvého a druhého ročníka riešili úlohy a zadania on-line súťaže. Z I.A triedy Dominika Krivošová a Veronika Mária Skočovská; z triedy I.B Martina Farárová, Markéta Gardlíková, Natália Gasperová a Viktória Harmatová, z II.A triedy Adrián Babic, Peťa Babicová a Eva Štachurová a z II.B triedy Natália Švajleninová, Tereza Fajtová a Katka Buchová. Tu sa najlepšie umiestnil Adrián Babicso školským rekordom - 65,34 boda. Srdečne blahoželáme :) .

      Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Ďakujeme všetkým žiakom za ich odvahu a zapojenie sa do súťaže.

     • Športové aktivity našich študentov

     • Tohtoročného okresného kola žiakov stredných škôl vo futsale sa zúčastnila i naša škola. V  telocvični ZŠ na Kľačne chlapci odohrali 4 vzájomné zápasy – každý s každým. Turnaj sa konal v stredu 6.  novembra 2019 a našu školu na ňom reprezentovali: Igor Gábor, Juraj Hrabuša, Ľuboš Huba, Marek Jacko, Martin Kovaľ, Jakub Krišanda, Štefan Longauer a Miroslav Tkáč. Pedagogický dozor zabezepčoval p. Mgr. Rastislav Palider. Na okresnom turnaji sme získali 5. miesto.

      O deň neskôr - 7. novembra 2019 - Mestský študentský parlament v Ružomberku organizoval volejbalový turnaj pre študentov stredných škôl nášho okresu. V priestoroch telocvične Spojenej školy si šesť   zmiešaných tímov zmeralo svoje sily v tejto peknej športovej hry. Okrem pravidiel volejbalu sa prihliadalo na vyrovnanosť tímov - počas hry museli hrať minimálne 2 dievčatá a 4 chlapci. Našu školu reprezentovali: Diana Beskydová, Sofia Malichová, Mária Ovšáková, Tomáš Hýroš, Bianka Bakošová, Barbora Mikušová, Štefan Okál, Dominika Koštialová a Marianna Trečerová. Ako pedagóg bol prítomný p. PhDr. Pavel Šípoš. Náš tím obsadil na turnaji šieste miesto.

       

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Prezentácia ukážok prvej pomoci v MS Černová

     • Dňa 8.11.2019 v priestoroch MŠ Černová žiaci našej školy z krúžku Prvej pomoci realizovali ukážky prvej pomoci pre 20 detí vo veku 3-5 rokov pod vedením PhDr. M.Totkovičovej a PhDr. M. Bednárikovej. Vanesa Glovaťáková (2.B), Vanesa Bražinová a Martina Stolárová (3.B) ukazovali deťom kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého človeka a dieťaťa, učili ich ako správne privolať tiesňovú linku. Magdaléna Budzeľová (2.B) a Mária Bieláková (3.A) prezentovali ukážky krvácania z nosa a otvorené krvácanie z rany. Natália Stašová (2.B) a Mária Štrpková (3.A) prezentovali poskytovanie prvej pomoci pri anafylaktickom šoku. Štefan Okál (3.A) a Mária Rerková (3.A) vyučovali prvú pomoc pri zlomeninách, demonštrovali a následne s deťmi precvičovali fixáciu zlomenín pomocou trojrohej šatky. Všetky deti veľmi dobre zvládli základné úkony poskytovania prvej pomoci.

     • Adorácia rodín za rodiny

     • 6. november bol na našej škole dňom s Pánom. Naša školská rodina ho prežívala v Štafetovej adorácii rodín za rodiny. Od 8:00 do 20:00 sa v modlitbe striedali jednotlivé triedy so svojimi vyučujúcimi, ale pozvanie prijali aj mnohí farníci. Modlitba srdcom v tichu, ale aj spoločná, piesne – to všetko nám pomohlo zastaviť sa a pozerať na Pána, počúvať Ho, hovoriť s Ním o všetkom, čo nás teší aj presahuje, povzbudzuje aj ohrozuje... a vnímať, že náš Boh je prítomný a verný. 

     • Školenie nových členov zo žiackych školských rád

     • Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) organizovala v  dňoch 25. – 27. októbra 2019 v Penzióne pod Oblazom v Terchovej školenie nových členov zo žiackych školských rád. Cieľom školenia bolo podporiť a skvalitniť činnosť žiackych školských rád na stredných školách a osobnostný rast jej nových členov.  Z našej školy sa stretnutia zúčastnili Zuzana Bebjaková a Veronika Mária Skočovská z I.A triedy.

      Zdroj fotografií: rmzk (Rada mládeže Žilinského kraja)

     • Prednáška "Srdce muža, srdce ženy"

     • Dňa 29.10.2019 navštívil našu školu vdp. Pavol Hudák, ktorý prednáša po celom Slovensku na tému budovania zdravých vzťahov, uzdravenie po zraneniach zo vzťahov. Taktiež šíri úctu k blahoslavenej Anke Kolesárovej a jej odkaz medzi mladými telom, ale aj duchom. Naši študenti mali možnosť si vypočuť prednášku na tému Srdce muža, srdce ženy a následne sa zúčastnili sv. omše, po ktorej mali možnosť stráviť nezabudnuteľnú chvíľku s blahoslavenou Ankou.

     • Florbalový turnaj chlapcov

     • V utorok 22. októbra 2019 sa v priestoroch telocvične ZŠ Klačno uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Našu školu dôstojne reprezentovali:  Ľuboš Huba a Ján Koreň (I.A), Igor Gábor (I.B), Matej Malovecký (II.B), Štefan Okál (III.A) a Jozef Čudrnák (III.B), Jakub Krišanda, Štefan Longauer a Miroslav Tkáč (IV.A) a Martin Kovaľ (IV.B).

      Tento rok sme boli pre súperov rovnocennými partnermi, za čo chlapcom úprimne ďakujeme. Sme hrdí, že to bol v posledných rokoch ich najlepší výsledok, keď o medailové umiestnenie rozhodlo iba skóre.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje