• Dňa 16.11.2022 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa žiaci základných škôl spolu s ich vyučujúcimi a rodičmi mohli nahliadnuť na vyučovanie na škole ako aj vidieť priestory školy. 
   • Dňa 20. septembra sme oslávili 30. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej. Slávnosť sa začala sv. omšou vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku a pokračovala prehliadkou priestorov školy. Pedagógovia, žiaci, absolventi, rodičia a pozvaní hostia mali možnosť prejsť sa po našej škole a vidieť, čo sa zmenilo a ako teraz škola vyzerá.
   • Turistické aktivity našej školy pokračujú aj v tomto školskom roku a máme za sebou nádhernú túru - Roháčske plesá - stihli sme to tesne pred zimnou uzáverou turistických chodníkov a počasie nám naozaj doprialo, veď posúďte sami :)
   • Študenti Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku vymenia obrázky ľudského tela v učebniciach za virtuálnu pitevňu. Virtuálna anatomická učebňa novej generácie využíva najnovšie technológie virtuálnej reality.
   • Prečo si zvoliť nás?

   • Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium je bezplatné, právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.

    Prečo študovať u nás?

 • Oznamy

   • 🎈🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🎈
   • 6. 2. 2023
   • Srdečne pozývame všetkých žiakov, rodičov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov a priateľov školy na školský batôžkový ples SZŠ MárieTerézie.Schererovej.

    Bližšie info viď plagát 😀

    VSTUPENKY sú v predaji cez veľkú prestávku od 7. 2. 2023 do 16. 2. 2023 a to:

    • pre žiakov 1. a 2. ročníka =
   • 🎈🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🕺💃🎈: Čítať viac
   • Lyžiarsky výcvik 2023
   • 30. 1. 2023
   • Žiaci 1. ročníkov sa v termíne 22.-26.1.2023 zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v Oravskej Polhore. Počas lyžiarskeho výcviku tak mohli zažiť nielen výučbu lyžovania a zdokonaľovanie sa v lyžovaní ale aj ranné rozcvičky, večerný program, ktorí si žiaci sami pripravili, sútaže v lyžovaní, či sútaže o najkrajšiu izbu. Počas kurzu absolvovali aj zaujímavé prednášky o lyžiarskej výstroji, prvej pomoci, práci horskej záchrannej služby a zapojili sa do aktivít spojených s prednáškami. Počas večerov mali žiaci možnosť ísť na sv. omše, ktoré slúžili náš školský kaplán Florián Volf a kaplán horskej záchrannej služby Ján Dubecký.

   • Lyžiarsky výcvik 2023: Čítať viac
   • Basketbal študentiek SŠ
   • 30. 1. 2023
   • Naše žiačky sa vo štvrtok 26.1.2023 zúčastnili okresného kola basketbalu študentiek SŠ a skončili na 3. mieste.

    Reprezentovali nás z 2. A : Ivana Hrabušová, Tamara Tišťanová, z 3.A : Timea Jankolová, Anna Korčáková, Jessica Martina Pillerová, Paulína Šoošová, Bibiana Schneiderová a z 3.B : Natália Švedová, Kristína Zapletalová.

   • Basketbal študentiek SŠ: Čítať viac
   • Koleda 2023
   • 15. 1. 2023
   • V piatok sme sv. omšou v školskej kaplnke začali nový kalendárny rok 2023. Po sv. omši žiaci privítali nového p. riaditeľa PhDr. P. Šípoša a potom prebehla novoročná koleda s požehnaním všetkých priestorov školy.

   • Koleda 2023: Čítať viac
   • Mary's Meals - poďakovanie
   • 15. 1. 2023
   • V zbierke Mary's Meals, ktorá sa konala v decembri na školskom Adventnom jarmoku sa nám podarilo vyzbierať 533,20€ a tým nasýtiť 29 detí na celý školský rok.

    ĎAKUJEME

   • Mary's Meals - poďakovanie: Čítať viac
   • Vianočná akadémia 2022
   • 27. 12. 2022
   • V posledný deň školského vyučovania pred Vianocami sme sa všetci stretli na vianočnej akadémii. Súčasťou krásneho programu bolo divadelné predstavenie, ktoré predviedli žiaci dramatického krúžku a celý program bol sprevádzaný piesňami, ktoré nacvičili žiaci hudobného krúžku. Následne pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová ocenila žiakov za úspechy, reprezentáciu školy a iné aktivity. Keďže pani riaditeľka končí na pozícii riaditeľky školy, prihovorila sa nám, všetci sme sa s ňou rozlúčili a žiaci sa jej odvďačili pekným darom. Na novej pozícii ako provinciálnej predstavenej Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža jej prajeme veľa úspechov.

   • Vianočná akadémia 2022: Čítať viac
   • Krakov 2022
   • 27. 12. 2022
   • Týždeň pred Vianocami sme v rámci turistického krúžku zavítali do 2. najväčšieho mesta Poľska – do Krakova. Na „mestskej turistike“ sme navštívili Sanktuárium Jána Pavla II., Lagiewniki, hrad Wawel a krásne strávený deň sme ukončili v historickom centre mesta na vianočných trhoch.

    Viac fotiek nájdete na našom školskom FB:

   • Krakov 2022: Čítať viac
   • Konferencia INOškola 2022
   • 8. 12. 2022
   • Ponuka pre učiteľov

    Konferencia INOškola 2022 v priestoroch našej školy.

    Chcete sa dozvedieť o hrách vo vzdelávaní, zažiť ukážku využitia programu Accelium, virtuálneho sveta vo výučbe, alebo vyskúšať si vyučovaciu hodinu pomocou metódy Escape Box?

    Tak neváhajte a prihláste sa na tomto linku:

   • Konferencia INOškola 2022: Čítať viac
   • Sviatok svätého Mikuláša 2022
   • 8. 12. 2022
   • V dňoch 5. a 6. 12. 2022 svätý Mikuláš so svojimi anjelmi, spevákmi a hudobníkmi urobili radosť pacientom na onkológii a doliečovacom oddelení a klientom CSS Trojlístok a Via Vitae. Okrem nemocnice a zariadení sociálnych služieb navštívili aj všetky triedy na škole a potešili sladkosťami aj žiakov :)

   • Sviatok svätého Mikuláša 2022: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Pavel Šípoš
     riaditelszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje