• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Modlitba "troch Zdravasov"
   • 15. 10. 2018
   • Milé školské spoločenstvo, chceli by sme ti priblížiť modlitbu „troch Zdravasov“, ktorá sa dostala do povedomia širokej verejnosti v súvislosti s Ankou Kolesárovou.

    Prečo 3x Zdravas ?

    Pri otvorení hrobu Anky Kolesárovej sa vedľa jej tela našli tri spojené zrnká z ruženca. Už niekoľko rokov predtým sa spoločenstvo mladých, zhromaždených okolo p. Pavla Hudáka vo Vysokej nad Uhom, rodisku Anky Kolesárovej, modlilo práve tri Zdravasy na konkrétne úmysly. Ako povedal sám Paľko Hudák, nález pri otvorení hrobu svedčil, že sa modlili správne. Jednotlivé Zdravasy znamenajú:

   • Čítať viac
   • Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj
   • 13. 10. 2018
   • Milé školské spoločenstvo,

    srdečne ťa pozývame na spoločné stretnutie v školskej kaplnke dňa 18. októbra 2018 o 9.40 hodine na modlitbu svätého ruženca, ktorým sa pripájame k celosvetovej akcii Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj. Túto akciu organizuje ACN Slovensko – Pomoc trpiacej Cirkvi.

    Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa. K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich , že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.

   • Čítať viac
   • Hlasujte za našu školu v súťaži NA NOVÝ LEVEL
   • 12. 10. 2018
   • Milí žiaci, rodičia, absolventi, kolegovia a priatelia. Zaregistrovali sme našu školu do projektu NA NOVÝ LEVEL. Môžeme pre našu školu vyhrať najmodernejšiu učebňu v hodnote 21000€. Ak chceme zabojovať a vyhrať potrebujeme, aby ste na stránke www.nanovylevel.sk klikli na "HLASUJ ZA SVOJU ŠKOLU", našli si cez vyhľadávač našu školu a zadali meno + email, na ktorý Vám príde potvrdzovací email, kde svoj hlas potvrdíte. Zároveň ste automaticky zaradení aj Vy o hodnotné ceny. Prosíme Vás aj o zdieľanie na Vašom FB a zapojenie do súťaže všetkých svojich blízkych - rodiny, známych aj priateľov, jedine tak máme šancu vyhrať. ĎAKUJEME

   • Čítať viac
   • Modrá nezábudka 2018
   • 9. 10. 2018
   • Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie. V dňoch 3. a 4. októbra 2018 sa aj v našom meste konala verejná zbierka pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia. Túto dobrú vec sme mohli podporiť kúpou modrej nezábudky, ktorú predávali dobrovoľníci z prvých a druhých ročníkov aj z našej školy - Alena I

   • Čítať viac
   • Svetový deň srdca 2018
   • 1. 10. 2018
   • Slovenská nadácia srdca z príležitosti Svetového Dňa srdca každoročne pripravuje edukačnú kampaň MOST - MESIAC O SRDCOVÝCH TÉMACH. Tohtoročný projekt MOST – SPOLU CHRÁNIME VAŠE SRDCIA 2018 sa venoval téme: „ Tučné srdce alebo obezita a metabolický syndróm vo vzťahu k ochoreniam srdca, ako aj zdravým potravinám, ktoré majú priamy dosah na zdravie našich sŕdc“. V rámci týchto tém a rôznych naplánovaných aktivít sa kládol dôraz na rizikové faktory, prevenciu ako aj liečbu kardiovaskulárnych ochorení. 26. septembra 2018 sa aj naša škola do tohto projektu zapojila aktívnou účasťou na edukačnej kampani: „TENTO DEŇ SI ZÍSKA VAŠE SRDCE“. V spolupráci s lekárňou Dr. Max a pod vedením Mgr. Jany Balejovej naši žiaci pomáhali pri meraní krvného tlaku, pulzu, glukózy, cholesterolu, BMI a vyplňovaní dotazníka. Na tomto projekte sa zúčastnili žiaci IV. B triedy: Dominika Djubašáková, Alica Ondríková,

   • Čítať viac
   • Ponuka poznávacích zájazdov cez CK SCHOLARE pre šk. r. 2018/2019
   • 27. 9. 2018
   • Milí rodičia, dávame do pozornosti ponuku cestovnej kancelárie CK SCHOLARE, ktorá sa špecializuje na školské zájazdy do zahraničia. Tento školský rok nás zaujali viaceré ponuky s bohatým programom. Zájazdy sú realizované komplet CK SCHOLARE vrátane dopravy moderným autobusom, ubytovaním (buď v hoteli alebo hostiteľských rodinách), komplexným poistením a stravou. Do pozornosti dávame 3 zaujímavé ponuky - Londýn (cca 300€); Paríža a Versailles (cca190€) a Mníchov - Innsbruck - Salzburg - Swarovski world (110€). Prosíme o zváženie tejto ponuky a nahlásenie záujmu počas októbra 2018. V prípade záujmu min. 13 žiakov na konkrétnu ponuku oslovíme cestovnú kanceláriu a zistíme presné informácie ohľadom termínov a komplexných podmienok zájazdu. V obrazovej prílohe pripájame niektoré ponuky, viac informácií získate aj na webovej stránke CK http://ckscholare.cz/ V prípade záujmu prosíme o nahláse

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža