• Dňa 20. septembra sme oslávili 30. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej. Slávnosť sa začala sv. omšou vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku a pokračovala prehliadkou priestorov školy. Pedagógovia, žiaci, absolventi, rodičia a pozvaní hostia mali možnosť prejsť sa po našej škole a vidieť, čo sa zmenilo a ako teraz škola vyzerá.
   • Turistický krúžok sa stal za posledné roky akousi stálicou v ponuke krúžkov na našej škole a sme radi, že záujem o turistiku medzi žiakmi a učiteľmi rastie.
   • Študenti Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku vymenia obrázky ľudského tela v učebniciach za virtuálnu pitevňu. Virtuálna anatomická učebňa novej generácie využíva najnovšie technológie virtuálnej reality.
   • Prečo si zvoliť nás?

   • Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium je bezplatné, právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.

    Prečo študovať u nás?

 • Oznamy

   • Festival ľudskosti mladých
   • 29. 9. 2022
   • Žiaci prvých a tretích ročníkov sa 29.9.2022 zapoja do "Festivalu ľudskosti mladých", ktorý organizuje Rada mládeže Žilinskeho kraja.

    Motto: "Ideme robiť svet krajším a ľudskejším."

   • Festival ľudskosti mladých: Čítať viac
   • 30. výročie našej školy
   • 28. 9. 2022
   • Dňa 20. septembra sme oslávili 30. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej. Slávnosť sa začala sv. omšou vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku a pokračovala prehliadkou priestorov školy. Pedagógovia, žiaci, absolventi, rodičia a pozvaní hostia mali možnosť prejsť sa po našej škole a vidieť, čo sa zmenilo a ako teraz škola vyzerá. Ako to vyzeralo počas tohto dňa si môžete pozrieť na fotkách na školskom facebooku TU

   • 30. výročie našej školy: Čítať viac
   • Zbierka školských potrieb - poďakovanie
   • 28. 9. 2022
   • V mesiaci september sme sa aktívne zúčastnili zbierky školských potrieb. Vyzbierané potreby boli doručené tým,
    ktorí ich najviac potrebovali.


    Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.

   • Zbierka školských potrieb - poďakovanie: Čítať viac
   • BIELA PASTELKA 2022
   • 28. 9. 2022
   • Dňa 24. septembra 2021 sa v uliciach našich slovenských miest uskutočnil už dvadsiaty ročník celoslovenskej verejnej zbierky na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Výnos tejto zbierky je použitý na sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov.

   • BIELA PASTELKA 2022: Čítať viac
   • OZNAM
   • 21. 9. 2022
   • Vážení rodičia.

    Srdečne Vás pozývame na plenárne rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční 23.09.2022 (piatok) o 15,30 hod. v budove školy.

    Po skončení bude pokračovať stretnutie s triednym vyučujúcim.

    Tešíme sa na stretnutie.

    PhDr. A. Dobrovičová

    riaditeľka školy

   • OZNAM: Čítať viac
   • 30. výročie školy
   • 14. 9. 2022
   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej tento rok oslávi 30. výročie svojho založenia. Toto okrúhle jubileum budeme sláviť 20. septembra 2022. Srdečne pozývame žiakov, rodičov, absolventov a priateľov školy na svätú omšu vo farskom kostole sv. Ondreja o 9:30 hod. a následne na prehliadku školy do 12:00 hod.

   • 30. výročie školy: Čítať viac
   • Zbierka školských potrieb
   • 7. 9. 2022
   • Slovenská katolícka charita

    nás pozýva k aktívnej účasti na zbierke školských potrieb (predmety, ktoré môžete darovať sú na obrázku).

    Uvedené predmety môžete priniesť na :

    3. poschodie – Mgr. Prančíková 2.poschodie Mgr. Loncková

   • Zbierka školských potrieb: Čítať viac
   • Začiatok školského roka 2022/2023
   • 5. 9. 2022
   • Nový školský rok 2022/2023 sme spoločne začali v pondelok 5. septembra 2022 o 9.30 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školy, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov. Pani riaditeľka povedala žiakom dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2022/2023 a žiaci sa následne privítali aj so svojimi triednymi učiteľmi.

   • Začiatok školského roka 2022/2023: Čítať viac
   • Začiatok šk. r. 2022/2023
   • 28. 8. 2022
   • Nový školský rok 2022/2023 na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej sa začne už o pár dní. Stretneme sa v pondelok 5.9.2022.

    Zákonný zástupca žiaka (resp. plnoletý žiak) pred nástupom do školy odovzdá cez edupage vyhlásenie o bezpríznakovosti alebo ho žiak donesie v papierovej podobe (na stiahnutie prílohe).

   • Začiatok šk. r. 2022/2023: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje