• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Rozlúčka s maturantmi
   • 23. 5. 2018
   • V piatok 11. mája 2018 sa uskutočnila na našej škole rozlúčka so žiakmi maturitných ročníkov. Všetko sa začalo príhovorom pani riaditeľky a losovaním oddelení, na ktorých prebehla praktická maturitná skúška. Po losovaní pani riaditeľka ocenila žiakov, ktorí dosiahli počas štúdia na našej škole výborné výsledky, žiaci sa úprimným príhovorom poďakovali všetkým za celé 4 roky a následne boli tretiakmi odprevadení až na školský dvor. Urobili si spoločné fotky a spevom navštívili všetky triedy, aby sa už definitívne rozlúčili aj s ostatnými žiakmi. Prajeme všetkým maturantom úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

   • Čítať viac
   • Kurz ochrany života a zdravia
   • 17. 5. 2018
   • Tento rok naši tretiaci v dňoch 14. – 16. mája 2018 absolvovali Kurz ochrany človeka a zdravia v Dolnom Smokovci. V rámci neho spoznávali okolitú prírodu – Hrebienok a vodopády Studeného potoka, navštívili Tricklandiu – zábavný park založený na umení optických ilúzií, ktorého súčasťou je aj zrkadlové bludisko. Študenti absolvovali aj celodenný výlet na Štrbské pleso. Po večeroch mohli zažiť veľa zábavy a utužiť kamarátske vzťahy.

   • Čítať viac
   • Exkurzia Praha – Jáchymov
   • 17. 5. 2018
   • Či je Praha naozaj stovežatá, sme sa chceli presvedčiť na vlastné oči, a tak sme sa 19.-22.4. 2018 vybrali na exkurziu. Jej cieľom však nebola iba samotná historická Praha, ale aj uránovými baňami a kúpeľmi preslávené mesto v Krušných horách - Jáchymov. Tu sme navštívili múzeum a štôlňu a dozvedeli sme sa zaujímavosti o rôznorodom minerálovom zložení tunajších hôr, o spôsoboch ťažby striebra a živote ľudí, no spoznávali sme aj temné stránky histórie tohto mestečka na nemeckom pohraničí z čias, kedy tu boli koncentračné pracovné tábory pre politických väzňov komunizmu zamerané na ťažbu uránu.

   • Čítať viac
   • VÝSLEDKY prijímacích skúšok
   • 14. 5. 2018
   • V prílohe nájdete výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2018/2019 v odbore zdravotnícky asistent - denné štúdium.

   • Čítať viac
   • Turistická duchovná obnova v dome Sr. Zdenky
   • 11. 5. 2018
   • Sedem žiačok z našej školy, spolu s Mgr. Luciou Rábarovou a Mgr. Vierou Dömötörovou, podniklo 4.- 6. mája 2018 turisticko-duchovnú výpravu do Vysokých Tatier. Spoznávali dar spoločenstva, ticha, silu modlitby a podporu priateľstva, no nadovšetko bezhraničnú lásku Pána Ježiša, ktorý nás prijíma takých, akí sme. Pri výstupe na Téryho chatu mohli žasnúť nad krásami Božej prírody a jeho prítomnosti v nej.

   • Čítať viac
   • Súťaž v prvej pomoci 2018
   • 2. 5. 2018
   • Dňa 19. 4. 2018 sa v Lučenci uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Zúčastnili sa ho žiaci zdravotníckych škôl stredoslovenského regiónu. Našu školu reprezentovali žiaci Jakub Krišanda a Miroslav Tkáč z 2.A triedy a Nikola Koraušová z 3.A triedy. Súťaž prebieha každý rok a zúčastňujú sa jej všetky zdravotnícke školy. Naši žiaci ako nováčikovia skončili na peknom siedmom mieste. Viac fotiek z podujatia nájdete na tomto linku: http://szslucnalc.sk/?p=3413

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža