• Prečo si zvoliť nás?

   • Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium je bezplatné, právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.

    Prečo študovať u nás?

 • Oznamy

   • Misie v Ružomberku
   • 17. 5. 2022
   • V ružomberskej farnosti sa v dňoch 14.– 22.5.2022 koná misijný program a naša škola je jeho súčasťou.

    Našu školu navštívi misijný tím 18.5.2022 v priestoroch telocvične Orlovňa a to v čase 11:05-11:50 (triedy 1.A, 1.B a 2.A) a 12:00-12:45 (triedy 2.B, 3.A a 3.B).

    Vo štvrtok 19.5.2022 bude sv. omša pre žiakov a študentov o 11:30 vo Farskom kostole sv. Ondreja.

   • Misie v Ružomberku: Čítať viac
   • Súťaž „Zachráň život buď hrdinom“
   • 16. 5. 2022
   • Dňa 16.5. 2022 sa žiačky krúžku prvej pomoci Diana Beskydová, Zuzana Bebjaková z 3.A a Natália Gasperová a Viktória Harmatová z 3.B, zúčastnili 1. ročníka súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Zachráň život buď hrdinom“, ktorá sa konala v meste Dolný Kubín.

    Organizátorom súťaže bolo Občianske združenie Oravská pomoc v spolupráci so SZŠ v Dolnom Kubíne. Súťaže sa zúčastnilo deväť stredných škôl z Dolného Kubína, Čadce, Žiliny, Námestova a Ružomberka.

   • Súťaž „Zachráň život buď hrdinom“: Čítať viac
   • Rozlúčka s maturantmi 2022
   • 16. 5. 2022
   • V piatok 13.5.2022 sme sa rozlúčili s našimi maturantmi zo 4.A a 4.B.

    Po sv. omši žiaci dostali pokyny ohľadom praktickej maturitnej skúšky a následne si losovali oddelenia, na ktorých praktickú maturitnú skúšku budú vykonávať. Po losovaní sa žiaci poďakovali vedeniu školy, svojim triednym učiteľom PhDr. P. Šípošovi a Mgr. T. Mlynárikovi, krstným mamám PhDr. Z. Šípošovej a Mgr. Ľ. Prančíkovej a následne sa žiakom prihovorila p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová a ocenila najlepších žiakov. Potom našich maturantov odprevadili žiaci 3.A a 3.B po jednom na školských dvor, kde rozlúčku ukončili spoločným fotením.

   • Rozlúčka s maturantmi 2022: Čítať viac
   • Exkurzia Havránok
   • 16. 5. 2022
   • V pondelok 9. mája 2022 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie v Archeologickom múzeu v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok. Mohli si prezrieť areál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, kt. predstavujú jednu z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku.

   • Exkurzia Havránok: Čítať viac
   • Svetový imunizačný týždeň
   • 15. 5. 2022
   • V rámci Svetového imunizačného týždňa si pripravila prednášku pre žiakov 2. ročníka MUDr. Ľubica Benková z oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ v Liptovskom Mikuláši.

    Žiaci sa mali možnosť počas jednej vyučovacej hodiny dozvedieť o téme očkovania z rôznych tematických oblastí. Ponúkané vedomostí o povinnom a odporúčanom očkovaní u nás, tiež o ochoreniach a význame vakcín, proti ktorým sú očkovacie látky určené, môžu napomôcť žiakom správne sa rozhodnúť pre vlastnú ochranu, či ochranu širšej verejnosti v rámci zdravotníckej osvety.

   • Svetový imunizačný týždeň: Čítať viac
   • Matematický klokan
   • 5. 5. 2022
   • Dňa 11. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICÝ KLOKAN. V kategórii KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Žiaci, ktorým sa najviac sa darilo sú: Andrea Motýľová z II. A, Alexandra Holecová z I. A, Ondrej Kovaľ z I. A.

   • Matematický klokan: Čítať viac
   • Čistenie prírody
   • 4. 5. 2022
   • Istotne všetci máme radosť z poriadku a čistoty vôkol nás. O to viac, keď pomáhame zveľaďovať a upratovať tú, ktorá to bez nás nevie urobiť – našu prírodu.

    Žiaci prvého ročníka sa v tento pondelok 2. mája 2022 zapojili do čistenia lokality Baničné – prešli ulicami Karola Krčmerycho, I. Houdeka, Papiernickou a Cestou na Vlkolínec. Všetkým zúčastnením za ich nasadenie, usilovnosť a pomoc srdečne ďakujeme. Spravili sme niečo dobré a pekné pre nás všetkých ... :) .

   • Čistenie prírody: Čítať viac
   • Zbierka trvanlivých potravín
   • 27. 4. 2022
   • Naša škola v rámci spolupráce s Upac Jana Vojtaššáka organizuje zbierku trvanlivých potravín pre utečencov z Ukrajiny. Potraviny môžete nosiť na tretie poschodie našej školy.

    Za každú pomoc ĎAKUJEME.

    Kontaktné osoby : Mgr. Michaela Loncková, Mgr. Ľubica Prančíková.

   • Zbierka trvanlivých potravín: Čítať viac
   • Prvá pomoc - ZŠ Černová
   • 25. 4. 2022
   • Dňa 21. apríla 2022 žiaci našej školy:

    S. Buroš z 1.B, Kevin Gažo, Terézia Mydliarová, Tamara Kurpašová, Michaela Veselovská z 2.B, Viktória Harmatová a a Natália Gasperová z 3.B, Diana Beskydová a Zuzana Bebjaková z 3.A, demonštrovali ukážky prvej pomoci.

    KPR u človeka v bezvedomí, krvácanie z nosa, prvú pomoc pri otvorených zlomeninách a anafylaktickom šoku pre 19 žiakov prvého ročníka, 16 žiakov druhého ročníka, 19 žiakov tretieho ročníka a 11 žiakov štvrtého ročníkov základnej školy Andrej Hlinku v Černovej.

   • Prvá pomoc - ZŠ Černová: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža