• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Sviatok sv. Valentína
   • 13. 2. 2020
   • “Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme,

    alebo skôr aj napriek tomu , akí sme.”

    14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.

   • Čítať viac
   • Svetový deň chorých 2020
   • 10. 2. 2020
   • Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení,

    a ja vás posilním” Mt 11,28.

    Zajtrajší deň (11.2.2020) slávime Svetový deň chorých, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej. Svätý Otec František sa každoročne prihovára chorým a zdravotníkom svojim posolstvom.

   • Čítať viac
   • Simulované študentské voľby do parlamentu 2020
   • 6. 2. 2020
   • Dňa 5.2.2020 sa naši žiaci znova zapojili do simulovaných študentských volieb, kde si volili kandidátov, ktorí nás budú zastupovať v parlamente. Práve prebieha sčítavanie hlasov a celoslovenské výsledky si budete môcť pozrieť už tento piatok na stránke www.studentskevolby.sk

   • Čítať viac
   • EXPERT geniality show - výsledky
   • 6. 2. 2020
   • Celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zúčastnilo 29 žiakov. V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo na celoslovenskej úrovni 1515 žiakov. V druhej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka bolo 1166 súťažiacich.

    EXPERT Tajomstvá prírody

    1. Martin Pariža I.B celoslovenské hodnotenie 54. miesto

   • Čítať viac
   • A slovo bolo u Boha
   • 6. 2. 2020
   • Dňa 5. februára 2020 sa naša žiačka Zuzana Bebjaková z 1.A zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže ... A SLOVO BOLO U BOHA ... Umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Srdečne jej gratulujeme.

   • Čítať viac
   • Národný týždeň manželstva 2020
   • 6. 2. 2020
   • Milé školské spoločenstvo,

    vieš, čo znamená skratka NTM ? Možno o tejto skratke tento týždeň budete počuť viac aj z médií. NTM znamená Národný týždeň manželstva, ktorý prebieha každý rok v týždni sv. Valentína, v tomto roku od 10. – 16. februára 2020. Je príležitosťou pre všetky páry zamerať sa na svoj vzťah. Je impulzom k zamysleniu, ako uskutočniť sen o peknom vzťahu ktorý vydrží svieži a vitálny po celý život. Ponúka nám veľa príležitostí na oslavu, manželstva v našej krajine.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža