• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Prezentiáda
   • 14. 4. 2018
   • Študentské združenie študent Cyber Games spolu z Fakultou ekonómie a administratívy Masarykovej univerzity (ESF) vyhlásila deviaty ročník súťaže Prezentiáda. Ide o súťaž v informačno-technologických zručnostiach pre základné a stredné školy v ČR a SR. Cieľom je rozvíjať prezentačné kompetencie mládeže a naučiť sa nové zručnosti hravou formou. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti druhého stupňa základných škôl, stredných škôl z Českej republiky a Slovenska.

   • Čítať viac
   • Krajské kolo SOČ
   • 14. 4. 2018
   • Dňa 5. apríla 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) na Spojenej škole v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali žiaci v 2 súťažných odboroch: Zdravotníctvo, farmakológia a Pedagogika, psychológia, sociológia. V súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia sa umiestnili Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská z III.A so SOČ na tému „Splin“ a Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková z II.B so SOČ na tému „Nič mi nie je...“ na 6. mieste. V súťažnom odbore Zdravotníctvo, farmakológia obsadili Patrícia Žihlavníková, Jakub Krišanda a Miroslav Tkáč z II.A so SOČ na tému „Diabetes mellitus – liečba“ tiež 6. miesto.

   • Čítať viac
   • Ocenenie pedagóga ku Dňu učiteľov
   • 2. 4. 2018
   • Pri príležitosti Dňa učiteľov (28. marec) boli na mestskom úrade v Ružomberku ocenení učitelia zo všetkých ružomberských škôl. Za našu Strednú zdravotnícku školu M. T. Schererovej bola tento rok ocenená PhDr. Gabriela Lešková - sr. Marieta. PhDr. Gabriela Lešková je odborná vyučujúca s dlhoročnou pedagogickou praxou. Počas svojho pôsobenia sa zodpovedne ujala pozície zástupkyne riaditeľky školy, výchovnej a kariérnej poradkyne či koordinátorky spolupráce so školským parlamentom. Veľmi aktívne rozvíja študentov v rôznych oblastiach stredoškolskej odbornej činnosti s úspešným umiestnením na okresnej a krajskej úrovni. Rozvíja medzinárodnú spoluprácu školy v projektoch Erasmus a E-twinning.

   • Čítať viac
   • Duchovná obnova žiakov
   • 26. 3. 2018
   • V čase písomných maturít sa žiaci 1.-3. ročníka duchovne obnovovali v pastoračnom centre pri Kostole Sv. Kríža v Ružomberku. Témou o odvážnej viere ich previedli novicky Milosrdných sestier Svätého kríža: Sr. Chiara, Sr. Sára a Sr. Noemi so svojou magistrou Sr. Teréziou Benediktou SCSC, ktoré k nám zavítali z Trnavy. Krátku prednášku striedali rozhovory a zdieľanie. Celý program vyvrcholil sv. omšou, ktorú celebroval p. Andrej Gábriš.

   • Čítať viac
   • Biblická olympiáda
   • 25. 3. 2018
   • V stredu 21.3.2018 sa naše žiačky z 3.B triedy (Alžbeta Lieskovská, Petra Pjosová a Terézia Matejčáková) zúčastnili okresného/dekanátneho kola v Biblickej olympiáde, ktorá sa konala v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku. Podarilo sa im vybojovať krásne 2. miesto a postúpiť na krajské/diecézne kolo. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v diecéznom kole.

   • Čítať viac
   • Matematický Klokan
   • 22. 3. 2018
   • Dňa 20.3.2018 sa 22 žiakov z našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Matematický Klokan. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka v kategórii Kadet junior.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža