• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Protidrogový vlak
   • 8. 11. 2018
   • Dňa 7.11.2018 naši študenti pod vedením koordinátorky protigrogovej prevencie Mgr. Lucie Kajúchovej mali možnosť zúčastniť sa projektu "Protidrogový vlak", ktorý bol realizovaný pod záštitou mesta Ružomberok.

    Pri prehliadke týmto multimediálnym vlakom videli a zažili jedinečné prostredie pre zážitkové a interaktívne vzdelávanie s protidrogovou tematikou.

   • Čítať viac
   • Študentské komunálne voľby 2018
   • 28. 10. 2018
   • Dňa 25. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili simulovaných komunálnych volieb. Študentské voľby sú presnou simuláciou skutočných volieb so všetkým, čo k tomu patrí – volebná miestnosť, volebná komisia, lístky aj volebná urna. Od bežných volieb sa však líšia voličmi, ktorými boli študenti od 15 do 18 rokov. Práve prostredníctvom týchto študentských volieb sa mohli stredoškoláci zapojiť do verejného diania tým, že vyjadrili svoj názor a podporili svojimi hlasmi kandidátov na primátorov, starostov či poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Cieľom týchto volieb bolo viesť mladých ľudí k občianskej zodpovednosti a prebúdzať v nich záujem o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska.

   • Čítať viac
   • Sv. ruženec vo Farnosti sv. Ondreja
   • 26. 10. 2018
   • V tomto týždni sa sv. ruženec vo Farnosti sv. Ondreja v Ružomberku modlili cirkevné školy. Naša škola sa zapojila vo štvrtok 25. 10. účasťou na sv. omši i na ruženci. Do modlitby sme vložili všetkých členov nášho školského spoločenstva aj ich rodiny, ako aj kňazov, za ktorých bol tento ruženec obetovaný. Ďakujeme všetkým za pekné duchovné spoločenstvo.

   • Čítať viac
   • Poskytovanie prvej pomoci
   • 18. 10. 2018
   • V rámci projektu, ktorý je zameraný na výučbu poskytovania základnej prvej pomoci na základných a materských školách v meste Ružomberok, sa v dňoch 28. 9. 2018 a 17. 10. 2018 uskutočnila prvá časť realizácie projektu prostredníctvom žiakov Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku. 28. 9. 2018 sa na ZŠ Klačno prezentácie a následnej demonštrácie ukážok základnej prvej pomoci zúčastnilo 48 žiakov deviatych ročníkov. J. Letavaj z 3.A a P. Kubelová zo 4.A predvádzali kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého človeka. A. Ondríková a D. Djubašáková zo 4.B prezentovali modelovú situáciu o anafylaktickom šoku. S. Horváthová a R. Mastiš zo 4.A učili žiakov ošetrovať zlomeniny a S. Okál a Z. Dvorská zo 4.A. demonštrovali prvú pomoc pri krvácaní. Následne oboznamovali žiakov a prakticky s nimi precvičovali obväzové techniky.

   • Čítať viac
   • Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj
   • 18. 10. 2018
   • 18.10.2018 o 9:40 hod. v školskej kaplnke sme sa zapojili do celosvetovej akcie "Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj" na modlitbe svätého ruženca.

    Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa. K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich , že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.

   • Čítať viac
   • Okresné kolo vo florbale žiačok SŠ 2018
   • 18. 10. 2018
   • Dňa 16. októbra 2018 sa v športovej hale T-18 konalo Okresné kolo vo florbale študentiek stredných škôl. Našu školu reprezentovali Lucia Horská, Ema Hudecová, Zuzana Jablonská, Dominika Koštialová, Ivana Kubisová, Silvia Magušinová, Barbora Mikušová, Tamara Remenárová, Mariana Trečerová a Viktória Zvadová. Naše žiačky vybojovali nádherné 2. miesto. Srdečne gratulujeme!

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža