• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Krajský stredoškolský parlament
   • 16. 2. 2018
   • Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zvolal členov Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK na ustanovujúce zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. februára 2018 v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Na začiatku sa prihovorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Potom boli členom odovzdané menovacie dekréty. Za našu školu si dekrét prevzala Nikola Koraušová, predsedníčka žiackej školskej rady na našej škole. Po schválení štatútu a voľbe novej predsedníčky bol predstavený grantový program odboru školstva a športu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac“.

   • Čítať viac
   • Školské kolo SOČ
   • 16. 2. 2018
   • 15. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). So svojimi prácami sa predstavilo 25 žiakov v štyroch súťažných odboroch. Do okresného kola za jednotlivé súťažné odbory postúpili Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská, Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková, Martina Martinková, Jakub Krišanda, Miroslav Tkáč a Patrícia Žihlavníková, Karolína Labašková a Monika Orosová, Jakub Letavay a Juraj Hrabuša. Srdečne blahoželáme.

   • Čítať viac
   • Výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show
   • 9. 2. 2018
   • Celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zúčastnilo 44 žiakov.

    V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ sa zúčastnilo na celoslovenskej úrovni 1540 žiakov.

    V druhej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka SOŠ bolo 1029 súťažiacich.

    Na 1. mieste v rámci školy a titul TOP EXPERT získal Jakub Krišanda z II.A. (celoslovenské

   • Čítať viac
   • Výberové konanie na odbornú stáž
   • 9. 2. 2018
   • Dňa 7.2.2018 sa uskutočnilo výberové konanie na odbornú stáž do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici. Zúčastnili sa ho žiačky III.A a III.B triedy: Ruszóová Lorianna, Blanová Michaela, Smiešková Daniela, Goreková Denisa, Smiešková Veronika, Lieskovská Alžbeta, Matejčáková Terézia, Pethövá Soňa a Pjosová Petra. Všetky žiačky úspešne absolvovali výberové konanie. Odbornej stáže v Hospici svätej Alžbety sa zúčastnia v rámci súvislej odbornej praxe.

   • Čítať viac
   • Lyžiarsky výcvikový kurz 2018
   • 9. 2. 2018
   • V dňoch 21.-26.1.2018 žiaci prvého ročníka absolvovali Lyžiarsky výcvikový kurz vo Vysokých Tatrách – v Dolnom Smokovci. Žiaci sa mohli naučiť i zdokonaliť v lyžovaní v krásnom prostredí s výhľadmi na Vysoké Tatry, v rámci spoločenských večerov sa kultúrne zabávať a spoznávať svojich spolužiakov. Sväté omše i duchovnú starostlivosť o nás vykonával František Dezider Alberty, OFMCa. V rámci oddychového dňa sme navštívili Štrbské pleso. Vrcholom kurzu boli lyžiarske preteky, po skončení ktorých sme ocenili najlepších žiakov zo začiatočníkov (1. Martina Maťovčíková, 2. Martina Stolárová, 3. Anna Mária Zámečníková) a pokročilých (1. Adam Matoš, 2. Veronika Šinaľová, 3. Dominika Koštialová). Ocenili sme aj najväčší lyžiarsky pokrok (Emma Balleková) a najkrajšiu izbu, ktorá získala najviac bodov počas celého kurzu (Mária Švalecová, Mária Rerková, Anna Mária Zámečníková). Lyžiarsky výcvikový

   • Čítať viac
   • Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite
   • 7. 2. 2018
   • Žiaci 3. ročníka sa dňa 6.2.2018 zúčastnili dňa otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity, kde im boli predstavené jednotlivé katedry tejto fakulty - Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra fyzioterapie, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód, Katedra rádiologickej techniky a Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tiež mali možnosť vidieť ukážky zo záchrannej akcie a pôrod na simulátore.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža