• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Pozvánka na Národný pochod za život do Bratislavy
   • 9. 9. 2019
   • Dňa 22.09.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život, ktorého sa zúčastní aj naša škola (tak ako v roku 2015). Prosíme žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa Národného pochodu, aby sa hlásili u Mgr. Ľ. Prančíkovej do 12.9.2019. Cena je 10€/os.

    Foto z predošlého pochodu: https://pochodzazivot.sk/foto/

   • Čítať viac
   • Začiatok šk. r. 2019/2020
   • 4. 9. 2019
   • Nový školský rok 2019/2020 sme spoločne začali v pondelok 2. septembra 2019 o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej. Povedala im o novinkách v škole, dozvedeli sa dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2019/2020, predstavila novú posilu medzi pedagógmi pre odbornú zložku Mgr. Barboru Lopeňovú a triedne učiteľky prvých ročníkov - PhDr. Kvetoslavu Drozdíkovú v I.A a Mgr. Martu Gallovičovú v I.B. Potom sa žiaci presunuli do svojich tried, aby sa privítali so svojimi triednymi učiteľmi. Prajeme všetkým úspešný školský rok 2019/2020.

   • Čítať viac
   • OZNAM: začiatok šk. r. 2019/2020
   • 27. 8. 2019
   • Školský rok 2019/2020 na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej začneme spoločne svätou omšou VENI SANCTE vo Farskom kostole sv. Ondreja 2.9.2019 o 8:00 hod. Po skončení sv. omše budeme pokračovať príhovorom p. riad. PhDr. Antónie Dobrovičovej v priestoroch školskej kaplnky na 4. poschodí.

   • Čítať viac
   • Úradné hodiny
   • 22. 8. 2019
   • Chceme Vás informovať, že úradné hodiny na našej škole budú v dňoch 23. 8. 2019 a 26. - 27. 8. 2019 v čase od 8:30 do 12:00 hod.

   • Čítať viac
   • Koniec šk. roka 2018/2019
   • 8. 7. 2019
   • Dňa 28. júna 2019 sa skončil školský rok 2018/2019. Ráno sme sa stretli na slávnostnej sv. omši TE DEUM vo Farskom kostole sv. Ondreja, aby sme spoločne poďakovali za úspešne zvládnutý školský rok. Následne sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala žiakov a zhrnula udalosti, ktoré sa počas školského roka udiali. Potom ocenila tých najlepších žiakov, či už za študijné výsledky, alebo za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach a iných aktivitách a popriala všetkým krásne letné prázdniny. Žiaci taktiež p. riaditeľke poďakovali a potom sa presunuli do svojich tried, v ktorých im triedni učitelia rozdali vysvedčenia. Prajeme všetkým krásne leto a veľa oddychu, aby načerpali veľa síl na nový školský rok 2019/2020.

   • Čítať viac
   • Prvá pomoc na ZŠ sv. Vincenta
   • 2. 7. 2019
   • Dna 27.6.2019 naši žiaci Mária Bieláková, Terézia Buláková, Vanesa Bražinová, Martina Stolárová, Štefan Okál, Lenka Balejová, Tamara Remenárová a Jana Pekárová predvádzali prvú pomoc na ZŠ sv. Vincenta pre žiakov 7. a 8. ročníka. Demonštrovali ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie u dospelého človeka, učili prvú pomoc pri krvácaní, zlomeninách a anafylaktickom šoku.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža