• Prečo si zvoliť nás?

   • Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium je bezplatné, právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.

    Prečo študovať u nás?

 • Oznamy

   • OZNAM
   • 8. 7. 2022
   • S ľútosťou sme prijali správu o tom, že nás navždy opustil Doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD., ktorý stál pri zrode našej školy a bol aj jej dlhoročným pedagógom. Ďakujeme za všetko. Nech odpočíva v pokoji.

   • OZNAM: Čítať viac
   • Koniec šk. r. 2021/2022
   • 30. 6. 2022
   • Dnes sme úspešne ukončili školský rok 2021/2022!

    Začali sme sv. omšou TE DEUM vo Farskom kostole o 9:00. Po jej skončení sme sa presunuli do priestorov školskej kaplnky a pani riaditeľka PhDr. A. Dobrovičová ocenila žiakov s najlepšími výsledkami, dochádzkou ale aj za reprezentáciu školy. Po oceňovaní sme sa rozlúčili s vyučujúcimi Mgr. M. Čupovou - sr. Simeonou, PhDr. M. Poliakovou a Mgr. E. Vierikovou, ktoré už v našej škole nebudú v novom školskom roku pôsobiť. Na záver žiaci poďakovali vedeniu školy za celý školský rok.

   • Koniec šk. r. 2021/2022: Čítať viac
   • Ukážky prvej pomoci na ZŠ Klačno
   • 19. 6. 2022
   • Dňa 17. júna 2022 žiaci našej školy S. Buroš z 1.B, K. Gažo, T. Mydliarová, T. Kurpašová, M. Veselovská a N. Švedová, K. Zapletalová z 2.B, V. Harmatová a a N. Gasperová z 3.B, D. Beskydová a Z. Bebjaková z 3.A, demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u dospelého človeka v bezvedomí, pri obštrukcii v dýchacích cestách, pri otvorenom krvácaní, prvú pomoc pri otvorených zlomeninách a anafylaktickom šoku pre 45 žiakov siedmych ročníkov základnej školy na Klačne. Následne s nimi prakticky precvičovali modelové situácie a obväzovú techniku pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

   • Ukážky prvej pomoci na ZŠ Klačno: Čítať viac
   • Plážový volejbal
   • 15. 6. 2022
   • CVČ Elán, Beachvolleyball Club a Volejbalový klub VK ONE zorganizovali v utorok 14. júna 2022 na plážových ihriskách na Klačne po prvýkrát turnaj družstiev študentiek a študentov v plážovom volejbale.

    Z našej školy sa ho zúčastnili:

    • triedy II.A = Jessica Pillerová, Paulína Šoošová a Anna Ko
   • Plážový volejbal: Čítať viac
   • Florbalový maratón
   • 9. 6. 2022
   • Včera – 9. júna 2022 – sa športovej hale T18 v Ružomberku uskutočnil po dlhšej prestávke opäť florbalový maratón organizovaní CVČ Elán a OZ Meteníci Likavka. Počas celého dňa si chlapci a dievčatá základných i stredných škôl skúšali svoje schopnosti a sily v tomto obľúbenom športe.

    Našu školu pekne reprezentovali títo chlapci:

    trieda I.A = Ondrej Kovaľ, Šebastián Dopirák, Igor Šefranko, Matúš Struhár;
    trieda I.B = Šimon Šida, Erik Kavenský, Marko Kočiš, Samuel Buroš.

   • Florbalový maratón: Čítať viac
   • OZNAM
   • 24. 5. 2022
   • Chceme Vám oznámiť, že do večnosti odišla naša bývalá kolegyňa a spolusestra z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža - sr. Ulrika.

   • OZNAM: Čítať viac
   • Žuvací tabak a zdravie - prednáška
   • 21. 5. 2022
   • Prednášku významného profesora prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH z Univerzity Loma Linda v Kalifornii si mohli 17. mája 2022 vypočuť žiaci druhého ročníka počas dvoch vyučovacích hodín.

    Pán profesor počas prednášky hovoril o prevencii a škodlivosti žuvacieho tabaku, alkoholu, o dôležitosti zdravého životného štýlu a najmä zdravého stravovania.

   • Žuvací tabak a zdravie - prednáška: Čítať viac
   • Misie v Ružomberku
   • 17. 5. 2022
   • V ružomberskej farnosti sa v dňoch 14.– 22.5.2022 koná misijný program a naša škola je jeho súčasťou.

    Našu školu navštívi misijný tím 18.5.2022 v priestoroch telocvične Orlovňa a to v čase 11:05-11:50 (triedy 1.A, 1.B a 2.A) a 12:00-12:45 (triedy 2.B, 3.A a 3.B).

    Vo štvrtok 19.5.2022 bude sv. omša pre žiakov a študentov o 11:30 vo Farskom kostole sv. Ondreja.

   • Misie v Ružomberku: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje