• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Oznamy

  o dianí v našej škole
   • Súťaž prvej pomoci - Zdravotník v akcii
   • 17. 6. 2021
   • Dňa 15.6. 2021 sa uskutočnila súťaž prvej pomoci pre žiakov druhých ročníkov zdravotníckych škôl - odbor Zdravotnícky asistent. Vzhľadom na momentálnu situáciu v zmysle opatrení súťaž nemohla prebiehať v reálnom prostredí v prírode v okolí Prešova, ale bola realizovaná vo virtuálnom online - priestore.

   • Súťaž prvej pomoci - Zdravotník v akcii: Čítať viac
   • Oznam - príjímacie konanie na externé štúdium
   • 17. 6. 2021
   • Milí uchádzači o štúdium v externej forme.

    Na prijímaciu skúšku sa dostavte do školy dňa 21. júna 2021 od 13:30 hod. do 13:55 hod. V rozmedzí tohto intervalu budeme kontrolovať všetky nariadené opatrenia.

    Doneste si so sebou platný občiansky preukaz, vlastné písacie potreby a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a pridelený kód, ktorý ste obdržali v pozvánke.

   • Oznam - príjímacie konanie na externé štúdium: Čítať viac
   • OZNAM
   • 3. 6. 2021
   • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku oznamuje, že prijímacia skúška na externé večerné štúdium v odbore praktická sestra 5361 N sa uskutoční dňa 21.júna 2021 o 14,00 hod v budove školy. Všetky informácie dostanete v pozvánke, ktorá Vám bola zaslaná na základe podanej prihlášky.

   • OZNAM: Čítať viac
   • OZNAM
   • 3. 6. 2021
   • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok sa neuskutoční.

   • OZNAM: Čítať viac
   • Rozlúčka s maturantmi 2020/2021
   • 2. 6. 2021
   • Dňa 26. mája 2021 sme sa rozlúčili s maturantmi z tried 4.A a 4.B. Rozlúčka sa konala v priestoroch katechetickej učebne a školskej kaplnky. Po sv. omši sa žiakom prihovorila p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová, ocenila najlepších žiakov a rozdala vysvedčenia. Žiaci sa poďakovali vedeniu školy, svojim triednym učiteľkám PhDr. Monike Totkovičovej (4.A) a PhDr. Marte Bednárikovej (4.B) a krstným mamám Mgr. Martine Čupovej - sr. Simeone (4.B) a Mgr. Lucii Hanulovej (4.A) a odovzdali im šerpy a kytice. Našim tohtoročným maturantom prajeme v živote veľa úspechov.

   • Rozlúčka s maturantmi 2020/2021: Čítať viac
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
   • 5. 5. 2021
   • Z dôvodu prezenčnej formy 2. termínu prijímacej skúšky pre školský rok 2021/2022 vyhlasuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO: Čítať viac
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
   • 29. 4. 2021
   • Z dôvodu prezenčnej formy 1. termínu prijímacej skúšky pre školský rok 2021/2022 vyhlasuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO: Čítať viac
   • Dekanátne kolo biblickej olympiády
   • 27. 4. 2021
   • Trochu nezvyčajným spôsobom v online-priestore prebehla tohtoročná biblická olympiáda, do ktorej sa zapojila aj naša škola. V dekanátnom kole nás 10. marca 2021 reprezentovali žiačky 2. ročníka Zuzana Bebjaková, Diana Beskydová (obe z 2. A) a Marianna Bugajová (2.B) a stali sa úspešnými riešiteľkami.

   • Dekanátne kolo biblickej olympiády: Čítať viac
   • Boj proti hladu 2021
   • 23. 4. 2021
   • Aj naša škola sa zapojila do zbierky Boj proti hladu 2021. V dňoch 22.-24. apríla sa našim žiačkam podarilo vyzbierať sumu 192,84€. Všetkým ďakujeme!

   • Boj proti hladu 2021: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža