• Dôležitý oznam

   • Chceli by sme Vás informovať, že od zajtra (pondelok 12.10.2020) študenti Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. O všetkých podrobnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom systému edupage.
   • Študenti Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku vymenia obrázky ľudského tela v učebniciach za virtuálnu pitevňu. Virtuálna anatomická učebňa novej generácie využíva najnovšie technológie virtuálnej reality.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
 • Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Oznamy

  o dianí v našej škole
   • Dôležitý OZNAM
   • 11. 10. 2020
   • Chceli by sme Vás informovať, že od zajtra (pondelok 12.10.2020) študenti Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. O všetkých podrobnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom systému edupage.

   • Dôležitý OZNAM: Čítať viac
   • OZNAM
   • 11. 9. 2020
   • Dňa 14.9.2020 (pondelok) budú mať žiaci 1. - 3. ročníka riaditeľské voľno. Žiaci 4. ročníka pôjdu na mesačnú prax.

   • OZNAM: Čítať viac
   • Začiatok šk. roka 2020/2021
   • 6. 9. 2020
   • Nový školský rok 2020/2021 sme spoločne začali v stredu 2. septembra 2020 o 9.30 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školy, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov. Uvítanie žiakov sa však z dôvodu opatrení kvôli pandémii Covid-19 nekonalo tento rok v školskej kaplnke. Pani riaditeľka navštívila každú triedu osobitne a povedala žiakom dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2020/2021. Žiaci sa následne privítali aj so svojimi triednymi učiteľmi . Prajeme všetkým úspešný školský rok 2020/2021.

   • Začiatok šk. roka 2020/2021: Čítať viac
   • Začiatok šk. r. 2020/21 - dôležité informácie
   • 27. 8. 2020
   • Nový školský rok 2020/2021 na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej sa začne už o pár dní. Všetci určite dobre viete, že všetky školy musia dodržiavať opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. V prílohách preto nájdete podrobné informácie k začiatku školského roka pre žiakov 1.- 4. ročníka denného štúdia, pre žiakov externého štúdia ako aj dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré treba vyplniť a doniesť v 1. deň príchodu do školy - bez nich im nebude umožnený vstup do budovy školy. Nový školský rok sa začína dňa 2.9.2020.

   • Začiatok šk. r. 2020/21 - dôležité informácie: Čítať viac
   • VÝZVA 634
   • 18. 8. 2020
   • BEŽCI, CYKLISTI, TURISTI našej školy! Máme 2 týždne do začiatku školského roka. Prekonáme spoločne počas týchto 2 týždňov 634 kilometrov? Prečo práve 634? Lebo je to 2x317 km a 317 km je vzdialenosť medzi našimi najvzdialenejšími študentkami našej školy (Senica - Harichovce). Svoje výkony (screenshot aplikácie) pripájajte do komentárov na školskej FB stránke.Týždenne ich budeme spočitávať, vyhodnocovať. Spojme svoje sily a dajme spoločne 634 km.

   • VÝZVA 634: Čítať viac
   • Smutná správa
   • 6. 8. 2020
   • Dňa 1.8.2020 nás opustila naša dlhoročná kolegyňa, pani doktorka MUDr. Eva Chylová. Spomeňme si na ňu v našich modlitbách. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji.

   • Smutná správa: Čítať viac
   • Vyučovanie od 22.6.2020
   • 19. 6. 2020
   • Vážení rodičia, milí žiaci.

    Od 22.06.2020 do 26.06.2020 budeme aj naďalej vzdelávať našich žiakov dištančnou formou ako doposiaľ.

    Žiaci prídu do školy iba 26.06.2020 (piatok) podľa nasledovného rozpisu:

    o 8,00 hod - III.A a III.B
    o 8,45 hod - II.A a II.B
    o 9,30 hod - I.A a I.B


    Žiaci vrátia učebnice, vyprázdnia skrinky, vybavia si všetky potrebné záležitosti, o ktorých ich budú informovať triedni učitelia a dostanú vysvedčenie. Pri návšteve školy sa budú dodržiavať všetky hygienické predpisy v súvislosti s koronavírusom.

   • Vyučovanie od 22.6.2020: Čítať viac
   • Obnova ISIC na rok 2020/2021
   • 9. 6. 2020
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    aby ste aj školskom roku 2020/2021 mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

    Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

    1. Zakúpte si známku ISIC

    priamo v škole – cena 10€, v pracovný deň od 23.06.2020 do 26.06.2020 v čase od 9:00 do 11:00 hod alebo na www.objednaj-preukaz.sk , cena 10€ + poštovné (známka Vám bude doručená domov)

   • Obnova ISIC na rok 2020/2021: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža