• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Odborné prednášky
   • 18. 12. 2018
   • Dňa 7. 12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili viacerých odborných prednášok.

    Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili prednášky "Čistý život", kde ich PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS ., PhD. oboznámil o nebezpečenstve a následkoch drog, ktoré už zničili veľmi veľa mladých ľudí.

    Mgr. Juraj Holdoš, PhD. prednášal najskôr žiakom 2. ročníka na tému "Internetová závislosť" a následne žiakom 3. ročníka na tému "Vzťahy a sociálne siete". Žiaci si vypočuli informácie o používaní internetu a sociálnych sietí, o nebezpečenstvách, ktoré s touto témou súvisia.

   • Čítať viac
   • Vianočné prekvapenie
   • 13. 12. 2018
   • Podeľ sa a poteš tých, ktorí nemajú možnosti a prostriedky ako Ty.

    Pomôž svojou otvorenou rukou a srdcom pripraviť vianočné prekvapenie tým, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, aby potešili ľudí okolo seba, tých, ktorých majú radi.

    Od dnes 13. - 20. decembra 2018 môžeš darovať svoj malý darček do pripravenej krabice na prízemí. Tvoj darček môže byť vo forme trvanlivých potravín, sladkostí, cukroviniek, drogérie a niečoho, čo poteší dušu.

   • Čítať viac
   • Sviatok svätého Mikuláša 2018
   • 12. 12. 2018
   • Deň 6.12.2018 všetci dobre poznáme a tešíme sa naň - sviatok svätého Mikuláša. Aj tento rok si naši žiaci pripravili bohatý program. V sprievode Mikuláša a anjelov sme navštívili klientov CSS Trojlístok v Ružomberku a potešili ich vyrobenými darčekmi a spevácko - hudobným vystúpením. Mikuláš a anjeli navštívili aj deti, ktoré sú hospitalizované na Detskej klinike ÚVN SNP Ružomberok - FN. Okrem darčekov bolo pre deti zahrané divadielko "Maťko a Kubko" a zaspievané piesne v doprovode hudobníkov. Po programe si deti vybrali hračky, ktoré sme vyzbierali v predstihu. Mikuláš spolu s anjelmi sa zastavil aj na Klinike radiačnej a klinickej onkológie a Doliečovacom oddelení ÚVN SNP Ružomberok - FN. Doobedie bolo ukončené aj v našej škole a Mikuláš s anjelmi navštívili všetky triedy a odborné učebne, v ktorých prebiehala výučba. V poobedných hodinách sa mikulášske prekvapenie a predstavenie

   • Čítať viac
   • Výroba a zbierka darčekov
   • 11. 12. 2018
   • Nedávno sme slávili sviatok sv. Mikuláša (6.12.) a naša škola sa pri tejto príležitosti každoročne zapája do rôznych aktivít. Tento rok sa žiaci z dobrovoľníckeho krúžku podujali na výrobu darčekových predmetov pre klientov CSS Trojlístok a pacientov, ktorí ležia na Klinike radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok - FN. Taktiež sme zorganizovali zbierku hračiek pre deti, ktoré sú na Detskej klinike ÚVN SNP Ružomberok - FN. Všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili ĎAKUJEME.

   • Čítať viac
   • Dni diabetu
   • 6. 12. 2018
   • 14. november je Svetový deň diabetu. V dňoch od 12. do 16. 11. 2018 sa na Slovensku tradične organizovali Dni diabetu. Tohoročná odborná kampaň s názvom „Majte svoj cukor pod kontrolou“ opätovne upriamila pozornosť širokej verejnosti na dôležitosť prevencie v oblasti diabetu a poukázala na riziká neliečeného či nedostatočne liečeného diabetu I. aj II. typu. Naša škola sa do tohto projektu aktívne zapojila 13., 15. a 16. novembra. V spolupráci s lekárňou Dr. Max a pod vedením Mgr. Jany Balejovej žiačky IV. ročníka: Alexandra Marošová, Laura Kačaljaková, Nikola Koraušová, Sofia Horváthová, Zuzana Jablonská a Lucia Horská merali hladinu glukózy v krvi a merali krvný tlak. Následne záujemcom bolo ponúknuté odborné poradenstvo.

   • Čítať viac
   • Godzone 2018
   • 5. 12. 2018
   • V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sme sa 14. novembra 2018 zúčastnili Godzone - evanjelizačného turné projektu v Žiline. Koncert, osobné svedectvá, možnosť sv. zmierenia a mnohé stretnutia viedli k otázke, či "Chceme viac". Viac poznať a zažívať Božiu lásku k nám, otvárať srdce Duchu Svätému, žiť s Kristom každý deň. Pre niekoho bol Godzone naštartovaním, pre niekoho reštartom, inému zasa dobitím bateriek. No odchádzali sme všetci povzbudení a s rozhodnutím: "O rok ideme opäť!"

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža