• Stretnutie s pápežom Františkom

   • Žiaci a zamestnanci našej školy zažijú historické stretnutie s pápežom Františkom už tento utorok 14.09.2021 v Košiciach .

    Čaká nás zaujímavý program a neuveriteľná atmosféra!
   • Študenti Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku vymenia obrázky ľudského tela v učebniciach za virtuálnu pitevňu. Virtuálna anatomická učebňa novej generácie využíva najnovšie technológie virtuálnej reality.
 • Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Oznamy

  o dianí v našej škole
   • Biela pastelka 2022
   • 22. 9. 2021
   • Aj tento šk. rok sa zapájame do zbierky BIELA PASTELKA, ktorá na našej škole prebehne v piatok 24. septembra 2022 počas veľkej prestávky. Podporme spoločne nevidiacich a slabozrakých.

   • Biela pastelka 2022: Čítať viac
   • Stretnutie s pápežom Františkom
   • 21. 9. 2021
   • V dňoch 12. - 15. septembra 2021 bolo Slovensko poctené návštevou pápeža Františka. Viacerí z nášho školského spoločenstva sa tejto návštevy osobne zúčastnilo v Košiciach 14.9.2021.

   • Stretnutie s pápežom Františkom: Čítať viac
   • Výstup na Rakytov
   • 20. 9. 2021
   • Dňa 11. septembra 2021 sme v rámci turistického krúžku vyšli zo Smrekovice na vrch Rakytov. Spoločne s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku sme na Rakytove mali možnosť zúčastniť sa svätej omše, ktorú odslúžil náš spoločný školský kaplán Florián Volf.

   • Výstup na Rakytov: Čítať viac
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
   • 9. 9. 2021
   • Riaditeľka školy v súvislosti s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku

    vyhlasuje v dňoch 13. a 14. septembra 2021 riaditeľské voľno

    podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    PhDr. Antónia Dobrovičová

   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO: Čítať viac
   • Začiatok školského roka 2021/2022
   • 8. 9. 2021
   • Nový školský rok 2021/2022 sme spoločne začali vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.30 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školy, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov. Pani riaditeľka navštívila každú triedu osobitne a povedala žiakom dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2021/2022. Žiaci sa následne privítali aj so svojimi triednymi učiteľmi .

   • Začiatok školského roka 2021/2022: Čítať viac
   • Začiatok šk. r. 2021/2022 - informácie
   • 26. 8. 2021
   • Nový školský rok 2021/2022 na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej sa začne už o pár dní. V prílohách preto nájdete podrobné informácie k začiatku školského roka pre žiakov 1.- 4. ročníka denného štúdia a pre žiakov externého štúdia. Nový školský rok sa začína vo štvrtok dňa 2.9.2020. Tešíme sa na Vás!

   • Začiatok šk. r. 2021/2022 - informácie: Čítať viac
   • OZNAM
   • 24. 8. 2021
   • Stránkové dni na našej škole pred začiatkom šk. r. 2021/2022 sú 23.- 30.8.2021 od 9:00 do 12:00

   • OZNAM: Čítať viac
   • Koniec šk. r. 2020/2021
   • 8. 8. 2021
   • Keďže je viac ako polovica prázdnin za nami a nový školský rok sa blíži, pripomeňme si, ako sme ukončili školský rok 2020/2021 vo Farskom kostole, kedy sme sa rozlúčili aj so sr. Veronikou. Prajeme jej veľa úspechov a božieho požehnania na novom pôsobisku.

   • Koniec šk. r. 2020/2021: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža