• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Oznamy

  o dianí v našej škole
   • Mimoriadne prerušenie vyučovania
   • 30. 3. 2020
   • Vážení rodičia, milí naši žiaci,

    minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

   • Čítať viac
   • DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA - opatrenia 2020
   • 24. 3. 2020
   • Fórum života organizuje tento rok už 20.ročník kampane 25.marec – Deň počatého života, do ktorej sa každoročne zapoja tisícky dobrovoľníkov. Celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa sa v roku 2020 sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

   • Čítať viac
   • Vzdelávanie cez EDUPAGE
   • 20. 3. 2020
   • Prosíme žiakov a rodičov, aby si kontrolovali EDUPAGE (aplikácia na mobile alebo web) nakoľko tam budú posielané pokyny od vyučujúcich jednotlivých predmetov. Ďakujeme

   • Čítať viac
   • Exkurzia v BANKE LÁSKY
   • 13. 3. 2020
   • UČÍME SA ZÁŽITKOM

    Dňa 4.3.2020 mali žiaci druhého ročníka možnosť učiť sa o slovenskom romantickom autorovi, Andrejovi Sládkovičovi, priamo na mieste, kde žila najväčšia inšpirácia jeho tvorby - v dome Márii Pischlovej v Banskej Štiavnici. Momentálne sa v tomto dome nachádza neopakovateľná expozícia Banka lásky. Žiaci takto mohli naplno pochopiť dielo Marína a okolnosti vzniku tejto najdlhšej ľúbostnej básne na svete.

   • Čítať viac
   • Prvá pomoc v ZŠ Liptovská Štiavnica
   • 13. 3. 2020
   • Dňa 6.3.2020 v priestoroch ZŠ Liptovská Štiavnica žiaci krúžku Prvej pomoci demonštrovali ukážky prvej pomoci pre žiakov prvého až štvrtého ročníka. Mária Štrpková(3.A), Magdaléna Budzeľová (2.B) učili deti kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého človeka. Martina Stolárová a Vanesa Bražinová (3.B) prezentovali ukážky krvácania z nosa, zastavenie krvácania z rany. Štefan Okál a Mária Bieláková (3.A) prezentovali poskytovanie prvej pomoci pri anafylaktickom šoku, Terézia Buláková (3.A) a Vanesa Glovaťáková (2.B) vyučovali prvú pomoc pri zlomeninách pod vedením Mgr. Janigovej a PhDr. M. Totkovičovej.

   • Čítať viac
   • PRERUŠENIE VYUČOVANIA
   • 13. 3. 2020
   • PRERUŠENIE VYUČOVANIA NA ŠKOLE od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane

    Vážení rodičia a žiaci,

    ministerka školstva v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

   • Čítať viac
   • MIMORIADNY OZNAM
   • 11. 3. 2020
   • V súvislosti s vývojom situácie na Slovensku ohľadne šírenia koronavírusu a na základe rozhodnutia Samosprávneho kraja VÚC Žilina a zriaďovateľa školy - Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža – Slovenská provincia, zatvárame Strednú zdravotnícku školu Márie Terézie Schererovej v dňoch od štvrtku 12.3.2020 až do pondelka 16.3.2020 vrátane.

    Prosíme všetkých žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy a o ďalších krokoch Vás budeme informovať.

    PhDr. Antónia Dobrovičová, riaditeľka školy

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža