• Prečo si zvoliť nás?

  Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej je bezplatné. Právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.
   • Novinky
 • Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Kurz ochrany života a zdravia
   • 17. 5. 2018
   • Tento rok naši tretiaci v dňoch 14. – 16. mája 2018 absolvovali Kurz ochrany človeka a zdravia v Dolnom Smokovci. V rámci neho spoznávali okolitú prírodu – Hrebienok a vodopády Studeného potoka, navštívili Tricklandiu – zábavný park založený na umení optických ilúzií, ktorého súčasťou je aj zrkadlové bludisko. Študenti absolvovali aj celodenný výlet na Štrbské pleso. Po večeroch mohli zažiť veľa zábavy a utužiť kamarátske vzťahy.

   • Čítať viac
   • Exkurzia Praha – Jáchymov
   • 17. 5. 2018
   • Či je Praha naozaj stovežatá, sme sa chceli presvedčiť na vlastné oči, a tak sme sa 19.-22.4. 2018 vybrali na exkurziu. Jej cieľom však nebola iba samotná historická Praha, ale aj uránovými baňami a kúpeľmi preslávené mesto v Krušných horách - Jáchymov. Tu sme navštívili múzeum a štôlňu a dozvedeli sme sa zaujímavosti o rôznorodom minerálovom zložení tunajších hôr, o spôsoboch ťažby striebra a živote ľudí, no spoznávali sme aj temné stránky histórie tohto mestečka na nemeckom pohraničí z čias, kedy tu boli koncentračné pracovné tábory pre politických väzňov komunizmu zamerané na ťažbu uránu.

   • Čítať viac
   • VÝSLEDKY prijímacích skúšok
   • 14. 5. 2018
   • V prílohe nájdete výsledky prijímacích skúšok na školský rok 2018/2019 v odbore zdravotnícky asistent - denné štúdium.

   • Čítať viac
   • Turistická duchovná obnova v dome Sr. Zdenky
   • 11. 5. 2018
   • Sedem žiačok z našej školy, spolu s Mgr. Luciou Rábarovou a Mgr. Vierou Dömötörovou, podniklo 4.- 6. mája 2018 turisticko-duchovnú výpravu do Vysokých Tatier. Spoznávali dar spoločenstva, ticha, silu modlitby a podporu priateľstva, no nadovšetko bezhraničnú lásku Pána Ježiša, ktorý nás prijíma takých, akí sme. Pri výstupe na Téryho chatu mohli žasnúť nad krásami Božej prírody a jeho prítomnosti v nej.

   • Čítať viac
   • Súťaž v prvej pomoci 2018
   • 2. 5. 2018
   • Dňa 19. 4. 2018 sa v Lučenci uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v Lučenci. Zúčastnili sa ho žiaci zdravotníckych škôl stredoslovenského regiónu. Našu školu reprezentovali žiaci Jakub Krišanda a Miroslav Tkáč z 2.A triedy a Nikola Koraušová z 3.A triedy. Súťaž prebieha každý rok a zúčastňujú sa jej všetky zdravotnícke školy. Naši žiaci ako nováčikovia skončili na peknom siedmom mieste. Viac fotiek z podujatia nájdete na tomto linku: http://szslucnalc.sk/?p=3413

   • Čítať viac
   • Beseda s pracovníčkami ÚPSVaR
   • 26. 4. 2018
   • Vo štvrtok 19. apríla 2018 mali žiaci IV. ročníka možnosť stretnúť sa s pracovníčkami z oddelenia poradenstva a vzdelávania ÚPSVaR v Ružomberku. V prednáške spojenej s prezentáciou sa študenti dozvedeli o úlohách i povinnostiach po ukončení štúdia a o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce v rámci svojho odboru.

   • Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Stará webstránka
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža