Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
www stránkaszsmtsrbk.edupage.org
ZriaďovateľSlovenská provincia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža, Ružová 4, 917 02 Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Antónia Dobrovičová044/43215280915 885 144szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Gabriela Lešková044/43281660911 111 249szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Dana Štefčeková044/4328166 szsmtsrbk@gmail.com
     
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Tomáš Mlynárikszsmtsrbk@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ľubica Prančíkovászsmtsrbk@gmail.com
   
ostatní zamestnanciAnna Kmecovászsmtsrbk@gmail.com
   
zástupcovia rodičovZuzana Krišandová 
 Lenka Ondríková 
 Daniela Horváthová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Ivana Laššáková - Sr. Mária 
   
zástupca žiakov školyTamara Remenárová 
   
delegovaní zástupcoviaOndrej Gábriš, SJ 
 JUDr. Mária Macháčková 
 Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Jazyk a komunikáciaMgr.Tomáš MlynárikSJL, ANJ, NEJMgr. Tomáš Mlynárik, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Andrea Sasková, Mgr. Lucia Hanulová, Mgr. Nora Mlynáriková, Mgr. Michaela Loncková, Mgr. Marta Gallovičová
Matematika a práca s informáciamiMgr. Daniela BrčekováMAT, INFMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Rastislav Palider, Mgr. Tomáš Mlynárik
Človek a prírodaMgr. Pavol KleinFYZ, CHE, BIOMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Pavol Klein, Mgr. Marta Gallovičová
Človek a hodnoty ThLic. Mgr. Martina ČupováKNBThLic. Mgr. Martina Čupová, Mgr. Lucia Rábarová
Človek a spoločnosťMgr. Lucia HanulováDEJ, OBNMgr. Lucia Hanulová, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Marta Gallovičová
Zdravie a pohybPhDr. Pavel ŠípošTSVPhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Rastislav Palider,
Odborné vzdelávanie - praktická zlložkaMgr. Viera Dömötörová OADPhDr. Marta Bednáriková, Mgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Gabriela Lešková, Mgr. Eva Vieriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, Mgr. Viera Dömötörová, Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Lívia Záhorová, PhDr. Beáta Pastuchová, Mgr. Alžbeta Cabanová, PhDr. Antónia Dobrovičová, PhDr. Kvetoslava Drozdíková, PhDr. Zuzana Šípošová, PhDr. Aneta Kútna, Mgr. Silvia Janigová, Mgr. Anna Mláková, Mária Mišáková
Odborné vzdelávanie - teoretická zložkaMgr. Viera Dömötörová ZOA, AZD, PRP, PSP, PAT, ORZ, ZDE, SOS, LAJPhDr. Marta Bednáriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Gabriela Lešková, ThLic. Mgr. Martina Čupová, Mgr. Eva Vieriková, Mgr. Alžbeta Cabanová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, Mgr. Viera Rassu Nagyová, Mgr. Viera Dömötörová,Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Lívia Záhorová, MUDr. Anna Lakatošová, PhDr. Beáta Pastuchová, Mgr. Rastislav Palider, PhDr. Antónia Dobrovičová, PhDr. Kvetoslava Drozdíková, PhDr. Zuzana Šípošová, PhDr. Aneta Kútna, Mgr. Silvia Janigová, Mgr. Andrea Sasková
Klinické predmetyMgr. Eva Vieriková ANF, ZKC, PRLMUDr. Anna Lakatošová, MUDr. Ľubomír Benčo, PhD., MUDr. Rudolf Pfeffer, MUDr. Karol Javorka, PhD., MUDr. Marián Hatala, MUDr. Andrej Skvašík, MUDr. Monika Pochybová, MUDr. Vít Hajdúch, PhDr. Kvetoslava Drozdíková

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 248

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A222
I. B221
II. A232
II. B241
III. A203
III. B193
IV. A231
IV. B250
I. D270
II. D200
SAN210

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 78/68 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 60/50 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2019: súčet 49/43 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 49 /42 dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJESVFARFYZGYPCHECHIRINFKNBANJ-KKCJ
I. A 2,181,551,271,36  2,55 1,27 1,361,45  
I. B 2,231,891,51,95  2,59 1,68 1,451,55  
II. A2,362,72,18 1  2,74 2,3 1,831,43  
II. B22,332 1  2,5 2,04 1,711,38  
III. A1,7 2,4         1,3  
III. B2,05 2,79         1,79  
IV. A  2,48         2  
IV. B  1,6         1,2  
I. D1,331,48             
II. D 1,7             
SAN               

TriedaNEJ-KLAJMATNÁBNABNOZNEJNEUOBNOKPORZOZSOADOAZOSE stara
I. A 1,952,59     1,32      
I. B 2,142,77   2 1,23      
II. A  2,68            
II. B  2,63   1,89        
III. A  2,45       2,35 1,55  
III. B  3,11   2,4   2,95 1,63  
IV. A  2,39         1,83  
IV. B  2,04   2,8     1,32  
I. D 1        1,44 1,63  
II. D            1,4  
SAN               

TriedaOSTOSE OSE - cv.O-C starePATPEDPNSPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQPRL
I. A               
I. B               
II. A    2,74          
II. B    2,38          
III. A              1,5
III. B              2,16
IV. A               
IV. B               
I. D               
II. D    1,3         1,15
SAN               

TriedaPRPPSYPSPPPKPPSSAČSANSNBSEM-SJLSJLSOSSPRTSVTEVTČOZ
I. A         1,91 11  
I. B         2,36 11,09  
II. A2,05  2     2,3 1,041  
II. B1,88  1,63     2,38 11,08  
III. A   1,8     2,5 11  
III. B   1,89     3,11 11,21  
IV. A   1,87     3,431,831,221  
IV. B   1,4     2,561,6811  
I. D   1,15           
II. D1,35  1,1      1,05    
SAN1,76    1,11,14        

TriedaÚstna časť skúškyVNLZOAZKCZDEZDR
I. A  2,051,95  
I. B  1,861,68  
II. A  2,272,611,41 
II. B  2,082,581,46 
III. A  2,31,95  
III. B  2,632,21  
IV. A  2,72,26  
IV. B  2,081,84  
I. D  1,411,26  
II. D  1,61,11,1 
SAN     2,1

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A2287700000
I. B22610600000
II. A23631301100
II. B2487900000
III. A20821000000
III. B19161200000
IV. A23281301120
IV. B25124900000
I. D27187204000
II. D20162201000
SAN21136201000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A222508114,002507113,9510,05
I. B222213100,592212100,5510,05
II. A233165140,713158140,3970,32
II. B243165131,883155131,46100,42
III. A202618130,902605130,25130,65
III. B192672140,632660140,00120,63
IV. A233672155,433560150,671124,76
IV. B252613104,522606104,2470,28
I. D2782930,0882930,0800,00
II. D2098849,4098849,4000,00
SAN2135917,1035917,1000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB144(7/37)48,49%4277,02%42171511  1,8643
Nemecký jazykB15(1/4)28,66%570,00%5 23  2,605
Praktická časť odbornej zložky 70(10/60)           
Slovenský jazyk a literatúra 49(8/41)44,21%4875,32%48148188 2,4248
Teoretická časť odbornej zložky 70(10/60)    342257 1,7868

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 70(10/60)401981 1,5668

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A5356 M zdravotnícky asistent 
I. B5356 M zdravotnícky asistent 
II. A5356 M zdravotnícky asistent 
II. B5356 M zdravotnícky asistent 
III. A5356 M zdravotnícky asistent 
III. B5356 M zdravotnícky asistent 
IV. A5356 6 zdravotnícky asistent 
IV. B5356 M zdravotnícky asistent 
I. D5356 N zdravotnícky asistent 
II. D5356 N zdravotnícky asistent 
SAN5371 H sanitár 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP36627,56
DPP1- 1-
Znížený úväzok13- 4,5-
ZPS -- --
Na dohodu2- --

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03939
vychovávateľov0 0 0
asistentov učiteľa0 0 0
    
spolu03939

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška- 4
2.kvalifikačná skúška- 2
rozširujúcie- 1
adaptačné--
individuálne IKT--
štúdium školského manažmentu--
špecializačné inovačné štúdium- -
špecializačné kvalifikačné- -
postgraduálne- -
doplňujúce pedagogické- -
vysokoškolské pedagogické- -
vysokoškolské nepedagogické- -
inovačné funkčné štúdium1 -
štúdium cudzích jazykov-17

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
SOČ13 + +  
Dilongova Trstená2   + 
Olympiáda Žiackých školských rád10  +  
Prvá pomoc3  +  
Družstvá prvej pomoci mládeže6 +   
Matematický klokan20   + 
Futsal žiakov SŠ10 +   
Cezpoľný beh8 + +  
Basketbal žiačok SŠ10 + +  
Florbal žiakov SŠ19 + +  
EXPERT geniality show28   + 
Biblická olympiáda3 + +  
MEDart1 +   
snowboarding1   + 
i-Bobor7   + 
Boj proti drogám3 +   
Kreatívne dokreslené2 +   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia školy spojená s výukou prvej pomoci na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, ZŠ Andreja Hlinku Ružomberok Černová, ZŠ Klačno Ružomberok, ZŠ a MŠ A. Jánoša Dolný Kubín, ZŠ Sládkovičova Ružomberok, Deň rodiny.

Deň srdca - meranie TK, zisťovanie BMI - edukácia obyvateľov o rizikových faktoroch, spolupráca s lekárňou Dr.

Max.

Dni diabetu - edukácia obyvateľov o odchorení diabetes mellitus v spolupráci s lekárňou Dr. Max

Dni Mesta - "Otestuj svoje zdravie" - meranie TK, glykémie - edukácia obyvateľov o rizikových faktoroch a prevencii.

Žiacka konferencia - "Dôvera".

Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj.

Motivačná konferencia pre žiakov Žiackej školskej rady.

Média, sociálne siete a ich dôveryhodnosť - interaktívna prednáška.

Starostlivosť o pacienta s chorobami pečene a pankreasu - celoslovenská konferencia žiakov SZŠ.

Svätý Mikuláš - predstavenie pre deti v ÚVN a FN na detskom oddelení, pre pacientov na onkologickom

a doliečovacom oddelení a v sociálnom zariadení CSS Trojlístok, pre deti zamestnancov SZŠ.

Zdravotné hliadky - cezpoľný beh, volejbalový turnaj SŠ, florbalový turnaj žiakov SŠ, medzinárodné majstrovstvá IFS

v basketbale, okresné kolo v atletike ZŠ, Olympiský deň, Deň rodiny, gymnastika dievčat.

Verejná zbierka - Biela Pastelka, Boj proti hladu, Nezábudka, Belasý motýľ, Sviečka za nenarodené deti,

Boj proti hladu

Deň otvorených dverí - prezentácia školy pre záujemcov o štúdium.

Burza informácií - prezentácia školy v rámci okresu v spolupráci s ÚPSVaR v Ružomberku.

Študentská kvapka krvi.

Behá celé mesto - usporiadatelia akcie žiačky v rámci projektu DofE

Exkurzie: - Hospic sv. Alžbety

- ÚVN SNP - centrálna sterilizácia

- Záchranná zdravotná služba

- Vysoká nad Úhom - rodisko bl. Anky Kolesárovej

- Dom Andreja Hlinku.

- Černovská tragédia - Ružomberok Černová

- Univerzitná knižnica Katolíckej Univerzity

- Sučany - psychiatrická liečebňa

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

A) Dlhodobé

1. Europrojekt ERAZMUS+ dobrovoľníctvo v spolupráci Mladiinfo

2. eTwinning projekty - Inspirationalquotes on bookmarks, Valuesforthe Worldformal Nation Sangs

3. Projekt PANAMA 2019 - 3-ročný projekt (kríž SDM, školské kolo o SDM)

4. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

5. Projekt výuky prvej pomoci na MŠ, ZŠ, SŠ

6. Projekt "Hospic" - dvojtýždňová odborná stáž pre žiakov 3. ročníka

7. Projekt MOST - Deň srdca - projekt Slovenskej nadácie srdca

8. Enviromentálny projekt pre školy v regióne - separovaný zber odpadu v škole, projekt Tatranskí rytieri,

9. Deň Zeme - projekt na úprava životného prostredia v Ružomberku

10. Projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Projekt Rodina našej farnosti. Príprava na manželstvo a manželský

život.

11. Projekt dobrovoľníctvo- Biela pastelka, Nezábudka, sv. Mikuláš, Hospic sv. Alžbety Ľubica, Deň rodiny,

Vianočná a Veľkonočná potravinová zbierka, zbierka školských pomôcok.

12. Preventívne programy - koordinácia s Národným programom DP - Červené stužky, EXIT tour, Protidrogový vlak,

spolupráca s nízkoprahovým centrom PREROD (program Čistý život), s Katedrou

psychológie Katolíckej Univerzity (Internetová závislosť, Vzťahy a sociálne siete),

s Oddelením prevencie PZ (Obchodovanie s ľuďmi, Bezpečný internet), s Katedrou

politológie Trenčianskej Univerzity (Extrémizmus).

B) Krátkodobé

1. Biblická olympiáda

2. Projekt EÚ Mladí prekladatelia JUVENES TRANSLATORES v ANJ a NEJ

3. Projekt Onkologická prevencia.

4. Národný projekt zvyšovania inovačnej výkonnosti Slovenskej ekonomiky pre žiakov - Inovačný workshop.

5. Sviečka za nenarodené deti

6. Projekt Úcta k starším

7. Matematický klokan

8. Projekt Študentské voľby.

9. Deň počatého života - biele stužky

10. Projekt GODZONE tour

11. Ekotopfilm- Envirofilm.

12. Bezpečnosť a ochrana štátu. Prvá pomoc v teréne. - spolupráca s OZ SR.

13. Uplatnenie na trhu práce - spolupráca s ÚPSVaR.

14. Etické dilemy zdravej výživy a hydratácie v závere života.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Predmetom štátnej školskej inšpekcie bola realizácia kontrolnej činnosti počas externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v strednej odbornej škole.

Výsledok inšpekčnej kontroly:

Pri tematickej inšpekci nebolo zistené nedodržanie Pokynov vydaných Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania ani iné negatívne zistenia.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej je v prenajatých priestoroch, ktoré poskytuje Mestský úrad v Ružomberku.

Súčasťou školy je:

- 6 učební, ktoré slúžia ako kmeňové triedy

- 1 anatomická učebňa

- 2 odborné učebne ošetrovateľstva

- 1 učebňa informatiky

- 1 učebňa anglického jazyka

- 1 učebňa nemeckého jazyka

- spoločensko-vedná učebňa

- žiacka a učiteľská knižnica

- šatne pre žiakov

- zborovňa

- 6 kabinetov

- pracovne pre zamestnancov (riaditeľňa, pracovňa zástupkyne pre pedagogický úsek, pracovňa zástupkyne pre

ekonomický úsek, sekretariát, miestnosť pre školníka, miestnosť pre upratovačky)

Škola využívala telocvičňu v Orlovni KD A. Hlinku.

Vykurovanie je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

709 151 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

---

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4 864 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

---

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Sociálne štipendium pre žiakov: 2 785,25 €.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

SZŠ M. T. Schererovej zabezpečuje prípravu zdravotníckych pracovníkov:

študijný odbor:

zdravotnícky asistent

Denné štúdium: 4 - ročné štúdium

Externé večerné štúdium: 2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

učebný odbor:

sanitár

Externé večerné štúdium: 1- ročné večerné štúdium

Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby študujúci zvládli na požadovanej úrovni odborné a všeobecnovzdelávacie poznatky nevyhnutné na získanie profesionálnej spôsobilosti.

V oblasti výchovy sa kladie dôraz na rozvoj harmonickej osobnosti vplyvom kresťanských zásad. Škola rozvíja spoluprácu s rodičmi a spoločne pôsobí na žiakov.

V školskom roku 2018/2019 sme sa zamerali hlavne na:

v oblasti vzdelávania:

A. jazykovú prípravu

- slovenský jazyk a cudzie jazyky, moderná učebňa: jazykové laboratórium na výuku ANJ a NEJ,

najmodernejšia didaktická technika

- rozvoj čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením, najmä na hodinách SJL

- modernizácia vyučovania spojená s využitím najmodernejšej didaktickej techniky, najmä pri

vyučovaní cudzích jazykov v jazykových laboratóriách

- zapojenie sa do stredoškolskej odbornej činnosti - rozvoj schopnosti formulovať, pozorovať, triediť a merať

hypotézy a interpretovať získané údaje

B. odborné predmety

- dosahovanie vzdelávacieho a výkonového štandardu žiakov študijného a učebného odboru

- rozvoj kľúčových kompetencií žiaka

- zmodernizované odborné učebne - 2 ošetrovateľské trenažéry, úprava prostredia,

modernizácia výuky s využitím najmodernejšej didaktickej techniky,

2 nové modely na odber venóznej krvi,

- inovatívne učenie v zmodernizovanej učebni anatómie - nové anatomické modely,

rozpracovaný projekt na najmodernejšiu anatomickú VAU učebňu

- nové modely na KPR, Heimlichov manéver, lekárničky

C. finančnú gramotnosť

- rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky a odborných predmetov

- tablety na rozvoj IKT zručností

v oblasti výchovy:

1. osobná zodpovednosť za svoje vzdelanie

2. na zníženie absencie na výuke

3. riešenie problémových situácií u žiakov - spolupráca s rodičmi a s odbornými inštitúciami

Výsledok:

Nemôžeme byť spokojní, najmä v prípade absencie. Je priama súvislosť v dosahovaní úspešných študijných výsledkov a prítomnosťou na vyučovaní, žiaľ aj naopak.

V riešení zníženia počtu vymeškaných hodín budeme pokračovať dlhodobo v úzkej spolupráci s rodičmi.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Dobré výsledky práce sa darí v škole plniť vďaka dobrej klíme a stabilizovanému tímu pracovníkov. Študenti sa cítia v škole akceptovaní a ako nám to potvrdzujú aj rodičia, radi chodia do školy. Vytvárajú si priateľské vzťahy motivujúce v príprave na povolanie. Niekedy pozorujeme osobnostnú nezrelosť alebo slabú motiváciu žiakov k učeniu vyplývajúcich z problémov z rodinného prostredia (ťažká sociálna situácia, zlá východisková úroveň vedomostí).

Najväčší nedostatok sa javí vo veľkom počte vymeškaných vyučovacích hodín. V týchto prípadoch je ťažšie dosahovať dobré výsledky. Pedagogická rada a rada školy sa zaoberá riešením tejto problematiky.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ a ostatní sa zamestnali.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

SZŠ M. T. Schererovej sa usiluje vytvoriť pre žiakov pozitívne motivujúce prostredie, skrášľovaním tried a chodieb školy, vytvorením 2 oddychových zón pre žiakov rešpektujúc individualitu osobnosti žiakov.

Popri vzdelávacích aktivitách majú možnosť zúčastňovať sa rôznych ponúk pre kvalitné využitie voľného času, napr. duchovná formácia počas víkendových dní alebo v čase letných prázdnin,

- pravidelné návštevy kultúrnych predstavení

- prázdninové aktivity: rekreačno-duchovné tábory

- turistické výlety do okolia

- poznávacie výlety

- exkurzie.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk 201Mgr. Lucia Hanulová
Biblický krúžok31Mgr. Lucia Rábarová
Dramatický krúžok161PhDr. Pavel Šípoš
Francúzsky jazyk41Mgr. Andrea Sasková
Hudobný krúžok41Mgr. Rastislav Palider
Krúžok dobdrovoľníkov422Mgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Marta Bednáriková
Literárny krúžok61Mgr. Andrea Sasková
Nemecký jazyk131Mgr. Marta Gallovičová
Partnerstvá európskych škôl51Mgr. Michaela Loncková
Prvá pomoc252PhDr. Monika Totkovičová, PhDr. Zuzana Šípošová
Turisticko-cyklistický krúžok141Mgr. Tomáš Mlynárik

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na vysokej úrovni. Rodičia majú aktívnu účasť na živote školy tak po stránke materiálneho zabezpečenia, ale aj osobnou účasťou na viacerých aktivitách. Pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach rodičov s triednym učiteľom a tiež na celoškolskom plenárnom stretnutí.

Vo vzájomnej dôvere prispievajú k intelektuálnemu a osobnostnému rozvoju študentov. Je to vzácny fenomén, nakoľko veľa rodín sa nachádza v zložitej sociálnej situácii.

Avšak s poľutovaním pozorujeme stúpajúci počet rodičov, ktorí nejavia záujem o spoluprácu so školou.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

SZŠ M. T. Schererovej za 27 rokov svojej existencie si vybudovala veľmi dobré vzťahy najmä v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Vedenie týchto inštitúcií sa vždy s dôverou obracia o pomoc pri naliehavých situáciách. Praktická činnosť našich študentov je veľmi často oceňovaná aj pacientami.

Spolupráca je aj na úrovni predstaviteľov mesta Ružomberok, ktorí sa pravidelne obracajú na školu o výuku prvej pomoci na MŠ, ZŠ a SŠ v Ružomberku a okolí. Na tento účel mestské zastupiteľstvo schválilo projekt na zakúpenie trenažéra na Heimlichov manéver a pomôcok potrebných k výuke. Tiež sa podieľame na poskytnutí zdravotníckych hliadok na rôzne akcie organizovaných mestom.

Záver

Vypracoval: PhDr. Antónia Dobrovičová

V Ružomberku, 30. septembra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 03. októbra 2019

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná na rade školy dňa: 14. októbra 2019

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom dňa: 29. októbra 2019