Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
www stránkaszsrbk.sk
ZriaďovateľSlovenská provincia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža, Ružová 4, 917 02 Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMUDr. Ľubomíra Albertyová044/43215280902 730 116szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Antónia Dobrovičová044/43281660915 885 144szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Dana Štefčeková044/4328166 szsmtsrbk@gmail.com
     
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Tomáš Mlynárikszsmtsrbk@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ľubica Prančíkovászsmtsrbk@gmail.com
   
ostatní zamestnanciAnna Kmecovászsmtsrbk@gmail.com
   
zástupcovia rodičovZuzana Krišandová 
 Lenka Ondríková 
 Daniela Horváthová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Ivana Laššáková - Sr. Mária 
   
zástupca žiakov školyDaniel Valluš 
   
delegovaní zástupcoviaDoc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.  
 JUDr. Mária Macháčková 
 Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Jazyk a komunikáciaMgr.Tomáš MlynárikSJL, NEJ, ANJMgr. Tomáš Mlynárik, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Andrea Sasková, Katarína Sýkorová, Mgr. Lucia Hanulová, Mgr. Monika Hatalová, PeaDr. Aurélia Plávková Tináková, Mgr. Marta Gallovičová
Matematika a práca s informáciamiMgr. Daniela BrčekováMAT, INFMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Rastislav Palider, Mgr. Tomáš Mlynárik
Človek a prírodaMgr. Pavol KleinFYZ, CHE, BIOMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Pavol Klein, Mgr. Marta Gallovičová
Človek a hodnoty Mgr. Helena BalážováKNBMgr. Helena Balážová, ThLic. Mgr. Martina Čupová
Človek a spoločnosťMgr. Lucia HanulováDEJ, OBNMgr. Lucia Hanulová, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Monika Hatalová
Zdravie a pohybPhDr. Pavel ŠípošTSVPhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Rastislav Palider,
Odborné vzdelávanie - praktická zlložkaMgr. Viera Dömötörová OADMgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Gabriela Lešková, Mgr. Eva Vieriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, Mgr. Viera Dömötörová, Mgr. Valéria Orolinová, Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Lívia Záhorová, PhDr. Beáta Pastuchová, Mgr. Alžbeta Cabanová, PhDr. Antónia Dobrovičová, Mgr. Silvia Janigová, Mgr. Anna Mláková, Mária Mišáková
Odborné vzdelávanie - teoretická zložkaMgr. Viera Dömötörová ZOA, AZD, PRP, PSP, PAT, ORZ, ZDE, SOS, LAJMgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Gabriela Lešková, ThLic. Mgr. Martina Čupová, Mgr. Eva Vieriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, Mgr. Viera Rassu Nagyová, Mgr. Viera Dömötörová, Mgr. Valéria Orolinová, Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Lívia Záhorová, MUDr. Anna Lakatošová, PhDr. Beáta Pastuchová, Mgr. Rastislav Palider, PhDr. Antónia Dobrovičová, Mgr. Silvia Janigová
Klinické predmetyMgr. Eva Vieriková ANF, ZKC, PRLMUDr. Ľubomíra Albertyová, MUDr. Anna Lakatošová, MUDr. Ľubomír Benčo, PhD., MUDr. Rudolf Pfeffer, MUDr. Karol Javorka, PhD., MUDr. Marián Hatala, MUDr. Michal Slašťan, MUDr. Monika Pochybová, MUDr. Vít Hajdúch

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 241

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A242
I. B231
II. A193
II. B183
III. A241
III. B260
IV. A220
IV. B213
I. D22 
II. D26 
SAN18 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 85/75 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 68/60 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 47/42 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2018: 43/39 dievčat

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJESVFARFYZGYPCHECHIRINFKNBANJ-KKCJ
I. A 2,51,831,331,21  2,83 1,83 1,51,13  
I. B 2,131,931,521,48  2,78 1,65 1,571,22  
II. A2,262,372,11 1,58  2,42 1,95 1,841,32  
II. B2,331,782,38 1,33  3,06 2,33 2,561,94  
III. A2,04 2,54         1,5  
III. B1,73 1,7         1,2  
IV. A  2         1  
IV. B  2,33         1,43  
I. D1,051,67             
II. D 1,54             
SAN               

TriedaNEJ-KLAJMATNÁBNABNOZNEJNEUOBNOKPORZOZSOADOAZOSE stara
I. A 2,332,96     1,38      
I. B 2,222,52   1,78 1,52      
II. A  2,68            
II. B  2,89   2        
III. A  2,75       2,33 1,57  
III. B  2,08   3,17   2 1,28  
IV. A  2,23   2,56     1,14  
IV. B  2,29         1,29  
I. D 1        1,1 1,62  
II. D            1,04  
SAN               

TriedaOSE OSE - cv.O-C starePATPEDPNSPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQPRLPRP
I. A               
I. B               
II. A   2,26          1,79
II. B   2,61          2,17
III. A             1,25 
III. B             1,08 
IV. A               
IV. B               
I. D               
II. D   1,46         1,191,23
SAN              1,17

TriedaPSYPSPPPKPPSSAČSANSNBSEM-SJLSJLSOSSPRTSVTEVTČOZÚstna časť skúšky
I. A        2,54 1,081   
I. B        2,39 11   
II. A  1,42     2,26 1,321   
II. B  1,72     2,28 11,06   
III. A  1,92     2,58 1,041,13   
III. B  1,46     1,68 1,081   
IV. A  1,59     3,27211   
IV. B  1,43     3,141,1411   
I. D 11            
II. D  1,23      1,08     
SAN    11,5         

TriedaVNLZOAZKCZDEZDR
I. A 2,132,58  
I. B 1,962,3  
II. A 2,111,951,42 
II. B 2,392,561,39 
III. A 2,582,29  
III. B 1,961,88  
IV. A 2,092,27  
IV. B 2,12,05  
I. D 1,811,48  
II. D 1,231,271,23 
SAN    1,72

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A24671100010
I. B2368900000
II. A19811000002
II. B18161100000
III. A24581010100
III. B26144710200
IV. A22381100000
IV. B2157900000
I. D22174001000
II. D26223101000
SAN18135000000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A242845118,542825117,71200,83
I. B23199286,61199186,5710,04
II. A192314121,792237117,74774,05
II. B182399133,282399133,2800,00
III. A242604108,502581107,54230,96
III. B263390130,383128120,3126210,08
IV. A22191186,86191186,8600,00
IV. B21180886,10180886,1000,00
I. D2261028,5861028,5800,00
II. D2681330,5881330,5800,00
SAN1840623,1740623,1700,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB135(4/31)50,55%3363,94%33171152 1,7735
Nemecký jazykB19(1/8)45,76%962,78%9315  2,229
Praktická časť odbornej zložky 71(10/61)           
Slovenský jazyk a literatúra 44(5/39)45,49%4473,14%44171116  1,9844
Teoretická časť odbornej zložky 71(10/61)    2824171 1,8770

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 71(10/61)45223  1,4070

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A5356 M zdravotnícky asistent 
I. B5356 M zdravotnícky asistent 
II. A5356 M zdravotnícky asistent 
II. B5356 M zdravotnícky asistent 
III. A5356 6 zdravotnícky asistent 
III. B5356 M zdravotnícky asistent 
IV. A5356 M zdravotnícky asistent 
IV. B5356 M zdravotnícky asistent 
I. D5356 N zdravotnícky asistent 
II. D5356 N zdravotnícky asistent 
SAN5371 H sanitár 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
DPP1 1 
TPP: 36627,56
z toho znížený úväzok13 4,5 
ZPS    
Na dohodu2   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov042 
vychovávateľov00 
asistentov učiteľa00 
    
spolu042 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška25
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  
rozširujúce  1
adaptačné1 
individuálne IKT76

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
SOČ25 + +  
"Môj pohľad: Život s drogami versus život bez nich"2+   
Prvá pomoc3  + 
"Asistent v akcii"4  + 
Matematický klokan22  + 
Šachový turnaj SŠ2 + +  
Cezpoľný beh4 +   
Florbal21 +   
EXPERT geniality show44  + 
Biblická olympiáda3 + +  
"Sen o živote"2 +  
snowboarding1  + 
Prezentiáda6  + 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia spojená s výukou prvej pomoci na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, na Súkromnej základnej škole Dotyk, Cirkevnej spojenej škole v Dolnom Kubíne, Materskej škole sv. Lujzy, kultúrno-zábavnom podujatí "... a prichádzajú prázdniny", Deň rodiny.

Deň srdca - meranie TK, zisťovanie BMI - edukácia obyvateľov o rizikových faktoroch, spolupráca s lekárňou Sophia.

Dni Mesta - meranie TK, glykémie a ukážky prvej pomoci.

Žiacka konferencia - "S odvahou a múdrosťou prinášaj seba".

Prenatálny vývin dieťaťa alebo naša cesta od počatia - putovná výstava.

Svätý Mikuláš - predstavenie v ÚVN a FN na detskom oddelení, onkologickom a doliečovacom oddelení a v sociálnom zariadení Trojlístok, pre deti zamestnancov SZŠ.

Zdravotné hliadky - cezpoľný beh, volejbalový turnaj SŠ, športové podujatie florbalového tímu Meteníci, minibasketbal, bežecké preteky Beh ku krížu v Černovej, MS v basketbale študentiek SŠ, zábavno-športový deň seniorov, okresné kolo v atletike ZŠ, Beh olympiské dňa ZŠ, ElánDay, minibasketbal starších žiačok, Deň rodiny.

Verejná zbierka: Biela Pastelka, Boj proti hladu, Nezábudka, 1 deň úsmevu - Úsmev ako dar, Sviečka za

nenarodené deti, Boj proti hladu.

Burza informácií.

Študentská kvapka krvi.

Behá celé mesto - usporiadatelia akcie žiačky v rámci projektu DofE

Exkurzie: - Hospic sv. Alžbety

- ÚVN SNP - centrálna sterilizácia

- Viedeň - historická časť

- Praha - Jachymov - koncentračný tábor pre politických väzňov

- Sučany - psychiatrická liečebňa

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

A) Dlhodobé

1. Europrojekt ERAZMUS+ zastrešený organizáciou SYTEV a rumunským organizátorom projektu Youth on the Move

2. Projekt PANAMA 2019 - 3-ročný projekt (kríž SDM, školské kolo o SDM)

3. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

4. Projekt "Hospic" - dvojtýždňová odborná stáž pre žiakov 3. ročníka

5. MOST - Deň srdca - projekt Slovenskej nadácie srdca

6. Enviromentálny projekt pre školy v regióne - separovaný zber odpadu v škole, úprava životného prostredia v Ružomberku

7. Projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Projekt Rodina našej farnosti. Príprava na manželstvo a manželský život.

8. Projekt dobrovoľníctvo- Biela pastelka, Nezábudka, sv. Mikuláš, Hospic sv. Alžbety Ľubica, Deň rodiny.

9. Program drogovej prevencie - koordinácia s Národným programom DP - Červené stužky, s regionálnym

nízkoprahovým centrom PREROD, vzdelávací seminár "Krtko v sieti", Internet - pozitíva versus negatíva.

B) Krátkodobé

1. Biblická olympiáda

2. Projekt EÚ Mladí prekladatelia JUVENES TRANSLATORES v AJ a NJ

3. Projekt "Hodnota očkovania"

4. Národný projekt PopVat - Popularizácia vedy a techniky

5. Sviečka za nenarodené deti

6. Projekt Úcta k starším

7. Matematický klokan

8. Projekt výuky prvej pomoci na MŠ, ZŠ, SŠ

9. Deň počatého života - biele stužky

10. Prekadateľská súťaž: on- line - "Angličtinár roka"

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej je v prenajatých priestoroch, ktoré poskytuje Mestský úrad v Ružomberku.

Súčasťou školy je:

- 6 učební, ktoré slúžia ako kmeňové triedy

- 2 odborné učebne

- 1 počítačová učebňa

- 2 jazykové učebne

- spoločensko-vedná učebňa

- žiacka a učiteľská knižnica

- šatne pre žiakov

- zborovňa

- 6 kabinetov

- pracovne pre zamestnancov (riaditeľňa, pracovňa zástupkyne, ekonomický úsek, sekretariát, miestnosť pre školníka, miestnosť pre upratovačky)

Škola využívala telocvičňu v Orlovni KD A. Hlinku.

Vykurovanie je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

619.982,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

5.024,- €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Štipendium pre študentov: 2.003,32 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

SZŠ M. T. Schererovej zabezpečuje prípravu zdravotníckych pracovníkov:

študijný odbor:

1. zdravotnícky asistent

Denné štúdium: 4 - ročné štúdium

Večerné štúdium: 2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

učebný odbor:

sanitár: 1- ročné večerné štúdium

Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby študujúci zvládli na požadovanej úrovni odborné a všeobecnovzdelávacie poznatky nevyhnutné na získanie profesionálnej spôsobilosti.

V oblasti výchovy sa kladie dôraz na rozvoj harmonickej osobnosti vplyvom kresťanských zásad. Škola rozvíja spoluprácu s rodičmi a spoločne pôsobí na žiakov.

V školskom roku 2017/2018 sme sa zamerali hlavne na:

- v oblasti vzdelávania:

A. jazykovú prípravu

- slovenský jazyk a cudzie jazyky, moderná učebňa: jazykové laboratórium na výuku ANJ a NJ,

najmodernejšia didaktická technika

- rozvoj čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením, najmä na hodinách SJL

- modernizácia vyučovania spojená s využitím najmodernejšej didaktickej techniky, najmä pri

vyučovaní cudzích jazykov v jazykových laboratóriách

- zapojenie sa do stredoškolskej odbornej činnosti - rozvoj schopnosti formulovať, pozorovať, triediť a merať

hypotézy a interpretovať získané údaje

B. odborné predmety

- dosahovanie vzdelávacieho a výkonového štandardu žiakov študijného a učebného odboru

- rozvoj kľúčových kompetencií žiaka

- zmodernizované odborné učebne - ošetrovateľský trenažér, modernizácia výuky s využitím najmodernejšej

didaktickej techniky

- rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky a odborných predmetov

- v oblasti výchovy:

1. osobná zodpovednosť za svoje vzdelanie

2. na zníženie absencie na výuke

3. riešenie problémových situácií u žiakov - spolupráca s rodičmi a s odbornými inštitúciami

Výsledok: Nemôžeme byť spokojní, najmä v prípade absencie. Je priama súvislosť v dosahovaní úspešných študijných výsledkov a prítomnosťou na vyučovaní, žiaľ aj naopak.

V riešení zníženia počtu vymeškaných hodín budeme pokračovať dlhodobo v úzkej spolupráci s rodičmi.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Dobré výsledky práce sa darí v škole plniť vďaka dobrej klíme a stabilizovanému tímu pracovníkov. Študenti sa cítia v škole akceptovaní a ako nám to potvrdzujú aj rodičia, radi chodia do školy. Vytvárajú si priateľské vzťahy motivujúce v príprave na povolanie. Niekedy pozorujeme osobnostnú nezrelosť alebo slabú motiváciu žiakov k učeniu vyplývajúcich

z problémov z rodinného prostredia (ťažká sociálna situácia, zlá východisková úroveň vedomostí).

Najväčší nedostatok sa javí vo veľkom počte vymeškaných vyučovacích hodín. V týchto prípadoch je ťažšie dosahovať dobré výsledky. Pedagogická rada a rada školy sa zaoberá riešením tejto problematiky.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ a ostatní sa zamestnali.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

SZŠ M. T. Schererovej sa usiluje vytvoriť pre žiakov pozitívne motivujúce prostredie rešpektujúc individualitu osobnosti žiakov.

Popri vzdelávacích aktivitách majú možnosť zúčastňovať sa rôznych ponúk pre kvalitné využitie voľného času, napr. duchovná formácia počas víkendových dní alebo v čase letných prázdnin,

- pravidelné návštevy kultúrnych predstavení

- prázdninové aktivity: rekreačno-duchovné tábory

- turistické výlety do okolia

- poznávacie výlety

- exkurzie.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblický 5 1Mgr. Lucia Rábarová
Literárno-dramatický 19 1Mgr. Andrea Sasková
Športovo-turistický 19 1PhDr. Pavel Šípoš
Anglický jazyk 18 1Mgr. Lucia Hanulová
Nemecký jazyk pre pokročilých 16 1Katarína Sýkorová
Chemický 7 1Mgr. Pavol Klein
Krúžok dobrovoľníctva 69 2 Mgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Monika Totkovičová
Hudobný krúžok 4 1Mgr. Rastislav Palider

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na vysokej úrovni. Rodičia majú aktívnu účasť na živote školy tak po stránke materiálneho zabezpečenia, ale aj osobnou účasťou na viacerých aktivitách. Pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach rodičov s triednym učiteľom a tiež na celoškolskom plenárnom stretnutí.

Vo vzájomnej dôvere prispievajú k intelektuálnemu a osobnostnému rozvoju študentov. Je to vzácny fenomén, nakoľko veľa rodín sa nachádza v zložitej sociálnej situácii.

Avšak s poľutovaním pozorujeme stúpajúci počet rodičov, ktorí nejavia záujem o spoluprácu so školou.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

SZŠ M. T. Schererovej za 25 rokov svojej existencie si vybudovala veľmi dobré vzťahy najmä v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Vedenie týchto inštitúcií sa vždy s dôverou obracia o pomoc pri naliehavých situáciách. Praktická činnosť našich študentov je veľmi často oceňovaná aj pacientami.

Spolupráca je aj na úrovni predstaviteľov mesta Ružomberok, ktorí sa pravidelne obracajú na školu o poskytnutie zdravotníckych hliadok na rôzne akcie.

Záver

Vypracoval: PhDr. Gabriela Lešková

V Ružomberku, 12. septembra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14. septembra 2018

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná Radou školy dňa 15. októbra 2018

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa bola schválená zriaďovateľom školy dňa 24. októbra 2018

Mgr. Anna Tuptová - Sr. Šebastiana

provinciálna predstavená

V Trnave 24. októbra 2018