Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
www stránkaszsmtsrbk.edupage.org
ZriaďovateľSlovenská provincia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža, Ružová 4, 917 02 Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPhDr. Antónia Dobrovičová044/43215280915 885 144szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Gabriela Lešková044/43281660911 111 249szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Dana Štefčeková044/4328166 szsmtsrbk@gmail.com
     
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Tomáš Mlynárikszsmtsrbk@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ľubica Prančíkovászsmtsrbk@gmail.com
   
ostatní zamestnanciAnna Kmecovászsmtsrbk@gmail.com
   
zástupcovia rodičovZuzana Krišandová 
 Lenka Ondríková 
 Mgr. Ivana Bebjaková 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Ivana Laššáková - Sr. Mária 
   
zástupca žiakov školyTamara Remenárová 
   
delegovaní zástupcoviaOndrej Gábriš, SJ 
 JUDr. Mária Macháčková 
 Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Jazyk a komunikáciaMgr.Tomáš MlynárikSJL, ANJ, NEJMgr. Tomáš Mlynárik, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Andrea Sasková, Mgr. Lucia Hanulová, Mgr. Nora Mlynáriková, Mgr. Michaela Loncková, Mgr. Marta Gallovičová
Matematika a práca s informáciamiMgr. Daniela BrčekováMAT, INFMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Rastislav Palider
Človek a prírodaMgr. Pavol KleinFYZ, CHE, BIOMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Pavol Klein, Mgr. Marta Gallovičová
Človek a hodnoty ThLic. Mgr. Martina ČupováKNBThLic. Mgr. Martina Čupová, Mgr. Lucia Rábarová
Človek a spoločnosťMgr. Lucia HanulováDEJ, OBNMgr. Lucia Hanulová, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Marta Gallovičová
Zdravie a pohybPhDr. Pavel ŠípošTSVPhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Rastislav Palider
Odborné vzdelávanie - praktická zlložkaMgr. Viera Dömötörová OAD, OŠSPhDr. Marta Bednáriková, Mgr. Ľubica Prančíková, Mgr. Eva Vieriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, Mgr. Viera Dömötörová, Mgr. Lívia Záhorová, PhDr. Beáta Pastuchová, PhDr. Kvetoslava Drozdíková, PhDr. Zuzana Šípošová, PhDr. Aneta Kútna, Mgr. Silvia Janigová, Mgr. Barbora Lopeňová
Odborné vzdelávanie - teoretická zložkaMgr. Viera Dömötörová ZOA, OSE, OST, AZD, PRP, PSP, ORZ, ZDE, SOS, LAJPhDr. Marta Bednáriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Gabriela Lešková, ThLic. Mgr. Martina Čupová, Mgr. Eva Vieriková, Mgr. Alžbeta Cabanová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, PaedDr. Viera Rassu Nagyová, PhD., Mgr. Viera Dömötörová, Mgr. Lívia Záhorová, PhDr. Beáta Pastuchová, Mgr. Rastislav Palider, PhDr. Antónia Dobrovičová, PhDr. Kvetoslava Drozdíková, PhDr. Zuzana Šípošová, PhDr. Aneta Kútna, Mgr. Silvia Janigová, Mgr. Andrea Sasková, Mgr. Barbora Lopeňová
Klinické predmetyMgr. Eva Vieriková ANF, ZKC, PRL, PATMUDr. Anna Lakatošová, MUDr. Rudolf Pfeffer, MUDr. Karol Javorka, PhD., MUDr. Marián Hatala, MUDr. Andrej Skvašík, MUDr. Monika Pochybová, MUDr. Vít Hajdúch, PhDr. Antónia Dobrovičová

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 248

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A247
I. B241
II. A243
II. B241
III. A222
III. B221
IV. A202
IV. B203
I. D300
II. D260
SAN230

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet 78/68 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet 0/0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet 60/50 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30. 6. 2019: súčet 49/43 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 49 /42 dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJESVFARFYZGYPCHECHIRINFKNBANJ-KKCJ
II. A2,042,131,88 1  2,29 1,54 1,461,46  
II. B2,0421,85 1,04  2,17 1,33 1,421,33  
III. A1,77 1,82         1,27  
III. B1,91 1,92         1,5  
IV. A  2,11         1  
IV. B  2,71         1,68  
II. D 1,35             
I. A 2,542,132,331,54  2,83 1,88 21,42  
I. B 2,381,721,751  2,46 1,58 21,83  
I. D 1,82             
SAN               

TriedaNEJ-KLAJMATNÁBNABNOZNEJNEUOBNOKPORZOZSOADOAZOSE stara
II. A  2,54            
II. B  2,33   2        
III. A  2,5       1,14 1,36  
III. B  2,27   2,11   1,41 1,32  
IV. A  2,47         1,37  
IV. B  3,16   2,2     2,11  
II. D            1,231,23 
I. A 1,52,96     1,75      
I. B 12,63   3 1,21      
I. D               
SAN               

TriedaOŠSOSTOSE O-COSE-cvPATPEDPNSPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQ
II. A     1,96         
II. B     2,04         
III. A               
III. B               
IV. A               
IV. B               
II. D     1,62         
I. A 2,172,33            
I. B 1,581,5            
I. D1,361,321,29            
SAN               

TriedaPRLPRPPSYPSPPPKPPSSAČSANSNBSEM-SJLSJLSOSSPRTSVTEV
II. A 1,46  1,46     1,58 1  
II. B 1,42  1,25     1,67 1  
III. A1,64   1,27     2,18 1  
III. B1,55   1,27     1,68 1  
IV. A    1,37     2,531,581  
IV. B    2,05     2,742,261  
II. D1,121,15  1,15      1   
I. A          1,79 1  
I. B          1,83 1  
I. D1,43   1,04          
SAN 1,3    11,35       

TriedaTČOZÚstna časť skúškyVNLZOAZKCZDEZDR
II. A   22,041,46 
II. B   1,5421,25 
III. A   1,772,18  
III. B   1,732  
IV. A   2,162  
IV. B   2,632,58  
II. D   1,921,651 
I. A    1,88  
I. B    1,71  
I. D    1,25  
SAN      1,48

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
II. A2496900000
II. B24128401000
III. A2288600000
III. B22106600000
IV. A1965800000
IV. B19431201000
II. D26196100000
I. A24391200000
I. B26611702000
I. D30223303000
SAN25203002000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
II. A24188383,75188383,7500,00
II. B24185379,33185279,2910,04
III. A22212696,64212596,5910,05
III. B22156070,91155870,8220,09
IV. A19143475,47139773,53371,95
IV. B192029106,791941102,16884,63
II. D2653320,5053320,5000,00
I. A24123651,50121850,75180,75
I. B2693639,0093639,0000,00
I. D30134948,18134948,1800,00
SAN2534715,0934715,0900,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB134(8/26)    106134 2,3333
Nemecký jazykB15(0/5)    212  2,005
Praktická časť odbornej zložky 67(10/57)           
Slovenský jazyk a literatúra 39(8/31)    68186 2,6338
Teoretická časť odbornej zložky 67(10/57)    272017  1,8464

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 67(10/57)381961 1,5364

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
II. A5361 M praktická sestra 
II. B5361 M praktická sestra 
III. A5356 M zdravotnícky asistent 
III. B5356 M zdravotnícky asistent 
IV. A5356 M zdravotnícky asistent 
IV. B5356 M zdravotnícky asistent 
II. D5361 N praktická sestra 
I. A5361 M praktická sestra 
I. B5361 M praktická sestra 
I. D5361 N praktická sestra 
SAN5371 H sanitár 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP34727,376,5
DPP21 1,361
Znížený úväzok101 2,720,5
ZPS -- --
Na dohodu-- --

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03838
vychovávateľov0 0 0
asistentov učiteľa0 0 0
    
spolu03838

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška31
2.kvalifikačná skúška20
rozširujúcie10
adaptačné1-
individuálne IKT--
štúdium školského manažmentu--
špecializačné inovačné štúdium- -
špecializačné kvalifikačné- -
postgraduálne- -
doplňujúce pedagogické- -
vysokoškolské pedagogické- -
vysokoškolské nepedagogické- -
inovačné funkčné štúdium- -
štúdium cudzích jazykov-17

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
SOČ13 +   
i-Bobor20  + 
EXPERT geniality show29  + 
Matematický klokan19  +  
Volejbal žiakov SŠ9 +   
Futsal žiakov SŠ8 +   
Cezpoľný beh6 +   
Basketbal žiačok SŠ8 +   
Florbal žiakov SŠ20 +   
...A Slovo bolo u Boha...3 + +  
V ortroctve drog2 +   
Hrdinovia dnešných dní2  + 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Prezentácia školy spojená s výukou prvej pomoci na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, Bilingválne gymnázium v Ružomberku, ZŠ Liptovská Štiavnica, MŠ Černová

Žiacka konferencia - "Počuješ ma?".

EUROPE DIRECT - diskusia študentov školských rád s europoslancami.

30 rokov od Nežnej - 17. november (miniexpozícia, diskusie, vysielanie v školskom rozhlase)

Školenie pre nových členov Žiackých školských rád.

Svätý Mikuláš - predstavenie pre deti v ÚVN a FN na detskom oddelení, pre pacientov na onkologickom

a doliečovacom oddelení a v sociálnom zariadení CSS Trojlístok, pre deti zamestnancov SZŠ.

Zdravotné hliadky - cezpoľný beh, volejbalový turnaj SŠ, florbalový turnaj žiakov SŠ, basketbal žiakov SŠ

Verejná zbierka - Biela Pastelka, Boj proti hladu, Nezábudka, Sviečka za nenarodené deti,

Deň otvorených dverí - prezentácia školy pre záujemcov o štúdium.

Burza informácií - prezentácia školy v rámci okresu v spolupráci s ÚPSVaR v Ružomberku.

Študentská kvapka krvi.

Národný týždeň manželstva s názvom Môj príbeh.

Milión detí sa modlí za jednotu a pokoj.

Roráty v advente.

Adorácia rodín za rodiny.

Exkurzie: - ÚVN SNP a FN - centrálna sterilizácia, sádrovňa, urgentny príjem

- Univerzitná nemocnica L. Dérera v Bratislave

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

A) Dlhodobé

1. Europrojekt ERAZMUS+ dobrovoľníctvo v spolupráci Mladiinfo

2. eTwinning projekty - Inspirationalquotes on bookmarks, Valuesforthe Worldformal Nation Sangs

3. Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu (DofE)

4. Projekt výuky prvej pomoci na MŠ, ZŠ, SŠ

5. Enviromentálny projekt pre školy v regióne - separovaný zber odpadu v škole, projekt Tatranskí rytieri,

6. Deň Zeme - projekt na úprava životného prostredia v Ružomberku

7. Projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Projekt Rodina našej farnosti. Príprava na manželstvo a manželský

život.

8. Projekt dobrovoľníctvo- Biela pastelka, Nezábudka, sv. Mikuláš, Vianočná potravinová zbierka, zbierka školských

pomôcok.

9. Preventívne programy - koordinácia s Národným programom DP - Červené stužky, EXIT tour, spolupráca

s nízkoprahovým centrom PREROD (program Čistý život), s Katedrou

psychológie Katolíckej Univerzity (Internetová závislosť, Vzťahy a sociálne siete),

s Oddelením prevencie PZ (Obchodovanie s ľuďmi, Bezpečný internet), s Katedrou

politológie Trenčianskej Univerzity (Extrémizmus).

B) Krátkodobé

1. Biblická olympiáda - tento rok zrušená

2. Projekt EÚ Mladí prekladatelia JUVENES TRANSLATORES v ANJ a NEJ

3. Projekt Onkologická prevencia.

4. Sviečka za nenarodené deti

5. Projekt Úcta k starším

6. Matematický klokan

7. Projekt Študentské voľby.

8. Deň počatého života - biele stužky

9. Projekt GODZONE tour

10. Ekotopfilm- Envirofilm.

11. Uplatnenie na trhu práce - spolupráca s ÚPSVaR, Burza informácií.

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/2020 sa štátna inšpekčná činnosť nekonala.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej je v prenajatých priestoroch, ktoré poskytuje Mestský úrad v Ružomberku.

Súčasťou školy je:

- 6 učební, ktoré slúžia ako kmeňové triedy

- 1 anatomická učebňa

- 1 učebňa prvej pomoci

- 3 odborné učebne ošetrovateľstva

- 1 učebňa informatiky

- 1 učebňa anglického jazyka

- 1 učebňa nemeckého jazyka

- spoločensko-vedná učebňa

- žiacka a učiteľská knižnica

- šatne pre žiakov

- zborovňa

- 7 kabinetov

- pracovne pre zamestnancov (riaditeľňa, pracovňa zástupkyne pre pedagogický úsek, pracovňa zástupkyne pre

nepedagogický úsek, sekretariát, miestnosť pre referentku ekonomického oddelenia,

miestnosť pre školníka, miestnosť pre upratovačky)

Škola využívala telocvičňu v Orlovni KD A. Hlinku.

Vykurovanie je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

780 179 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

---

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

1 984 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

---

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Sociálne štipendium pre žiakov: 1 141,94 €.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

SZŠ M. T. Schererovej zabezpečuje prípravu zdravotníckych pracovníkov:

študijný odbor:

praktická sestra

Denné štúdium: 4 - ročné štúdium

Externé večerné štúdium: 2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

zdravotnícky asistent

Denné štúdium: 4 - ročné štúdium

Externé večerné štúdium: 2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

učebný odbor:

sanitár

Externé večerné štúdium: 1- ročné večerné štúdium

Obsah vzdelávania je koncipovaný tak, aby študujúci zvládli na požadovanej úrovni odborné a všeobecnovzdelávacie poznatky nevyhnutné na získanie profesionálnej spôsobilosti.

V oblasti výchovy sa kladie dôraz na rozvoj harmonickej osobnosti vplyvom kresťanských zásad. Škola rozvíja spoluprácu s rodičmi a spoločne pôsobí na žiakov.

V školskom roku 2019/2020 sme sa zamerali hlavne na:

v oblasti vzdelávania:

A. jazykovú prípravu

- slovenský jazyk a cudzie jazyky, moderná učebňa: jazykové laboratórium na výuku ANJ a NEJ,

najmodernejšia didaktická technika

- rozvoj čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením, najmä na hodinách SJL

- modernizácia vyučovania spojená s využitím najmodernejšej didaktickej techniky, najmä pri

vyučovaní cudzích jazykov v jazykových laboratóriách

- zapojenie sa do stredoškolskej odbornej činnosti - rozvoj schopnosti formulovať, pozorovať, triediť a merať

hypotézy a interpretovať získané údaje

B. odborné predmety

- dosahovanie vzdelávacieho a výkonového štandardu žiakov študijného a učebného odboru

- rozvoj kľúčových kompetencií žiaka

- zmodernizované odborné učebne - 2 ošetrovateľské trenažéry, úprava prostredia,

modernizácia výuky s využitím najmodernejšej didaktickej techniky,

2 nové modely na odber venóznej krvi,

- vybudovanie novej odbornej učebne - 2 ošetrovateľské trenažéry,

modernizácia výuky s využitím najmodernejšej didaktickej techniky

- inovatívne učenie v zmodernizovanej učebni anatómie - najmodernejšia virtuálna anatomická učebňa (VAU)

s využitím najnovšej 3D technológie, nové anatomické modely, plagáty

- nové modely na KPR, Heimlichov manéver, lekárničky

C. finančnú gramotnosť

- rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky a odborných predmetov

- tablety na rozvoj IKT zručností

D. zvyšovanie IKT zručností

- rozvoj IKT zručností s využitím programu Edupage pri vzdelávaní

- on-line vzdelávanie

v oblasti výchovy:

1. osobná zodpovednosť za svoje vzdelanie

2. zníženie absencie na výuke

3. riešenie problémových situácií u žiakov - spolupráca s rodičmi a s odbornými inštitúciami

Výsledok:

Nemôžeme byť spokojní, najmä v prípade absencie. Je priama súvislosť v dosahovaní úspešných študijných výsledkov a prítomnosťou na vyučovaní, žiaľ aj naopak.

V riešení zníženia počtu vymeškaných hodín budeme pokračovať dlhodobo v úzkej spolupráci s rodičmi.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Dobré výsledky práce sa darí v škole plniť vďaka dobrej klíme a stabilizovanému tímu pracovníkov. Študenti sa cítia v škole akceptovaní a ako nám to potvrdzujú aj rodičia, radi chodia do školy. Vytvárajú si priateľské vzťahy motivujúce v príprave na povolanie. Niekedy pozorujeme osobnostnú nezrelosť alebo slabú motiváciu žiakov k učeniu vyplývajúcich z problémov z rodinného prostredia (ťažká sociálna situácia, zlá východisková úroveň vedomostí).

Najväčší nedostatok sa javí vo veľkom počte vymeškaných vyučovacích hodín. V týchto prípadoch je ťažšie dosahovať dobré výsledky. Pedagogická rada a rada školy sa zaoberá riešením tejto problematiky.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ a ostatní sa zamestnali v odbore.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

SZŠ M. T. Schererovej sa usiluje vytvoriť pre žiakov pozitívne motivujúce prostredie, modernizovaním učební, inovovaním vyučovania pomocou najmodernejších pomôcok, metód a foriem, skrášľovaním tried a chodieb školy, vytvorením 2 oddychových zón pre žiakov rešpektujúc individualitu osobnosti žiakov.

Popri vzdelávacích aktivitách majú možnosť zúčastňovať sa rôznych ponúk pre kvalitné využitie voľného času, napr. duchovná formácia počas víkendových dní alebo v čase letných prázdnin,

- pravidelné návštevy kultúrnych predstavení

- prázdninové aktivity: rekreačno-duchovné tábory

- turistické výlety do okolia

- poznávacie výlety

- exkurzie.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Biblický krúžok31Mgr. Lucia Rábarová
Literárny krúžok141Mgr. Andrea Sasková
Dramatický krúžok201PhDr. Pavel Šípoš
Odborná príprava v anglickom jazyku181Mgr. Nora Mlynáriková
Spevom svetom61PhDr. Aneta Kútna
Krúžok dobdrovoľníkov532Mgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Marta Bednáriková
Objav, čo v tebe je51Mgr. Lucia Hanulová
Nemecký jazyk31Mgr. Marta Gallovičová
Partnerstvá európskych škôl61Mgr. Michaela Loncková
Prvá pomoc102PhDr. Monika Totkovičová, PhDr. Zuzana Šípošová
Turistický krúžok171Mgr. Tomáš Mlynárik

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na vysokej úrovni. Rodičia majú aktívnu účasť na živote školy tak po stránke materiálneho zabezpečenia, ale aj osobnou účasťou na viacerých aktivitách. Pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach rodičov s triednym učiteľom a tiež na celoškolskom plenárnom stretnutí.

Vo vzájomnej dôvere prispievajú k intelektuálnemu a osobnostnému rozvoju študentov. Je to vzácny fenomén, nakoľko veľa rodín sa nachádza v zložitej sociálnej situácii.

Avšak s poľutovaním pozorujeme stúpajúci počet rodičov, ktorí nejavia záujem o spoluprácu so školou.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

SZŠ M. T. Schererovej za 28 rokov svojej existencie si vybudovala veľmi dobré vzťahy najmä v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Vedenie týchto inštitúcií sa vždy s dôverou obracia o pomoc pri naliehavých situáciách. Praktická činnosť našich študentov je veľmi často oceňovaná inštitúciami aj pacientami.

Spolupráca je aj na úrovni predstaviteľov mesta Ružomberok, ktorí sa pravidelne obracajú na školu o výuku prvej pomoci na MŠ, ZŠ a SŠ v Ružomberku a okolí. Na tento účel využívame najnovši trenažér pre kardio-pulmonálnu resuscitáciu, Heimlichov manéver a pomôcky nevyhnutné k výuke prvej pomoci. Tiež sa podieľame na poskytnutí zdravotníckych hliadok na rôzne akcie organizované mestom.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

V mimoriadnom období vyučovanie prebiehalo dištančne podľa možnosti žiakov a učiteľov a po vzájomnej dohode v predmetových komisiách pomocou programu Edupage, či on-line s aplikáciou MS teams, Zoom, Messenger, Whats app. Individuálne ťažkosti s pripojením žiakov na vyučovanie bolo konzultované s rodičmi cez triedneho učiteľa.

Formy a metódy hodnotenia výsledkov boli žiakom vopred oznámené. Žiaci, ktorí nenaplnili požiadavky hodnotenia, boli komisionálne prekúšaní.

Maturitná skúška študijného odboru 5356 M denná forma a 5356 N externá večerná forma prebiehala administratívne výpočtom aritnetických priemerov známok zo všeobecno-vzdelávacích predmetov podľa pokynov MŠVVaŠ. V odbornej zložke sme postupovali podľa pokynov MZ SR tiež výpočtom aritmeckého priemeru predmetov odbornej zložky. Záverečná skúška učebného odboru 5371 H sanitár prebiehala administratívne výpočtom aritmetických priemerov známok podľa pokynov MZ SR.

V čase mimoriadnej situácii pre pandémiu COVID 19 chceme vysoko ohodnotiť ochotné nasadenie našich žiakov pre pomoc seniorom čase mimoriadnej situácie v DSS Likava, keď odvážne nastúpilii ako dobrovoľníci na výpomoc.

Chceme tiež vyzdvihnúť odvážne nasadenie učiteľov pri pomoci s nákupmi pre seniorov a ľudí v štátnej karanténe.

Záver

Vypracovala: PhDr. Antónia Dobrovičová

V Ružomberku, 9. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12. októbra 2020

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná na rade školy dňa: 21. októbra 2020

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom dňa: 29. októbra 2020