Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyStredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, Ružomberok
Adresa školyDončova 7, 034 01 Ružomberok
Telefón+421444328166
E-mailszsmtsrbk@gmail.com
www stránkaszsrbk.sk
ZriaďovateľSlovenská provincia Kongregácie Milosrdných sestier sv. Kríža, Ružová 4, 917 02 Trnava

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMUDr. Ľubomíra Albertyová044/43215280902 730 116szsmtsrbk@gmail.com
ZRŠPhDr. Antónia Dobrovičová044/43281660915 885 144szsmtsrbk@gmail.com
     
     
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Tomáš Mlynárikszsmtsrbk@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Ľubica Prančíkovászsmtsrbk@gmail.com
   
ostatní zamestnanciAnna Kmecovászsmtsrbk@gmail.com
   
zástupcovia rodičovZuzana Krišandová 
 Lenka Ondríková 
 Daniela Horváthová 
   
zástupca zriaďovateľaMgr. Ivana Laššáková - Sr. Mária 
   
zástupca žiakov školyDaniel Valluš 
   
delegovaní zástupcoviaDoc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.  
 JUDr. Mária Macháčková 
 Prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD. 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Jazyk a komunikáciaMgr.Tomáš MlynárikSJL, NEJ, ANJMgr. Tomáš Mlynárik, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Andrea Sasková, Katarína Sýkorová, Mgr. Lucia Hanulová, Mgr. Monika Hatalová, PeaDr. Aurélia Plávková Tináková, Mgr. Marta Gallovičová
Matematika a práca s informáciamiMgr. Daniela BrčekováMAT, INFMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Rastislav Palider, Mgr. Tomáš Mlynárik
Človek a prírodaMgr. Pavol KleinFYZ, CHE, BIOMgr. Daniela Brčeková, Mgr. Pavol Klein, Mgr. Marta Gallovičová
Človek a hodnoty Mgr. Helena BalážováKNBMgr. Helena Balážová, ThLic. Mgr. Martina Čupová
Človek a spoločnosťMgr. Lucia HanulováDEJ, OBNMgr. Lucia Hanulová, PhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Monika Hatalová
Zdravie a pohybPhDr. Pavel ŠípošTSVPhDr. Pavel Šípoš, Mgr. Rastislav Palider,
Odborné vzdelávanie - praktická zlložkaMgr. Viera Dömötörová OADMgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Gabriela Lešková, Mgr. Eva Vieriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, Mgr. Viera Dömötörová, Mgr. Valéria Orolinová, Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Lívia Záhorová, PhDr. Beáta Pastuchová, Mgr. Alžbeta Cabanová, PhDr. Antónia Dobrovičová, Mgr. Silvia Janigová, Mgr. Anna Mláková, Mária Mišáková
Odborné vzdelávanie - teoretická zložkaMgr. Viera Dömötörová ZOA, AZD, PRP, PSP, PAT, ORZ, ZDE, SOS, LAJMgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Gabriela Lešková, ThLic. Mgr. Martina Čupová, Mgr. Eva Vieriková, PhDr. Monika Totkovičová, Mgr. Inna Hlinková Tsuha, Mgr. Viera Rassu Nagyová, Mgr. Viera Dömötörová, Mgr. Valéria Orolinová, Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Lívia Záhorová, MUDr. Anna Lakatošová, PhDr. Beáta Pastuchová, Mgr. Rastislav Palider, PhDr. Antónia Dobrovičová, Mgr. Silvia Janigová
Klinické predmetyMgr. Eva Vieriková ANF, ZKC, PRLMUDr. Ľubomíra Albertyová, MUDr. Anna Lakatošová, MUDr. Ľubomír Benčo, PhD., MUDr. Rudolf Pfeffer, MUDr. Karol Javorka, PhD., MUDr. Marián Hatala, MUDr. Michal Slašťan, MUDr. Monika Pochybová, MUDr. Vít Hajdúch

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 239

Počet tried: 11

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I. A19 
I. B18 
I. D29 
SAN24 
II. A24 
II. B26 
II. D17 
III. A21 
III. B21 
IV. A20 
IV. B20 

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 64/51 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 0 / 0 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 55/45 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 40/32 dievčat

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2016: 38/30 dievčat

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaAZDANFANJBIODEJESVFARFYZGYPCHECHIRINFKNBANJ-KKCJ
I. A 2,2121,741,68  2,89 1,95 1,951,32  
I. B 22,381,891,5  3,06 2,06 1,941,67  
I. D1,341,55             
SAN               
II. A2,131,832,38 1,21  2,58 2,08 1,421,63  
II. B1,311,731,9 1  2,27 1,42 1,731,42  
II. D 1,71             
III. A1,71 1,92         1,19  
III. B1,76 2,24         1,48  
IV. A  2,3         1,65  
IV. B  2,57         2,05  

TriedaNEJ-KLAJMATNÁBNABNOZNEJNEUOBNOKPORZOZSOADOAZOSE stara
I. A 2,422,89     1,37      
I. B 2,443,11   2 1,22      
I. D 1        1,03 1,11  
SAN               
II. A  2,71            
II. B  1,96   3        
II. D            2  
III. A  2,14   2,5   1,33 1,14  
III. B  2,33       1,52 1,29  
IV. A  2,2   2,6     1,45  
IV. B  2,71         1,67  

TriedaOSE OSE - cv.O-C starePATPEDPNSPísomná časť skúškyPČOZPraktická časť skúškyPCVPRCPRCPRQPRLPRP
I. A               
I. B               
I. D               
SAN              1,52
II. A   2,13          2,25
II. B   1,92          1,65
II. D   1,47         1,351,65
III. A             1,38 
III. B             1,48 
IV. A               
IV. B               

TriedaPSYPSPPPKPPSSAČSANSNBSEM-SJLSJLSOSSPRTSVTEVTČOZÚstna časť skúšky
I. A        2,53 1,051   
I. B        2,89 11   
I. D  1            
SAN    11,22         
II. A  1,75     2,25 1,081   
II. B  1,35     1,65 11,08   
II. D  1,53      1,12     
III. A  1,62     2,52 11   
III. B  1,48     2,48 11   
IV. A  1,8     3,251,611   
IV. B  1,95     3,382,1911   

TriedaVNLZOAZKCZDEZDR
I. A 2,112,11  
I. B 2,172,56  
I. D 1,521,52  
SAN    2,13
II. A 2,292,331,5 
II. B 1,621,691,23 
II. D 21,761,47 
III. A 1,712  
III. B 1,951,9  
IV. A 2,752,4  
IV. B 2,712,57  

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I. A19721000100
I. B18071100000
I. D29235101000
SAN24137202000
II. A24681000200
II. B26129500000
II. D1776400000
III. A2198400000
III. B2168700000
IV. A20210800000
IV. B20261200000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I. A191964103,371947102,47170,89
I. B181912106,221906105,8960,33
I. D29101735,07101735,0700,00
SAN2481535,1181535,1100,00
II. A243057127,383032126,33251,04
II. B263008115,693002115,4660,23
II. D17112666,24112666,2400,00
III. A21183687,43183687,4300,00
III. B212182103,902180103,8120,10
IV. A20168784,35168184,0560,30
IV. B202180109,002157107,85231,15

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB132(3/29)53,05%2965,52%2971011212,3531
Nemecký jazykB111(2/9)45,00%963,33%9145  2,4010
Praktická časť odbornej zložky 60(8/52)           
Slovenský jazyk a literatúra 43(5/38)47,14%4167,94%41510233 2,5941
Teoretická časť odbornej zložky 60(8/52)    2417116 1,9858

Výsledky praktickej časti maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)1 Praktická2 Praktická3 Praktická4 Praktická5 PraktickáPraktická priemerPraktická počet
Praktická časť odbornej zložky 60(8/52)31207  1,5958

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I. A5356 M zdravotnícky asistent 
I. B5356 M zdravotnícky asistent 
I. D5356 N zdravotnícky asistent 
SAN5371 H sanitár 
II. A5356 M zdravotnícky asistent 
II. B5356 M zdravotnícky asistent 
II. D5356 N zdravotnícky asistent 
III. A5356 M zdravotnícky asistent 
III. B5356 M zdravotnícky asistent 
IV. A5356 M zdravotnícky asistent 
IV. B5356 M zdravotnícky asistent 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP196196
DPP5 3,26 
Znížený úväzok14 4,62 
ZPS    
Na dohodu2   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 3838
vychovávateľov --
asistentov učiteľa --
spolu 3838

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška26
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu1 
špecializačné inovačné štúdium 1
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne1 
doplňujúce pedagogické 1
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
SOČ 22 + +  
"Svet očami viery" - fotosúťaž 2   + 
Hviezdoslavov Kubín 2 +   
"Ružomberská Trojruža - literárna a výtvarná súťaž 5   + 
Matematický klokan 20   + 
Šachový turnaj SŠ 4 + +  
Cezpoľný beh 3 +   
Plávanie 1 + +  
EXPERT geniality show 26   + 
Biblická olympiáda 3 + + + 
"Krajší život bez drog" - výtvarná súťaž 1 +   
"Kreatívne dokreslené" - výtvarná súťaž 1 +   
"Aký bol svätý Martin?" - korešpondenčná súťaž 38  +  
"Rodina a základné ľudské právo na život" - výtvarno-video súťaž 1   + 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Školský časopis - DEXTER

Prezentácia spojená s výukou prvej pomoci na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku, na Základnej škole s Materskou školou v Ľubochni.

Deň srdca - meranie TK, zisťovanie BMI - edukácia obyvateľov o rizikových faktoroch, spolupráca s lekárňou Sophia.

Európska konferencia mládeže - Odhaľovanie a rozvíjanie talentu a potenciálu mladých ľudí prostredníctvom atraktívnych prístupov v práci s mládežou.

Dni Mesta - meranie TK, glykémie a ukážky prvej pomoci.

Svätý Mikuláš - predstavenie v ÚVN a FN na detskom oddelení, gynekologicko-pôrodníckom, onkologickom a doliečovacom oddelení a v sociálnom zariadení Trojlístok, pre deti zamestnancov SZŠ.

Zdravotné hliadky - Ružomberský jarmok, okresné kolo v atletike žiakov ZŠ, Cezpoľný beh, školské majstrovstvá ISF v basketbale žiačok, Minibasketbal, Konferencia zdravotníckej etiky a bioetiky, Beh olympijského dňa.

Verejná zbierka: Biela Pastelka, Boj proti hladu, Nezábudka, 1 deň úsmevu - Úsmev ako dar, Sviečka za

nenarodené deti, Boj proti hladu.

Burza informácií.

Študentská kvapka krvi.

Exkurzie: - Hospic sv. Alžbety

- Národný cintorín Martin

- Matica slovenská Martin

- Domov dôchodcov "Haus Elisabeth" v Laxenburgu

- Koncentračný tábor Auschwitza Birkenau v Oswienczime v Poľsku

- Výrobňa hostií v Prešove a historická časť mesta.

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

A) Dlhodobé

1. Europrojekt ERAZMUS+ zastrešený organizáciou SYTEV a rumunským organizátorom projektu Youth on the Move

2. Projekt PANAMA 2019 - 3-ročný projekt (kríž SDM, školské kolo o SDM)

3. Projekt "Hospic" - dvojtýždňová odborná stáž pre žiakov 3. ročníka

4. MOST 2014 - Deň srdca - projekt Slovenskej nadácie srdca

5. Enviromentálny projekt pre školy v regióne - separovaný zber odpadu v škole, úprava životného prostredia v Ružomberku

6. Projekt výchovy k manželstvu a rodičovstvu - Projekt Rodina našej farnosti

B) Krátkodobé

1. Biblická olympiáda

2. Projekt EÚ Mladí prekladatelia JUVENES TRANSLATORES v AJ a NJ

3. Projekt "Hodnota očkovania"

4. Národný projekt PopVat - Popularizácia vedy a techniky

5. Sviečka za nenarodené deti

6. Projekt Úcta k starším

7. Matematický klokan

8. Program drogovej prevencie - koordinácia s Národným programom DP - Červené stužky, s regionálnym

nízkoprahovým centrom PREROD, vzdelávací seminár "Krtko v sieti"

9. Deň počatého života - biele stužky

10. Projekt Dobrovoľníctvo - účasť na projektoch Biela pastelka, Nezábudka, Hospic sv. Alžbety Ľubica

11. Projekt výuky prvej pomoci

12. Onkologická prevencia

13. Projekt online 1.a 2. ročník

14. Projekt NAPLNO - projekt pre rozvoj Oravy a Slovenska - podpora hlasovaním

15. Prekadateľská súťaž: on- line - "Angličtinár roka"

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Stredná zdravotnícka škola M. T. Schererovej je v prenajatých priestoroch, ktoré poskytuje Mestský úrad v Ružomberku.

Súčasťou školy je:

- 6 učební, ktoré slúžia ako kmeňové triedy

- 2 odborné učebne

- 1 počítačová učebňa

- 2 jazykové učebne

- spoločensko-vedná učebňa

- žiacka a učiteľská knižnica

- šatne pre žiakov

- zborovňa

- 6 kabinetov

- pracovne pre zamestnancov (riaditeľňa, pracovňa zástupkyne, ekonomický úsek, sekretariát, miestnosť pre školníka, miestnosť pre upratovačky)

Škola využívala telocvičňu v Orlovni KD A. Hlinku.

Vykurovanie je zabezpečené vlastnou plynovou kotolňou.

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

577 053,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

---

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4.203,-,- €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

---

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Sociálne štipendium pre žiakov: 3 942,44 €.

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

SZŠ M. T. Schererovej zabezpečuje prípravu zdravotníckych pracovníkov:

študijný odbor:

1. zdravotnícky asistent

Denné štúdium: 4 - ročné štúdium

Večerné štúdium: 2 - ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium

učebný odbor:

sanitár: 1- ročné večerné štúdium

Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby študujúci zvládli na požadovanej úrovni odborné a všeobecnovzdelávacie poznatky nevyhnutné na získanie profesionálnej spôsobilosti.

V oblasti výchovy sa kladie dôraz na rozvoj harmonickej osobnosti vplyvom kresťanských zásad. Škola rozvíja spoluprácu s rodičmi a spoločne pôsobí na žiakov.

V školskom roku 2016/2017 sme sa zamerali hlavne na:

- v oblasti vzdelávania:

A. jazykovú prípravu

- slovenský jazyk a cudzie jazyky, moderná učebňa: jazykové laboratórium na výuku ANJ a NJ,

najmodernejšia didaktická technika

- rozvoj čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením, najmä na hodinách SJL

- modernizácia vyučovania spojená s využitím najmodernejšej didaktickej techniky, najmä pri

vyučovaní cudzích jazykov v jazykových laboratóriách

- zapojenie sa do stredoškolskej odbornej činnosti - rozvoj schopnosti formulovať, pozorovať, triediť a merať

hypotézy a interpretovať získané údaje

B. odborné predmety

- dosahovanie vzdelávacieho a výkonového štandardu žiakov študijného a učebného odboru

- rozvoj kľúčových kompetencií žiaka

- zmodernizované odborné učebne - ošetrovateľský trenažér, modernizácia výuky s využitím najmodernejšej

didaktickej techniky

- rozvoj finančnej gramotnosti na hodinách matematiky a odborných predmetov

- v oblasti výchovy:

1. osobná zodpovednosť za svoje vzdelanie

2. na zníženie absencie na výuke

3. riešenie problémových situácií u žiakov - spolupráca s rodičmi a s odbornými inštitúciami

Výsledok: Nemôžeme byť spokojní, najmä v prípade absencie. Je priama súvislosť v dosahovaní úspešných študijných výsledkov a prítomnosťou na vyučovaní, žiaľ aj naopak.

V riešení zníženia počtu vymeškaných hodín budeme pokračovať dlhodobo v úzkej spolupráci s rodičmi.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Dobré výsledky práce sa darí v škole plniť vďaka dobrej klíme a stabilizovanému tímu pracovníkov. Študenti sa cítia v škole akceptovaní a ako nám to potvrdzujú aj rodičia, radi chodia do školy. Vytvárajú si priateľské vzťahy motivujúce v príprave na povolanie. Niekedy pozorujeme osobnostnú nezrelosť alebo slabú motiváciu žiakov k učeniu vyplývajúcich

z problémov z rodinného prostredia (ťažká sociálna situácia, zlá východisková úroveň vedomostí).

Najväčší nedostatok sa javí vo veľkom počte vymeškaných vyučovacích hodín. V týchto prípadoch je ťažšie dosahovať dobré výsledky. Pedagogická rada a rada školy sa zaoberá riešením tejto problematiky.

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Väčšina našich absolventov pokračuje v štúdiu na VŠ a ostatní sa zamestnali.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

SZŠ M. T. Schererovej sa usiluje vytvoriť pre žiakov pozitívne motivujúce prostredie rešpektujúc individualitu osobnosti žiakov.

Popri vzdelávacích aktivitách majú možnosť zúčastňovať sa rôznych ponúk pre kvalitné využitie voľného času, napr. duchovná formácia počas víkendových dní alebo v čase letných prázdnin,

- pravidelné návštevy kultúrnych predstavení

- prázdninové aktivity: rekreačno-duchovné tábory

- turistické výlety do okolia

- exkurzie.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Španielsky jazyk 5 1Mgr. Helena Balažová
Literárno-dramatický 10 1Mgr. Andrea Sasková
Športovo-turistický 18 1PhDr. Pavel Šípoš
Anglický jazyk 10 1Mgr. Lucia Hanulová
Nemecký jazyk pre pokročilých 7 1Katarína Sýkorová
Francúzsky jazyk 4 1Mgr. Andrea Sasková
Chemický 5 1Mgr. Pavol Klein
Krúžok dobrovoľníctva 48 2 Mgr. Ľubica Prančíková, PhDr. Monika Totkovičová
Školský časopis 4 1Mgr. Tomáš Mlynárik
Hudobný krúžok 5 1Mgr. Rastislav Palider
Praktické zručnosti prvej pomoci 17 1Mgr. Silvia Janigová

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na vysokej úrovni. Rodičia majú aktívnu účasť na živote školy tak po stránke materiálneho zabezpečenia, ale aj osobnou účasťou na viacerých aktivitách. Pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach rodičov s triednym učiteľom a tiež na celoškolskom plenárnom stretnutí.

Vo vzájomnej dôvere prispievajú k intelektuálnemu a osobnostnému rozvoju študentov. Je to vzácny fenomén, nakoľko veľa rodín sa nachádza v zložitej sociálnej situácii.

Avšak s poľutovaním pozorujeme stúpajúci počet rodičov, ktorí nejavia záujem o spoluprácu so školou.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

SZŠ M. T. Schererovej za 25 rokov svojej existencie si vybudovala veľmi dobré vzťahy najmä v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Vedenie týchto inštitúcií sa vždy s dôverou obracia o pomoc pri naliehavých situáciách. Praktická činnosť našich študentov je veľmi často oceňovaná aj pacientami.

Spolupráca je aj na úrovni predstaviteľov mesta Ružomberok, ktorí sa pravidelne obracajú na školu o poskytnutie zdravotníckych hliadok na rôzne akcie.

Záver

Vypracoval: PhDr. Antónia dobrovičová

V Ružomberku, 12. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14. septembra 2017

Vyjadrenie rady školy

Správa prerokovaná Radou školy dňa 2. októbra 2017

Schválenie zriaďovateľom školy

Správa bola schválená zriaďovateľom školy dňa 20. októbra 2017

Mgr. Anna Tuptová - Sr. Šebastiana

provinciálna predstavená

V Trnave 21. októbra 2016