• E-prihláška pre uchádzačov o štúdium

    

   - na pomaturitné a nadstavbové (večerné) externé štúdium

   • odbor: 5371H00 sanitár - 1. ročné štúdium
   • odbor: 5356N00 zdravotnícky asistent - 2. ročné štúdium

    

    

   Vyplnenú, podpísanú a obvodným lekárom potvrdenú prihlášku je potrebné poslať do 31. mája na SZŠ Márie Terézie Schererovej v Ružomberku podľa pokynov v kritériách prijímacieho konania. Ak prihláška nebude obsahovať všetky povinné prílohy, uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

    

    

   - na denné štúdium, 4. ročné

   • odbor: 5356M00 zdravotnícky asistent - 4. ročné štúdium

    

    

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
   • szsmtsrbk@gmail.com
   • +421 444 328 166
   • Dončova 7

    034 01 Ružomberok
    Slovakia
   • szsmtsrbk.edupage.org
   • PhDr. Antónia Dobrovičová
    riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje