• Predseda Rady školy

    Mgr. Tomáš Mlynárik              

     

    Ostatní členovia Rady školy                                    

    Mgr. Ľubica Prančíková                                            

    Anna Kmecová                                                             

    Zuzana Krišandová                                                      

    Lenka Ondríková                                                    

    Daniela Horváthová                                

    Mgr. Ivana Laššáková – sr. Mária                             

    Ondrej Gábriš, SJ                       

    JUDr. Mária Macháčková                                          

    prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.

    Tamara Remenárová