• Predseda Rady školy

    Mgr. Tomáš Mlynárik              

     

    Ostatní členovia Rady školy                                    

    Mgr. Ľubica Prančíková
    Ing. Štefánia Foltinová - sr. Sára
    Mgr. Ivana Bebjaková
    Mgr. Beáta Skočovská
    Agáta Rošteková
    Mária Novotná
    - sr. Mária Magdaléna
    P. dekan ICLic. Dušan Škrabek
    prof. MUDr. Anna Lesňáková, Phd.
    JUDr. Mária Macháčková
    Zuzana Bebjaková