• Hľadáš pomoc?

    

   Odbornú pomoc poskytne:

   • Poradenské centrum pri VŠ, CPPPaP, školský psychológ
   • Praktický lekár
   • Klinický psychológ
   • Ambulantný psychiater: detský (do 18 r.) alebo pre dospelých
   • Pohotovostná lekárska služba (tel. 112)
   • Mimovládne organizácie
   • Ipčko“ – internetová poradňa pre mladých: nonstop chatová alebo emailová poradňa: ipcko.sk
   • Združenie „Liga za duševné zdravie“ – linka dôvery Nezábudka: dusevnezdravie.sk

    

   Zdroj: https://blog.postoj.sk/53333/priatel-ktoreho-hladas

    

    

  • Kontakty

   • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
   • szsmtsrbk@gmail.com
   • +421 444 328 166
   • Dončova 7

    034 01 Ružomberok
    Slovakia
   • szsmtsrbk.edupage.org
   • PhDr. Antónia Dobrovičová
    riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje