• OZNAM

     • S ľútosťou sme prijali správu o tom, že nás navždy opustil Doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD., ktorý stál pri zrode našej školy a bol aj jej dlhoročným pedagógom. Ďakujeme za všetko. Nech odpočíva v pokoji.

     • Koniec šk. r. 2021/2022

     • Dnes sme úspešne ukončili školský rok 2021/2022!

      Začali sme sv. omšou TE DEUM vo Farskom kostole o 9:00. Po jej skončení sme sa presunuli do priestorov školskej kaplnky a pani riaditeľka PhDr. A. Dobrovičová ocenila žiakov s najlepšími výsledkami, dochádzkou ale aj za reprezentáciu školy. Po oceňovaní sme sa rozlúčili s vyučujúcimi Mgr. M. Čupovou - sr. Simeonou, PhDr. M. Poliakovou a Mgr. E. Vierikovou, ktoré už v našej škole nebudú v novom školskom roku pôsobiť. Na záver žiaci poďakovali vedeniu školy za celý školský rok.

      Po hlavnom programe sa žiaci presunuli do svojich tried, kde im triedni učitelia rozdali vysvedčenia a popriali žiakom krásne letné prázdniny.

     • Ukážky prvej pomoci na ZŠ Klačno

     • Dňa 17. júna 2022 žiaci našej školy S. Buroš z 1.B, K. Gažo, T. Mydliarová, T. Kurpašová, M. Veselovská  a N. Švedová, K. Zapletalová z 2.B, V. Harmatová a  a N. Gasperová z 3.B,  D. Beskydová a Z. Bebjaková z 3.A, demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u dospelého človeka v bezvedomí, pri obštrukcii v dýchacích cestách, pri otvorenom krvácaní, prvú pomoc pri otvorených zlomeninách a anafylaktickom šoku pre 45 žiakov siedmych ročníkov základnej školy na Klačne. Následne s nimi prakticky precvičovali modelové situácie a obväzovú techniku pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

     • Plážový volejbal

     • CVČ Elán, Beachvolleyball Club a Volejbalový klub VK ONE zorganizovali v utorok 14. júna 2022 na plážových ihriskách na Klačne po prvýkrát turnaj družstiev študentiek a študentov v plážovom volejbale.

      Z našej školy sa ho zúčastnili:

       

      • triedy II.A = Jessica Pillerová, Paulína Šoošová a Anna Korčáková;
      • trieda II.B = Ema Marschálová, Nátalia Švedová, Kristína Zapletalová.

       

      Dievčatá počas štyroch zápasov nadobúdali cenné skúsenosti. Na turnaji obsadili 5. miesto.

      Všetkým študentkám ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Florbalový maratón
     • Florbalový maratón

     • Včera – 9. júna  2022 – sa športovej hale T18 v Ružomberku uskutočnil po dlhšej prestávke opäť florbalový maratón organizovaní CVČ Elán a OZ Meteníci Likavka. Počas celého dňa si chlapci a dievčatá základných i stredných škôl skúšali svoje schopnosti a sily v tomto obľúbenom športe.

      Našu školu pekne reprezentovali títo chlapci:

      trieda I.A = Ondrej Kovaľ, Šebastián Dopirák, Igor Šefranko, Matúš Struhár;
      trieda I.B = Šimon Šida, Erik Kavenský, Marko Kočiš, Samuel Buroš.

       

      Do maratónu sa zapojili i naše dievčatá:

      trieda I.A = Rebeka Ogielová, Lívia Korčeková, Tamara Tištanová, Ivana Hrabušová, Simona Hatalová;
      trieda I.B = Chiara Kamanová, Kristína Pšenčíková, Daniela Nagyová.

       

      Chlapci sa umiestnili na štvrtom mieste v kategórií študenti 1. – 4. ročník SŠ a dievčaťa získali krásnu striebornú pozíciu v kategórií študentky 1. – 4. ročník SŠ. Srdečné blahoželáme a tešíme sa s nimi .

       

      Všetkým zúčastnením úprimne ďakujeme za dôstojnú a peknú reprezentáciu školy.
       

     • OZNAM

     • Chceme Vám oznámiť, že do večnosti odišla naša bývalá kolegyňa a spolusestra z Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža - sr. Ulrika. 

     • Žuvací tabak a zdravie - prednáška

     • Prednášku významného profesora prof. Johna Scharffenberga, MD, MPH z Univerzity Loma Linda v Kalifornii si mohli 17. mája 2022 vypočuť žiaci druhého ročníka počas dvoch vyučovacích hodín.

      Pán profesor počas prednášky hovoril o prevencii a škodlivosti žuvacieho tabaku, alkoholu, o dôležitosti zdravého životného štýlu a najmä zdravého stravovania.

      Prednáška bola v angličtine. Kvôli lepšiemu porozumeniu odbornej problematiky bola prednáška tlmočená do slovenčiny. Pre študentov to bola príležitosť otestovať si úroveň svojej angličtiny.

      Profesor sa narodil v Číne, je americký občan a pracoval pre rôzne krajiny sveta, pre WHO a NASA. Má už 98 rokov, ale na univerzite, kde stále pôsobí sa 100 rokov dožíva 9 žien z 10 a 7 mužov z 10. Je stále činný, čulý a je optimisticky naladený. Stále má čo povedať ľuďom a sám je najlepším dôkazom toho čo učí. 

     • Misie v Ružomberku

     • V ružomberskej farnosti sa v dňoch 14.– 22.5.2022 koná misijný program a naša škola je jeho súčasťou.

      Našu školu  navštívi misijný tím 18.5.2022 v priestoroch telocvične Orlovňa a to v čase 11:05-11:50 (triedy 1.A, 1.B a 2.A) a 12:00-12:45 (triedy 2.B, 3.A a 3.B).

      Vo štvrtok  19.5.2022 bude  sv. omša pre žiakov a študentov o 11:30  vo Farskom kostole sv. Ondreja.

     • Súťaž „Zachráň život buď hrdinom“

     • Dňa 16.5. 2022 sa žiačky krúžku prvej pomoci Diana Beskydová, Zuzana Bebjaková z 3.A a Natália Gasperová a Viktória Harmatová z 3.B, zúčastnili 1. ročníka súťaže v poskytovaní prvej pomoci „Zachráň život buď hrdinom“, ktorá sa konala v meste Dolný Kubín.

      Organizátorom súťaže bolo Občianske združenie Oravská pomoc v spolupráci so SZŠ v Dolnom Kubíne. Súťaže sa zúčastnilo deväť stredných škôl z Dolného Kubína, Čadce, Žiliny, Námestova a Ružomberka.

      Súťaž pozostávala zo štyroch modelových situácií ktoré boli rozmiestnené v okruhu 2,5 km. ktoré museli dievčatá v rýchlom čase odbehnúť. Hornatý terén bol s  prevýšením do 150 - 170 m. Úlohou súťažiacich bolo nielen správne poskytnúť prvú pomoc v jednotlivých situáciách, ale museli to zvládnuť v čo najkratšom čase, čo bolo veľmi náročné keďže dievčatá si vyžrebovali posledné štartovacie miesto. Štartovali s poradovým číslom deväť o 13:19 hod. a v cieli boli za 55 minút s najväčším počtom bodov a získali nádherné 1. miesto.

      Gratulujeme!

     • Rozlúčka s maturantmi 2022

     • V piatok 13.5.2022 sme sa rozlúčili s  našimi maturantmi zo 4.A a 4.B.

      Po sv. omši žiaci dostali pokyny ohľadom praktickej maturitnej skúšky a následne si losovali oddelenia, na ktorých praktickú maturitnú skúšku budú vykonávať. Po losovaní sa žiaci poďakovali vedeniu školy, svojim triednym učiteľom PhDr. P. Šípošovi a Mgr. T. Mlynárikovi, krstným mamám  PhDr. Z. Šípošovej a Mgr. Ľ. Prančíkovej a následne sa žiakom prihovorila p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová a ocenila najlepších žiakov. Potom našich maturantov odprevadili žiaci 3.A a 3.B po jednom na školských dvor, kde rozlúčku ukončili spoločným fotením.

      Našim tohtoročným maturantom prajeme veľa úspechov. 

      Celú fotogalériu z rozlúčky nájdete na školskej facebookovej stránke: TU

    • Exkurzia Havránok
     • Exkurzia Havránok

     •  

      V pondelok 9. mája 2022 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie v Archeologickom múzeu v prírode NKP Liptovská Mara – Havránok. Mohli si prezrieť areál s náznakovými rekonštrukciami obytných, fortifikačných a kultových objektov z mladšej doby železnej a staršej doby rímskej, kt. predstavujú jednu z najznámejších a najdôležitejších lokalít púchovskej kultúry na Slovensku.

       

      Na svahoch a terasách juhovýchodného výbežku Úložiska, rozsiahleho masívu dominujúceho centrálnej časti Liptovskej kotliny, sa pôvodne rozprestieralo niekoľko remeselnícko – roľníckych osád. Ich obyvateľstvo, ovplyvnené hmotnou i duchovnou kultúrou Keltov, udržiavalo čulé obchodné styky so severorímskymi provinciami, keltskými oppidami na západe i oblasťami na severe, vrátane pobrežia Baltského mora.

       

      Ďalej zhliadli unikátnu opevnenú svätyňu so stopami keltských náboženských rituálov, ktorá zohrávala v dobe svojej existencie úlohu duchovného centra, presahujúceho hranice regiónu. Pri brehoch L. Mary sme mohli obdivovať pôvodnú vežu stredovekého kostola Panny Márie, ktorého história siaha až do 12. storočia, a základy a opevnenie stredovekého hrádku na vrchole Havránku.

     • Svetový imunizačný týždeň

     • V rámci Svetového imunizačného týždňa si pripravila prednášku pre žiakov 2. ročníka MUDr. Ľubica Benková z oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ v Liptovskom Mikuláši.

      Žiaci sa mali možnosť počas jednej vyučovacej hodiny dozvedieť o téme očkovania z rôznych tematických oblastí. Ponúkané vedomostí o povinnom a odporúčanom očkovaní u nás, tiež o ochoreniach a význame vakcín, proti ktorým sú očkovacie látky určené, môžu napomôcť žiakom správne sa rozhodnúť pre vlastnú ochranu, či ochranu širšej verejnosti v rámci zdravotníckej osvety.

     • Matematický klokan

     • Dňa 11. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICÝ KLOKAN. V kategórii  KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Žiaci, ktorým sa najviac sa darilo sú: Andrea Motýľová z II. A, Alexandra Holecová z   I. A, Ondrej Kovaľ z I. A.

    • Čistenie prírody
     • Čistenie prírody

     • Istotne všetci máme radosť z poriadku a čistoty vôkol nás. O to viac, keď pomáhame zveľaďovať a upratovať tú, ktorá to bez nás nevie urobiť – našu prírodu.

      Žiaci prvého ročníka sa v tento pondelok 2. mája 2022 zapojili do čistenia lokality Baničné – prešli ulicami Karola Krčmerycho, I. Houdeka, Papiernickou a Cestou na Vlkolínec. Všetkým zúčastnením za ich nasadenie, usilovnosť a pomoc srdečne ďakujeme. Spravili sme niečo dobré a pekné pre nás všetkých ... :) .

     • Zbierka trvanlivých potravín

     • Naša škola v rámci spolupráce s Upac Jana Vojtaššáka organizuje zbierku trvanlivých potravín pre utečencov z Ukrajiny. Potraviny môžete nosiť na tretie poschodie našej školy.

      Za každú pomoc ĎAKUJEME.

      Kontaktné osoby : Mgr. Michaela Loncková, Mgr. Ľubica Prančíková.

    • Prvá pomoc - ZŠ Černová
     • Prvá pomoc - ZŠ Černová

     • Dňa 21. apríla 2022 žiaci našej školy:

      S. Buroš z 1.B, Kevin Gažo, Terézia Mydliarová, Tamara Kurpašová, Michaela Veselovská z 2.B, Viktória Harmatová a a Natália Gasperová z 3.B,  Diana Beskydová a Zuzana Bebjaková z 3.A, demonštrovali ukážky prvej pomoci.

      KPR u človeka v bezvedomí, krvácanie z nosa, prvú pomoc pri otvorených zlomeninách a anafylaktickom šoku pre 19 žiakov prvého ročníka, 16 žiakov druhého ročníka, 19 žiakov tretieho ročníka a 11 žiakov štvrtého ročníkov základnej školy Andrej Hlinku v Černovej.

      Následne s nimi prakticky precvičovali modelové situácie a obväzovú techniku pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

     • Krajské kolo SOČ 2022

     • Dňa 04. apríla 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na SPŠ informačných technológii v Kysuckom Novom Meste.

      Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore Chémia, potravinárstvo Marta Kuráková a Darina  Kuráková z III.B  so súťažnou prácou „Energetické nápoje.“ obsadili krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo - basketbal

     • Na prvého apríla 2022 sa v športovej hale T18 v Ružomberku po dvojročnej nedobrovoľnej "prestávke" uskutočnila školská okresná športová súťaž v basketbale žiačok stredných škôl.

      Našu školu dôstojne, s vypätím síl, bojovnosti a odvahy rezprezentovali:

      • I. A = Ivana Hrabušová a Tamara Tišťanová,
      • II. A = Júlia Dančeková, Anna Korčáková a Paulína Šoošová,
      • IV. A = Bianka Bakošová, Nikola Gejdošová a Lenka Hatalová,
      • IV. B = Barbora Mikušová.

       

      Na turnaji dievčatá získali krásne bronzové miesto (3).

      Srdečne gratulujeme a tešíme sa s nimi!

       

     • Poskytovanie prvej pomoci na ZŠ Klačno

     • Dňa 23. marca 2022 žiaci z krúžku Prvej pomoci S. Buroš z 1.B, Natália Švedová, Kristína Zapletalová, Tamara Kurpašová, Michaela Veselovská z 2.B, Viktória Harmatová a  a Natália Gasperová z 3.B,  Diana Beskydová a Zuzana Bebjaková z 3.A demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách a protišokové opatrenia pre 32 žiakov druhých, 27 žiakov tretích a 31 žiakov štvrtých ročníkov základnej školy Klačno. Následne s nimi prakticky precvičovali modelové situácie a obväzovú techniku pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje