• Súťaž v snowboardingu

     • V dňoch 11.2. a 15.3.2018 sa náš žiak Dávid Trnovský z III.A zúčastnil Školského pohára v snowboardingu v Jasnej, ktorý organizovala Slovenská asociácia športu na školách. V kategórii Juniori - SBX (snowboard cross) vybojoval výborné 2. a 3. miesto za čo mu srdečne gratulujeme.

      (foto: archív Dávid Trnovský)

     • Okresné kolo SOČ

     • SOČ – Stredoškolská odborná činnosť  je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl. Podporuje experimentovanie a bádanie. Napomáha rozvoju osobnosti žiakov. Je prehliadkou tvorivého myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúsenosti a talentu mladých ľudí.

      Dňa 6. marca 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Našu školu reprezentovali v súťažných odboroch:

      Súťažný odbor: 05  Životné prostredie, geografia, geológia:  Jakub Letavay a Juraj Hrabuša.

      Súťažný odbor: 06 Zdravotníctvo, farmakológia: Martina Martinková, Jakub Krišanda,

                                                                                   Miroslav Tkáč a Patrícia Žihlavníková.

      Súťažný odbor: 11 Informatika: Karolína Labašková a Monika Orosová.                         

      Súťažný odbor: 17 Pedagogika, psychológia, sociológia:

                              Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská,

      Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková.

      Na 1. mieste v okresnom kole SOČ v súťažnom odbore 17 Pedagogika, psychológia a sociológia sa umiestnili Nikola Koraušová, Zuzana Jablonská z III.A so SOČ na tému „Splin“.

      2. miesto obsadili Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková z II.B so SOČ na tému „Nič mi nie je...“

      V súťažnom odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia sa na 2. mieste umiestnili Patrícia Žihlavníková, Jakub Krišanda a Miroslav Tkáč z II.A so SOČ na tému „Diabetes mellitus – liečba“.

      3. miesto obsadila Martina Martinková so SOČ na tému „Obsedantno-kompulzívna choroba“. 

      V súťažnom odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia žiaci II.A Jakub Letavay a Juraj Hrabuša obsadili 3. miesto.

      Srdečne blahoželáme!  

      Do krajského kola postúpili žiaci z prvého a druhého miesta.

     • Krajský stredoškolský parlament

     • Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) zvolal členov Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK na ustanovujúce zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 14. februára 2018  v kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Na začiatku sa prihovorila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Potom boli členom odovzdané menovacie dekréty. Za našu školu si dekrét prevzala Nikola Koraušová, predsedníčka žiackej školskej rady na našej škole. Po schválení štatútu a voľbe novej predsedníčky bol predstavený grantový program odboru školstva a športu ŽSK „Mládež v pohybe – spolu dokážeme viac“.

     • Školské kolo SOČ

     • 15. februára 2018 sa na našej škole uskutočnilo Školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). So svojimi prácami sa predstavilo 25 žiakov v štyroch súťažných odboroch. Do okresného kola za jednotlivé súťažné odbory postúpili Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská, Emília Balková, Aneta Ondríková a Viktória Blahušiaková, Martina Martinková, Jakub Krišanda, Miroslav Tkáč a Patrícia Žihlavníková, Karolína Labašková a Monika Orosová, Jakub Letavay a Juraj Hrabuša. Srdečne blahoželáme.

     • Výsledky celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show

     • Celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zúčastnilo 44 žiakov.

      V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka SOŠ sa zúčastnilo na celoslovenskej úrovni 1540 žiakov.

      V druhej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka SOŠ bolo 1029 súťažiacich.

      Na 1. mieste v rámci školy a titul TOP EXPERT získal Jakub Krišanda z II.A. (celoslovenské

      umiestnenie – 35. miesto)

      Na 2. mieste sa umiestnil a titul TOP EXPERT získal Juraj Hrabuša z II.A (celoslovenské

      umiestnenie – 82. miesto)

      a na 3. mieste v rámci školy a titul TOP EXPERT získal Štefan Longauer z II.A. (celoslovenské

      umiestnenie – 86. miesto)

      Titul EXPERT na Dejiny, udalosti, umenie získali: Jakub Krišanda, Jakub Letavay, Jakub Blaško

      a Miroslav Tkáč.

      Titul EXPERT na Góly, body, sekundy získali: Jakub Krišanda, Štefan Longauer, Juraj Hrabuša

      a Róbert Bielesch.

      Titul EXPERT na Mozgolamy získala Terézia Matejčáková.

      Titul EXPERT na Svetobežník získali: Stanislav Okál, Miroslav Tkáč, Juraj Hrabuša a Štefan

      Longauer.

      Všetkým oceneným a zúčastneným srdečne blahoželáme.

     • Výberové konanie na odbornú stáž

     • Dňa 7.2.2018 sa uskutočnilo výberové konanie na odbornú stáž do Hospicu sv. Alžbety v Ľubici. Zúčastnili sa ho žiačky III.A a III.B triedy: Ruszóová Lorianna, Blanová Michaela, Smiešková Daniela, Goreková Denisa, Smiešková Veronika, Lieskovská Alžbeta,  Matejčáková Terézia, Pethövá Soňa a Pjosová Petra. Všetky žiačky úspešne absolvovali výberové konanie. Odbornej stáže v Hospici svätej Alžbety sa zúčastnia v rámci súvislej odbornej praxe. 

     • Lyžiarsky výcvikový kurz 2018

     • V dňoch 21.-26.1.2018 žiaci prvého ročníka absolvovali Lyžiarsky výcvikový kurz vo Vysokých Tatrách –  v Dolnom Smokovci. Žiaci sa mohli naučiť i zdokonaliť v lyžovaní v krásnom prostredí s výhľadmi na Vysoké Tatry, v rámci spoločenských večerov sa kultúrne zabávať a spoznávať svojich spolužiakov. Sväté omše i duchovnú starostlivosť o nás  vykonával František Dezider Alberty, OFMCa. V rámci oddychového dňa sme navštívili Štrbské pleso. Vrcholom kurzu boli lyžiarske preteky, po skončení ktorých sme ocenili najlepších  žiakov zo začiatočníkov (1. Martina Maťovčíková, 2. Martina Stolárová, 3. Anna Mária Zámečníková) a pokročilých (1. Adam Matoš, 2. Veronika Šinaľová, 3. Dominika Koštialová). Ocenili sme aj najväčší lyžiarsky pokrok (Emma Balleková) a najkrajšiu izbu, ktorá získala najviac bodov počas celého kurzu (Mária Švalecová, Mária Rerková, Anna Mária Zámečníková). Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal pod vedením p. riaditeľky MUDr. Ľubomíry Albertyovej, zdravotníka vykonávala triedna učiteľka I.A triedy PhDr. Marta Bednáriková a priebeh lyžovania mali nastarosti Mgr. Rastislav Palider, Mgr. Tomáš Mlynárik a PhDr. Pavol Šípoš. Za úspešne zvládnutý kurz všetkým srdečne ďakujeme.

      Celú fotogalériu si môžete prezrieť na našej facebookovej srtánke TU

     • Deň otvorených dverí na Katolíckej univerzite

     • Žiaci 3. ročníka sa dňa 6.2.2018 zúčastnili dňa otvorených dverí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity, kde im boli predstavené jednotlivé katedry tejto fakulty - Katedra ošetrovateľstva, Katedra verejného zdravotníctva, Katedra fyzioterapie, Katedra laboratórnych  vyšetrovacích  metód, Katedra rádiologickej techniky a Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti. Tiež mali možnosť vidieť ukážky zo záchrannej akcie a pôrod na simulátore.

     • Finančná gramotnosť

     • Dňa 30.1.2018 sa uskutočnila prednáška o finančnej gramotnosti pre žiakov štvrtého ročníka. Prednášajúci Michael Vessa hovoril o zvyšovaní  finančnej gramotnosti a o vstupe na finančný trh pre budúcich absolventov.

     • Školenie študentského parlamentu

     • Iuventa- Slovenský inštitút mládeže v Žilinskom kraji pripravilo v dňoch  8. – 10. 1.2018 školenie pre nových členov žiackych školských rád stredných škôl. Vzdelávanie pre nich  realizovala Rada mládeže Žilinského kraja Penzióne pod Oblazom  v Terchovej. Našu školu reprezentovali Nikola Koraušová a Zuzana Jablonská. 

     • Koleda 2018

     • V pondelok 8. 1. 2018 sme sv. omšou  o 7:00 hod. v školskej kaplnke začali nový kalendárny rok 2018. Počas novoročnej koledy sme si od Pána Boha vyprosovali veľa milostí, šťastia, zdravia, radosti a lásky počas celého roka 2018. Páter Ondrej Gábriš, SJ v sprievode koledníkov po jej skončení požehnal  triedy, odborné učebne, kabinety a ostatné priestory, v ktorých pracujeme. Tento deň bol krásnym vstupom do nového kalendárneho roka na našej škole. Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej praje všetkým šťastný nový rok 2018.

     • Vianočná akadémia 2017

     • Narodenie Božieho Syna si každý rok pripomíname na vianočnej akadémii a tak sme sa všetci stretli v piatok 22.12.2017 v školskej kaplnke.  Žiaci si v spolupráci s pedagógmi pripravili krásny program - hudobné čísla, spevácke výkony a divadelné predstavenie stvárňujúce podstatu Vianoc - narodenie Ježiša Krista. Po bohatom programe pani riaditeľka ocenila žiakov za úspešnú reprezentáciu a dosiahnuté výsledky v športových súťažiach v regióne a zástupcovia jednotlivých tried si rozdali darčeky, ktoré našli pod vianočným stromčekom. Na záver sme si popriali požehnané Vianoce.

     • Otvorený list učiteľom a žiakom

     • Prinášame Vám otvorený list  viceprezidenta Asociácie stredných zdravotníckych škôl na Slovensku a súčasne riaditeľa Strednej zdravotníckej školy v Poprade Mgr. Miroslava Bednára. Týmto listom p. Bednár objasňuje študijný odbor zdravotnícky asistent podľa upravenej legislatívy z marca 2017 a zároveň zdôrazňuje význam a povinnosť absolvovania odborného vyučovania a praxe počas štúdia.

     • Poznávací výlet do Viedne

     • Dňa 20. decembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho výletu do Viedne. V rámci spoznávania Viedne mali možnosť vidieť Stephansdom, historické sídlo Habsburgovcov Hofburg, známe prírodovedné a kultúrno-historické múzeum,  ktoré na námestí spája socha Márie Terézie.  Pozreli si aj Rathaus, budovy parlamentu, univerzity, operu a divadlo.  Pri prehliadke zažili aj atmosféru pravých vianočných trhov.

     • Boj proti hladu 2017

     • Dňa 5. 12. 2017 sme sa na škole zapojili do 11. ročníka celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU, ktorú organizuje Vincentská rodina. Dievčatá z 3. A (Aneta Šostroneková a Patrícia Kubelová) ochotne prešli jednotlivé triedy aj kabinety a tým, ktorí prispeli, podarovali medovníkové srdiečko. Vyzbieralo sa tak u nás 26,68 €. Celkový výťažok zo zbierky bude znovu použitý na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí v krajinách Haiti, Honduras, Rusko, Albánsko, Ukrajina i Slovensko. Konkrétne sa použije na podporu pri obnove Haiti po hurikáne Matthew, potraviny, lieky, zdravotnú pomoc pre najchudobnejších, zabezpečenie prísunu pitnej vody, hĺbenie studní, edukačné programy pre deti a dospelých, vykonávanie evanjelizačnej činnosti, šírenie Kristovho evanjelia, vysluhovanie sviatostí.

     • Príprava na manželský život

     • V dňoch 6. a 7. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnili stretnutia s Mgr. Evou Izraelovou, ktorá sa popri svojom zamestnaní venuje aj popularizácii teológie tela podľa Jána Pavla II. na tému príprava na manželstvo a manželský život. Tieto stretnutia boli určené pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov, ktorí nadviazali na minuloročné stretnutia. Niesli sa v priateľkom duchu a ponúkli našim žiakom nové pohľady na svoju osobu, na budovanie vzťahov a priority v ich životoch. Ďakujeme Evke za jej vzácny čas, invenciu a osobné svedectvo.

     • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

     • V piatok 8.12.2017 sme slávili sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Začali sme sv. omšou v Kláštore Školských sestier sv. Františka o 7:00 hod. Po sv. omši absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka účelové cvičenie - výstup na Malino Brdo.

     • Putovná výstava - Prenatálny vývin dieťaťa

     • V dňoch 27.11. - 6.12.2017 sme vďaka občianskemu združeniu Aliancia za život mohli na našej škole zorganizovať výstavu s názvom Prenatálny vývin dieťaťa alebo naša cesta od počatia. Putovná výstava, ktorá sa presúva z miesta na miesto po celom Slovensku, pozostáva z 15 panelov zobrazujúcich vývin dieťaťa od oplodnenia až po pôrod. Výstavu bolo možné navštíviť na 4. poschodí pred školskou kaplnkou.

     • Prezentácia Trnavskej univerzity

     • Dňa 7. decembra 2017 prišli žiakom 4. ročníka prezentovať Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zástupkyne jednotlivých katedier. Katedru ošetrovateľstva predstavila doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Katedru laboratórnych vyšetrovacích metód RNDr. Mgr. Mária Dubovská, PhD., Katedru verejného zdravotníctva Mgr. Júlia Melichová a Katedru sociálnej práce Mgr. Barbora Rajnáková. Žiaci sa dozvedeli aktuálne informácie o požiadavkách prijatia, o podmienkach štúdia i možnostiach uplatnenia v praxi.

     • Sviatok svätého Mikuláša 2017

     • 6. december  je sviatkom sv. Mikuláša a všetci sa naň vždy tešíme. Každý rok majú naši žiaci pripravený pestrý program a tento rok tomu nebolo inak. Už v predstihu, 5.12.2017, sme spolu s Mikulášom v sprievode anjelov a spevákov navštívili starých a chorých ľudí v CSS Trojlístok v Ružomberku. Tu im naši žiaci zaspievali a pekným divadelným predstavením potešili klientov  tohto centra. 6.12.2017 sme navštívili aj deti na detskom oddelení ÚVN FN v Ružomberku - spolu s nimi sme si zaspievali, žiaci z dramatického krúžku im zahrali krásne divadielko a nakoniec sme im rozdali mikulášske balíčky. Mikuláš spolu s  anjelmi sa zastavil aj na doliečovacom a onkologickom oddelení. V poobedných hodinách sa mikulášske prekvapenie a predstavenie našich divadelníkov zopakovalo opäť a to pre tých najmenších - deti zamestnancov školy. Detičky Mikulášovi zaspievali a zarecitovali, urobili si s ním fotku a potešili sa z krásnych balíčkov. Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME.

      Všetky fotky z tohto dňa nájdete na našom facebooku: TU