• Zásady spracúvania osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 GDPR.