Prihláška na štúdium na našej škole

E-prihláška slúži na zaevidovanie uchádzača o štúdium odboru (5361 M) praktická sestra do školskej databázy. Po prijatí a následnom nastúpení do školy zo zadaných údajov vytvoríme žiakovi a rodičom prístup do školského systému, ktorý je voľne dostupný cez mobilnú aplikáciu EDUPAGE alebo cez stránku szsmtsrbk.edupage.org

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: