• Konferencia v Banskej Bystrici

     • Naše žiačky Martina Martínková a Mariana Trečerová, pod odborným vedením MUDr. Anny Lakatošovej, sa aktívne zúčastnili 11.4.2019 celoslovenskej konferencie v Banskej Bystrici. Príspevky boli spracované na tému "Starostlivosť o pacienta s chorobami pečene a pankreasu".

     • Súťaž prvej pomoci

     • Dňa 9. 4. 2019 sa vo Zvolene uskutočnilo regionálne kolo celoslovenskej súťaže v poskytovaní prvej pomoci v priestoroch Strednej zdravotníckej školy vo Zvolene, pre žiakov 2. a 3. ročníkov zdravotníckych škôl stredoslovenského regiónu. Našu školu reprezentovali  žiaci: Mária Štrpková a Štefan Okál  z 2.A triedy a Vanesa Bražinová z 2.B triedy. Súťaž prebieha každoročne na jar, víťaz súťaže je usporiadateľom nasledujúceho ročníka. Tento ročník prebiehal v súlade so štatútom celoštátnej súťaže v prvej pomoci – 5 stanovíšť (praktické prevedenie), 1 stanovište fyzická zdatnosť a vedomostný test. Žiaci našej školy sa umiestnili na peknom 6. mieste z 9. prihlásených škôl.

     • Exit Tour 2019

     • Exit tour je medzinárodný projekt, ktorý pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku, Česku, Estónsku. Tento celodenný vzdelávací program pre žiakov strednej školy  je veľmi atraktívny a zároveň svojim obsahom zapadá do „Minimálneho preventívneho programu“, ktorého naplnenie vyžaduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      Exit tour ponúka pre študentov odborné a inšpiratívne prednášky interaktívnou formou. Žiaci našej školy mali možnosť sa zapojiť do tohto projektu dňa 11. apríla 2019. V úvode sa mohli potešiť z koncertu zahraničnej skupiny Crossfya. Potom sa presunuli do školy, kde im lektori predstavili témy: Láska, vzťahy, manželstvo, Šikana, Sebahodnota, Závislosti, Domáce násilie, Tlak okolia, Sociálne siete, Zdravá rodina.

      Exit tour okrem preventívneho programu prináša oveľa viac. Dáva možnosť prehodnotiť svoje správanie a pozrieť sa na svet a jeho hodnoty novými očami.

     • Návšteva NBS a NR SR

     • Na základe udeleného darčekového poukazu ako špeciálne ocenenie za zapojenie sa do Olympiády žiackych školských rád stredných škôl sa mohli 2 aktívni členovia Žiackej školskej rady zúčastniť návštevy Národnej banky Slovenska (NBS) a Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR).

      Návšteva sa uskutočnila 5. apríla 2019. Z našej školy sa pobytu v NBS a NR SR zúčastnila predsedníčka Žiackej školskej rady Vanesa Martonová z II.A a podpredseda Štefan Okál z II.A. Celá aktivita bola pod záštitou pána poslanca NR SR Igora Janckulíka.

      foto: RMZK

     • Vizitácia zriaďovateľa

     • Dňa 29. marca 2019 sa uskutočnila vizitácia zriaďovateľa našej školy, ktorou je  Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža – Slovenská provincia v zastúpení provinciálnej predstavenej Mgr. Anny Tuptovej, Sr. Šebastiany.

      Vizitácia sa začala na vyučovaní počas odbornej praxe v ÚVN SNP a FN na chirurgickej a neurochirurgickej klinike, kde provinciálna predstavená v sprievode riaditeľky školy PhDr. Antónii Dobrovičovej, Sr. Márii Terézii mohla vidieť žiakov a odborné vyučujúce priamo pri ošetrovaní chorých. Stretla sa aj s personálom nemocnice, ktorí boli veľmi ústretoví.

      Potom vizitácia pokračovala v škole. Provinciálna predstavená navštívila žiakov a vyučujúcich priamo počas vyučovacieho procesu. Žiaci a zamestnanci sa mali možnosť osobne stretnúť so zriaďovateľom pri spoločnom programe.

     • Krajské kolo SOČ

     • Dňa 03. apríla 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na Strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste. Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia Sára Kenderová a Mária Tomčíková z II.B triedy so súťažnou prácou „Reč tela pri klamstve“ a v súťažnom odbore Problematika voľného času Tamara Remenárová a Štefan Okál z II.A so súťažnou prácou „Zdravý životný štýl a cvičenie“. Oba tímy sa umiestnili sa na 6. mieste. 

     • Duchovná obnova

     • Duchovná obnova žiakov  1.-3 ročníka sa konala aj v tomto roku v čase písomných maturít, teda 11.- 13. marca 2019. Program sa začínal o 8:00 v pastoračnom centre pri kostole Povýšenia Sv. kríža a vrcholil sv. omšou v tomto kostole. Niesol sa v duchu rozvíjania medziľudských vzťahov i vzťahu k Bohu. Tému duchovnej obnovy im sprostredkovali sestry a kandidátky z formačného spoločenstva Milosrdných sestier Sv. kríža v Trnave pod vedením Sr. Terézie Benedikty Majerčákovej.

     • Inovačný workshop

     • Inovačný workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia študentov sa na našej škole uskutočnil dňa 4. 4. 2019 pod vedením lektorov. 30 žiakov z 3. a 4. ročníka sa zoznámilo s inovačným procesom, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, o inovatívnom financovaní projektov, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aj aplikovali na príklade z praxe.

      Svoje inovatívne a kreatívne myšlienky prezentovali pred vedením školy. Škola za absolvovanie inovačného workshopu dostala certifikát.

      Inovačný workshop je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Spolufinancovaný je z Európskeho regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. SIEA je implementačnou agentúrou Ministerstva hospodárstva SR. Inovačný workshop bol zostavený v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     • Poďakovanie

     • Ďakujeme Vám všetkým, že ste nás podporili v hlasovaní o VAU (Virtuálnu učebňu anatómie). Podarilo sa nám prebojovať až do posledného 3. kola medzi TOP 5 škôl. O získaní učebne rozhodne budúci týždeň odborná porota. Držte nám palce. https://www.procare.sk/vau/

     • Ocenenie pedagóga ku Dňu učiteľov

     • Dňa 28.3.2019 o 10,00 hod. sa vo Veľkej zasadačke Mestského úradu Ružomberok uskutočnil slávnostný akt oceňovania pedagógov škôl mesta Ružomberok pri príležitosti Dňa učiteľov. Za našu SZŠ M. T. Schererovej bola ocenená vedúca odbornej praxe Mgr. Viera  Dömötörová - Sr. Mária Karmela. Srdečne jej blahoželáme!

      Mgr. Viera Dömötörová – pôsobí na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej ako vyučujúca odborných predmetov. Je dlhoročnou vynikajúcouvedúcou odbornej praxe.

      Vo vyučovacom procese kladie dôraz na vysokú odbornú prípravu budúcich zdravotníckych pracovníkov. Nadšených mladých ľudí vediek tomu, aby s úctou a empatiou pristupovali ku všetkým chorým a trpiacim. Popri svojej hlavnej pedagogickej činnosti rozvíja rôzne mimoškolské aktivity so žiakmi. Každoročne sa so žiakmi zúčastňuje ako dobrovoľníčka odbornej stáže v Hospici sv. Alžbety, kde povzbudzuje mladých k odvahe i láske k ľuďom v poslednom úseku života. Zúčastnila sa aj medzinárodného projektu pre rozvoj jazykových a odborných zručností žiakov vo Welse v Rakúsku.

      Svojím osobným príkladom a prístupom vytvára v každom človeku pocit prijatia a skutočného záujmu. Je oporou pre vedenie školy i pre ostatných kolegov.

     • Biblická olympiáda

     • 21. marca 2019 sa v priestoroch Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku konalo dekanátne kolo Biblickej olympiády, ktorej sa zúčastnilo aj trojčlenné družstvo žiačok z našej školy. Anna Mária Zámečníková, Elena Jandurová a Mária Rerková z 2.A triedy získali v súťaži biblických vedomostí 2. miesto a postup do diecézneho kola, ktoré sa bude konať na Spišskej Kapitule 10. apríla 2019.

     • Súťaž Kreatívne dokreslené

     • Žiačky našej školy - Terézia Fajtová z I.B a Elena Jandurová z II.A sa zúčastnili 3. ročníka okresnej výtvarnej súťaže pre ZŠ a SŠKreatívne dokreslené“, ktorú organizovalo Centrum voľného času Elán v Ružomberku. Ich práce, ktoré museli obsahovať obrázok ruže,  boli ocenené vo štvrtej kategórii, ktorá bola vyhradená pre študentov stredných škôl.

     • Exkurzia v ÚVN

     • Dňa 13. 3. 2019 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili exkurzie na oddelení Centrálnej sterilizácie v ÚVN v Ružomberku. Postupne prešli celým úsekom Centrálnej sterilizácie a získali cenné informácie o takto dôležitej práci pre ambulancie, lôžkové oddelenia a opračné úseky nemocnice. Žiaci si prezreli aj ošetrovaciu jednotku Internej a chirurgickej kliniky a ich častí.

     • Študentské prezidentské voľby 2. kolo

     • V stredu 20.marca 2019 sa konalo na našej škole druhé kolo prezidentských študentských volieb, kde mohli žiaci svojim hlasom podporiť jedného z dvoch kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky. Kandidátka Zuzana Čaputová dostala od žiakov 35 hlasov a Maroš Šefčovič 24 hlasov. Všetkým žiakom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tejto akcie ďakujeme!

      Celoslovenské výsledky študentských volieb si môžete pozrieť tu:https://www.studentskevolby.sk/vysledky

     • Okresné kolo SOČ

     • Dňa 19. marca 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Našu školu reprezentovali v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia Sára Kenderová a Mária Tomčíková z II.B triedy so súťažnou prácou „Reč tela pri klamaní“, v súťažnom odbore Problematika voľného času Tamara Remenárová a Štefan Okál z II.A so súťažnou prácou „Zdravý životný štýl a cvičenie“, v súťažnom odbore Chémia, potravinárstvo Mária Bielaková a Terézia Buláková z II. A  so súťažnou prácou „Vieme, čo jeme?“.

      Sára Kenderová a Mária Tomčíková z II.B obsadili 2. miesto v súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia.

      Na 2. mieste v súťažnom odbore Problematika voľného času sa umiestnili aj Tamara Remenárová a Štefan Okál z II.A.

      3. miesto obsadili Mária Bielaková a Terézia Buláková z II. A v súťažnom odbore Chémia, potravinárstvo.

      Do krajského kola postúpili žiaci z druhého miesta.

      Srdečne blahoželáme!   

     • Projekt - súťaž o zriadenie VAU

     • Naša škola sa zapojila do projektu - súťaže o zriadenie VAU - Virtuálnej Anatomickej Učebne. Súťaž pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým kolom je samotná registrácia školy do súťaže vyplnením registračného formuláru a nahraním video prezentácie školy na www.ucebnavau.sk, čo sme už splnili.

      Druhým kolom je hlasovanie na webovej stránke, na základe ktorého sa vyberie TOP 5 škôl s najvyšším počtom hlasov (kliknutím na "Páči sa mi to" pod video SZŠ M. T. Schererovej).

       Posledným, tretím kolom je zasadnutie komisie pozostávajúcej z piatich zástupcov organizátora Súťaže a zástupcov partnerov. Členovia komisie na základe hlasovania vyberú z TOP 5 škôl víťaznú, ktorá získa zriadenie VAU učebne.

      Hlasovanie prebieha na webovej stránke http://www.procare.sk/vau/

      Prosíme Vás aj Vašich blízkych s podporu a hlasovanie za video našej školy. Ďakujeme!

     • 25. marec - DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA

     • Tohtoročným mottom sú slová počatého dieťaťa: ,,Už žijem ! Záleží na tom?“  Apelujeme na ľudí, aby si cez hodnotu svojho vlastného života, ktorý bol takisto kedysi nenarodený, uvedomili hodnotu každého ľudského života a urobili všetko pre jeho ochranu.

      Až vtedy, keď objavíš hodnotu vlastného života, dokážeš oceniť aj hodnotu života druhých.“

      V týchto dňoch máme všetci dôvod oslavovať, pozývame k oslave aj Vás. Všetci sme boli počatí, a preto Deň počatého dieťaťa je sviatkom každého z nás.

      V našej kultúre sa zvykne vek počítať až od narodenia. Avšak v skutočnosti sme prišli na tento svet v okamihu počatia a odvtedy sa vyvíjame až do dnešného dňa.  V okamihu počatia, pri narodení, pri prvých krôčikoch, pri nástupe do školy a aj teraz sme to stále my, tí istí.     Nezabudnime preto, že sme tým kým sme už od počatia.

      25. marec – Deň počatého dieťaťa je pravidelná kampaň Fóra života, ktoré je platformou tisícov jednotlivcov a 53 organizácií venujúcich sa pomoci ženám v núdzi, práci s mládežou, rodinami, seniormi, ľuďom s postihnutím, charite atď. Spolu chceme šíriť úctu ku každému človeku, aj k nenarodenému dieťaťu.

      Vyjadri aj ty úctu k životu každého človeka – priateľa, okoloidúceho aj nenarodeného – nosením bielej stužky. Biela stužka sa u nás v našej škole bude rozdávať  tento pondelok 25. marca 2017 cez veľkú prestávku cez dobrovoľníkov. Buď aj ty svedkom života, nosením bielej stužky ukážeš ľuďom okolo Teba, že ti na živote záleží.

      Stretneme sa v pondelok v školskej kaplnke o 9.45 hod. Čaká ťa malé prekvapenie.

     • Exkurzia v Hospici sv. Alžbety v Ľubici

     • V utorok 12.03.2019 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili exkurzie v hospici svätej Alžbety v Ľubici.  Privítal nás pán riaditeľ PhDr. Štefan Kuffa. Porozprával žiakom o histórii, a práci v hospici. Žiaci sa dozvedeli viac o klientoch ktorí sú umiestnení v zariadeniach tohto typu, o organizačnom usporiadaní. Sr. Lucieta  oboznámila žiakov so stavebným usporiadaním hospicu, organizáciou práce. Následne demonštrovala ukážky starostlivosti o klientov napr. odsávanie z horných dýchacích ciest, uspokojovanie biologických, psychických a aj sociálnych potrieb u detí. Žiaci videli a spoznali iný spôsob  starostlivosti o chorých ľudí, ako je v nemocniciach.

     • Matematický klokan

     • Dňa 21. 3. 2019 sa na našej škole, ako aj v mnohých ďalších školách v šesťdesiatich krajinách na štyroch kontinentoch zemegule  hľadali svetoví matematici. Tejto najväčšej žiackej súťaže na svete sa u nás zúčastnilo 20 žiakov z prvých a druhých ročníkov. Veríme, že zaujímavé a nie príliš ťažké úlohy zvládli.

     • POĎAKOVANIE

     • Chceme sa Vám všetkým poďakovať za hlasovanie za náš projekt OBJAVUJME SPOLU SVET ROZPRÁVOK, ktorý vyhlásila Reiffeisen banka v rámci projektu Gesto pre mesto. Náš projekt sa stal víťazným, z čoho máme obrovskú radosť.

      Ešte raz veľké ĎAKUJEME!

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje