• Koniec šk. roka 2018/2019

     • Dňa 28. júna 2019 sa skončil školský rok 2018/2019. Ráno sme sa stretli na slávnostnej sv. omši TE DEUM vo Farskom kostole sv. Ondreja, aby  sme spoločne poďakovali za úspešne zvládnutý školský rok. Následne sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala žiakov a zhrnula udalosti, ktoré sa počas školského roka udiali. Potom ocenila tých najlepších žiakov, či už za študijné výsledky, alebo za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach a iných aktivitách a popriala všetkým krásne letné prázdniny. Žiaci taktiež p. riaditeľke poďakovali  a  potom sa presunuli  do svojich tried, v ktorých im triedni učitelia rozdali vysvedčenia. Prajeme všetkým krásne leto a veľa oddychu, aby načerpali veľa síl na nový školský rok 2019/2020.

     • Prvá pomoc na ZŠ sv. Vincenta

     • Dna 27.6.2019 naši žiaci Mária Bieláková, Terézia Buláková, Vanesa Bražinová, Martina Stolárová, Štefan Okál, Lenka Balejová, Tamara Remenárová a Jana Pekárová  predvádzali prvú pomoc na ZŠ sv. Vincenta pre žiakov 7. a 8. ročníka. Demonštrovali ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie u dospelého človeka, učili prvú pomoc pri krvácaní, zlomeninách a anafylaktickom šoku.

     • Expedícia DofE 2019

     • V dňoch 25. a 26. júna 2019 sa konala kvalifikačná expedícia našich účastníčok vrámci projektu  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu . Je to obrovská výzva k prekonaniu obáv z neznámeho a zároveň príležitosť vyraziť s partiou na niekoľko dní objavovať neznáme miesta. Samotnej expedícii predchádzala dôkladná príprava a cvičná expedícia, pri ktorej si účastníčky mohli všetko precvičiť, a tak ich nemohlo už nič prekvapiť. Kvalifikačná expedícia pozostávala z dvoch dní a jednej noci kedy si naše "dofáčky" vyskúšali nosiť ťažký batoh so všetkými potrebnými vecami na stanovanie a prežitie v prírode (stan, spacák, karimatka, jedlo, oblečenie). Dokonca ich neodradilo ani horúce počasie posledných dní. Táto expedícia bola poslednou fázou celého projektu, na konci ktorého ich čaká slávnostné ocenenie a prevzatie bronzovej ceny. Sme hrdí, že na škole máme takýchto mladých ľudí, ktorí sa neboja čeliť výzvam vo svojom živote a odhodlane kráčajú za svojimi cieľmi. Srdečne im gratulujeme.

     • Oceňovanie žiakov SŠ

     • Dňa 26.6.2019 sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti "Oceňovania žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania".

      Tejto krásnej udalosti sa zúčastnila aj naša p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová - Sr. Mária Terézia spolu so žiačkou III.A Martinou Martinkovou, ktorá si prevzala ocenenie od predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej a od riaditeľky odboru školstva a športu Janky Školovej.

      Martine srdečne blahoželáme a aj naďalej jej prajeme veľa úspechov.

     • Výlet do Košíc

     • Dňa 25.6.2019 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili školského výletu v Košiciach. V doobedňajších hodinách navštívili ZOO a Dino park Košice a poobede si prezreli  historické centrum  Košíc vrátane Dómu sv. Alžbety a Spievajúcej fontány. Pedagogický dozor robili Mgr. T. Mlynárik, PhDr. P. Šípoš, Mgr. M. Gallovičová a ThLic. Mgr. Martina Čupová - sr. Simeona.

     • Dni mesta Ružomberok 2019

     • „Otestuj svoje zdravie“ nieslo názov podujatie našej školy, ktorým sme sa dňa 12. júna 2019 zapojili do akcií v rámci Dní mesta Ružomberok 2019. Žiačky Natália Debnárová, Monika Kuniaková z III.A a Viktória Blahušiaková i Monika Orosová z III.B pod vedením Mgr. Lívie Záhorovej a PhDr. Gabriely Leškovej merali okoloidúcim v centre mesta hodnoty krvného tlaku a hladiny glykémie spolu s poučením ako sa starať o svoje zdravie. Záujem o prevenciu jedných z najčastejších civilizačných ochorení (hypertenzia, diabetes mellitus) bol naozaj veľký. Tešíme sa, že aj tento rok sa osveta pre obyvateľov mesta stretla s veľkým úspechom a prispela k tomu, aby sa ľudia viac zaujímali sa o svoje zdravie.

     • Zbierka Belasý motýľ 2019

     • V piatok 7. júna 2019 sa v uliciach nášho mesta uskutočnila dobrovoľná zbierka už 19. ročníka pre kampaň Belasý motýľ, ktorá sa konala na podporu detí s neurosvalovým ochorením – muskulárna dystrofia. Podporu sme vyjadrili nielen chorým ľuďom, ale aj im rodinným príslušníkom. Chceme sa poďakovať dobrovoľníkom – prvákom, ktorí venovali svoju ochotu a šikovné ruky v uliciach nášho mesta na podporu zbierky - Vanese Glovaťákovej, Dominike Fedorovej, Jakubovi Mieščákovi, Diane Marčekovej, Lenke Hatalovej, Broni Teniakovej, Liane Fullovej a Viktórii Zvadovej. Osobitná vďaka patrí dobrovoľníčkam z radov druhákov, ktoré veľmi ochotne a dobrovoľne venovali piatkové popoludnie pre túto dobrú vec – Vanese Bražinovej, Martine Stolárovej, Janke Pekárovej, Vanese Martonovej, Alene Ištokovej, Anne Márii Zámečníkovej a Márii Švalecovej.

      Spolu vyzbierali krásnu sumu 375,98€, ktorá poputuje jednotlivcom, ktorí túto pomoc potrebujú.

     • Súťaž Družstvá prvej pomoci mládeže

     • Dňa 12. 6. 2019 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila  súťaž Družstvá prvej pomoci mládeže (DPP M) stredných škôl z okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Súťaž sa konala priestoroch Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši na Kuzmányho ulici. Svoje vedomosti a zručnosti predvádzali žiaci z deviatich stredných škôl z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku. Našu školu reprezentovali  žiaci: Mária Štrpková, Štefan Okál  a Mária Bieláková z 2.A triedy a Vanesa Bražinová, Martina Stolárová z 2.B triedy a Jakub Letavay z 3.A.  Súťažiaci preukázali teoretické vedomosti o ČK a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže po prvýkrát a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.

     • Púť žiakov a zamestnancov školy do Vysokej nad Uhom

     • V septembri 2018 sme spolu s celým Slovenskom prežívali radosť z blahorečenia Anky Kolesárovej. Preto sme sa rozhodli túto radosť v sebe oživiť a navštíviť jej rodisko vo Vysokej nad Uhom pri ukrajinských hraniciach. A tak sa 5. júna 2019 vybrali žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy na púť k relikviám bl. Anky. Navštívili sme aj Domček – centrum mladých, kde sa nám venovali duchovní otcovia Pavol Hudák a Tomáš Tupta so svojím tímom. Ďakujeme Pánovi za mnohé milosti a pokoj, ktoré sme na tomto mieste mohli načerpať i za radosť a odvahu v úsilí o svätosť.

     • Účelové cvičenia 2019

     • Dňa 3.6.2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka  zúčastnili účelových cvičení. Na ružomberskej Kalvárii ich čakali stanovištia, ktoré im pripravili vojaci z OS SR. Žiaci si tak mohli prejsť jednotlivými stanovišťami po skupinkách a výskúšať si streľbu zo vzduchovky a air-softovej AK-47, prezrieť zbrane a vojenské autá, ktoré využívajú OS SR, absolvovali kurz sebaobrany v rôznych situáciách, precvičili si prvú pomoc a viazanie uzlov. Za organizáciu a veľmi pútavú formu cvičení vojakom z OS SR ďakujeme.

     • Matematický KLOKAN 2019

     • Dňa 21. marca 2019 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategórii  KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Najviac sa darilo: Tatiane Fazekasovej z I. B, Kláre Kubasovej z II. B a Terézii Bulákovej z II. A.                           

     • Plavecký výcvik 2019

     • V dňoch  27.5. – 31.5. 2019 sa uskutočnil odborný plavecký výcvik v Thermal parku Gothal Liptovská Osada. Na výcviku sa zúčastnilo 21 žiakov 2.B triedy a 17 žiakov 2.A. triedy. Všetci žiaci sa naučili plávať, zdokonalili sa v rôznych plaveckých štýloch. V posledný deň vedúca plaveckého kurzu udelila všetkým účastníkom plaveckého výcviku Certifikát Plaveckého klubu v presnom počte absolvovaných hodín. Plavecký výcvik sa uskutočnil pod odborným dozorom školiteľky Mgr. Ivany Veselovskej. Pedagogický dozor vykonávali PhDr. M. Bednáriková a PhDr. M. Totkovičová.

     • Exkurzia v Univerzitnej knižnici

     • Dňa 30.5.2019 sa žiaci I.A a I.B zúčastnili exkurzie v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity. Žiaci boli prevedení celým priestorom knižnice, ktorý slúži nielen ako knižnica ale aj ako výstavný priestor a priestor na štúdium. Dozvedeli sa, ako funguje systém požičiavania a vracania kníh, ako sa v knižnici orientuje a boli im ukázané aj priestory univerzitného rádia a poradenského centra.

     • Behá celé mesto 2019

     • Dňa 18.5.2019 sa v Čutkovskej doline konalo bežecké podujatie s názvom Behá celé mesto, ktoré zorganizovali naše žiačky  Mária Štrpková z 2.A a Aneta Ondríková z 3.B. Išlo o charitatívnu akciu s cieľom finančne pomôcť ochrnutému, 16- ročnému Michalovi. Okrem dobrovoľnej finančnej pomoci chceli aj tak trošku prinútiť Ružomberčanov vyjsť s rodinami von a nesedieť doma. Išlo už o druhý ročník tohto podujatia a podarilo sa im vyzbierať 530€ od približne 60 účastníkov. Viac o tejto akcii sa dočítate v ružomberskom magazíne:

      https://rmagazin.sk/studentky-zdravotnickej-skoly-zorganizovali-charitativne-podujatie-pre-ochrnuteho-michala/

     • Sviatok Nanebovstúpenia Pána

     • Dňa 30.5.2019 sme v našej kaplnke slávili sviatok Nanebovstúpenia Pána. Zároveň bola táto svätá omša poďakovaním za milosti a pomoc maturantom IV.A a IV.B počas maturitných skúšok.

    • Prijímacie skúšky - 2. kolo
     • Prijímacie skúšky - 2. kolo

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku vyhlasuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 66, ods. 7, 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka v študijnom odbore 5361 M praktická sestra.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia v utorok 18. 6. 2019 o 8.00 hod. na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, 034 01 Ružomberok.

      Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 10.6.2019.

       

       

                                                    PhDr. Antónia Dobrovičová

                                                            riaditeľka školy

     • Ukážky prvej pomoci vojakmi v teréne

     • Žiaci tretieho ročníka sa 2. mája 2019 zúčastnili besedy so zástupcami Ozbrojených síl SR. V prvom bloku besedy im predstavili jednotlivé zložky armády  a úlohu i nezastupiteľnosť zdravotníkov. V druhom bloku v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a zástupcami armády USA si žiaci zopakovali vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci a oboznámili sa ako takúto pomoc poskytujú vojaci priamo v teréne.

     • Študentské voľby do Európskeho parlamentu

     • V utorok 7.mája 2019 sa na našej kole konali študentské voľby už po štvrtýkrát. Tento raz išlo o voľby do Európskeho parlamentu. Žiaci sa opäť mohli zapojiť do verejného diania tým, že vyjadrili svoj názor a podporili tak kandidátov, ktorí budú zastupovať našu krajinu v europarlamente. Celoslovenské výsledky študentských volieb si môžete pozrieť tu:

      https://www.studentskevolby.sk/vysledky

       

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje