• Otvorený list učiteľom a žiakom

     • Prinášame Vám otvorený list  viceprezidenta Asociácie stredných zdravotníckych škôl na Slovensku a súčasne riaditeľa Strednej zdravotníckej školy v Poprade Mgr. Miroslava Bednára. Týmto listom p. Bednár objasňuje študijný odbor zdravotnícky asistent podľa upravenej legislatívy z marca 2017 a zároveň zdôrazňuje význam a povinnosť absolvovania odborného vyučovania a praxe počas štúdia.

     • Poznávací výlet do Viedne

     • Dňa 20. decembra 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili poznávacieho výletu do Viedne. V rámci spoznávania Viedne mali možnosť vidieť Stephansdom, historické sídlo Habsburgovcov Hofburg, známe prírodovedné a kultúrno-historické múzeum,  ktoré na námestí spája socha Márie Terézie.  Pozreli si aj Rathaus, budovy parlamentu, univerzity, operu a divadlo.  Pri prehliadke zažili aj atmosféru pravých vianočných trhov.

     • Boj proti hladu 2017

     • Dňa 5. 12. 2017 sme sa na škole zapojili do 11. ročníka celoslovenskej zbierky BOJ PROTI HLADU, ktorú organizuje Vincentská rodina. Dievčatá z 3. A (Aneta Šostroneková a Patrícia Kubelová) ochotne prešli jednotlivé triedy aj kabinety a tým, ktorí prispeli, podarovali medovníkové srdiečko. Vyzbieralo sa tak u nás 26,68 €. Celkový výťažok zo zbierky bude znovu použitý na zmiernenie utrpenia hladujúcich a negramotných ľudí v krajinách Haiti, Honduras, Rusko, Albánsko, Ukrajina i Slovensko. Konkrétne sa použije na podporu pri obnove Haiti po hurikáne Matthew, potraviny, lieky, zdravotnú pomoc pre najchudobnejších, zabezpečenie prísunu pitnej vody, hĺbenie studní, edukačné programy pre deti a dospelých, vykonávanie evanjelizačnej činnosti, šírenie Kristovho evanjelia, vysluhovanie sviatostí.

     • Príprava na manželský život

     • V dňoch 6. a 7. decembra 2017 sa v našej škole uskutočnili stretnutia s Mgr. Evou Izraelovou, ktorá sa popri svojom zamestnaní venuje aj popularizácii teológie tela podľa Jána Pavla II. na tému príprava na manželstvo a manželský život. Tieto stretnutia boli určené pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov, ktorí nadviazali na minuloročné stretnutia. Niesli sa v priateľkom duchu a ponúkli našim žiakom nové pohľady na svoju osobu, na budovanie vzťahov a priority v ich životoch. Ďakujeme Evke za jej vzácny čas, invenciu a osobné svedectvo.

     • Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie

     • V piatok 8.12.2017 sme slávili sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Začali sme sv. omšou v Kláštore Školských sestier sv. Františka o 7:00 hod. Po sv. omši absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka účelové cvičenie - výstup na Malino Brdo.

     • Sviatok svätého Mikuláša 2017

     • 6. december  je sviatkom sv. Mikuláša a všetci sa naň vždy tešíme. Každý rok majú naši žiaci pripravený pestrý program a tento rok tomu nebolo inak. Už v predstihu, 5.12.2017, sme spolu s Mikulášom v sprievode anjelov a spevákov navštívili starých a chorých ľudí v CSS Trojlístok v Ružomberku. Tu im naši žiaci zaspievali a pekným divadelným predstavením potešili klientov  tohto centra. 6.12.2017 sme navštívili aj deti na detskom oddelení ÚVN FN v Ružomberku - spolu s nimi sme si zaspievali, žiaci z dramatického krúžku im zahrali krásne divadielko a nakoniec sme im rozdali mikulášske balíčky. Mikuláš spolu s  anjelmi sa zastavil aj na doliečovacom a onkologickom oddelení. V poobedných hodinách sa mikulášske prekvapenie a predstavenie našich divadelníkov zopakovalo opäť a to pre tých najmenších - deti zamestnancov školy. Detičky Mikulášovi zaspievali a zarecitovali, urobili si s ním fotku a potešili sa z krásnych balíčkov. Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME.

      Všetky fotky z tohto dňa nájdete na našom facebooku: TU

     • Prezentácia Trnavskej univerzity

     • Dňa 7. decembra 2017 prišli žiakom 4. ročníka prezentovať Fakultu zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity zástupkyne jednotlivých katedier. Katedru ošetrovateľstva predstavila doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Katedru laboratórnych vyšetrovacích metód RNDr. Mgr. Mária Dubovská, PhD., Katedru verejného zdravotníctva Mgr. Júlia Melichová a Katedru sociálnej práce Mgr. Barbora Rajnáková. Žiaci sa dozvedeli aktuálne informácie o požiadavkách prijatia, o podmienkach štúdia i možnostiach uplatnenia v praxi.

     • Putovná výstava - Prenatálny vývin dieťaťa

     • V dňoch 27.11. - 6.12.2017 sme vďaka občianskemu združeniu Aliancia za život mohli na našej škole zorganizovať výstavu s názvom Prenatálny vývin dieťaťa alebo naša cesta od počatia. Putovná výstava, ktorá sa presúva z miesta na miesto po celom Slovensku, pozostáva z 15 panelov zobrazujúcich vývin dieťaťa od oplodnenia až po pôrod. Výstavu bolo možné navštíviť na 4. poschodí pred školskou kaplnkou.

     • Červené stužky 2017

     • Dňa 29.11.2017 prebehla aj na našej škole celoslovenská kampaň Červené stužky. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými AIDS. Naše žiačky (Jesica Hladká, Natália Lukáčová, Petra Geššayová a Barbora Veselovská) v tento deň rozdávali červené stužky spolužiakom, učiteľom a zamestnancom školy. Súčasťou tejto kampane je aj Svetový deň boja proti AIDS. 1.12.2017 si ľudia na celom svete pripínajú červené stužky, aby tak vyjadrili svoj postoj podpory k ľuďom s AIDS. Naši žiaci (Jesica Hladká, Klaudia Kaššová, Natália Lukáčová, Petra Geššayová, Barbora Veselovská a Jakub Blaško) v doprovode Mgr. Lucie Kajúchovej  sa pri tejto príležitosti zúčastnili stretnutia v  Žiline.

     • Burza informácií 2017

     • Dňa 30.11.2017 sa v priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku konala Burza informácií. Na tejto akcii stredné školy prezentovali žiakom 9. ročníkov základných škôl svoju školu  a poskytli im potrebné informácie o štúdiu. Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej mala na tomto podujatí tiež svoje zastúpenie. Záujemcom o štúdium boli poskytnuté nielen informácie o štúdiu ale naši žiaci demonštrovali aj praktické zručnosti z prvej pomoci, odmerali im krvný tlak a na video projekcii si mohli pozrieť fotky zo školských akcií a projektov.

     • Požehnanie adventných vencov 2017

     • V tomto roku trvá liturgické obdobie Adventu kratšie. Prvá adventná nedeľa začína 3.12.2017 a poslednú 4. sviečku na adventnom venci zapálime na Štedrý deň 24.12.2017. Počas štvrtkovej rannej sv. omše 30.11.2017 nám  v školskej kaplnke páter Ondrej Gábriš, SJ požehnal adventné vence a sviece, ktoré budú prítomné v triedach, kabinetoch, či našich domácnostiach.  Sviece na adventných vencoch budú horieť počas modlitby na začiatku a na konci vyučovania. Počas prípravy na slávenie Narodenia Ježiša Krista na našej škole každoročne prebieha aj tzv. anjelská služba medzi zamestnancami školy a v jednotlivých triedach aj medzi žiakmi - každý, počas celého adventného obdobia, obdaruváva maličkosťami  svojho „zverenca“, ktorého si vylosoval.

     • Sviečka za nenarodené deti 2017

     • Každý rok 2. 11. sa naša škola zapája do projektu Fóra života - Sviečka za nenarodené deti. Tento rok nebol výnimkou. Počas tohto dňa sme  boli súčasťou zbierky, v ktorej sme si mohli kúpiť špeciálne vyrobenú sviečku a dobrovoľným príspevkom sa pripojiť ku všetkým, ktorí myslia aj na nenarodené deti. Okrem finančnej podpory sme sa zapojili aj do duchovnej dimenzie - počas veľkých prestávok od 2. 11. do 8. 11. 2017 sme sa stretli v školskej kaplnke a spoločne sa pomodlili modlitbu za úctu k životu, v ktorej sme prosili o milosrdenstvo pre všetkých našich zosnulých, spomínali na bezbranné deti, ktoré zomreli násilnou smrťou ešte predtým ako sa stihli narodiť, prosili o Božie milosrdenstvo aj pre ich rodičov, i pre tých, ktorí umelé potraty vykonávajú alebo ich aktívne podporujú.

     • Deň študentstva 2017

     • V utorok 21.11.2017 sa v priestoroch Kultúrneho domu Andreja Hlinku konal 10. ročník žiackej konferencie s názvom S ODVAHOU A MÚDROSŤOU PRINÁŠAJ SEBA. Pestrý program obohatili aj naši žiaci. Pri príležitosti Dňa študentstva prebehlo počas programu aj slávnostné oceňovanie žiakov stredných a vysokých škôl. Za našu školu bola ocenená Alena Ondrejková zo IV.A triedy. Srdečne blahoželáme!

    • Okresné kolo vo futsale 2017
     • Okresné kolo vo futsale 2017

     • Dňa 3. 11. 2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futsale študentov stredných škôl a vybojovali 4. miesto. Za školský futsalový tím  nás reprezentovali Štefan Okál, Jozef Čudrnák , Juraj Hrabuša, Jakub Krišanda, Martin Kovaľ, Stanislav Okál, Róbert Bielesch a Dominik Bobula. Za reprezentáciu školy všetkým ĎAKUJEME.

    • Okresné kolo vo florbale 2017
     • Okresné kolo vo florbale 2017

     • V dňoch 18.10.2017 a 20.10.2017 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo florbale študentiek  a študentov stredných škôl. V stredu 18.10.2017 naše žiačky vybojovali krásne 3. miesto a naši žiaci v piatok 20.10.2017 skončili na 5. mieste. V tíme žiačok našu školu reprezentovali Tamara Remenárová, Silvia Magušinová, Ema Vargončíková, Alena Ištoková, Beáta Garbiarová, Ema Hudecová, Dominika Koštialová, Marianna Trečerová,  Mária Helisová, Patrícia Žihlavníková a Lucia Horská. V tíme žiakov nás reprezentovali Štefan Okál, Jozef Čudrnák , Štefan Longauer, Juraj Hrabuša, Jakub Krišanda, Miroslav Tkáč, Martin Kovaľ, Stanislav Okál, Róbert Bielesch a Dominik Bobula. Za reprezentáciu školy všetkým ĎAKUJEME.

     • Uvítací večierok 2017

     • Dňa 12. októbra 2017 bol pre žiakov prvých ročníkov významný deň. Druháci si pre nich pripravili program a na uvítacom večierku ich oficiálne prijali do školskej rodiny. Téma uvítacieho večierku bola „pyžamová párty“ a prváci vykonávali rôzne zábavné činnosti zamerané na pohyb, šikovnosť či rýchlosť. Na záver programu dostali fotografiu a medailu a potom nasledovala pre všetkých prítomných diskotéka.

      Fotogalériu z tejto akcie nájdete TU

     • Poskytovanie prvej pomoci

     • Dňa 29. septembra 2017 žiaci štvrtých ročníkov demonštrovali ukážky prvej pomoci na Súkromnej  ZŠ Dotyk. Poskytovania prvej pomoci sa zúčastnili P. Belková zo 4.B, T. Ferancová a S. Gallová zo 4.A pod vedením Mgr. Lucie Kajúchovej.

    • Dni nezábudiek 2017
     • Dni nezábudiek 2017

     • Dňa 29. septembra 2017 sa konala celoslovenská zbierka Dni nezábudiek 2017. Získané financie sa rozdeľujú do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami.  V uliciach mesta Ružomberok sa do tejto zbierky zapojili aj žiaci z našej školy: Stanislav Okál, Zuzana Jablonská, Mariana Kováčová, Miriam Sviteková, Katarína Pištejová, Terézia Matejčáková, Alena Ištoková, Mária Štrpková, Timea Kupová, Aneta Ondríková, Jozef Čudrnák a Lenka Balejová. Podarilo sa im vyzbierať sumu 243,49€. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2017
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2017

     • Dňa 28. septembra 2017 sa v Hrabove v Ružomberku konali preteky v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl. Našu školu reprezentovali Tamara Remenárová , Ema Vargončíková (obidve z 1.A), Daniela Smiešková a Veronika Smiešková (obidve z 3.A). Najlepšie sa spomedzi všetkých žiačok stredných škôl v okresnom kole umiestnila Veronika Smiešková - 6. miesto a v súťaži družstiev obsadili naše žiačky 3. miesto. Okrem súťažiacich vykonávali žiaci našej školy aj zdravotnú službu počas celej akcie - Lucia Horská, Libor Polónyi (obaja z 3.A),  Jakub Blaško a Dominika Djubašáková (obaja z 3.B).  Za reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

    • Biela Pastelka 2017
     • Biela Pastelka 2017

     • Dňa 22. septembra 2017 sa konala celoslovenská zbierka Biela Pastelka. Ide o verejnú zbierku, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.  V uliciach mesta Ružomberok sa do tejto zbierky zapojili aj  žiaci  z našej školy: Patrícia Kubelová, Lucia Horská, Mária Helisová, Jakub Krišanda, Beáta Václavová, Karolína Labašková, Radoslava Geisbacherová a Monika Popluhárová. Podarilo sa im vyzbierať sumu 180,61€. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME !