• EXPERT geniality show - výsledky

     • Celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zúčastnilo  29 žiakov. V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo na celoslovenskej úrovni 1515 žiakov. V druhej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka bolo 1166 súťažiacich.

      EXPERT  Tajomstvá prírody

      1. Martin Pariža          I.B      celoslovenské hodnotenie 54. miesto

      CELKOVÉ   PORADIE

      1. Martin Pariža                        I.B     celoslovenské hodnotenie 575. miesto

      2. Liana Fallová                     II.A    celoslovenské hodnotenie 604. miesto

      3. Silvia Magušinová              III.B  celoslovenské hodnotenie 630. miesto

      4. Natália Lukáčová               III.B  celoslovenské hodnotenie 772. miesto

      5. Mária Tomčíková               III.B  celoslovenské hodnotenie 803. miesto

      Srdečne blahoželáme.

     • A slovo bolo u Boha

     • Dňa 5. februára 2020 sa naša žiačka Zuzana Bebjaková z 1.A zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže  ... A SLOVO BOLO U BOHA ...  Umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Srdečne jej gratulujeme.

     • Národný týždeň manželstva 2020

     • Milé školské spoločenstvo,

      vieš,  čo znamená skratka NTM ? Možno o tejto skratke tento týždeň budete počuť viac aj z médií. NTM znamená Národný týždeň manželstva, ktorý prebieha každý rok v týždni sv. Valentína, v tomto roku od 10. – 16. februára 2020.  Je príležitosťou pre všetky páry zamerať sa na svoj vzťah. Je impulzom k zamysleniu, ako uskutočniť sen o peknom vzťahu ktorý vydrží svieži a vitálny po celý život. Ponúka nám veľa príležitostí na oslavu, manželstva v našej krajine.

      História národného týždňa manželstva sa začala v Anglicku v roku 1996 a postupne sa táto kampaň rozšírila na všetky kontinenty. Od roku 2000 sa vedie kampaň aj na Slovensku. Kampane mali rôzne heslá , napr. „ V DOBROM I ZLOM“, „ VERNOSŤ NIE JE SLABOSŤ“  „ MANŽELSTVO – VIAC AKO PAPIER“,  „ RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVO“, „SPOLU NA CESTE“, MANŽELSTVO AKO UMENIE LÁSKY. Bude to milé a môže to všetkým nás všetkých dookola povzbudiť, že dá sa zažiť  skutočná, pravá láska, nie taká, akú nám často ukazujú médiá – krátka, intenzívna, prelietavá, vypočítavá .  Pravá láska je o vzájomnom odpúšťaní, porozumení, hľadaní cesty ako urobiť toho druhého šťastným. NTM bude aj tento rok  oslavou vernosti, lásky a vzájomnej pozornosti, ktoré sú základnými atribútmi každého dobrého manželstva. 

      Tento rok je hlavnou témou NTM “ Môj príbeh...”

      Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc. Aktuálny ročník NTM vytvára príležitosť zastaviť sa, aby sme si pripomenuli  spoločnú históriu manželstva: Ako  príbeh začal, čo  spolu dosiahli, ako prekonali náročné obdobia, čo ich na našom vzťahu baví, aké hodnoty nesú... Tiež nás motivuje k vďačnosti za vzťahy a za ľudí,  ktorí príbeh tvoria.  No a nakoniec nám pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes.

      Aj my žijeme v rodinách, kde poznáme veľmi veľa manželov. Možno sú to naši rodičia, starí rodičia, krstní alebo len priatelia a známi. Skúsme svojou „troškou“ prispieť k tomu, aby aj manželia okolo nás prežili pekné chvíle spolu. Ako na to ?

      • pripraviť pekne prestretý stôl, možno už aj túto nedeľu,
      • po príchode zo školy sa pozrieť na kuchyňu a veci okolo nás, isto nájdeme niečo, v čom môžem pomôcť mame alebo otcovi,
      • pripraviť im malé prekvapenie – čokoládka, kvietok – iniciatíve sa medze nekladú....,
      • sadnúť si k nim a popýtať sa na ich príbeh, ako sa spoznali, čo si na sebe vážia, čo ich spája ...
      • postrážiť deti,
      • povedať im, že ste radi, že ich máte a že ich máte radi,
      • pomodliť sa za nich, ale aj za svojho budúceho partnera.

      Možno nič mimoriadne, ale predsa niečo, čo pomôže nielen ich vzťahu,  ale aj vám, ktorí sme  v ich blízkosti. Prežime požehnaný čas medzi svojimi blízkymi.

     • Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ

     • Dňa 22.1.2020 sa naše žiačky (Tamara Remenárová, Marianna Trečerová, Silvia Magušinová, Dominika Koštiaľová, Barbora Mikušová, Bianka Bakošová, Lenka Hatalová, Nikola Gejdošová) zúčastnili okresného kola v basketbale študentiek SŠ. Gratulujeme našim super babám k 2. miestu!

     • Lyžiarsky výcvik 2020

     • Žiaci 1.A a 1.B sa v termíne 19.-24.1.2020 zúčastnili Lyžiarskeho výcvikového kurzu v Dolnom Smokovci. Lyžovanie, večerný program plný zábavy, výlet na Štrbské Pleso, ranné rozcvičky, lezenie na ľadovú stenu  a pobyt v krásnom prostredí Vysokých Tatier - to všetko urobili z tohto kurzu úžasnú školskú akciu plnú krásnych zážitkov! Veď posúďte sami :)

      Viac foto nájdete na našom facebooku TU

     • Virtuálna anatomická učebňa (VAU)

     • Viacerí si určite spomínate, ako sme minulý rok súťažili o virtuálnu anatomickú učebňu (VAU). Spomedzi všetkých zdravotníckych škôl na Slovensku sme sa dostali do užšieho výberu medzi 5 top škôl, ale  virtuálnu anatomickú učebňu  bolo možné zriadiť iba na jednej škole a nakoniec ju získala iná zdravotnícka škola.  Napriek tomu, že sa nám nepodarilo vyhrať v tejto súťaži, hľadali sme cestu ako virtuálnu anatomickú učebňu na našej škole zriadiť. Vďaka Nadácii Márie Terézie Schererovej sme získali prostriedky a virtuálnu anatomickú učebňu sa nám podarí v blízkej dobe vybudovať.

      Staneme sa tak 4. zdravotníckou školou na Slovensku a 1. zdravotníckou školou na strednom Slovensku, ktorá takúto modernú učebňu bude mať. Veríme, že sa nám vďaka tejto inovácii podarí opäť skvalitniť štúdium na našej škole.

     • Vianočná akadémia 2019

     • Dňa 20.12.2019 sme sa tradične všetci stretli na  Vianočnej akadémii. Žiaci všetkých ročníkov a pedagogický zbor spoločne sledovali pripravený program, ktorí viacerí žiaci pod vedením Mgr. A. Saskovej, PhDr. P. Šípoša, Mgr. M. Gallovičovej, PhDr. A. Kútnej a Mgr. R. Palidera nacvičili. Krásne hudobné vystúpenia, spevácke výkony, súboj Santa Klausa a Ježiša a divadelné predstavenie symbolizujúce skutočný význam Vianoc a príchod Ježiša Krista boli pre všetkých veľkým zážitkom. Po skončení programu p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová ocenila najúspešnejších žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v športových či vedomostných súťažiach alebo sa inak pričinili o pozitívnu reprezentáciu školy v prvom polroku šk. r. 2019/2020. Na záver si triedy v ročníkoch navzájom odovzdali darčeky a všetci sme si popriali požehnané vianočné sviatky.

      Celý album nájdete TU

       

     • Mikuláš 2019

     • Dňa 5.12.2019 sme so sv. Mikulášom v Ústrednej vojenskej nemocnici navštívili Detské oddelenie a zahrali deťom divadielko. Po programe sv. Mikuláš rozdal detičkám darčeky a spoločne sme sa presunuli a potešili pacientov aj na iných oddeleniach. Nacvičenými piesňami a drobnými darčekmi sme ich potešili. Podvečer program pokračoval aj v priestoroch školskej kaplnky, kde sv. Mikuláš rozdával darčeky deťom zamestnancov školy. Opäť naši žiaci zahrali krásne divadielko, detičky sv. Mikulášovi zaspievali a zarecitovali a urobili si s ním spoločnú fotku.

      Dňa 6.12.2019 program pokračoval a navštívili sme seniorov z CSS Trojlístok. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do tohto vydareného dvojdnia. Ukázali, že im na druhých záleží. NAŠA ŠKOLA MÁ TALENTOVANÝCH A OBETAVÝCH ŽIAKOV.

      Viac fotiek nájdete na našom facebooku TU

     • Burza informácií 2019

     • Dňa 5. decembra 2019 sa v priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku konala Burza informácií. Stredné školy prezentovali žiakom 9. ročníkov základných škôl svoju školu  a poskytli im potrebné informácie o štúdiu. Na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Žiaci demonštrovali praktické zručnosti z prvej pomoci, odmerali im krvný tlak a na video projekcii si mohli pozrieť fotky zo školských akcií a projektov. Na Burze informácií našu školu prezentovali žiaci 3.A triedy - Mária Bieláková, Terézia Buláková, Martina Fričová, Martin Hájik a Michaela Holubová v doprovode PhDr. K. Drozdíkovej, PhDr. B. Pastuchovej  a Mgr. R. Palidera.

     • Červené stužky 2019

     • Dňa 29.11.2019 žiačky našej školy rozdávali zamestnancom školy a spolužiakom červené stužky. Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS a HIV, ktorý si pripomíname každoročne 1. decembra. Červená stužka je symbolom tohto boja, rovnako aj ako celej kampane zameranej na zvyšovanie povedomia o AIDS a HIV a ich prevencie. Nosením červenej stužky vyjadrujeme spolupatričnosť s ľuďmi chorými na AIDS, s tými, ktorí mu podľahli, s ich príbuznými, a tiež s ľuďmi, ktorí pomáhajú starať sa o týchto ľudí.

     • Deň otvorených dverí v šk. r. 2019/2020

     • Dňa 28. novembra 2019  bol v našej škole už po druhý krát deň otvorených dverí (DOD). Žiaci deviateho ročníka základných škôl sa stali na jeden deň súčasťou študentského života.

      Pre návštevníkov  sme si pripravili prehliadku priestorov školy, otvorené vyučovacie hodiny v triedach, v učebniach anglického jazyka, nemeckého jazyka, anatómie či informatiky. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie bola zriadená aj tzv. Escape room (Úniková miestnosť), z ktorej naši žiaci museli čo najrýchlejšie uniknúť splnením rôznych úloh.  Žiaci sa aktívne zapájali pri poskytovaní prvej pomoci v učebni prvej pomoci a samozrejme bolo pripravené aj malé občerstvenie. Vysoká účasť (84) nás potešila a DOD dopadol na jednotku.

      Celú fotogalériu nájdete TU

     • Pozvánka na RORÁTY

     • Roráty sú ranné sv. omše, cez ktoré sa pripravujeme na narodenie Ježiša.Začínajú pred svitaním a slávia sa pri svetle sviečok. Pripomínajú nám tým, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,2).Pozývame aj vás na spoločné slávenie rorátnych sv.omší počas adventu.

     • Advent 2019

     • Tento rok sa posväcovanie adventných vencov  uskutočnilo počas rannej svätej omše v školskej kaplnke vo štvrtok 28. novembra 2019. V dnešný deň už môžeme povedať -  Advent je tu!  Prvá sviečka na adventnom venci už horí. Prežime spolu tento čas v pokoji a v láske a pripravme sa na slávenie NARODENIA JEŽIŠA KRISTA.

     • Ocenenie žiaka 2019

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva Mesto Ružomberok oceňovalo najlepších žiakov. Za našu školu bol ocenený žiak IV.A Miroslav Tkáč.

      Miroslav Tkáč je študentom 4. A triedy na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku; je zodpovedný a spoľahlivý s vynikajúcim prospechom a vzornou dochádzkou. 

      Zapája sa do rôznych školských i mimoškolských súťaží, zvlášť do súťaží v poskytovaní prvej pomoci na okresných i krajských kolách. Zúčastňuje sa na rôznych aktivitách na pôde mesta Ružomberok ako člen mestského študentského parlamentu.

      Svoje praktické zručnosti i odborné vedomosti využíva pri práci s chorými. Má mimoriadne citlivý prístup k pacientom, je dôsledný vo svojej práci a zodpovedne pristupuje k povinnostiam.

      V kolektíve je veľmi obľúbený pre svoju úprimnosť, komunikatívnosť a otvorenosť pre potreby iných.

      K tomuto oceneniu mu srdečne gratulujeme!

      Zdroj foto: Mesto Ružomberok

     • Vianočná zbierka 2019

     • Dávame do pozornosti, že do 10. decembra 2019  na našej škole prebieha zbierka pre chudobných a deti na Ukrajine. Viac informácií o zbierke nájdete na priloženom plagáte a u PhDr. M. Bednárikovej a Mgr. Ľ. Prančíkovej. Zbierka prebieha na prízemí vo vestibule školy. Za pomoc  Vám ďakujeme.

      vianoce2019_plagat.pdf

     • Uvítací večierok 2019

     • Dňa 13.11.2019 si naši druháci v priestoroch stredoškoslkého internátu na Nám. A. Hlinku pripravili pre prvákov Uvítací večierok. Prváci plnili prichystané aktivity (fúrikovanie, prenášanie vody, spievanie, tancovanie a iné) a zažili pri tom veľa zábavy. Na záver programu dostali žiaci 1.A a 1.B fotografiu a tým boli "oficiálne" prijatí do školskej rodiny. Po skončení programu nasledovala diskotéka, na ktorej si všetci prítomní poriadne zatancovali.

      Všetky fotografie z Uvítacieho večierku nájdete na FB stránke našej školy TU

     • Výtvarná súťaž - V otroctve drog

     • Dňa 12.11.2019 sa v Björnsonovom dome v Ružomberku uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej sútaže, ktorú organizovalo CVČ Elán. Téma aktuálneho ročníka bola V otroctve drog. Naša škola mala dvojnásobné zastúpenie. Ocenená bola práca žiačky 3.A triedy Eleny Jandurovej a práca žiačky 2.B Simony Romančíkovej obsadila 1. miesto v kategórií stredných škôl. Obidvom žiačkam blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. 

     • Deň otvorených dverí 2019

     • Radi by sme Vás informovali a zároveň srdečne pozvali na deň otvorených dverí v našej škole, ktorý sa uskutoční dňa

      28. novembra 2019 v čase od 8,00 do 15,00

      Pre záujemcov máme pripravené informácie o študijnom odbore praktická sestra.

      Okrem toho Vás čaká prehliadka priestorov školy. Pre žiakov pripravujeme otvorené vyučovacie hodiny anatómie, praktickej odbornej výučby, jazykovej výučby, ukážky prvej pomoci, ako aj možnosť odmerať si krvný tlak alebo hladinu cukru v krvi.

     • Sviečka za nenarodené deti 2019

     • Od 2. novembra, v deň kedy si spomíname na tých, ktorí nás už predišli do večnosti,   sme sa aj my   zapojili  do projektu Sviečka za nenarodené deti, prostredníctvom ktorého pomáhame chrániť život od počatia až po prirodzenú smrť. Podporením  tohto projektu podporujeme kultúru života a ľudskú dôstojnosť, ochranu ľudských práv a iné konkrétne aktivity zamerané na tento cieľ a zároveň ukazujeme aj verejne, že nám nie je ľahostajná ochrana života aj tých, ktorí sa ešte nevedia brániť – osobitne nenarodené deti.

           Kúpou špeciálne vyrobenej sviečky dobrovoľným príspevkom  sme  sa aj my pripojili k tým, ktorí  osobitným spôsobom myslia na nenarodené deti. Tento rok sme vyzbierali 53,05 eur. Vyzbierané peniaze pôjdu  na podporu projektov Fóra života.

      Spoločne sme zabojovali za ochranu života, za uvedomenie si práva na narodenie sa, za hodnotu života a spoločne sme sa modlili za všetkých tých, ktorí sú priamo ohrození potratom, za ženy, ktoré zvažujú možnosť potratu ale aj za úctu k životu všeobecne.

           Vďaka za pekné školské spoločenstvo vytvorené v školskej kaplnke každý deň v dňoch od 4. do 8. novembra cez veľkú prestávku.

     • iBOBOR

     • V utorok 12. novembra 2019 naši tretiaci: Štefan Okál, Terézia Buláková, Tamara Remenárová, Mária Rerková, Mária Bieláková z  III.A trierdy a Kláka Kubasová, Marianna Trečerová a Ivana Kubisová z III.B sa zapojili do v informatickej šútaži iBOBOR v kategórií SENIOR. Najlepšie sa umiestnila Mária Bielákova s počtom 36,34 boda. Gratulujeme :) . 

      Kategória JUNIOR prebiehala vo štvrtok 14. novembra 2019, kde žiaci prvého a druhého ročníka riešili úlohy a zadania on-line súťaže. Z I.A triedy Dominika Krivošová a Veronika Mária Skočovská; z triedy I.B Martina Farárová, Markéta Gardlíková, Natália Gasperová a Viktória Harmatová, z II.A triedy Adrián Babic, Peťa Babicová a Eva Štachurová a z II.B triedy Natália Švajleninová, Tereza Fajtová a Katka Buchová. Tu sa najlepšie umiestnil Adrián Babicso školským rekordom - 65,34 boda. Srdečne blahoželáme :) .

      Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem žiakov o informačné a komunikačné technológie (IKT), iniciovať využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Ďakujeme všetkým žiakom za ich odvahu a zapojenie sa do súťaže.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje