• Národný týždeň manželstva 2019

     • Milé školské spoločenstvo,

           viete čo znamená skratka NTM ? Možno o tejto skratke tento týždeň budete počuť viac aj z médií. NTM znamená Národný týždeň manželstva, ktorý prebieha každý rok v týždni sv. Valentína, v tomto roku od 11. – 17. februára 2019.  Je príležitosťou pre všetky páry zamerať sa na svoj vzťah. Je impulzom k zamysleniu, ako uskutočniť sen o peknom vzťahu ktorý vydrží svieži a vitálny po celý život. Ponúka nám veľa príležitostí na oslavu, manželstva v našej krajine.

           História národného týždňa manželstva sa začala v Anglicku v roku 1996 a postupne sa táto kampaň rozšírila na všetky kontinenty. Od roku 2000 sa vedie kampaň aj na Slovensku. Kampane mali rôzne heslá , napr. „ V DOBROM I ZLOM“, „ VERNOSŤ NIE JE SLABOSŤ“  „ MANŽELSTVO – VIAC AKO PAPIER“,  „ RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVO“, „SPOLU NA CESTE“, MANŽELSTVO AKO UMENIE LÁSKY. Bude to milé a môže to všetkým nás všetkých dookola povzbudiť, že dá sa zažiť  skutočná, pravá láska, nie taká, akú nám často ukazujú médiá – krátka, intenzívna, prelietavá, vypočítavá .  Pravá láska je o vzájomnom odpúšťaní, porozumení, hľadaní cesty ako urobiť toho druhého šťastným. NTM bude aj tento rok  oslavou vernosti, lásky a vzájomnej pozornosti, ktoré sú základnými atribútmi každého dobrého manželstva. 

            Aj my žijeme v rodinách, kde poznáme veľmi veľa manželov. Možno sú to naši rodičia, starí rodičia, krstní alebo len priatelia a známi. Skúsme svojou „troškou“ prispieť k tomu, aby aj manželia okolo nás prežili pekné chvíle spolu. Ako na to ?

      • pripraviť pekne prestretý stôl, možno už aj túto nedeľu,
      • po príchode zo školy sa pozrieť na kuchyňu a veci okolo nás, isto nájdeme niečo, v čom môžem pomôcť mame alebo otcovi,
      • pripraviť im malé prekvapenie – čokoládka, kvietok – iniciatíve sa medze nekladú....,
      • postrážiť deti,
      • povedať im, že ste radi, že ich máte a že ich máte radi,
      • pomodliť sa za nich.

         Možno nič mimoriadne, ale predsa niečo, čo pomôže nielen ich vzťahu,  ale aj vám, ktorí sme  v ich blízkosti. Prežime požehnaný čas medzi svojimi blízkymi.

      Viac informácií o Národnom týždni manželstva nájdete na tomto linku: https://www.ntm.sk

     • EXPERT geniality show - výsledky

     • Celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zúčastnilo  28 žiakov.

      V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo na celoslovenskej úrovni 1495 žiakov.

      V druhej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka bolo 1153 súťažiacich.

      VÝSLEDNÉ   HODNOTENIE

      EXPERT  Góly body sekundy

      1. Adam Matoš    II.B    celoslovenské hodnotenie 26. miesto

      2. Jozef Čudrnák   II.B    celoslovenské hodnotenie 41. miesto

      EXPERT   Mozgolamy

      1. Karolína Labašková  III.B              celoslovenské hodnotenie 55. miesto

      2. Ema Balková            III.B              celoslovenské hodnotenie 74. miesto

      CELKOVÉ   PORADIE

      1. Jozef Čudrnák                     II.B  celoslovenské hodnotenie 188. miesto
      2. Karolína Labašková     III.B              celoslovenské hodnotenie 450. miesto
      3. Ema Balková                III.B              celoslovenské hodnotenie 489. miesto
      4. Sára Kenderová            II.B    celoslovenské hodnotenie 492. miesto
      5. Štefan Longauer           III.A              celoslovenské hodnotenie 588. miesto

      VŠETKÝM   SRDEČNE   BLAHOŽELÁME !!!

     • Svetový deň chorých

     • Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte....... Mt 10,8

         Týmito slovami z Matúšovho evanjelia sa nám prihovára sv. Otec František  pri príležitosti 27. Svetového dňa chorých, ktorého centrálne slávenie sa bude konať dnes 11. Februára 2019 v Kalkate v Indii.   Najdôveryhodnejšou cestou evanjelizácie sú skutky nezištnej lásky, ktoré konal milosrdný Samaritán.

      Starostlivosť o chorých si vyžaduje profesionalitu a jemnocit, nezištné, bezprostredné a jednoduché gestá, ako je pohladenie, prostredníctvom ktorých dávame druhému pocítiť, že je nám „drahý“.

         Po narodení potrebujeme pre život starostlivosť našich rodičov a v nijakej etape života sa nikto z nás nemôže úplne oslobodiť od potreby a pomoci druhých. „Matka Tereza bola celou svojou bytosťou veľkodušnou rozdávateľkou Božieho milosrdenstva, dajúc sa všetkým k dispozícii prostredníctvom prijatia a obrany ľudského života – toho nenarodeného, ako aj toho opusteného a vyradeného. [...] Skláňala sa k vychudnutým ľuďom, ponechaným na smrť na kraji ciest, pretože videla ich dôstojnosť danú im od Boha. Pozdvihla svoj hlas pred mocnými tohto sveta, aby spoznali svoju vinu za tieto zločiny – zločiny! – chudoby, ktorú sami vytvorili. Milosrdenstvo bolo pre ňu ,soľou‘ ,ktorá dávala chuť každému jej činu, a ,svetlom‘, ktoré prežiarilo temnoty tých, ktorí už viac nemali ani slzy pre plač nad svojou chudobou a utrpením.

         Ona nám pomáha pochopiť, že jediným kritériom nášho konania musí byť nezištná láska ku všetkým, bez ohľadu na jazyk, národnosť či náboženstvo.

          Štúdium na našej škole nás vedie a vychováva práve k službe, vedieť pomôcť poradiť, pohladiť, ale aj utrieť slzu, tíšiť samotu a bolesť, zaháňať beznádej. Drobnými skutkami lásky, ktoré vykonávame sebe navzájom ale hlavne našim chorým v nemocniciach a zariadeniach napĺňame práve toto naše poslanie.....

           Nech tento deň si viac ako iný, pripomenuli sme si všetkých tých, ku ktorým sme poslaní svedčiť a rozdávať drobné skutky lásky – našich chorých. Naši tretiaci práve dnes v nemocnici a v zariadení, a my ostatní možno krátkou modlitbou  dnes v školskej kaplnke o 9.45 hodine, kde sme poprosili o pomoc a silu pre našich chorých, ale aj za nás, aby sme neustávali v tejto službe, ktorá je venovaná tým najslabším.

       

     • Lyžiarsky výcvikový kurz 2019

     • Žiaci 1.A a 1.B sa v termíne 20.-25.1.2019 zúčastnili Lyžiarskeho výcvikového kurzu v Dolnom Smokovci. Lyžovanie, večerný program plný zábavy, výlet na Štrbské Pleso, ranné rozcvičky a pobyt v krásnom prostredí Vysokých Tatier - to všetko urobili z tohto kurzu úžasnú školskú akciu plnú krásnych zážitkov. Vedúcou kurzu bola p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Rastislav Palider, PhDr. Pavel Šípoš a Mgr. Tomáš Mlynárik, zdravotníčkou bola Mgr. Eva Vieriková. Zostavu dopĺňal lyžiarsky inštruktor Mgr. Marek Kurucz.

      Všetky fotky nájdete na našej facebook stránke TU

     • Praktická sestra na stredných zdravotníckych školách

     • Aj na našej škole sa od budúceho školského roka začne vzdelávanie v odbore 5361 M  Praktická sestra.

      Oproti odboru Zdravotnícky asistent sa posilňuje odborná zložka vzdelávania a tým aj uplatnenie v praxi.

      Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.

      Bližšie informácie o vzdelávaní:

      - učebný plán pre odbornú zložku vzdelávania:

      Ucebny_plan_pre_odbornu_zlozku_vzdelavania.doc

      - Štátny vzdelávací program pre študijný odbor Praktická sestra

      http://www.health.gov.sk/?statny-vzdelavaci-program-1

     • Účelové cvičenie

     • Dňa 8.1.2019 sme so žiakmi 1. a 2. ročníka absolvovali účelové cvičenie. Tento rok sme zvolili trasu od našej školy cez kalváriu na Vlkolínske lúky v blízkosti Malina Brda a späť. Na priebeh účelového cvičenia dozerali Mgr. Lucia Hanulová, Mgr. Marta Gallovičová, Mgr. Daniela Brčeková, Mgr. Ľubica Prančíková, Mgr. Tomáš Mlynárik, Mgr. Rastislav Palider, PhDr. Pavel Šípoš a Mgr. Lucia Rábarová - sr. Veronika.

     • Koleda 2019

     • V utorok 8.1.2019 sme sa o 7:00 hod. stretli v školskej kaplnke, aby sme spoločne a pri svätej omši začali nový rok 2019. Počas sv. omše, ktorú slúžil páter Ondrej Gábriš, SJ, sme si od Pána Boha vyprosovali veľa milostí, šťastia, zdravia, radosti a lásky počas roka 2019. Po skončení sv. omše páter v sprievode koledníkov požehnal všetky triedy, odborné učebne, kabinety a zvyšné priestory školy, v ktorých pracujeme.

      Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej praje všetkým šťastný nový rok 2019.

     • Prezentácia školy na ZŠ v Martine

     • Na pozvanie ZŠ Hurbanova v Martine v rámci aktivity s názvom Quo vadis sme sa dňa 18. 12. 2018 zúčastnili prezentácie našej školy.

      Žiaci 3.A triedy Martina Martinková a Miroslav Tkáč predstavili našu školu žiakom 8. a 9. ročníka. Demonštrovali ukážky prvej pomoci pri zástave srdcovej činnosti (KPR), uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy, meranie krvného tlaku pod odborným dohľadom PhDr. Kvetoslavy Drozdíkovej a PhDr. Gabriely Leškovej. O živote na našej škole sa mohli žiaci dozvedieť aj cez Power Pointovú prezentáciu, ktorú zabezpečil Mgr. Rastislav Palider.

     • Konferencia žiackych školských rád

     • Na pozvanie Rady mládeže Žilinského kraja a Krajského stredoškolského parlamentu sa dňa 19. 12. 2018 zúčastnili zástupcovia našej Žiackej školskej rady Vanesa Martonová, Štefan Okál, Alexandra Chriščanovská a Nikola Koraušová ako členka Krajského stredoškolského parlamentu  na Konferencii žiackych školských rád v Žiline.

      Cieľom konferencie bolo aj vyhodnotenie Olympiády žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja. Olympiáda bola realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

      Žiaci nášho študentského parlamentu z 1., 2., a 3. ročníka sa odvážne zapojili do olympiády. Z 23 zúčastnených škôl sa umiestnili na 5. mieste a získali špeciálne ocenenie Darčekový poukaz na jednodňový pobyt v Národnej rade SR a Národnej banke Slovenska pre 2 členov žiackej školskej rady v prvej polovici roku 2019.

      Fotky z konferencie si môžete pozrieť TU

     • Vianočná akadémia 2018

     • Dňa 21.12.2018 sme sa všetci stretli na  Vianočnej akadémii, ktorá je na našej škole už akousi tradíciou. Žiaci všetkých ročníkov a pedagogický zbor spoločne sledovali nádherný program, ktorí viacerí žiaci pod vedením pedagógov nacvičili. Krásne hudobné vystúpenia, spevácke výkony a divadelné predstavenie symbolizujúce príchod Vianoc boli pre všetkých veľkým zážitkom. Po skončení programu p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová ocenila najúspešnejších žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v športových či vedomostných súťažiach alebo sa inak pričinili o pozitívnu reprezentáciu školy v šk. r. 2018/2019. Na záver si triedy v ročníkoch navzájom odovzdali darčeky a všetci sme si popriali požehnané vianočné sviatky.

      Celý album nájdete TU

     • Odborné prednášky

     • Dňa 7. 12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili viacerých odborných prednášok.

      Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili prednášky "Čistý život", kde ich PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS ., PhD. oboznámil o nebezpečenstve a následkoch drog, ktoré už zničili veľmi veľa mladých ľudí.  

      Mgr. Juraj Holdoš, PhD. prednášal najskôr žiakom 2. ročníka na tému "Internetová závislosť" a následne žiakom 3. ročníka na tému "Vzťahy a sociálne siete".  Žiaci si vypočuli  informácie o používaní internetu a sociálnych sietí, o nebezpečenstvách, ktoré s touto témou súvisia.

      Posledná prednáška bola určená pre dievčatá 2. a 3. ročníka.  Prednášku "Onkologická prevencia" viedla Mgr. Anna Herinková a mala slúžiť ako prevencia vzniku nádorových ochorení.

     • Vianočné prekvapenie

     • Podeľ sa a poteš tých, ktorí nemajú možnosti a prostriedky ako Ty.

      Pomôž svojou otvorenou rukou a srdcom pripraviť vianočné prekvapenie tým, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, aby potešili ľudí okolo seba, tých, ktorých majú radi.

       Od dnes 13. - 20. decembra 2018 môžeš darovať svoj malý darček do pripravenej krabice na prízemí. Tvoj darček môže byť vo forme trvanlivých potravín, sladkostí, cukroviniek, drogérie a niečoho, čo poteší dušu.

     • Sviatok svätého Mikuláša 2018

     • Deň 6.12.2018 všetci dobre poznáme a tešíme sa naň - sviatok svätého Mikuláša. Aj tento rok si naši žiaci pripravili bohatý program. V sprievode Mikuláša  a anjelov sme navštívili klientov CSS Trojlístok v Ružomberku a potešili ich vyrobenými darčekmi a spevácko - hudobným vystúpením. Mikuláš a anjeli navštívili aj deti, ktoré sú hospitalizované na Detskej klinike ÚVN SNP Ružomberok - FN. Okrem darčekov bolo pre deti zahrané divadielko "Maťko a Kubko" a zaspievané piesne v doprovode hudobníkov. Po programe si deti vybrali hračky, ktoré sme vyzbierali v predstihu. Mikuláš spolu s  anjelmi sa zastavil aj na Klinike radiačnej a klinickej onkológie a Doliečovacom oddelení ÚVN SNP Ružomberok - FN. Doobedie bolo ukončené aj v našej škole a Mikuláš s anjelmi navštívili všetky triedy a odborné učebne, v ktorých prebiehala výučba. V poobedných hodinách sa mikulášske prekvapenie a predstavenie našich divadelníkov zopakovalo opäť  - pre deti zamestnancov školy. Detičky Mikulášovi zaspievali a zarecitovali, urobili si s ním fotku a potešili sa z krásnych balíčkov. Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME.

      Viac fotiek nájdete na našej FB stránke školy: https://www.facebook.com/szsmtsrbk/

     • Výroba a zbierka darčekov

     • Nedávno sme slávili sviatok sv. Mikuláša (6.12.) a naša škola sa pri tejto príležitosti každoročne zapája do rôznych aktivít. Tento rok sa žiaci z dobrovoľníckeho krúžku podujali na výrobu darčekových predmetov pre klientov CSS Trojlístok a pacientov, ktorí ležia na Klinike radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok - FN. Taktiež sme zorganizovali zbierku hračiek pre deti, ktoré sú na Detskej klinike ÚVN SNP Ružomberok - FN. Všetkým, ktorí sa  do tejto akcie zapojili ĎAKUJEME.

     • Dni diabetu

     • 14. november je Svetový deň diabetu. V dňoch od 12. do 16. 11. 2018 sa na Slovensku  tradične organizovali Dni diabetu. Tohoročná odborná kampaň s názvom  „Majte svoj cukor pod kontrolou“ opätovne upriamila pozornosť širokej verejnosti na dôležitosť prevencie v oblasti diabetu a poukázala na riziká neliečeného či nedostatočne liečeného diabetu I. aj II. typu. Naša škola sa do tohto projektu aktívne zapojila 13., 15. a 16. novembra. V spolupráci s lekárňou Dr. Max a pod vedením Mgr. Jany Balejovej  žiačky IV. ročníka: Alexandra Marošová, Laura Kačaljaková, Nikola Koraušová, Sofia Horváthová, Zuzana Jablonská a Lucia Horská merali hladinu glukózy v krvi a  merali krvný tlak. Následne záujemcom bolo ponúknuté odborné poradenstvo.

     • Godzone 2018

     • V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sme sa 14. novembra 2018 zúčastnili Godzone - evanjelizačného turné projektu v Žiline. Koncert, osobné svedectvá, možnosť sv. zmierenia a mnohé stretnutia viedli k otázke, či "Chceme viac". Viac poznať a zažívať Božiu lásku k nám, otvárať srdce Duchu Svätému, žiť s Kristom každý deň. Pre niekoho bol Godzone naštartovaním, pre niekoho reštartom, inému zasa dobitím bateriek. No odchádzali sme všetci povzbudení a s rozhodnutím: "O rok ideme opäť!"

     • Burza informácií 2018

     • Dňa 26. novembra 2018 sa v priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku konala Burza informácií. Stredné školy prezentovali žiakom 9. ročníkov základných škôl svoju školu  a poskytli im potrebné informácie o štúdiu. Na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Žiaci demonštrovali praktické zručnosti z prvej pomoci, odmerali im krvný tlak a na video projekcii si mohli pozrieť fotky zo školských akcií a projektov. Na Burze informácií našu školu prezentovali žiaci 3.B triedy - M. Kovaľ, K. Labašková, M. Orosová, T. Gonšenicová, T. Kupová, V. Blahušiaková v doprovode PhDr. K. Drozdíkovej, Mgr. V. Dömötörovej a Mgr. R. Palidera. Pri prezentácii školy pomáhali aj zástupkyne žiackeho parlamentu M. Martinková (3.A) a V. Martonová (2.A).