• Florbalový turnaj dievčat

     • Dňa 16.10.2019 sa konal florbalový turnaj študentiek stredných škôl - okresné kolo. Naše študentky (Markéta Gardlíková, Natália Gasperová, Viktória Harmatová, Dominika Koštiaľová, Silvia Magušinová, Sofia Malichová, Barbora Mikušová, Mária Ovšáková, Tamara Remenárová, Mariana Trečerová) skončili na 2.mieste. K ich umiestneniu a skvelému výkonu im gratulujeme.

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 27.9.2019 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu študentiek stredných škôl. Podarilo sa nám získať nielen 2. miesto v súťaži jednotlivcov (Tamara Remenárová) ale aj 2. miesto v súťaži družstiev (Tamara Remenárová, Diana Kmeťová a Mária Ovšáková). Dievčatám gratulujeme!

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • 18. októbra 2019 sme sa aj my pripojili k celosvetovej akcii "MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC". Úmysel modlitby bol ZA JEDNOTU A POKOJ VO SVETE. Boli sme milo prekvapení, že mnohým z nás nie je ľahostajný svet okolo nás a spoločne sme zabojovali modlitbou. Ďakujeme.

     • Modrá nezábudka 2019

     • Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie.

      V dňoch 3. a 4. októbra 2019 sa aj v našom meste  konala verejná zbierka  pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia.

      Túto dobrú vec sme mohli podporiť  kúpou modrej nezábudky, ktorú  predávali dobrovoľníci z prvých a druhých ročníkov aj z našej školy: Harmatová Viktória, Bugajová Marianna, Gasperová Natália,  Janidžárová Lenka, Kuráková Darina, Kuráková Marta, Fojtíková Gabriela, Gardlíková Markéta, Fajtová Terézia, Gábrišová Klaudia, Bražinová Vladimíra, Garbiarová Beáta, Kubasová Klára, Remenárová Tamara, Maťovčíková Martina, Krajníková Diana, Ištoková Alena, Fričová Martina, Martonová Vanesa, Stolárová Martina, Bražinová Vanesa, Hladká Jesica a Hudecová Ema.

        Celkový výnos zbierky bol: 655,73 eur

      Všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie, ochotu a dobrú náladu veľmi pekne ďakujeme v mene tých, ktorým finančný výťažok poputuje.

     • Národný pochod za život 2019

     • Zástupcovia z našej školy sa v nedeľu 22.9.2019 zúčastnili úžasnej akcie: "Národného pochodu za život", ktorý sa konal v Bratislave na Námestí slobody.

      Takto sme spolu s 50 000 ľuďmi postavili za právo na život pre každého človeka.

     • Biela pastelka 2019

     • Dňa 20. septembra 2019 sa v uliciach našich slovenských miest uskutočnil už sedemnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Výnos tejto zbierky je použitý na sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov.

        Symbolom zbierky bola biela pastelka, ktorá je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Znamená svetlo, keď okolo je tma. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí.

        Z našej školy sa v radoch dobrovoľníkov aktívne zapojili žiaci Jakub Pápež, Adrián Babic, Patrícia Gogoláková, Bronislava Teniaková, Natália Stašová, Lenka Hatalová, Simona Majerská a Martina Plžiková. Dobrovoľníci sa veľmi snažili a vyzbierali krásnu sumu 332,44 eur.

      Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

     • Prednáška "Titus a náš kríž, ako ho niesť...."

     • Dňa 13.9.2019 do našej školy zavítal Don Jozef Luscoň SDB, ktorý žiakom 1. až 3. ročníka zaujímavým interaktívnym spôsobom predstavil hrdinský život slovenského mučeníka bl. Titusa Zemana. 

      O 10:15 hod.  nasledovala slávnostná sv. omša už zo sviatku Povýšenia sv. kríža, na ktorej nás Don Luscoň povzbudil ku konaniu dobra všetkým ľuďom, ku ktorým sme poslaní.

     • Plenárne rodičovské stretnutie

     • Dňa 27. septembra 2019 sa uskutoční plenárne rodičovské stretnutie. Začiatok plenárneho rodičovského stretnutia bude o 16:00 hod. v priestoroch školskej kaplnky na 4. poschodí. Po skončení sa v jednotlivých triedach uskutoční aj triedne ročičovské stretnutie.

     • Odovzdávanie cien DofE

     • V utorok 17. septembra 2019 sa riaditeľka školy PhDr. A. Dobrovičová spolu s Mgr. L. Hanulovou a Mgr. P. Kleinom zúčastnili slávnostného odovzdávania bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) v krásnom prostredí Château Gbeľany.  Ocenenie získalo 200 šikovných študentov a medzi nimi boli aj naše žiačky: Aneta Ondríková, Viktória Blahušiaková a Tamara Remenárová, ktoré získali bronzovú cenu! Úspešných absolventov prišla podporiť aj Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a mnoho ďalších významných osobností Slovenska.

      Srdečne im blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

     • Pozvánka na Národný pochod za život do Bratislavy

     • Dňa 22.09.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život, ktorého sa zúčastní aj naša škola (tak ako v roku 2015). Prosíme žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa Národného pochodu, aby sa hlásili u Mgr. Ľ. Prančíkovej do 12.9.2019. Cena je 10€/os.

      Foto z predošlého pochodu: https://pochodzazivot.sk/foto/

      Videoupútavka: https://youtu.be/Pq5_pvTK6Uo

       

      8 dôvodov, prečo ísť na Národný pochod za život

      1. Chcem verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka.
      2. Chcem podporiť tradičnú rodinu založenú manželstvom muža a ženy.
      3. Chcem sa vyjadriť za zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva na život a dôstojnosť každého človeka.
      4. Chcem jednoznačne, ale pokojne vyjadriť svoje stanovisko  “ za život “.
      5. Chcem svojou účasťou vyjadriť, že nestačí byť za život iba v mojom súkromí, ale potrebujem sa aj verejne vyjadriť.
      6. Chcem vyjadriť nesúhlas so všetkými formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu.
      7. Chcem sa pripojiť k celosvetovému hnutiu za život.
      8. Chcem, ako zdravotník vždy stáť na strane života, lebo som k tomu poslaný!

      Je veľmi potrebné nezostať doma, ale ísť do ulíc. Tak ako sa v roku 1989 rozhodovalo o našej slobode a demokracii, tak aj tento pochod je  mimoriadne dôležitý, lebo vypovedá o základných pravidlách a normách v ľudskom živote, osobitne v  OCHRANE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA od jeho prirodzeného počatia až po jeho prirodzenú smrť.

       

      Mimoriadne dôležitá je účasť nás zdravotníkov, lebo aj my sme v službe života!

      PRIDAJ SA K NÁM, BOJUJ ZA SEBA, ZA TÝCH, KTORÍ SA NEDOKÁŽU BRÁNIŤ.

       

     • Začiatok šk. r. 2019/2020

     • Nový školský rok 2019/2020 sme spoločne začali v pondelok 2. septembra 2019 o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej. Povedala im o novinkách v škole, dozvedeli sa dôležité  informácie týkajúce sa nového školského roka 2019/2020, predstavila  novú posilu medzi pedagógmi pre odbornú zložku Mgr. Barboru Lopeňovú a triedne učiteľky prvých ročníkov - PhDr. Kvetoslavu Drozdíkovú v I.A a Mgr. Martu Gallovičovú v I.B. Potom sa žiaci presunuli do svojich tried, aby sa privítali so svojimi triednymi učiteľmi.  Prajeme všetkým úspešný školský rok 2019/2020.

     • OZNAM: začiatok šk. r. 2019/2020

     • Školský rok 2019/2020 na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej začneme spoločne svätou omšou VENI SANCTE vo Farskom kostole sv. Ondreja 2.9.2019 o 8:00 hod. Po skončení sv. omše budeme pokračovať príhovorom p. riad. PhDr. Antónie Dobrovičovej v priestoroch školskej kaplnky na 4. poschodí.

      Prosíme žiakov 1.A a 1.B, aby si so sebou doniesli tašky na knihy. 

      Žiaci externého štúdia začnú šk. r. 2019/2020 dňa 2.9.2019 o 14:00 hod. Prosíme, aby si taktiež doniesli tašky na knihy.

     • Úradné hodiny

     • Chceme Vás informovať, že úradné hodiny na našej škole budú v dňoch 23. 8. 2019 a  26. - 27. 8. 2019  v čase od 8:30 do 12:00 hod.

     • Koniec šk. roka 2018/2019

     • Dňa 28. júna 2019 sa skončil školský rok 2018/2019. Ráno sme sa stretli na slávnostnej sv. omši TE DEUM vo Farskom kostole sv. Ondreja, aby  sme spoločne poďakovali za úspešne zvládnutý školský rok. Následne sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala žiakov a zhrnula udalosti, ktoré sa počas školského roka udiali. Potom ocenila tých najlepších žiakov, či už za študijné výsledky, alebo za úspešnú reprezentáciu školy v súťažiach a iných aktivitách a popriala všetkým krásne letné prázdniny. Žiaci taktiež p. riaditeľke poďakovali  a  potom sa presunuli  do svojich tried, v ktorých im triedni učitelia rozdali vysvedčenia. Prajeme všetkým krásne leto a veľa oddychu, aby načerpali veľa síl na nový školský rok 2019/2020.

     • Prvá pomoc na ZŠ sv. Vincenta

     • Dna 27.6.2019 naši žiaci Mária Bieláková, Terézia Buláková, Vanesa Bražinová, Martina Stolárová, Štefan Okál, Lenka Balejová, Tamara Remenárová a Jana Pekárová  predvádzali prvú pomoc na ZŠ sv. Vincenta pre žiakov 7. a 8. ročníka. Demonštrovali ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie u dospelého človeka, učili prvú pomoc pri krvácaní, zlomeninách a anafylaktickom šoku.

     • Expedícia DofE 2019

     • V dňoch 25. a 26. júna 2019 sa konala kvalifikačná expedícia našich účastníčok vrámci projektu  Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu . Je to obrovská výzva k prekonaniu obáv z neznámeho a zároveň príležitosť vyraziť s partiou na niekoľko dní objavovať neznáme miesta. Samotnej expedícii predchádzala dôkladná príprava a cvičná expedícia, pri ktorej si účastníčky mohli všetko precvičiť, a tak ich nemohlo už nič prekvapiť. Kvalifikačná expedícia pozostávala z dvoch dní a jednej noci kedy si naše "dofáčky" vyskúšali nosiť ťažký batoh so všetkými potrebnými vecami na stanovanie a prežitie v prírode (stan, spacák, karimatka, jedlo, oblečenie). Dokonca ich neodradilo ani horúce počasie posledných dní. Táto expedícia bola poslednou fázou celého projektu, na konci ktorého ich čaká slávnostné ocenenie a prevzatie bronzovej ceny. Sme hrdí, že na škole máme takýchto mladých ľudí, ktorí sa neboja čeliť výzvam vo svojom živote a odhodlane kráčajú za svojimi cieľmi. Srdečne im gratulujeme.

     • Oceňovanie žiakov SŠ

     • Dňa 26.6.2019 sa v Sobášnom paláci v Bytči uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti "Oceňovania žiakov stredných škôl v Žilinskom kraji za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania".

      Tejto krásnej udalosti sa zúčastnila aj naša p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová - Sr. Mária Terézia spolu so žiačkou III.A Martinou Martinkovou, ktorá si prevzala ocenenie od predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej a od riaditeľky odboru školstva a športu Janky Školovej.

      Martine srdečne blahoželáme a aj naďalej jej prajeme veľa úspechov.

     • Výlet do Košíc

     • Dňa 25.6.2019 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili školského výletu v Košiciach. V doobedňajších hodinách navštívili ZOO a Dino park Košice a poobede si prezreli  historické centrum  Košíc vrátane Dómu sv. Alžbety a Spievajúcej fontány. Pedagogický dozor robili Mgr. T. Mlynárik, PhDr. P. Šípoš, Mgr. M. Gallovičová a ThLic. Mgr. Martina Čupová - sr. Simeona.

     • Dni mesta Ružomberok 2019

     • „Otestuj svoje zdravie“ nieslo názov podujatie našej školy, ktorým sme sa dňa 12. júna 2019 zapojili do akcií v rámci Dní mesta Ružomberok 2019. Žiačky Natália Debnárová, Monika Kuniaková z III.A a Viktória Blahušiaková i Monika Orosová z III.B pod vedením Mgr. Lívie Záhorovej a PhDr. Gabriely Leškovej merali okoloidúcim v centre mesta hodnoty krvného tlaku a hladiny glykémie spolu s poučením ako sa starať o svoje zdravie. Záujem o prevenciu jedných z najčastejších civilizačných ochorení (hypertenzia, diabetes mellitus) bol naozaj veľký. Tešíme sa, že aj tento rok sa osveta pre obyvateľov mesta stretla s veľkým úspechom a prispela k tomu, aby sa ľudia viac zaujímali sa o svoje zdravie.

     • Zbierka Belasý motýľ 2019

     • V piatok 7. júna 2019 sa v uliciach nášho mesta uskutočnila dobrovoľná zbierka už 19. ročníka pre kampaň Belasý motýľ, ktorá sa konala na podporu detí s neurosvalovým ochorením – muskulárna dystrofia. Podporu sme vyjadrili nielen chorým ľuďom, ale aj im rodinným príslušníkom. Chceme sa poďakovať dobrovoľníkom – prvákom, ktorí venovali svoju ochotu a šikovné ruky v uliciach nášho mesta na podporu zbierky - Vanese Glovaťákovej, Dominike Fedorovej, Jakubovi Mieščákovi, Diane Marčekovej, Lenke Hatalovej, Broni Teniakovej, Liane Fullovej a Viktórii Zvadovej. Osobitná vďaka patrí dobrovoľníčkam z radov druhákov, ktoré veľmi ochotne a dobrovoľne venovali piatkové popoludnie pre túto dobrú vec – Vanese Bražinovej, Martine Stolárovej, Janke Pekárovej, Vanese Martonovej, Alene Ištokovej, Anne Márii Zámečníkovej a Márii Švalecovej.

      Spolu vyzbierali krásnu sumu 375,98€, ktorá poputuje jednotlivcom, ktorí túto pomoc potrebujú.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje