• Súťaž Družstvá prvej pomoci mládeže

     • Dňa 12. 6. 2019 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnila  súťaž Družstvá prvej pomoci mládeže (DPP M) stredných škôl z okresu Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Súťaž sa konala priestoroch Červeného kríža v Liptovskom Mikuláši na Kuzmányho ulici. Svoje vedomosti a zručnosti predvádzali žiaci z deviatich stredných škôl z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a Liptovského Hrádku. Našu školu reprezentovali  žiaci: Mária Štrpková, Štefan Okál  a Mária Bieláková z 2.A triedy a Vanesa Bražinová, Martina Stolárová z 2.B triedy a Jakub Letavay z 3.A.  Súťažiaci preukázali teoretické vedomosti o ČK a praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Žiaci našej školy sa zúčastnili súťaže po prvýkrát a umiestnili sa na krásnom 2. mieste.

     • Púť žiakov a zamestnancov školy do Vysokej nad Uhom

     • V septembri 2018 sme spolu s celým Slovenskom prežívali radosť z blahorečenia Anky Kolesárovej. Preto sme sa rozhodli túto radosť v sebe oživiť a navštíviť jej rodisko vo Vysokej nad Uhom pri ukrajinských hraniciach. A tak sa 5. júna 2019 vybrali žiaci, učitelia a zamestnanci našej školy na púť k relikviám bl. Anky. Navštívili sme aj Domček – centrum mladých, kde sa nám venovali duchovní otcovia Pavol Hudák a Tomáš Tupta so svojím tímom. Ďakujeme Pánovi za mnohé milosti a pokoj, ktoré sme na tomto mieste mohli načerpať i za radosť a odvahu v úsilí o svätosť.

     • Účelové cvičenia 2019

     • Dňa 3.6.2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka  zúčastnili účelových cvičení. Na ružomberskej Kalvárii ich čakali stanovištia, ktoré im pripravili vojaci z OS SR. Žiaci si tak mohli prejsť jednotlivými stanovišťami po skupinkách a výskúšať si streľbu zo vzduchovky a air-softovej AK-47, prezrieť zbrane a vojenské autá, ktoré využívajú OS SR, absolvovali kurz sebaobrany v rôznych situáciách, precvičili si prvú pomoc a viazanie uzlov. Za organizáciu a veľmi pútavú formu cvičení vojakom z OS SR ďakujeme.

     • Matematický KLOKAN 2019

     • Dňa 21. marca 2019 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICKÝ KLOKAN. V kategórii  KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Najviac sa darilo: Tatiane Fazekasovej z I. B, Kláre Kubasovej z II. B a Terézii Bulákovej z II. A.                           

     • Plavecký výcvik 2019

     • V dňoch  27.5. – 31.5. 2019 sa uskutočnil odborný plavecký výcvik v Thermal parku Gothal Liptovská Osada. Na výcviku sa zúčastnilo 21 žiakov 2.B triedy a 17 žiakov 2.A. triedy. Všetci žiaci sa naučili plávať, zdokonalili sa v rôznych plaveckých štýloch. V posledný deň vedúca plaveckého kurzu udelila všetkým účastníkom plaveckého výcviku Certifikát Plaveckého klubu v presnom počte absolvovaných hodín. Plavecký výcvik sa uskutočnil pod odborným dozorom školiteľky Mgr. Ivany Veselovskej. Pedagogický dozor vykonávali PhDr. M. Bednáriková a PhDr. M. Totkovičová.

     • Exkurzia v Univerzitnej knižnici

     • Dňa 30.5.2019 sa žiaci I.A a I.B zúčastnili exkurzie v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity. Žiaci boli prevedení celým priestorom knižnice, ktorý slúži nielen ako knižnica ale aj ako výstavný priestor a priestor na štúdium. Dozvedeli sa, ako funguje systém požičiavania a vracania kníh, ako sa v knižnici orientuje a boli im ukázané aj priestory univerzitného rádia a poradenského centra.

     • Behá celé mesto 2019

     • Dňa 18.5.2019 sa v Čutkovskej doline konalo bežecké podujatie s názvom Behá celé mesto, ktoré zorganizovali naše žiačky  Mária Štrpková z 2.A a Aneta Ondríková z 3.B. Išlo o charitatívnu akciu s cieľom finančne pomôcť ochrnutému, 16- ročnému Michalovi. Okrem dobrovoľnej finančnej pomoci chceli aj tak trošku prinútiť Ružomberčanov vyjsť s rodinami von a nesedieť doma. Išlo už o druhý ročník tohto podujatia a podarilo sa im vyzbierať 530€ od približne 60 účastníkov. Viac o tejto akcii sa dočítate v ružomberskom magazíne:

      https://rmagazin.sk/studentky-zdravotnickej-skoly-zorganizovali-charitativne-podujatie-pre-ochrnuteho-michala/

     • Sviatok Nanebovstúpenia Pána

     • Dňa 30.5.2019 sme v našej kaplnke slávili sviatok Nanebovstúpenia Pána. Zároveň bola táto svätá omša poďakovaním za milosti a pomoc maturantom IV.A a IV.B počas maturitných skúšok.

    • Prijímacie skúšky - 2. kolo
     • Prijímacie skúšky - 2. kolo

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku vyhlasuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. § 66, ods. 7, 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka v študijnom odbore 5361 M praktická sestra.

      Prijímacie skúšky sa uskutočnia v utorok 18. 6. 2019 o 8.00 hod. na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej, Dončova 7, 034 01 Ružomberok.

      Prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 10.6.2019.

       

       

                                                    PhDr. Antónia Dobrovičová

                                                            riaditeľka školy

     • Ukážky prvej pomoci vojakmi v teréne

     • Žiaci tretieho ročníka sa 2. mája 2019 zúčastnili besedy so zástupcami Ozbrojených síl SR. V prvom bloku besedy im predstavili jednotlivé zložky armády  a úlohu i nezastupiteľnosť zdravotníkov. V druhom bloku v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a zástupcami armády USA si žiaci zopakovali vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci a oboznámili sa ako takúto pomoc poskytujú vojaci priamo v teréne.

     • Študentské voľby do Európskeho parlamentu

     • V utorok 7.mája 2019 sa na našej kole konali študentské voľby už po štvrtýkrát. Tento raz išlo o voľby do Európskeho parlamentu. Žiaci sa opäť mohli zapojiť do verejného diania tým, že vyjadrili svoj názor a podporili tak kandidátov, ktorí budú zastupovať našu krajinu v europarlamente. Celoslovenské výsledky študentských volieb si môžete pozrieť tu:

      https://www.studentskevolby.sk/vysledky

       

     • Výučba Francúzskeho jazyka

     • Na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku si žiaci pri zápise do 1. ročníka volia aj štúdium cudzieho jazyka, ktorý sa následne učia celé 4 roky a vykonávajú z neho maturitnú skúšku. Doteraz mali žiaci možnosť výberu Anglického alebo Nemeckého jazyka. Od nového školského roka 2019/2020 budú mať prváci možnosť vyberať si až z 3 cudzích jazykov, pretože zavádzame do výučby aj Francúzsky jazyk.

     • Cvičná expedícia DofE

     • Naše žiačky Vanesa Bražinová, Mária Rerková, Tamara Remenárová a Mária Bielaková v rámci projektu DofE (Duke of Edinburgh)absolvovali zo 7.5. na 8.5.2019 cvičnú expedíciu. Zvládli to na jednotku aj v chladnom počasí. Na cvičnej expedícii im asistovali naši pedagógovia Mgr. Lucia Hanulová a Mgr. Pavol Klein.

     • Deň Zeme 2019

     • Dňa 29. 4. 2019 žiaci 1.A a 1.B v rámci Dňa Zeme 2019 vyčistili sídlisko Baničné v Ružomberku a pomohli tak skrášliť naše mesto. Vyzbierali neuveriteľných 20 vriec odpadu! Za čistenie životného prostredia a reprezentáciu školy aj takouto formou im ďakujeme.

     • Kurz ochrany života a zdravia 2019

     • Žiaci 3.A a 3.B sa v dňoch 8. – 10. 4. 2019 zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Dolnom Smokovci. Počas kurzu absolvovali prechádzku na Hrebienok a Reinerovu chatu a na ďalší deň sa vybrali na Popradské pleso. Na Hrebienku si nenechali ujsť umelecké diela vytvorené z ľadu v Ľadovom dome a žiaci navštívili aj Tricklandiu – galériu optických ilúzií v Starom Smokovci. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Lucia Kajúchová, Mgr. Marta Gallovičová a PhDr. Pavel  Šípoš, zdravotníčkou bola Mgr. Viera Dömötörová – sr. Karmela.

     • Poďakovanie za hlasovanie o VAU

     • Chceme Vám ešte raz všetkým poďakovať za hlasy, ktoré ste nám poslali v súťaži o Virtuálnu učebňu anatómie. Bohužiaľ sa nám nepodarilo vo veľkom finále TOP 5 škôl zvíťaziť a víťazom sa stala SZŠ v Košiciach. Víťaznej škole gratulujeme a v budúcnosti sa určite pokúsime opäť zabojovať v podobnom, či inom projekte. Ďakujeme.

     • Poskytovanie prvej pomoci

     • Dňa 16. apríla 2019 členovia krúžku Prvej pomoci  SZŠ M.T. Schererovej: T. Buláková, N. Medvecká, Š. Okál, T. Remenárová, M. Rerková, M. Štrpková z 2.A a V. Bražinová, J. Pekárová, M. Stolárová z 2.B, demonštrovali  ukážky prvej pomoci: KPR u dospelého človeka a dojčaťa v bezvedomí, zastavenie krvácania použitím tlakového obväzu, zastavenie krvácania z nosa,  prvú pomoc pri zlomeninách a šoku pre 45 žiakov 7. ročníka a 22 žiakov 4. ročníka ZŠ Bystrická v Ružomberku. Následne  si žiaci základnej školy vyskúšali všetky predvedené úkony prvej pomoci.

     • Biblická olympiáda - diecézne kolo

     • Naše biblické zápolenie pokračovalo 10. apríla v Spišskej Kapitule na diecéznom kole Biblickej olympiády v kategórii stredných škôl. Zúčastnilo sa ho 10 trojčlenných družstiev. Naše žiačky Anna Mária Zámečníková, Elena Jandurová a Mária Rerková sa umiestnili na 7. mieste. Za peknú reprezentáciu im ďakujeme.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje