• Športové aktivity našich študentov

     • Tohtoročného okresného kola žiakov stredných škôl vo futsale sa zúčastnila i naša škola. V  telocvični ZŠ na Kľačne chlapci odohrali 4 vzájomné zápasy – každý s každým. Turnaj sa konal v stredu 6.  novembra 2019 a našu školu na ňom reprezentovali: Igor Gábor, Juraj Hrabuša, Ľuboš Huba, Marek Jacko, Martin Kovaľ, Jakub Krišanda, Štefan Longauer a Miroslav Tkáč. Pedagogický dozor zabezepčoval p. Mgr. Rastislav Palider. Na okresnom turnaji sme získali 5. miesto.

      O deň neskôr - 7. novembra 2019 - Mestský študentský parlament v Ružomberku organizoval volejbalový turnaj pre študentov stredných škôl nášho okresu. V priestoroch telocvične Spojenej školy si šesť   zmiešaných tímov zmeralo svoje sily v tejto peknej športovej hry. Okrem pravidiel volejbalu sa prihliadalo na vyrovnanosť tímov - počas hry museli hrať minimálne 2 dievčatá a 4 chlapci. Našu školu reprezentovali: Diana Beskydová, Sofia Malichová, Mária Ovšáková, Tomáš Hýroš, Bianka Bakošová, Barbora Mikušová, Štefan Okál, Dominika Koštialová a Marianna Trečerová. Ako pedagóg bol prítomný p. PhDr. Pavel Šípoš. Náš tím obsadil na turnaji šieste miesto.

       

      Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Prezentácia ukážok prvej pomoci v MS Černová

     • Dňa 8.11.2019 v priestoroch MŠ Černová žiaci našej školy z krúžku Prvej pomoci realizovali ukážky prvej pomoci pre 20 detí vo veku 3-5 rokov pod vedením PhDr. M.Totkovičovej a PhDr. M. Bednárikovej. Vanesa Glovaťáková (2.B), Vanesa Bražinová a Martina Stolárová (3.B) ukazovali deťom kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého človeka a dieťaťa, učili ich ako správne privolať tiesňovú linku. Magdaléna Budzeľová (2.B) a Mária Bieláková (3.A) prezentovali ukážky krvácania z nosa a otvorené krvácanie z rany. Natália Stašová (2.B) a Mária Štrpková (3.A) prezentovali poskytovanie prvej pomoci pri anafylaktickom šoku. Štefan Okál (3.A) a Mária Rerková (3.A) vyučovali prvú pomoc pri zlomeninách, demonštrovali a následne s deťmi precvičovali fixáciu zlomenín pomocou trojrohej šatky. Všetky deti veľmi dobre zvládli základné úkony poskytovania prvej pomoci.

     • Adorácia rodín za rodiny

     • 6. november bol na našej škole dňom s Pánom. Naša školská rodina ho prežívala v Štafetovej adorácii rodín za rodiny. Od 8:00 do 20:00 sa v modlitbe striedali jednotlivé triedy so svojimi vyučujúcimi, ale pozvanie prijali aj mnohí farníci. Modlitba srdcom v tichu, ale aj spoločná, piesne – to všetko nám pomohlo zastaviť sa a pozerať na Pána, počúvať Ho, hovoriť s Ním o všetkom, čo nás teší aj presahuje, povzbudzuje aj ohrozuje... a vnímať, že náš Boh je prítomný a verný. 

     • Školenie nových členov zo žiackych školských rád

     • Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) organizovala v  dňoch 25. – 27. októbra 2019 v Penzióne pod Oblazom v Terchovej školenie nových členov zo žiackych školských rád. Cieľom školenia bolo podporiť a skvalitniť činnosť žiackych školských rád na stredných školách a osobnostný rast jej nových členov.  Z našej školy sa stretnutia zúčastnili Zuzana Bebjaková a Veronika Mária Skočovská z I.A triedy.

      Zdroj fotografií: rmzk (Rada mládeže Žilinského kraja)

     • Prednáška "Srdce muža, srdce ženy"

     • Dňa 29.10.2019 navštívil našu školu vdp. Pavol Hudák, ktorý prednáša po celom Slovensku na tému budovania zdravých vzťahov, uzdravenie po zraneniach zo vzťahov. Taktiež šíri úctu k blahoslavenej Anke Kolesárovej a jej odkaz medzi mladými telom, ale aj duchom. Naši študenti mali možnosť si vypočuť prednášku na tému Srdce muža, srdce ženy a následne sa zúčastnili sv. omše, po ktorej mali možnosť stráviť nezabudnuteľnú chvíľku s blahoslavenou Ankou.

     • Florbalový turnaj chlapcov

     • V utorok 22. októbra 2019 sa v priestoroch telocvične ZŠ Klačno uskutočnilo okresné kolo vo florbale žiakov stredných škôl. Našu školu dôstojne reprezentovali:  Ľuboš Huba a Ján Koreň (I.A), Igor Gábor (I.B), Matej Malovecký (II.B), Štefan Okál (III.A) a Jozef Čudrnák (III.B), Jakub Krišanda, Štefan Longauer a Miroslav Tkáč (IV.A) a Martin Kovaľ (IV.B).

      Tento rok sme boli pre súperov rovnocennými partnermi, za čo chlapcom úprimne ďakujeme. Sme hrdí, že to bol v posledných rokoch ich najlepší výsledok, keď o medailové umiestnenie rozhodlo iba skóre.

     • Florbalový turnaj dievčat

     • Dňa 16.10.2019 sa konal florbalový turnaj študentiek stredných škôl - okresné kolo. Naše študentky (Markéta Gardlíková, Natália Gasperová, Viktória Harmatová, Dominika Koštiaľová, Silvia Magušinová, Sofia Malichová, Barbora Mikušová, Mária Ovšáková, Tamara Remenárová, Mariana Trečerová) skončili na 2.mieste. K ich umiestneniu a skvelému výkonu im gratulujeme.

     • Cezpoľný beh

     • Dňa 27.9.2019 sa konalo okresné kolo v cezpoľnom behu študentiek stredných škôl. Podarilo sa nám získať nielen 2. miesto v súťaži jednotlivcov (Tamara Remenárová) ale aj 2. miesto v súťaži družstiev (Tamara Remenárová, Diana Kmeťová a Mária Ovšáková). Dievčatám gratulujeme!

     • Milión detí sa modlí ruženec

     • 18. októbra 2019 sme sa aj my pripojili k celosvetovej akcii "MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC". Úmysel modlitby bol ZA JEDNOTU A POKOJ VO SVETE. Boli sme milo prekvapení, že mnohým z nás nie je ľahostajný svet okolo nás a spoločne sme zabojovali modlitbou. Ďakujeme.

     • Modrá nezábudka 2019

     • Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie.

      V dňoch 3. a 4. októbra 2019 sa aj v našom meste  konala verejná zbierka  pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia.

      Túto dobrú vec sme mohli podporiť  kúpou modrej nezábudky, ktorú  predávali dobrovoľníci z prvých a druhých ročníkov aj z našej školy: Harmatová Viktória, Bugajová Marianna, Gasperová Natália,  Janidžárová Lenka, Kuráková Darina, Kuráková Marta, Fojtíková Gabriela, Gardlíková Markéta, Fajtová Terézia, Gábrišová Klaudia, Bražinová Vladimíra, Garbiarová Beáta, Kubasová Klára, Remenárová Tamara, Maťovčíková Martina, Krajníková Diana, Ištoková Alena, Fričová Martina, Martonová Vanesa, Stolárová Martina, Bražinová Vanesa, Hladká Jesica a Hudecová Ema.

        Celkový výnos zbierky bol: 655,73 eur

      Všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie, ochotu a dobrú náladu veľmi pekne ďakujeme v mene tých, ktorým finančný výťažok poputuje.

     • Národný pochod za život 2019

     • Zástupcovia z našej školy sa v nedeľu 22.9.2019 zúčastnili úžasnej akcie: "Národného pochodu za život", ktorý sa konal v Bratislave na Námestí slobody.

      Takto sme spolu s 50 000 ľuďmi postavili za právo na život pre každého človeka.

     • Biela pastelka 2019

     • Dňa 20. septembra 2019 sa v uliciach našich slovenských miest uskutočnil už sedemnásty ročník celoslovenskej verejnej zbierky na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Výnos tejto zbierky je použitý na sociálne poradenstvo, vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu programov a aktivít pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých občanov.

        Symbolom zbierky bola biela pastelka, ktorá je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou k prejaveniu ľudskej ušľachtilosti a solidarity. Znamená svetlo, keď okolo je tma. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí.

        Z našej školy sa v radoch dobrovoľníkov aktívne zapojili žiaci Jakub Pápež, Adrián Babic, Patrícia Gogoláková, Bronislava Teniaková, Natália Stašová, Lenka Hatalová, Simona Majerská a Martina Plžiková. Dobrovoľníci sa veľmi snažili a vyzbierali krásnu sumu 332,44 eur.

      Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

     • Prednáška "Titus a náš kríž, ako ho niesť...."

     • Dňa 13.9.2019 do našej školy zavítal Don Jozef Luscoň SDB, ktorý žiakom 1. až 3. ročníka zaujímavým interaktívnym spôsobom predstavil hrdinský život slovenského mučeníka bl. Titusa Zemana. 

      O 10:15 hod.  nasledovala slávnostná sv. omša už zo sviatku Povýšenia sv. kríža, na ktorej nás Don Luscoň povzbudil ku konaniu dobra všetkým ľuďom, ku ktorým sme poslaní.

     • Plenárne rodičovské stretnutie

     • Dňa 27. septembra 2019 sa uskutoční plenárne rodičovské stretnutie. Začiatok plenárneho rodičovského stretnutia bude o 16:00 hod. v priestoroch školskej kaplnky na 4. poschodí. Po skončení sa v jednotlivých triedach uskutoční aj triedne ročičovské stretnutie.

     • Odovzdávanie cien DofE

     • V utorok 17. septembra 2019 sa riaditeľka školy PhDr. A. Dobrovičová spolu s Mgr. L. Hanulovou a Mgr. P. Kleinom zúčastnili slávnostného odovzdávania bronzových a strieborných cien programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) v krásnom prostredí Château Gbeľany.  Ocenenie získalo 200 šikovných študentov a medzi nimi boli aj naše žiačky: Aneta Ondríková, Viktória Blahušiaková a Tamara Remenárová, ktoré získali bronzovú cenu! Úspešných absolventov prišla podporiť aj Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja a mnoho ďalších významných osobností Slovenska.

      Srdečne im blahoželáme k dosiahnutému úspechu!

     • Pozvánka na Národný pochod za život do Bratislavy

     • Dňa 22.09.2019 sa v Bratislave uskutoční Národný pochod za život, ktorého sa zúčastní aj naša škola (tak ako v roku 2015). Prosíme žiakov, ktorí majú záujem zúčastniť sa Národného pochodu, aby sa hlásili u Mgr. Ľ. Prančíkovej do 12.9.2019. Cena je 10€/os.

      Foto z predošlého pochodu: https://pochodzazivot.sk/foto/

      Videoupútavka: https://youtu.be/Pq5_pvTK6Uo

       

      8 dôvodov, prečo ísť na Národný pochod za život

      1. Chcem verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka.
      2. Chcem podporiť tradičnú rodinu založenú manželstvom muža a ženy.
      3. Chcem sa vyjadriť za zmeny v spoločnosti, ktoré by viedli k ochrane práva na život a dôstojnosť každého človeka.
      4. Chcem jednoznačne, ale pokojne vyjadriť svoje stanovisko  “ za život “.
      5. Chcem svojou účasťou vyjadriť, že nestačí byť za život iba v mojom súkromí, ale potrebujem sa aj verejne vyjadriť.
      6. Chcem vyjadriť nesúhlas so všetkými formami potierania ľudskej dôstojnosti a útokmi proti ľudskému životu.
      7. Chcem sa pripojiť k celosvetovému hnutiu za život.
      8. Chcem, ako zdravotník vždy stáť na strane života, lebo som k tomu poslaný!

      Je veľmi potrebné nezostať doma, ale ísť do ulíc. Tak ako sa v roku 1989 rozhodovalo o našej slobode a demokracii, tak aj tento pochod je  mimoriadne dôležitý, lebo vypovedá o základných pravidlách a normách v ľudskom živote, osobitne v  OCHRANE ĽUDSKÉHO ŽIVOTA od jeho prirodzeného počatia až po jeho prirodzenú smrť.

       

      Mimoriadne dôležitá je účasť nás zdravotníkov, lebo aj my sme v službe života!

      PRIDAJ SA K NÁM, BOJUJ ZA SEBA, ZA TÝCH, KTORÍ SA NEDOKÁŽU BRÁNIŤ.

       

     • Začiatok šk. r. 2019/2020

     • Nový školský rok 2019/2020 sme spoločne začali v pondelok 2. septembra 2019 o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školskej kaplnky, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli študovať na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej. Povedala im o novinkách v škole, dozvedeli sa dôležité  informácie týkajúce sa nového školského roka 2019/2020, predstavila  novú posilu medzi pedagógmi pre odbornú zložku Mgr. Barboru Lopeňovú a triedne učiteľky prvých ročníkov - PhDr. Kvetoslavu Drozdíkovú v I.A a Mgr. Martu Gallovičovú v I.B. Potom sa žiaci presunuli do svojich tried, aby sa privítali so svojimi triednymi učiteľmi.  Prajeme všetkým úspešný školský rok 2019/2020.

     • OZNAM: začiatok šk. r. 2019/2020

     • Školský rok 2019/2020 na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej začneme spoločne svätou omšou VENI SANCTE vo Farskom kostole sv. Ondreja 2.9.2019 o 8:00 hod. Po skončení sv. omše budeme pokračovať príhovorom p. riad. PhDr. Antónie Dobrovičovej v priestoroch školskej kaplnky na 4. poschodí.

      Prosíme žiakov 1.A a 1.B, aby si so sebou doniesli tašky na knihy. 

      Žiaci externého štúdia začnú šk. r. 2019/2020 dňa 2.9.2019 o 14:00 hod. Prosíme, aby si taktiež doniesli tašky na knihy.

     • Úradné hodiny

     • Chceme Vás informovať, že úradné hodiny na našej škole budú v dňoch 23. 8. 2019 a  26. - 27. 8. 2019  v čase od 8:30 do 12:00 hod.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje