• Konferencia žiackych školských rád

     • Na pozvanie Rady mládeže Žilinského kraja a Krajského stredoškolského parlamentu sa dňa 19. 12. 2018 zúčastnili zástupcovia našej Žiackej školskej rady Vanesa Martonová, Štefan Okál, Alexandra Chriščanovská a Nikola Koraušová ako členka Krajského stredoškolského parlamentu  na Konferencii žiackych školských rád v Žiline.

      Cieľom konferencie bolo aj vyhodnotenie Olympiády žiackych školských rád stredných škôl Žilinského kraja. Olympiáda bola realizovaná pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

      Žiaci nášho študentského parlamentu z 1., 2., a 3. ročníka sa odvážne zapojili do olympiády. Z 23 zúčastnených škôl sa umiestnili na 5. mieste a získali špeciálne ocenenie Darčekový poukaz na jednodňový pobyt v Národnej rade SR a Národnej banke Slovenska pre 2 členov žiackej školskej rady v prvej polovici roku 2019.

      Fotky z konferencie si môžete pozrieť TU

     • Vianočná akadémia 2018

     • Dňa 21.12.2018 sme sa všetci stretli na  Vianočnej akadémii, ktorá je na našej škole už akousi tradíciou. Žiaci všetkých ročníkov a pedagogický zbor spoločne sledovali nádherný program, ktorí viacerí žiaci pod vedením pedagógov nacvičili. Krásne hudobné vystúpenia, spevácke výkony a divadelné predstavenie symbolizujúce príchod Vianoc boli pre všetkých veľkým zážitkom. Po skončení programu p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová ocenila najúspešnejších žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v športových či vedomostných súťažiach alebo sa inak pričinili o pozitívnu reprezentáciu školy v šk. r. 2018/2019. Na záver si triedy v ročníkoch navzájom odovzdali darčeky a všetci sme si popriali požehnané vianočné sviatky.

      Celý album nájdete TU

     • Odborné prednášky

     • Dňa 7. 12. 2018 sa naši žiaci zúčastnili viacerých odborných prednášok.

      Žiaci 1. ročníka sa zúčastnili prednášky "Čistý život", kde ich PhDr. Jaroslav Rakučák, DiS ., PhD. oboznámil o nebezpečenstve a následkoch drog, ktoré už zničili veľmi veľa mladých ľudí.  

      Mgr. Juraj Holdoš, PhD. prednášal najskôr žiakom 2. ročníka na tému "Internetová závislosť" a následne žiakom 3. ročníka na tému "Vzťahy a sociálne siete".  Žiaci si vypočuli  informácie o používaní internetu a sociálnych sietí, o nebezpečenstvách, ktoré s touto témou súvisia.

      Posledná prednáška bola určená pre dievčatá 2. a 3. ročníka.  Prednášku "Onkologická prevencia" viedla Mgr. Anna Herinková a mala slúžiť ako prevencia vzniku nádorových ochorení.

     • Vianočné prekvapenie

     • Podeľ sa a poteš tých, ktorí nemajú možnosti a prostriedky ako Ty.

      Pomôž svojou otvorenou rukou a srdcom pripraviť vianočné prekvapenie tým, ktorí nemajú dostatok prostriedkov, aby potešili ľudí okolo seba, tých, ktorých majú radi.

       Od dnes 13. - 20. decembra 2018 môžeš darovať svoj malý darček do pripravenej krabice na prízemí. Tvoj darček môže byť vo forme trvanlivých potravín, sladkostí, cukroviniek, drogérie a niečoho, čo poteší dušu.

     • Sviatok svätého Mikuláša 2018

     • Deň 6.12.2018 všetci dobre poznáme a tešíme sa naň - sviatok svätého Mikuláša. Aj tento rok si naši žiaci pripravili bohatý program. V sprievode Mikuláša  a anjelov sme navštívili klientov CSS Trojlístok v Ružomberku a potešili ich vyrobenými darčekmi a spevácko - hudobným vystúpením. Mikuláš a anjeli navštívili aj deti, ktoré sú hospitalizované na Detskej klinike ÚVN SNP Ružomberok - FN. Okrem darčekov bolo pre deti zahrané divadielko "Maťko a Kubko" a zaspievané piesne v doprovode hudobníkov. Po programe si deti vybrali hračky, ktoré sme vyzbierali v predstihu. Mikuláš spolu s  anjelmi sa zastavil aj na Klinike radiačnej a klinickej onkológie a Doliečovacom oddelení ÚVN SNP Ružomberok - FN. Doobedie bolo ukončené aj v našej škole a Mikuláš s anjelmi navštívili všetky triedy a odborné učebne, v ktorých prebiehala výučba. V poobedných hodinách sa mikulášske prekvapenie a predstavenie našich divadelníkov zopakovalo opäť  - pre deti zamestnancov školy. Detičky Mikulášovi zaspievali a zarecitovali, urobili si s ním fotku a potešili sa z krásnych balíčkov. Všetkým veľmi pekne ĎAKUJEME.

      Viac fotiek nájdete na našej FB stránke školy: https://www.facebook.com/szsmtsrbk/

     • Výroba a zbierka darčekov

     • Nedávno sme slávili sviatok sv. Mikuláša (6.12.) a naša škola sa pri tejto príležitosti každoročne zapája do rôznych aktivít. Tento rok sa žiaci z dobrovoľníckeho krúžku podujali na výrobu darčekových predmetov pre klientov CSS Trojlístok a pacientov, ktorí ležia na Klinike radiačnej a klinickej onkológie ÚVN SNP Ružomberok - FN. Taktiež sme zorganizovali zbierku hračiek pre deti, ktoré sú na Detskej klinike ÚVN SNP Ružomberok - FN. Všetkým, ktorí sa  do tejto akcie zapojili ĎAKUJEME.

     • Dni diabetu

     • 14. november je Svetový deň diabetu. V dňoch od 12. do 16. 11. 2018 sa na Slovensku  tradične organizovali Dni diabetu. Tohoročná odborná kampaň s názvom  „Majte svoj cukor pod kontrolou“ opätovne upriamila pozornosť širokej verejnosti na dôležitosť prevencie v oblasti diabetu a poukázala na riziká neliečeného či nedostatočne liečeného diabetu I. aj II. typu. Naša škola sa do tohto projektu aktívne zapojila 13., 15. a 16. novembra. V spolupráci s lekárňou Dr. Max a pod vedením Mgr. Jany Balejovej  žiačky IV. ročníka: Alexandra Marošová, Laura Kačaljaková, Nikola Koraušová, Sofia Horváthová, Zuzana Jablonská a Lucia Horská merali hladinu glukózy v krvi a  merali krvný tlak. Následne záujemcom bolo ponúknuté odborné poradenstvo.

     • Godzone 2018

     • V rámci Týždňa Cirkvi pre mládež sme sa 14. novembra 2018 zúčastnili Godzone - evanjelizačného turné projektu v Žiline. Koncert, osobné svedectvá, možnosť sv. zmierenia a mnohé stretnutia viedli k otázke, či "Chceme viac". Viac poznať a zažívať Božiu lásku k nám, otvárať srdce Duchu Svätému, žiť s Kristom každý deň. Pre niekoho bol Godzone naštartovaním, pre niekoho reštartom, inému zasa dobitím bateriek. No odchádzali sme všetci povzbudení a s rozhodnutím: "O rok ideme opäť!"

     • Burza informácií 2018

     • Dňa 26. novembra 2018 sa v priestoroch Veľkej dvorany Kultúrneho domu Andreja Hlinku konala Burza informácií. Stredné školy prezentovali žiakom 9. ročníkov základných škôl svoju školu  a poskytli im potrebné informácie o štúdiu. Na tomto podujatí mala zastúpenie aj naša škola. Žiaci demonštrovali praktické zručnosti z prvej pomoci, odmerali im krvný tlak a na video projekcii si mohli pozrieť fotky zo školských akcií a projektov. Na Burze informácií našu školu prezentovali žiaci 3.B triedy - M. Kovaľ, K. Labašková, M. Orosová, T. Gonšenicová, T. Kupová, V. Blahušiaková v doprovode PhDr. K. Drozdíkovej, Mgr. V. Dömötörovej a Mgr. R. Palidera. Pri prezentácii školy pomáhali aj zástupkyne žiackeho parlamentu M. Martinková (3.A) a V. Martonová (2.A).

     • Deň otvorených dverí

     • Srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov základných škôl na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej, ktorý bude dňa 14. februára 2019.Pre záujemcov máme pripravené informácie o študijnom odbore praktická sestra. Okrem toho Vás čaká prehliadka priestorov školy, otvorené vyučovacie hodiny anatómie, praktickej odbornej výučby, jazykovej výučby, ukážky prvej pomoci, ako aj možnosť odmerať si krvný tlak alebo hladinu cukru v krvi.

      Tešíme sa na Vašu návštevu :)

     • Expert geniality show 2018

     • Dňa 29. novembra 2018 sa z 1., 2. a 3. ročníka zapojilo 28 žiakov do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show. Súťažný test obsahoval otázky zo šiestich tém: Spoločnosť, udalosti, umenie; Svetobežník; Mozgolamy; Do you speak English?; Góly body sekundy a Tajomstvá prírody. Žiaci súťažili z dvoch tém, ktoré si ľubovoľne zvolili. O výsledkoch budeme informovať po vyhodnotení súťaže organizátorom.

     • Boj proti drogám

     • CVČ Elán v Ružomberku už tradične usporadúva výtvarnú súťaž s protidrogovou tématikou. Tento rok bolo úlohou žiakov vyjadriť formou plagátu tému:" Boj proti drogám".

      Naše žiačky boli v  V. kategórii dnes ocenené a získali:

      1. miesto: Zuzana Fričová z 1.A

      2. miesto: Erika Puclíková z 3.A

      3. miesto: Elena Jandurová z 2.A

      Srdečnne blahoželáme

     • Červené stužky 2018

     • Kampaň "červené stužky" v týchto dňoch vrcholí. Pri príležitosti pripomenutia si svetového dňa boja proti AIDS (1.december) sa aj naša škola v zastúpení žiačok 1.a 2. ročníka - Natália Stašová, Diana Marčeková, Zuzana Fričová a Elena Jandurová - zúčastnila stretnutia v Žiline, ktoré patrí do kampane "červené stužky". Taktiež sme sa snažili kampaň podporiť aj u nás v škole, kde sme všetkých žiakov i učiteľov rozhlasom informovali o myšlienkach kampane a rozdali sme červené stužky.  Tieto pripnuté červené stužky nám majú pomôcť vyjadriť podporu solidarity s ľuďmi nakazenými AIDS, ako tiež  zdôrazňujú nutnosť informovanosti a prevencie tohto zákerného a "tichého" ochorenia.

     • Žiacka konferencia a ocenenie žiačky 2018

     • Dňa 15. 11. 2018 sa uskutočnil 11. ročník Žiackej konferencie  s názvom „Dôvera“, ktorú organizoval Školský úrad Mesta Ružomberok a PREROD v spolupráci so základnými a strednými školami regiónu. Hlavnou myšlienkou konferencie bola: „Ak dôvera nevyžaduje riziko, tak to nie je dôvera. A bez dôvery je strach jediná možnosť.“

      Cieľom žiackej konferencie je prezentovať názory detí a mladých ľudí v súvislosti s aktuálnymi témami, s dôrazom na uvedomenie si významu dôvery v medziľudských vzťahoch. Vo Veľkej dvorane Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku sa do programu zapojila aj naša škola. Pod vedením Mgr. A. Saskovej sa žiačky I.A triedy Zuzana Mikulková, Liana Fallová, Bronislava Teniaková, Natália Jesenská, Lenka Hatalová, Diana Trimajová, Petra Pisoňová predstavili so scénickým tancom s názvom „Srdce pre...“. Tanec bol vyjadrením myšlienky „komu otvorím svoje srdce“.

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva bolo súčasťou konferencie aj oceňovanie najlepších žiakov stredných škol a študentov jednotlivých fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku. Za Strednú zdravotnícku školu Márie Terézie Schererovej bola ocenená žiačka IV.B triedy - Petra Pjosová.

      "Petra Pjosová, študentka 4. B triedy na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku; je svedomitá žiačka s vynikajúcim prospechom a dochádzkou.  Zapája sa do školských i mimoškolských súťaží. V súťaži Biblická olympiáda získala počas niekoľkých rokov v okresnom aj krajskom kole popredné miesta; aktívne sa zapájala do stredoškolskej odbornej činnosti. Svoje nadobudnuté vzdelanie a zručnosti odovzdáva deťom materských škôl a základných škôl v Ružomberku a v blízkom okolí v rámci projektu výuky prvej pomoci; zúčastňuje sa na rôznych aktivitách na pôde mesta Ružomberok ako členka zdravotných hliadok. Svoju súvislú mesačnú prax v treťom ročníku strávila v Hospici sv. Alžbety v Ľubici, odkiaľ dostala veľmi pozitívne referencie za svoj ľudský prístup  k pacientom a zodpovedný prístup k povinnostiam. Svojou tolerantnosťou, empatiou, spoľahlivosťou, ale najmä ľudskosťou by mohla byť vzorom pre všetkých. Petra je príkladom  mladého človeka  v dnešnej  dobe veľmi  vzácneho, ktorý má  otvorené  srdce pre iných."

                                                                                                                                   PhDr. Antónia Dobrovičová

                                                                                                                                                   riaditeľka školy

     • Informatická súťaž iBobor

     • Táto súťaž, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov, chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Vznikla v Litve 2004 a symbolom sa stal Bobor (po litovský Bebras) = usilovný, inteligentný a čulý bobor. Je to súťaž o počítačoch ...  a pri počítačoch :).

      Na našej škole prebiehala súťaž vo štvrtok 15. novembra 2018 v PC učebni. Prihlásení žiaci druhého ročníka skúšali svoje poznatky a vedomosti v 15 otázkach s časovou dotáciou 40 min. V kategórii Junior súťažili:  

              trieda II.A                                              

      • Mária Bielaková,                                                 
      • Tereza Buláková,
      • Tamara Remenárová,
      • Mária Rerková
      • Štefan Okál z II.A triedy,

              trieda II.B

      • Klára Kubasová
      • Marianna Trečerová.

       

      Najvyšší počet bodov získala Terka Buláková. Všetkým zúčastneným žiakom úprimne ďakujeme za ich súťaživosť a odvahu vyskúšať si svoje vedomosti.

     • Protidrogový vlak

     • Dňa 7.11.2018  naši študenti pod vedením koordinátorky protigrogovej prevencie Mgr. Lucie Kajúchovej mali možnosť zúčastniť sa projektu "Protidrogový vlak", ktorý bol realizovaný pod záštitou mesta Ružomberok.

      Pri prehliadke týmto multimediálnym vlakom videli a zažili jedinečné prostredie pre zážitkové a interaktívne vzdelávanie s protidrogovou tematikou.

      V šiestich vagónoch tohto vlaku navštívili autentické kópie nebezpečných miest, spoznali a mali možnosť byť priamo účastní na príbehu Marcela, ktorý sa predávkoval pervitínom.

      Autor projektu Pavel Tůma hovorí: "Snažíme sa deťom ukázať, že drogy nie sú zlé. Sú vlastne veľmi dobré. Hovoríme im, že sú také dobré až z človeka môžu urobiť otroka a preto je najlepšie s drogami vôbec nezačínat..."

      Drogy sú, boli a budú, preto je potrebné si  uvedomiť, že cesta k nim začína veľmi nevinne, nepozorovane a hlavne preto je veľmi nebezpečná, je ťažké sa z nej vrátiť naspäť bez následkov, ak vôbec...

     • Študentské komunálne voľby 2018

     • Dňa 25. októbra sa žiaci našej školy zúčastnili simulovaných komunálnych volieb. Študentské voľby sú presnou simuláciou skutočných volieb so všetkým, čo k tomu patrí – volebná miestnosť, volebná komisia, lístky aj volebná urna. Od bežných volieb sa však líšia voličmi, ktorými boli študenti od 15 do 18 rokov. Práve prostredníctvom týchto študentských volieb  sa mohli stredoškoláci zapojiť do verejného diania tým, že vyjadrili svoj názor a podporili svojimi hlasmi kandidátov na primátorov, starostov či poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev. Cieľom týchto volieb bolo viesť mladých ľudí k občianskej zodpovednosti a prebúdzať v nich záujem o ich budúcnosť a budúcnosť Slovenska.

     • Sv. ruženec vo Farnosti sv. Ondreja

     • V tomto týždni sa sv. ruženec vo Farnosti sv. Ondreja v Ružomberku modlili cirkevné školy. Naša škola sa zapojila vo štvrtok 25. 10. účasťou na sv. omši i na ruženci. Do modlitby sme vložili všetkých členov nášho školského spoločenstva aj ich rodiny, ako aj kňazov, za ktorých bol tento ruženec obetovaný. Ďakujeme všetkým za pekné duchovné spoločenstvo.