•  

   DENNÉ ŠTÚDIUM

    

   Zdravotnícky asistent

    

   I.A - PhDr. Kvetoslava Drozdíková
   I.B - Mgr. Marta Gallovičová
   II.A - PhDr. Pavel Šípoš
   II.B - Mgr. Tomáš Mlynárik
   III.A - PhDr. Monika Totkovičová
   III.B - PhDr. Marta Bednáriková
   IV.A - PhDr. Zuzana Šípošová
   IV.B - Mgr. Andrea Sasková

    

   ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ

    

   Zdravotnícky asistent


   I.D - Mgr. Eva Vieriková
   II.D - PhDr. Aneta Kútna

    

   Sanitár


   SAN - Mgr. Alžbeta Cabanová