•  

   Garant študijného odboru zdravotnícky asistent a praktická sestra

   PhDr. Zuzana Šípošová

    

   Garant študijného odboru sanitár

   Mgr. Eva Vieriková

    

   Výchovný poradca

   PhDr. Gabriela Lešková


   Poradca pre štúdium na VŠ

   PhDr. Kvetoslava Drozdíková

    

   Vedúca praktickej odbornej zložky

   Mgr. Viera Dömötörová

    

   Koordinátor maturitnej skúšky

   Mgr. Daniela Brčeková

    

   Koordinátor prevencie

   Mgr. Nora Mlynáriková

    

   Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

   Mgr. Ľubica Prančíková

    

   Koordinátor informatizácie

   Mgr. Rastislav Palider

    

   Správca webovej stránky školy

   Mgr. Tomáš Mlynárik