• Milí žiaci, rodičia a zákonní zástupcovia.

      V prílohe nájdete KRITÉRIA prijímacieho konania na našu školu pre školský rok 2018/2019.


      Kriteria_PS_2018_2019.pdf