• Dôležité oznamy

     • 1. Počas jarných prázdnin v dňoch 15. – 19. 2. 2021 bude škola zatvorená.

       

      2. Všetky informácie o nástupe do školy po prázdninách budeme zverejňovať na webovej stránke školy podľa aktuálnej epidemickej situácie a platných nariadení MŠ SR.

       

      3. Ak by sme nastúpili do školy po prázdninách, čestné vyhlásenie žiaci nemusia nosiť, stačí, ak to zadajú cez Edupage.

       

      pre neplnoletých:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1601 /z rodičovského konta edupage/

      pre plnoletých:

      https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=u1599 /zo žiackeho konta edupage/

      Triedny vyučujúci to cez Edupage akceptuje.

       

      4. Žiaci majú taktiež možnosť si vygenerovať cez Edupage potvrdenie o návšteve školy. Nemusia chodiť na sekretariát.

      Tu je link, ako si to žiaci alebo rodičia urobia:

      https://help.edupage.org/sk/e2755

     • Svetový deň chorých

     • Dnes si pripomíname Svetový deň chorých, ktorý ustanovil v roku 1992 svätý Ján Pavol II. Pripomína nám, že sú medzi nami ľudia, ktorí chorí a trpia. V tento (a nielen tento) deň môžeme aktívne vyjadriť solidaritu s nimi, keďže aj na našej SZŠ M. T. Schererovej sa pripravujeme na to, aby sme im dokázali pomôcť a priniesť úľavu v ich ťažkostiach.

      Týmito slovami nám to dáva do pozornosti aj Sv. Otec František:

      „Slávenie 29. svetového dňa chorých, ktorý pripadá na 11. februára 2021 na liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, je najvhodnejšou príležitosťou, aby sme osobitnú pozornosť venovali chorým a tým, ktorí sa o nich starajú, či už v zdravotníckych zariadeniach, rodinách alebo v komunitách. Myslím predovšetkým na tých, ktorí v celom svete trpia v dôsledku pandémie koronavírusu. Všetkým im, no zvlášť tým najchudobnejším a vylúčeným, chcem vyjadriť svoju duchovnú blízkosť a uistiť ich o milujúcom záujme Cirkvi," 

     • Súťaž „V otroctve drog“

     • Centrum voľného času Elán vyhlásilo okresnú výtvarnú súťaž s protidrogovou tematikou „V OTROCTVE DROG“, v ktorej žiaci a študenti mohli prejaviť svoje umelecké a tvorivé zručnosti, a tak vyjadriť vlastný pohľad na danú tému. Do súťaže sa úspešne zapojili aj naše dievčatá a získali v kategórii stredných škôl  tieto ocenenia:

      1. miesto: Natália Švajleninová, 3.B

      2. miesto: Sandra Barťáková, 1.B

      3. miesto: Zuzana Bebjaková, 2.A           

      Ďalšie ocenené práce: Tereza Halušková, 1.B

      Srdečne gratulujeme!

     • OZNÁMENIE

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej v Ružomberku na základe pokynov ministra školstva, vedy, výskumu a športu k návratu do škôl aktualizovaných k 8. 2. 2021 o z n a m u j e všetkým žiakom dennej a externej formy štúdia:

      - Od 08. februára 2021 do 12. februára 2021 (vrátane) prebieha prezenčná forma vyučovania len z vyučovacieho predmetu: odborná klinická prax pre žiakov 3. a 4. ročníka dennej formy štúdia, pre žiakov 1. ročníka externej formy štúdia v odbore praktická sestra a 1. ročníka učebného odboru sanitár externej formy štúdia podľa pokynov, ktoré boli zaslané cez Edupage.

      - Pri príchode do školy je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a dodržiavať všetky hygienické zásady.

      - V prípade akýchkoľvek príznakov, ktoré môžu súvisieť s ochorením Covid-19 na prezenčné vyučovanie žiak nesmie nenastúpiť!

      - Žiak, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže prezenčného vyučovania zúčastniť, sa musí vopred ospravedlniť u svojho triedneho učiteľa. Vo vlastnom záujme si musí preberané učivo dobrať sám.

      - Školský internát bude pre žiakov denného štúdia otvorený (s možnosťou nástupu v nedeľu 7. 2. 2021 pre žiakov, ktorí majú prezenčné vyučovanie v pondelok 8. 2. 2021).

      - Žiaci 1. a 2. ročníka denného štúdia a žiaci II.D pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Zmenený rozvrh on-line hodín bude zverejnený.


      V Ružomberku, 5. 2. 2021

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy


      cestne_vyhlasenie_-_Neplnolety_ziak.docx

      cestne_prehlasenie_-_Plnolety_ziak.docx

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

       

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo, že podľa súčasných nepriaznivých dát nie je možné naplniť plán, podľa ktorého by sa niektoré ročníky mohli vrátiť do tried už od budúceho pondelka, 18. januára 2021.

      Naďalej tak platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1.2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách. Vyučovanie prebieha dištančnou formou.

      O ďalšom postupe v súvislosti s otvorením našej školy po skončení lockdownu Vás budeme vopred informovať.

       

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

       

      V Ružomberku 14.1.2021

     • Príď k nám a zaži to aj ty!

     • Keďže je pandémia, aj takouto formou chceme priblížiť našu školu. Sme škola, v ktorej to žije, a ktorá ponúka množstvo možností.Stačí len prísť a využiť ich.

     • Vianočná pošta pre seniorov

     • Žiaci našej školy sa druhý rok zapojili do vianočnej pošty pre seniorov, ktorú organizuje Pohodovo o.z., Okrem pozdravov sa rozhodli potešiť ich a poslať im aj kus lásky a radosti zabalených  v balíčku, čím vyjadrili, že im starkí nie sú ľahostajní. Ďakujeme za toto pekné gesto.

     • Zomrel otec biskup Mons. Štefan Sečka

     • Dnes 28. októbra 2020 v skorých ranných hodinách zomrel náš otec biskup Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup.

      Otec biskup sprevádzal našu školu od samého začiatku a vždy sa zaujímal o naše úspechy i ťažkosti.

      Spojme sa spoločne v modlitbe za spásu jeho duše.

      Odpočinutie večné, daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji! Amen!

     • Dôležitý OZNAM

     • Chceli by sme Vás informovať, že od zajtra (pondelok 12.10.2020) študenti Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. O všetkých podrobnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom systému edupage.

     • OZNAM

     • Dňa 14.9.2020 (pondelok) budú mať žiaci 1. - 3. ročníka riaditeľské voľno. Žiaci 4. ročníka pôjdu na mesačnú prax.

     • Začiatok šk. roka 2020/2021

     • Nový školský rok 2020/2021 sme spoločne začali v stredu 2. septembra 2020 o 9.30 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školy, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov. Uvítanie žiakov sa však  z dôvodu opatrení kvôli pandémii Covid-19  nekonalo tento rok v školskej kaplnke. Pani riaditeľka navštívila každú triedu osobitne a povedala žiakom dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2020/2021. Žiaci sa následne privítali aj so svojimi triednymi učiteľmi . Prajeme všetkým úspešný školský rok 2020/2021.

     • Začiatok šk. r. 2020/21 - dôležité informácie

     • Nový školský rok 2020/2021 na Strednej zdravotníckej škole M. T. Schererovej sa začne už o pár dní. Všetci určite dobre viete, že všetky školy musia dodržiavať opatrenia v súvislosti s ochorením Covid-19. V prílohách preto nájdete podrobné informácie k začiatku školského roka pre žiakov 1.- 4. ročníka denného štúdia, pre žiakov externého štúdia ako aj dotazník a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré treba vyplniť a doniesť v 1. deň príchodu do školy - bez nich im nebude umožnený vstup do budovy školy. Nový školský rok sa začína dňa  2.9.2020.

       

      DENNÉ ŠTÚDIUM:

      1. ročník:

      - príchod do školy 8:45 hod. a odovzdanie Dotazníka + vyhlásenia o bezinfekčnosti triednym učiteľom

      - spoločný presun do Farského kostola sv. Ondreja na sv. omšu VENI SANCTE, ktorá sa začne o 9:30 hod.

      - po sv. omši bude program pokračovať v škole (žiaci si donesú aj tašky na učebnice)

      - PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE V PRÍLOHE

       

      2. - 4. ročník:

      - príchod pred Farský kostol sv. Ondreja o 9:15 hod. a odovzdanie Dotazníka + vyhlásenia o bezinfekčnosti triednym učiteľom

      - sv. omša VENI SANCTE o 9:30 hod.

      - po sv. omši bude program pokračovať v škole

      - PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE V PRÍLOHE

       

      EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

      - príchod do školy o 14:00 hod. a odovzdanie Dotazníka + vyhlásenia o bezinfekčnosti triednym učiteľom

      - PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE V PRÍLOHE

       

      zaciatok_sk._roka_pre_denne_studium.docx

      Zaciatok_sk._roka_pre_externe_studium.docx

      dotaznik.docx

      vyhlasenie_o_bezinfekcnosti.docx

       

     • VÝZVA 634

     • BEŽCI, CYKLISTI, TURISTI našej školy! Máme 2 týždne do začiatku školského roka. Prekonáme spoločne počas týchto 2 týždňov 634 kilometrov? Prečo práve 634? Lebo je to 2x317 km a 317 km je vzdialenosť medzi našimi najvzdialenejšími študentkami našej školy (Senica - Harichovce). Svoje výkony (screenshot aplikácie) pripájajte do komentárov na školskej FB stránke.Týždenne ich budeme spočitávať, vyhodnocovať. Spojme svoje sily a dajme spoločne 634 km.

       

      Link na školský Facebook:

     • Smutná správa

     • Dňa 1.8.2020 nás opustila naša dlhoročná kolegyňa, pani doktorka MUDr. Eva Chylová. Spomeňme si na ňu v našich modlitbách. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti. Nech odpočíva v pokoji.

     • Vyučovanie od 22.6.2020

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Od 22.06.2020 do 26.06.2020 budeme aj naďalej vzdelávať našich žiakov dištančnou formou ako doposiaľ.

      Žiaci prídu do školy iba 26.06.2020 (piatok) podľa nasledovného rozpisu:

      o 8,00 hod - III.A a III.B
      o 8,45 hod - II.A a II.B
      o 9,30 hod - I.A a I.B


      Žiaci vrátia učebnice, vyprázdnia skrinky, vybavia si všetky potrebné záležitosti, o ktorých ich budú informovať triedni učitelia a dostanú vysvedčenie. Pri návšteve školy sa budú dodržiavať všetky hygienické predpisy v súvislosti s koronavírusom.

      V dňoch 29.06. – 30.06.2020 bude riaditeľské voľno z dôvodu rekonštrukčných prác.

      PhDr. A. Dobrovičová, riaditeľka školy

     • Obnova ISIC na rok 2020/2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      aby ste aj školskom roku 2020/2021 mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

       

      Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

      1. Zakúpte si známku ISIC

      priamo v škole – cena 10€,  v pracovný deň od 23.06.2020 do 26.06.2020 v čase od 9:00 do 11:00 hod alebo na www.objednaj-preukaz.sk , cena 10€ + poštovné (známka Vám bude doručená domov)

      Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

       

      Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

      1. Pošlite SMS na číslo 8844 v tvare

      TC medzera Priezvisko (uvedené na  preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na  preukaze) – (meno uvádzajte ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).  Cena 3€, 

      Následne priložte preukaz k terminálu, ktorý sa nachádza:

      1. v škole – Počítačová učebňa, Mgr. R. Palider v pracovné dni od 23.06.2020 do 26.06.2020 medzi 9:00 – 11:00 hod.
      2. Stanica ŽSR, Ružomberok
      3. alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

       

      S platným preukazom budete môcť:

      • denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
      • využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk
      • uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk
      • uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie. Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka
      • mať jeden preukazako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku. Viac na www.ubian.sk
      • využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov). Viac na www.isic.cz

       

      NAŠA ŠKOLA bude objednávať nové Preukazy ISIC, prolongačné ZNÁMKY na konci augusta a v septembri 2020 karty / známky prídu do školy. Taktiež v tomto čase bude možné predlźiť platnosť ISIC-u prostredníctvom priloženia na školský terminál.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

       

      Plagat_prolongacia-na-rok-2020-2021.pdf

       

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje