• DEŇ POČATÉHO DIEŤAŤA - opatrenia 2020

     • Fórum života organizuje tento rok už 20.ročník kampane 25.marec – Deň počatého života, do ktorej sa každoročne zapoja tisícky dobrovoľníkov. Celoslovenská kampaň Deň počatého dieťaťa sa v roku 2020 sústreďuje na ochranu ešte neviditeľného, no už existujúceho počatého ľudského života. Vo Fóre života máme v úcte každý ľudský život už od jeho vzniku a aj preto chceme zodpovedne pristúpiť k novovzniknutým skutočnostiam ohľadne možného šírenia koronavírusu. Fórum života prijíma nasledovné preventívne opatrenia:

      • rušíme všetky koncerty Za život, ktoré sa mali konať v Bratislave, v Pezinku, v Banskej Bystrici a v Žiline,
      • presúvame 22.konferenciu Vyber si život spojenú s odovzdávaním Ceny Antona Neuwirtha na jeseň,
      • nebudeme rozdávať letáky a biele stužky na uliciach, pred kostolmi a ani nebudú voľne položené na verejných miestach,
      • plagáty ku kampani však môžu byť umiestnené na výveskách v kostoloch. 

      Kampaň bude mať inú formu, aby sme zviditeľnili neviditeľných(počatých) ľudí. Pozývame preto do nasledovných aktivít: 

      • Pripravme  si biele stužky doma v rodinách a nosme ich na viditeľnom mieste na odeve v týždni od 23. 3. do 29. 3. 2020.
      •  Urobme si z prípravy stužiek udalosť v rodine, porozprávajme sa s deťmi o ochrane života.
      • Zahrajme si edukatívnu hru Neviditeľný človek.
      • Dajme si na profilovú fotografiu na FB bielu stužku.
      •  Urobme  si fotografiu a zdieľajme náš postoj na sociálnych sieťach s #Bielastuzka #zviditelnineviditelneho. A pošlite fotografiu  aj nám do Fóra života na mail kampane@forumzivota.sk.

      Sledujte náš web www.25marec.sk, FB, Instagram, kde nájdete všetky ďalšie  potrebné informácie k podujatiu.

     • Vzdelávanie cez EDUPAGE

     • Prosíme žiakov a rodičov, aby si kontrolovali EDUPAGE (aplikácia na mobile alebo web) nakoľko tam budú posielané pokyny od vyučujúcich jednotlivých predmetov. Ďakujeme

     • Exkurzia v BANKE LÁSKY

     • UČÍME SA ZÁŽITKOM

      Dňa 4.3.2020 mali žiaci druhého ročníka  možnosť učiť sa o slovenskom romantickom autorovi, Andrejovi Sládkovičovi, priamo na mieste, kde žila najväčšia inšpirácia jeho tvorby - v dome Márii Pischlovej v Banskej Štiavnici. Momentálne sa v tomto dome nachádza neopakovateľná expozícia Banka lásky. Žiaci takto mohli naplno pochopiť dielo Marína a okolnosti vzniku tejto najdlhšej ľúbostnej básne na svete. 

       

     • Prvá pomoc v ZŠ Liptovská Štiavnica

     • Dňa 6.3.2020  v priestoroch  ZŠ  Liptovská Štiavnica žiaci krúžku Prvej pomoci demonštrovali ukážky prvej pomoci pre žiakov prvého až štvrtého ročníka.  Mária Štrpková(3.A), Magdaléna Budzeľová (2.B) učili deti kardiopulmonálnu resuscitáciu u dospelého človeka.  Martina Stolárová a Vanesa Bražinová (3.B)  prezentovali ukážky krvácania z nosa, zastavenie  krvácania z rany.  Štefan Okál  a Mária Bieláková (3.A)  prezentovali poskytovanie prvej pomoci pri anafylaktickom šoku, Terézia Buláková (3.A) a Vanesa Glovaťáková (2.B)  vyučovali prvú pomoc pri zlomeninách pod vedením Mgr. Janigovej a PhDr. M. Totkovičovej.

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA

     • PRERUŠENIE VYUČOVANIA NA ŠKOLE od 16.3.2020 do 27.3.2020 vrátane

      Vážení rodičia a žiaci,

      ministerka školstva v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

      Celé Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR
      vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach je dostupné
      na webovej stránke MŠVVaŠ SR:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

      Dôrazne upozorňujeme žiakov, aby dodržiavali všetky epidemiologické opatrenia vyhlásené krízovým štábom, obmedzili kontakt s inými osobami na nevyhnutné minimum a využili čas na učenie.

      Sledujte pravidelne stránku školy, o všetkých zmenách Vás budeme informovať.

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

     • MIMORIADNY OZNAM

     • V súvislosti s vývojom situácie na Slovensku ohľadne šírenia koronavírusu a na základe rozhodnutia Samosprávneho kraja VÚC Žilina a zriaďovateľa školy - Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža – Slovenská provincia, zatvárame Strednú zdravotnícku školu Márie Terézie Schererovej v dňoch od štvrtku 12.3.2020 až do pondelka 16.3.2020 vrátane.

      Prosíme všetkých žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy a o ďalších krokoch Vás budeme informovať.

      PhDr. Antónia Dobrovičová, riaditeľka školy

    • Dôležitý oznam!
     • Dôležitý oznam!

     • Oznamujeme všetkým študentom našej školy, že dňom 10. 03. 2020 sa prerušuje PRAKTICKÁ VÝUČBA v nemocničných a sociálnych zariadeniach. Praktická výučba bude až do 13. 03. 2020 prebiehať v PRIESTOROCH ŠKOLY.

     • Školské kolo SOČ v šk. r. 2019/2020

     • SOČ – Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť študentov stredných škôl.
      Podporuje experimentovanie a bádanie. Napomáha rozvoju osobnosti žiakov. Je prehliadkou tvorivého
      myslenia, odborných vedomostí, praktických zručností, skúsenosti a talentu mladých ľudí.
      Dňa 17. februára 2020 sa uskutočnilo školské kolo SOČ. Zúčastnilo sa ho 31 žiakov.
      V súťažnom odbore Pedagogika, psychológia a sociológia súťažilo 16 žiakov a v odbore
      Zdravotníctvo, farmakológia 15 žiakov.
      1. miesto v školskom kole SOČ odbore Pedagogika, psychológia a sociológia so súťažnou prácou
      Dotyk z mora obsadili Vanesa Glovaťáková, Magdaléna Budzeľová a Dominika Fedorová z II.B
      triedy. Druhé miesto obsadili Simona Ogielová, Eva Rydzoňová a Tatiana Fazekasová z II.B triedy
      s prácou Ekologická móda. Na 3. mieste sa umiestnili Alexandra Chriščanovská, Natália Švajleninová,
      Simona Romančíková z II.B s prácou Alkoholizmus.
      V kategórii Zdravotníctvo, farmakológia sa so súťažnou prácou Pitie sladených nápojov na 1. mieste
      umiestnili Veronika Malobická a Zuzana Fričová z II.A triedy. Druhé miesto obsadila Kristína
      Tholtová z II.A triedy so súťažnou prácou Atopický ekzém a na 3. mieste sa umiestnili Bianka
      Bakošová a Natália Jesenská z II.A triedy s prácou Fajčenie.
      Do okresného kola postúpili žiaci z prvého a druhého miesta v jednotlivých súťažných odboroch.

     • Sviatok sv. Valentína

     • “Najväčším šťastím v živote človeka je vedomie, že nás niekto miluje preto, akí sme,

      alebo skôr aj napriek tomu , akí sme.”

        

        14. február je deň, kedy sa oslavuje Valentín. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.

      Viete však, že sviatok Sv. Valentína nie je novodobým výmyslom? Viete, kto to bol  sv. Valentín a prečo si ľudia práve v tento deň vyznávajú lásku?

           Pôvod dňa svätého Valentína je opradený záhadami. Sú s ním spojené mená najmenej troch svätcov- mučeníkov.   Prvým bol svätý Valentín, ktorý trpel v Afrike so svojimi spoločníkmi. Druhým svätým bol biskup z Interamny a tretím bol rímsky kňaz Valentín z 3. storočia. O prvom a druhom Valentínovi sa vie len veľmi málo, a tak je najznámejší príbeh tretieho Valentína.

           O svätom Valentínovi, ktorý žil v 3. storočí nášho letopočtu, koluje veľa legiend. Jednou z najznámejších je kresťanská legenda, ktorá hovorí o svätom Valentínovi, ktorý bol mučeníkom žijúcim za vlády cisára Claudia II.  Tento panovník rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov.  Preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v celom Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala 14. februára roku 296.  V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.

      Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

            Či už tento sviatok uznávate alebo nie,  buďte si istí, že slovami a gestami lásky určite potešíte. Či už na Valentína alebo v iný deň roka, dajte najavo svoju lásku, svoje city. 

           Láska prichádza vtedy,  keď jeden toho druhého má rád práve preto, že je taký, aký je. Keď pochopí, že je jedinečný v celom vesmíre. Spomeňte si počas Valentína na niekoho, koho máte naozaj radi, takého aký je. A povedzte mu, že je pre Vás darom a to jedinečným v celom vesmíre.

         Zajtra o 9.45 hod. v školskej kaplnke bude stretnutie tých, ktorí si chcú na sviatok sv. Valentína vyprosiť budúceho manžela/manželku a spomenúť si na tých, ktorých majú radi.

           Všetci ste srdečne vítaní!

     • Svetový deň chorých 2020

     •   Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení,

                                                                      a ja vás posilním”          Mt 11,28.

        

      Zajtrajší deň (11.2.2020) slávime Svetový deň chorých, v deň liturgickej spomienky Panny Márie Lurdskej.  Svätý Otec František sa každoročne prihovára chorým a zdravotníkom svojim posolstvom.

           V ňom  upriamuje pozornosť na Ježiša ako zdroj posily pre chorého človeka a vzor pre zdravotníckych pracovníkov, dobrovoľníkov i celú Cirkev. Zvlášť apeluje na zdravotníkov, aby sa v nijakom prípade nepodvolili praktikám eutanázie, asistovanej samovraždy a útokom proti životu. Svoje posolstvo začína pápež František oslovením všetkých:

      „Drahí bratia a sestry, Ježišove slová: «Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním» (Mt 11,28) poukazujú na tajomnú cestu milosti, ktorá sa zjavuje ľuďom jednoduchým a poskytuje odpočinok preťaženým a unaveným. Tieto slová sú výrazom solidarity Syna človeka, Ježiša Krista, s trpiacim a sužovaným ľudstvom. Koľko ľudí trpí na tele i na duchu! On volá všetkých, aby prišli k nemu: «Poďte ku mne!» a sľubuje im úľavu a posilu.”

      „Ježiš hľadí na zranené ľudstvo. Má oči, ktoré vidia, ktoré si všímajú, pretože hľadia do hĺbky... nikoho nevylučujú... Každého pozýva vstúpiť do jeho života a zakúsiť nežnosť. Prečo v sebe Ježiš Kristus prechováva tieto city?” – kladie si otázku pápež František. Oslovuje na prvom mieste samotných chorých:

      „Drahí chorí bratia a sestry, vaša choroba vás osobitným spôsobom stavia uprostred tých «unavených a preťažených», ktorí priťahujú Ježišov pohľad a jeho srdce. Odtiaľ prichádza svetlo do vašich chvíľ temnoty a nádej do vašich neútech.   

      Po chorých sa ďalej pápež obracia na zdravotníckych pracovníkov a dobrovoľníkov:

      „Drahí zdravotnícki pracovníci, nech je  vaše konanie neustále nasmerované k dôstojnosti a životu človeka, bez akékohokoľvek ústupku voči činom s povahou eutanázie, asistovanej samovraždy alebo vyhasenia života, ani vtedy, keď je stav choroby nezvratný. Pamätajme, že život je posvätný a patrí Bohu, preto je nenarušiteľný a nedotknuteľný.  Život treba prijímať, chrániť, vážiť si ho a slúžiť mu od jeho začiatku až po smrť: dožaduje sa toho rovnako rozum, ako aj viera v Boha, pôvodcu života.

      V niektorých prípadoch je pre vás výhrada vo svedomí nevyhnutnou voľbou, aby ste zostali verní svojmu „áno“ životu a ľudskej osobe. V každom prípade vaša profesionalita, oduševňovaná kresťanskou láskou, bude najlepšou formou služby tomu opravdivému právu človeka, akým je právo na život. I vtedy, keď nebudete schopní vyliečiť, budete vždy môcť poskytnúť starostlivosť činmi a procedúrami, ktoré chorému prinesú posilu a úľavu.“

      „Zo srdca ďakujem dobrovoľníkom, ktorí sa venujú službe chorým, v nejednom prípade zachraňujúc nedostatky vo fungovaní systému a odzrkadľujúc skutkami láskavosti a blízkosti podobu Krista - Dobrého Samaritána.

      Panne Márii, Uzdraveniu chorých, zverujem všetkých, ktorí nesú bremeno choroby, spolu s ich rodinami, ako aj všetkých zdravotníckych pracovníkov. Všetkých vrúcne uisťujem o svojej blízkosti v modlitbe a zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie.“

          Štúdium na našej škole nás vedie a vychováva práve k službe, vedieť pomôcť poradiť, pohladiť, ale aj utrieť slzu, tíšiť samotu a bolesť, zaháňať beznádej. Drobnými skutkami lásky, ktoré vykonávame sebe navzájom,  ale hlavne našim chorým v nemocniciach a zariadeniach napĺňame práve toto naše poslanie.....

      Nech tento deň si viac ako iný, pripomeňme si všetkých tých, ku ktorým sme poslaní svedčiť a rozdávať drobné skutky lásky – našich chorých. Naši štvrtáci práve dnes v nemocnici a v zariadení, a my ostatní možno krátkou modlitbou  zajtra v školskej kaplnke o 9.45 hodine, kde poprosíme o pomoc a silu pre našich chorých, ale aj za nás, aby sme neustávali v tejto službe, ktorá je venovaná tým najslabším.

      Srdečne ste vítaní, zajtra 11.2.2020 o  9.45 hod – školská kaplnka.

     • EXPERT geniality show - výsledky

     • Celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT geniality show sa z našej školy zúčastnilo  29 žiakov. V prvej kategórii žiakov 1. a 2. ročníka sa zúčastnilo na celoslovenskej úrovni 1515 žiakov. V druhej kategórii žiakov 3. a 4. ročníka bolo 1166 súťažiacich.

      EXPERT  Tajomstvá prírody

      1. Martin Pariža          I.B      celoslovenské hodnotenie 54. miesto

      CELKOVÉ   PORADIE

      1. Martin Pariža                        I.B     celoslovenské hodnotenie 575. miesto

      2. Liana Fallová                     II.A    celoslovenské hodnotenie 604. miesto

      3. Silvia Magušinová              III.B  celoslovenské hodnotenie 630. miesto

      4. Natália Lukáčová               III.B  celoslovenské hodnotenie 772. miesto

      5. Mária Tomčíková               III.B  celoslovenské hodnotenie 803. miesto

      Srdečne blahoželáme.

     • A slovo bolo u Boha

     • Dňa 5. februára 2020 sa naša žiačka Zuzana Bebjaková z 1.A zúčastnila krajského kola recitačnej súťaže  ... A SLOVO BOLO U BOHA ...  Umiestnila sa na krásnom 2. mieste. Srdečne jej gratulujeme.

     • Národný týždeň manželstva 2020

     • Milé školské spoločenstvo,

      vieš,  čo znamená skratka NTM ? Možno o tejto skratke tento týždeň budete počuť viac aj z médií. NTM znamená Národný týždeň manželstva, ktorý prebieha každý rok v týždni sv. Valentína, v tomto roku od 10. – 16. februára 2020.  Je príležitosťou pre všetky páry zamerať sa na svoj vzťah. Je impulzom k zamysleniu, ako uskutočniť sen o peknom vzťahu ktorý vydrží svieži a vitálny po celý život. Ponúka nám veľa príležitostí na oslavu, manželstva v našej krajine.

      História národného týždňa manželstva sa začala v Anglicku v roku 1996 a postupne sa táto kampaň rozšírila na všetky kontinenty. Od roku 2000 sa vedie kampaň aj na Slovensku. Kampane mali rôzne heslá , napr. „ V DOBROM I ZLOM“, „ VERNOSŤ NIE JE SLABOSŤ“  „ MANŽELSTVO – VIAC AKO PAPIER“,  „ RECEPT NA DOBRÉ MANŽELSTVO“, „SPOLU NA CESTE“, MANŽELSTVO AKO UMENIE LÁSKY. Bude to milé a môže to všetkým nás všetkých dookola povzbudiť, že dá sa zažiť  skutočná, pravá láska, nie taká, akú nám často ukazujú médiá – krátka, intenzívna, prelietavá, vypočítavá .  Pravá láska je o vzájomnom odpúšťaní, porozumení, hľadaní cesty ako urobiť toho druhého šťastným. NTM bude aj tento rok  oslavou vernosti, lásky a vzájomnej pozornosti, ktoré sú základnými atribútmi každého dobrého manželstva. 

      Tento rok je hlavnou témou NTM “ Môj príbeh...”

      Každé manželstvo je jedinečné a každá dvojica si píše svoj vlastný neopakovateľný príbeh, ktorý začal spojením dvoch sŕdc. Aktuálny ročník NTM vytvára príležitosť zastaviť sa, aby sme si pripomenuli  spoločnú históriu manželstva: Ako  príbeh začal, čo  spolu dosiahli, ako prekonali náročné obdobia, čo ich na našom vzťahu baví, aké hodnoty nesú... Tiež nás motivuje k vďačnosti za vzťahy a za ľudí,  ktorí príbeh tvoria.  No a nakoniec nám pripomína, že budúce kapitoly nášho príbehu píšeme už dnes.

      Aj my žijeme v rodinách, kde poznáme veľmi veľa manželov. Možno sú to naši rodičia, starí rodičia, krstní alebo len priatelia a známi. Skúsme svojou „troškou“ prispieť k tomu, aby aj manželia okolo nás prežili pekné chvíle spolu. Ako na to ?

      • pripraviť pekne prestretý stôl, možno už aj túto nedeľu,
      • po príchode zo školy sa pozrieť na kuchyňu a veci okolo nás, isto nájdeme niečo, v čom môžem pomôcť mame alebo otcovi,
      • pripraviť im malé prekvapenie – čokoládka, kvietok – iniciatíve sa medze nekladú....,
      • sadnúť si k nim a popýtať sa na ich príbeh, ako sa spoznali, čo si na sebe vážia, čo ich spája ...
      • postrážiť deti,
      • povedať im, že ste radi, že ich máte a že ich máte radi,
      • pomodliť sa za nich, ale aj za svojho budúceho partnera.

      Možno nič mimoriadne, ale predsa niečo, čo pomôže nielen ich vzťahu,  ale aj vám, ktorí sme  v ich blízkosti. Prežime požehnaný čas medzi svojimi blízkymi.

     • Okresné kolo v basketbale študentiek SŠ

     • Dňa 22.1.2020 sa naše žiačky (Tamara Remenárová, Marianna Trečerová, Silvia Magušinová, Dominika Koštiaľová, Barbora Mikušová, Bianka Bakošová, Lenka Hatalová, Nikola Gejdošová) zúčastnili okresného kola v basketbale študentiek SŠ. Gratulujeme našim super babám k 2. miestu!

     • Lyžiarsky výcvik 2020

     • Žiaci 1.A a 1.B sa v termíne 19.-24.1.2020 zúčastnili Lyžiarskeho výcvikového kurzu v Dolnom Smokovci. Lyžovanie, večerný program plný zábavy, výlet na Štrbské Pleso, ranné rozcvičky, lezenie na ľadovú stenu  a pobyt v krásnom prostredí Vysokých Tatier - to všetko urobili z tohto kurzu úžasnú školskú akciu plnú krásnych zážitkov! Veď posúďte sami :)

      Viac foto nájdete na našom facebooku TU

     • Virtuálna anatomická učebňa (VAU)

     • Viacerí si určite spomínate, ako sme minulý rok súťažili o virtuálnu anatomickú učebňu (VAU). Spomedzi všetkých zdravotníckych škôl na Slovensku sme sa dostali do užšieho výberu medzi 5 top škôl, ale  virtuálnu anatomickú učebňu  bolo možné zriadiť iba na jednej škole a nakoniec ju získala iná zdravotnícka škola.  Napriek tomu, že sa nám nepodarilo vyhrať v tejto súťaži, hľadali sme cestu ako virtuálnu anatomickú učebňu na našej škole zriadiť. Vďaka Nadácii Márie Terézie Schererovej sme získali prostriedky a virtuálnu anatomickú učebňu sa nám podarí v blízkej dobe vybudovať.

      Staneme sa tak 4. zdravotníckou školou na Slovensku a 1. zdravotníckou školou na strednom Slovensku, ktorá takúto modernú učebňu bude mať. Veríme, že sa nám vďaka tejto inovácii podarí opäť skvalitniť štúdium na našej škole.

     • Vianočná akadémia 2019

     • Dňa 20.12.2019 sme sa tradične všetci stretli na  Vianočnej akadémii. Žiaci všetkých ročníkov a pedagogický zbor spoločne sledovali pripravený program, ktorí viacerí žiaci pod vedením Mgr. A. Saskovej, PhDr. P. Šípoša, Mgr. M. Gallovičovej, PhDr. A. Kútnej a Mgr. R. Palidera nacvičili. Krásne hudobné vystúpenia, spevácke výkony, súboj Santa Klausa a Ježiša a divadelné predstavenie symbolizujúce skutočný význam Vianoc a príchod Ježiša Krista boli pre všetkých veľkým zážitkom. Po skončení programu p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová ocenila najúspešnejších žiakov, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v športových či vedomostných súťažiach alebo sa inak pričinili o pozitívnu reprezentáciu školy v prvom polroku šk. r. 2019/2020. Na záver si triedy v ročníkoch navzájom odovzdali darčeky a všetci sme si popriali požehnané vianočné sviatky.

      Celý album nájdete TU

       

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje