• Biela pastelka 2022

     • Aj tento školský rok sme sa zapojili do zbierky BIELA PASTELKA, ktorá na našej škole prebehla v piatok 24. septembra 2022 počas veľkej prestávky a tím dobrovoľníčok pomáhal aj v uliciach mesta Ružomberok. Touto cestou chceme poďakovať našim dobrovoľníčkam za pomoc: Veselovská Michaela, Tamara Kurpašová, Natália Švedová, Emma Marshalová, Andrea Motýľová, Timea Jankolová, Halahijová Romana, Lieskovská Alžbeta.

     • Stretnutie s pápežom Františkom

     • V dňoch 12. - 15. septembra 2021 bolo Slovensko poctené návštevou pápeža Františka. Viacerí z nášho školského spoločenstva sa tejto návštevy osobne zúčastnilo v Košiciach 14.9.2021. 

     • Výstup na Rakytov

     • Dňa 11. septembra 2021 sme v rámci turistického krúžku vyšli zo Smrekovice na vrch Rakytov. Spoločne s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku sme na Rakytove mali možnosť zúčastniť sa svätej omše, ktorú odslúžil náš spoločný školský kaplán Florián Volf.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľka školy v súvislosti s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku

      vyhlasuje v dňoch 13. a 14. septembra 2021 riaditeľské voľno

      podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Nový školský rok 2021/2022 sme spoločne začali vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.30 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školy, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov. Pani riaditeľka navštívila každú triedu osobitne a povedala žiakom dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2021/2022. Žiaci sa následne privítali aj so svojimi triednymi učiteľmi .

      Prajeme všetkým úspešný školský rok 2021/2022.

     • OZNAM

     • Stránkové dni na našej škole pred začiatkom šk. r. 2021/2022 sú 23.- 30.8.2021 od 9:00 do 12:00

     • Koniec šk. r. 2020/2021

     • Keďže je viac ako polovica prázdnin za nami a nový školský rok sa blíži, pripomeňme si, ako sme ukončili školský rok 2020/2021 vo Farskom kostole, kedy sme sa rozlúčili aj so sr. Veronikou. Prajeme jej veľa úspechov a božieho požehnania na novom pôsobisku.

     • Sviatok bl. M. T. Schererovej

     • Dňa 18. júna 2021 sme slávili sviatok patrónky našej  školy blahoslavenej Márie Terézie Schererovej. Po svätej omši náš školský kaplán požehnal všetky priestory školy.

     • Kreatívne dokreslené

     • CVČ Elán v Ružomberku zorganizovalo 5. ročník súťaže „Kreatívne dokreslené“, do ktorej sa zapojili naše žiačky Zuzana Bebjaková (2.A) a Sandra Barťáková (1.B). Zuzka získala 1. a Sandra 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Súťaž prvej pomoci - Zdravotník v akcii

     • Dňa 15.6. 2021 sa uskutočnila súťaž prvej pomoci pre žiakov druhých ročníkov zdravotníckych škôl - odbor Zdravotnícky asistent. Vzhľadom na momentálnu situáciu v zmysle opatrení súťaž nemohla prebiehať v reálnom prostredí v prírode v okolí Prešova, ale bola realizovaná vo virtuálnom online - priestore.

      Súťaž pozostávala z testu a troch videí s modelovými situáciami ktoré museli súťažiaci zvládnuť online. Do súťaže sa zapojilo 21 zdravotníckych škôl z celého Slovenska.  Našu školu reprezentovali  Zuzana Bebjaková a Diana Beskydová  z  2.A triedy a Zuzana Hrabušová a Viktória Harmatová z 2.B triedy, ktoré sa umiestnili na peknom 8. mieste, pri zhodnom počte dosiahnutých bodov niektorých zúčastnených škôl.

     • Oznam - príjímacie konanie na externé štúdium

     • Milí uchádzači o štúdium v externej forme.

      Na prijímaciu skúšku sa dostavte do školy dňa 21. júna 2021 od 13:30 hod. do 13:55 hod. V rozmedzí tohto intervalu budeme kontrolovať všetky nariadené opatrenia.

      Doneste si so sebou platný občiansky preukaz, vlastné písacie potreby a čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a pridelený kód, ktorý ste obdržali v pozvánke.

      Časový harmonogram prijímacej skúšky: od 14,00 do 14,30 hod.

      Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené dňa 22.06.2021 na výveske školy a na www.szsmtsrbk.edupage.org

      Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s prideleným kódoma poradie podľa celkového počtu bodov, ktoré ste získali na prijímacích skúškach. Zároveň bude zverejnená informácia o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

      Pri rovnosti bodov bude rozhodovať dátum podania prihlášky.

      Prijatí uchádzačido 25. júna 2021doručia odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou záväzné potvrdenie o nastúpení na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium.Potvrdenie je zverejnené na stránke školy https://szsmtsrbk.edupage.org/a/prijimacie-konanie

       

      V Ružomberku, 17.6.2021

      PhDr. Antónia Dobrovičová

       riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku oznamuje, že prijímacia skúška na externé večerné štúdium v odbore praktická sestra 5361 N sa uskutoční dňa 21.júna 2021 o 14,00 hod v budove školy. Všetky informácie dostanete v pozvánke, ktorá Vám bola zaslaná na základe podanej prihlášky.

     • OZNAM

     • Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej v Ružomberku oznamuje, že 2. kolo prijímacích skúšok sa neuskutoční.

     • Rozlúčka s maturantmi 2020/2021

     • Dňa 26. mája 2021 sme sa rozlúčili s maturantmi z tried 4.A a 4.B. Rozlúčka sa konala v priestoroch katechetickej učebne a školskej kaplnky. Po sv. omši sa žiakom prihovorila p. riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová, ocenila najlepších žiakov a rozdala vysvedčenia. Žiaci sa poďakovali vedeniu školy, svojim triednym učiteľkám PhDr. Monike Totkovičovej (4.A) a PhDr. Marte Bednárikovej (4.B) a krstným mamám Mgr. Martine Čupovej - sr. Simeone (4.B) a Mgr. Lucii Hanulovej (4.A) a odovzdali im šerpy a kytice.  Našim tohtoročným maturantom prajeme v živote veľa úspechov. 

      Celú fotogalériu z rozlúčky nájdete na školskej facebookovej stránke: TU

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Z dôvodu prezenčnej formy 2. termínu prijímacej skúšky pre školský rok 2021/2022 vyhlasuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO v pondelok 10. mája 2021 pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka.

      Žiaci 4. ročníka a žiaci externého štúdia majú vyučovanie podľa rozvrhu.

       

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Z dôvodu prezenčnej formy 1. termínu prijímacej skúšky pre školský rok 2021/2022 vyhlasuje riaditeľka školy podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO v pondelok 3. mája 2021 pre žiakov prvého, druhého a tretieho ročníka.

      Žiaci 4. ročníka a žiaci externého štúdia majú vyučovanie podľa rozvrhu.

       

                                                                           PhDr. Antónia Dobrovičová

                                                                                     riaditeľka školy

     • Dekanátne kolo biblickej olympiády

     • Trochu nezvyčajným spôsobom v online-priestore prebehla tohtoročná biblická olympiáda, do ktorej sa zapojila aj naša škola. V dekanátnom kole nás 10. marca 2021 reprezentovali žiačky 2. ročníka Zuzana Bebjaková, Diana Beskydová  (obe z 2. A) a Marianna Bugajová (2.B) a stali sa úspešnými riešiteľkami.

     • Boj proti hladu 2021

     • Aj naša škola sa zapojila do zbierky Boj proti hladu 2021. V dňoch 22.-24. apríla sa našim žiačkam podarilo vyzbierať sumu 192,84€. Všetkým ďakujeme!

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje