• Matematický klokan

     • Dňa 11. apríla 2022 sa na našej škole uskutočnila najväčšia žiacka súťaž na svete MATEMATICÝ KLOKAN. V kategórii  KADET 012 sa zapojilo 20 študentov našej školy. Žiaci, ktorým sa najviac sa darilo sú: Andrea Motýľová z II. A, Alexandra Holecová z   I. A, Ondrej Kovaľ z I. A.

    • Čistenie prírody
     • Čistenie prírody

     • Istotne všetci máme radosť z poriadku a čistoty vôkol nás. O to viac, keď pomáhame zveľaďovať a upratovať tú, ktorá to bez nás nevie urobiť – našu prírodu.

      Žiaci prvého ročníka sa v tento pondelok 2. mája 2022 zapojili do čistenia lokality Baničné – prešli ulicami Karola Krčmerycho, I. Houdeka, Papiernickou a Cestou na Vlkolínec. Všetkým zúčastnením za ich nasadenie, usilovnosť a pomoc srdečne ďakujeme. Spravili sme niečo dobré a pekné pre nás všetkých ... :) .

     • Zbierka trvanlivých potravín

     • Naša škola v rámci spolupráce s Upac Jana Vojtaššáka organizuje zbierku trvanlivých potravín pre utečencov z Ukrajiny. Potraviny môžete nosiť na tretie poschodie našej školy.

      Za každú pomoc ĎAKUJEME.

      Kontaktné osoby : Mgr. Michaela Loncková, Mgr. Ľubica Prančíková.

    • Prvá pomoc - ZŠ Černová
     • Prvá pomoc - ZŠ Černová

     • Dňa 21. apríla 2022 žiaci našej školy:

      S. Buroš z 1.B, Kevin Gažo, Terézia Mydliarová, Tamara Kurpašová, Michaela Veselovská z 2.B, Viktória Harmatová a a Natália Gasperová z 3.B,  Diana Beskydová a Zuzana Bebjaková z 3.A, demonštrovali ukážky prvej pomoci.

      KPR u človeka v bezvedomí, krvácanie z nosa, prvú pomoc pri otvorených zlomeninách a anafylaktickom šoku pre 19 žiakov prvého ročníka, 16 žiakov druhého ročníka, 19 žiakov tretieho ročníka a 11 žiakov štvrtého ročníkov základnej školy Andrej Hlinku v Černovej.

      Následne s nimi prakticky precvičovali modelové situácie a obväzovú techniku pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

     • Krajské kolo SOČ 2022

     • Dňa 04. apríla 2022 sa uskutočnilo online krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na SPŠ informačných technológii v Kysuckom Novom Meste.

      Našu školu reprezentovali v súťažnom odbore Chémia, potravinárstvo Marta Kuráková a Darina  Kuráková z III.B  so súťažnou prácou „Energetické nápoje.“ obsadili krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme!

     • Okresné kolo - basketbal

     • Na prvého apríla 2022 sa v športovej hale T18 v Ružomberku po dvojročnej nedobrovoľnej "prestávke" uskutočnila školská okresná športová súťaž v basketbale žiačok stredných škôl.

      Našu školu dôstojne, s vypätím síl, bojovnosti a odvahy rezprezentovali:

      • I. A = Ivana Hrabušová a Tamara Tišťanová,
      • II. A = Júlia Dančeková, Anna Korčáková a Paulína Šoošová,
      • IV. A = Bianka Bakošová, Nikola Gejdošová a Lenka Hatalová,
      • IV. B = Barbora Mikušová.

       

      Na turnaji dievčatá získali krásne bronzové miesto (3).

      Srdečne gratulujeme a tešíme sa s nimi!

       

     • Poskytovanie prvej pomoci na ZŠ Klačno

     • Dňa 23. marca 2022 žiaci z krúžku Prvej pomoci S. Buroš z 1.B, Natália Švedová, Kristína Zapletalová, Tamara Kurpašová, Michaela Veselovská z 2.B, Viktória Harmatová a  a Natália Gasperová z 3.B,  Diana Beskydová a Zuzana Bebjaková z 3.A demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, zastavenie krvácania, prvú pomoc pri zlomeninách a protišokové opatrenia pre 32 žiakov druhých, 27 žiakov tretích a 31 žiakov štvrtých ročníkov základnej školy Klačno. Následne s nimi prakticky precvičovali modelové situácie a obväzovú techniku pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

     • Kampaň Deň počatého dieťaťa

     • Cieľom je poukázať na skutočnosť, že každý ľudský život začína počatím. Mottom tohto ročníka kampane je slogan Život je dar. V súvislosti s ťažkými celospoločenskými okolnosťami a udalosťami si uvedomujeme, že život potrebuje nádej. 

      Symbolom kampane je biela stužka.  Pozývame všetkých, ktorým záleží na hodnote života, aby si ju pripli na odev a použili ju na profilový obrázok na svojich sociálnych sieťach.

      Oslávme život spoločne a pripnime si bielu stužku. Podporme projekt a pomôžme šíriť krásnu myšlienku, že: ­ Život je DAR.

      Biele stužky budú pripravené pri vstupe do školy,  v kaplnke a prostredníctvom dobrovoľníkov.

     • Lyžiarsky výcvik 2022

     • V termíne 21.- 26. februára 2022 sa žiaci 1.A a 1.B zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v Oravskej Polhore. Počas tohto týždňa sa žiaci naučili lyžovať alebo zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti a počas večerov sa žiaci spoznávali formou spoločného programu. V rámci programu boli žiakom predvedené lyžiarske techniky, druhy lyží, poskytovanie prvej pomoci. Poznatky o práci horskej záchrannej služby a práci kaplána horskej záchrannej služby nám prišiel porozprávať  Mgr. Bc. Ján Dubecký. Sväté omše i duchovnú starostlivosť o nás  vykonával náš školský kaplán ThLic. Florián Volf, PhD. Vrcholom kurzu boli lyžiarske preteky, po skončení ktorých sme ocenili najlepších  žiakov zo začiatočníkov a pokročilých. Ocenili sme aj najväčší lyžiarsky pokrok a najkrajšiu izbu, ktorá získala najviac bodov počas celého kurzu. Lyžiarsky výcvikový kurz prebiehal pod vedením p. riaditeľky PhDr. A. Dobrovičovej, ktorá bola súčasne aj zdravotník, triednej 1.A triedy Mgr. D. Brčekovej (nelyžiari), priebeh lyžovania mali nastarosti Mgr. R. Palider, Mgr. T. Mlynárik, PhDr. P. Šípoš a triedna 1.B triedy Mgr. A. Sasková. Za úspešne zvládnutý kurz všetkým srdečne ďakujeme.

      Celú fotogalériu si môžete pozrieť našom FB: TU

     • SOČ okresné kolo 2022

     • Dňa 04. marca 2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti  (SOČ) na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku.

      Našu školu reprezentovali:

      - v odbore Pedagogika, psychológia a sociológia

      Zuzana Bebjaková z III.A triedy so súťažnou prácou „Sociálne siete a ich vplyv na mladých ľudí“ - umiestnila sa na 3. mieste,

      Igor Gábor z III.B triedy s témou práce „Ľudová hudba v sociálnej práci so seniormi“ – obsadil 4. miesto,

      Diana Beskydová, Sofia Malichová, Dminika Krivošová z III.A triedy s témou „Násilie páchané na ženách.“- umiestnili sa na 5. mieste.

      - v odbore Problematika voľného času

      Tamara Javorová, Aneta Hrubjaková z III.A so súťažnou prácou „Účinky alkoholu v mladom veku.“ – umiestnili sa na 3. mieste.

       - v súťažnom odbore Chémia, potravinárstvo

      Marta Kuráková, Darina Kuráková z III. B  so súťažnou prácou „Energetické nápoje.“ – obsadili 1. miesto.

      - v odbore Životné prostredie, geografia, geológia

      Viktória Harmatová, Lenka Janidžárová, Marianna Bugajová z III.B triedy s témou práce „Fast fashion“ – umiestnili sa na 3. mieste.

      Do krajského kola postúpili žiačky z prvého miesta.

      Srdečne blahoželáme!   

     • Modlitba za pokoj na Ukrajine

     • V dnešný deň sa žiaci a zamestnanci našej školy pripájame k výzve pápeža Františka, aby sme modlitbou a pôstom vyprosovali pokoj na Ukrajine.

     • Akreditácia na Erasmus+

     • Akreditácia na Erasmus+ schválená a platnosť akreditácie je do roku 2027. Naši žiaci budú mať možnosť zúčastňovať sa na zahraničných stážach. Veľmi sa z toho tešíme.

     • Pomoc pre ľudí z Ukrajiny

     • Prosíme Vás o pomoc pre ľudí, ktorí utekajú z Ukrajiny pred vojnou. V spolupráci s Mestom Ružomberok, Katolíckou univerzitou a skupinou Ružomberčania pomáhajú Ružomberčanom chceme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. Poprosili nás o zbierku a vytvorenie 50 kozmetických balíčkov a 10 malých lekárničiek - zoznam vecí je na priloženom plagáte. Zbierka bude v škole od zajtra a bude trvať celý týždeň, prosíme, aby ste veci doniesli na 3. poschodie, bude na to vyhradený priestor. Kontaktné osoby: Mgr. T. Mlynárik, Mgr. Ľ. Prančíková prípadne triedni učitelia.

     • Boj proti hladu 2022

     • Viera bez skutkov je mŕtva. Aj tento rok môžete núdznych a hladujúcich podporiť, osobitne v tomto čase  na Ukrajine vo verejnej zbierke Boj proti hladu, ktorú už po 15-ty krát organizuje Vincentská rodina na Slovensku.

      Urobiť tak môžete aj na našej škole prostredníctvom dobrovoľníkov

       

      modlitbou a kúpou medovníkového srdiečka

      ...

      dňa 2. a 4. marca (streda a piatok) 2022.

       

      Za Vašu štedrosť vopred ďakujeme.

       

      Viac informácií nájdete na  www.bojprotihladu.sk.

     • Vizitácia zriaďovateľa

     • V piatok 11.2.2022 nás navštívil zriaďovateľ školy - Sr. Šebastiana Tuptová spolu so svojou asistentkou Sr. Tatianou Repkovou.

      Zúčastnili sa stužkovej slávnosti, navštívili triedy počas vyučovacieho procesu a zároveň sa stretli so všetkými zamestnancami školy.

     • Stužkovanie maturantov

     • Dňa 11.2.2022 sa v priestoroch školy uskutočnilo "Stužkovanie" maturantov 4.A a 4.B triedy. Nakoľko sa stužková slávnosť v šk. r. 2021/2022 musela kvôli opatreniam zrušiť, stužky boli rozdané aspoň týmto spôsobom a naši maturanti mohli konečne zažiť tento slávnostný okamih. Prajeme našim maturantom, aby blížiace sa maturity zvládli čo najlepšie a prajeme im veľa úspechov.

      Viac fotiek nájdete na školskom FB: TU

     • Svetový deň chorých 2022

     • Som aj ja znak Otcových milosrdných rúk ?

      Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“ Tieto evanjeliové slová sú ústredným mottom pápežovho posolstva k Svetovému dňu chorých. Slávime ho 11. februára, na sviatok Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej už 30 rokov.

           Téma tohtoročného svetového dňa chorých nás pozýva hlavne k tomu, aby sme obrátili svoj pohľad na Boha, ktorý je bohatý na milosrdenstvo a ktorý vždy hľadí na svoje deti s otcovskou láskou, aj keď sa od neho vzdialili. Najvyšším svedectvom Otcovej milosrdnej lásky k chorým je jeho jednorodený Syn.

        Pri tejto príležitosti sa prihovoril  Sv. Otec František:   „Ako v tejto súvislosti nespomenúť mnohých chorých, ktorí v čase pandémie zažívali na oddelení intenzívnej medicíny v poslednej etape svojho života osamelosť, hoci sa o nich starali obetaví zdravotníci? Boli totiž ďaleko od svojich najbližších a najdôležitejších osôb v ich živote. Preto je dôležité mať pri sebe svedkov Božej lásky, ktorí podľa príkladu Ježiša, Otcovho milosrdenstva, lejú na rany chorých olej útechy a víno nádeje.“ Sv. Otec František

        A tak Ježišova výzva, aby sme boli milosrdní ako Otec, nadobúda mimoriadny význam v prípade zdravotníkov. „ Drahí zdravotníci, Vaša služba chorým, vykonávaná s láskou a kompetentne, presahuje  hranice povolania a stáva sa poslaním. Vaše ruky, ktoré sa dotýkajú Kristovho trpiaceho tela, sa môžu stať znakom Otcových milosrdných rúk. Buďte si vedomí veľkej dôstojnosti vašej profesie, ako aj zodpovednosti, ktorú zahŕňa.“

      „ Chorý je vždy dôležitejší ako jeho choroba.... Aj keď uzdravenie nie je možné, vždy je možné dať mu pocítiť blízkosť, ktorá je predovšetkým prejavom záujmu o človeka, až potom o jeho chorobu. Preto by som si želal, aby odborná príprava urobila zdravotníkov zároveň schopnými počúvať a nadviazať vzťah.“

         Nech nás slová sv. Otca Františka oslovia a povzbudia k zodpovednej príprave, ktorá vedie k zodpovednej a svedomitej práci pri lôžkach našich chorých v nemocnici, starých a opustených v sociálnych zariadeniach a všade tam, kde sú potrebné naše ruky, ochotné a otvorené srdce, aby sme sa stávali svedkami Božej lásky,..“ ktorí podľa príkladu Ježiša, Otcovho milosrdenstva, lejú na rany chorých olej útechy a víno nádeje........

      Ilustračnná snímka  (Vatican Media)

     • Učiteľ Slovenska 2021

     • Toto je 🔝 3️⃣ 0️⃣ pedagógov a pedagogičiek ocenenia Učiteľ Slovenska 2021! Sme hrdí, že je medzi nimi náš kolega Pavol Šípoš. Gratulujeme a veľmi sa z toho tešíme!

     • Stanovisko MZ SR ku vzdelávaniu na stredných zdravotníckych školách v SR


     • Praktická sestra ostáva!

      Stanovisko MZ SR ku vzdelávaniu na stredných zdravotníckych školách v SR

      V minulom týždni RTVS medializovala informáciu, že študijný odbor Praktická sestra na SZŠ končí a vracia sa odbor Zdravotnícky asistent. Požiadali sme MZ o stanovisko – tu je výsledok:

      Nestabilita názvu zdravotníckeho povolania a tiež názvu študijného odboru, je zmätočná a nemotivujúca, tak pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú pre náročné, ale pre zdravotný systém potrebné zdravotnícke povolanie, ako aj ich rodičov, verejnosť, ako aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.Od marca roku 2022, Ministerstvo zdravotníctva SR plánuje návrhom úpravy zákona č. 578/2004 Z. z., zmeniť názov zdravotníckeho povolania zo zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru – asistent.Zdravotnícky pracovník praktická sestra – asistent je súčasťou multidisciplinárneho tímu a spoločne so sestrami zodpovednými za všeobecnú starostlivosť, sestrami špecialistkami a sanitármi participuje na poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientom, a tiež zvyšovaní a udržiavaní ich kvality života.Ministerstvo zdravotníctva SR v súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR deklaruje, že zrealizuje potrebné legislatívne procesy, so zámerom opätovného etablovania na stredných zdravotníckych školách v SR študijného odboru praktická sestra.Aj žiaci, ktorí v máji roku 2022 vykonávajú na stredných zdravotníckych školách prijímacie skúšky do študijného odboru zdravotnícky asistent, ukončia štúdium maturitnou skúškou v študijnom odbore praktická sestra.

      Zdroj:

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje