• Ocenenie žiačky

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva, primátor mesta Ružomberok  ocenil najlepších žiakov stredných škôl.  Za Strednú zdravotnícku školu Márie Terézie Schererovej bola ocenená žiačka IV.A triedy – Kristína Tholtová.

      Kristína Tholtová je žiačkou štvrtého ročníka na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku; je zodpovedná a spoľahlivá s vynikajúcim prospechom a vzornou dochádzkou. 

      Svoje praktické zručnosti i odborné vedomosti využíva pri práci s chorými. Má vysoko ľudský prístup k ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných a mimoriadne citlivý prístup k detským pacientom. Je dôsledná vo svojej práci a zodpovedne pristupuje k povinnostiam.

      Aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských akcií školy i kurzov prvej pomoci na základných i stredných školách. Reprezentovala školu aj v stredoškolskej odbornej činnosti, kde dosiahla výborné výsledky.

      Je aktívnou členkou Regionálneho stredoškolského parlamentu i žiackej školskej rady.

      V kolektíve je veľmi obľúbená pre svoju úprimnosť, komunikatívnosť, otvorenosť a nezištnú pomoc pre potreby iných.

       

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

     • Imatrikulácie 2021

     • Dňa 26.11. 2021 si študentky vyšších ročníkov: Zuzka Hrabušová, Zuzka Bebjaková, Diana Kmeťová, Diana Beskydová, Vanes Kútniková, Lívia Veselá a Broňa Teniaková pripravili pre študentov prvého a druhého ročníka imatrikulačky. Nechýbalo veľa zábavy a smiechu. A takto sa stali oficiálne členmi našej študentskej zdravotníckej rodiny.

       

      Viac fotiek nájdete na školskom facebooku: https://www.facebook.com/szsmtsrbk

     • Turistické aktivity

     • Turistický krúžok sa stal za posledné roky akousi stálicou v ponuke krúžkov na našej škole a sme radi, že záujem o turistiku medzi žiakmi a učiteľmi rastie. Žijeme v regióne, ktorý je rajom pre turistov z celého Slovenska a rastie záujem aj zahraničných turistov. Častokrát si ani neuvedomujeme, aké bohatstvo máme okolo seba. Len okolo Ružomberka máme Malú Fatru, Veľkú Fatru a Chočské vrchy a Vysoké čí Nízke Tatry sú tiež „za dverami“. Veríme, že touto aktivitou si aspoň čiastočne ukážeme zákutia slovenských hôr a prírody.

      V školskom roku sa nám napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii  podarilo zrealizovať  3 túry:

      1. Výstup na Rakytov zo Smrekovice. Je to najvyšší vrch liptovskej vetvy hlavného hrebeňa Veľkej Fatry a leží v nadmorskej výške 1567 metrov.

      2. Výstup na Veľký Choč z Valaskej Dubovej. Je to najvyšší vrch Chočských vrchov na Slovensku  s výškou 1 611 m.n.m.

      3. Výstup na Šíp zo Stankovian. Je to skalnatý vrch (1170 m.n.m.) vypínajúci sa nad sútokom riek Orava a Váh v pohorí Veľká Fatra.  

       

      V zimnom období plánujeme absolvovať menej náročné trasy a po konci uzávery turistických chodníkov na jar 2022 určite aj náročnejšie výstupy.

      Sledujte školskú webovú stránku, facebook, či instagram a o plánovaných aktivitách Vás budeme včas informovať.

     • Zbierky v školskom roku 2021/2022

     • Aj v školskom roku 2021/2022 pokračujeme v zbierkach, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. V tejto činnosti nám pomáhajú naši žiaci  v rámci dobrovoľníckeho krúžku. Sú to zbierky Nezábudka, Biela pastelka, Boj proti hladu, Mary’s Meals a ďalšie.

      Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú a podporujú túto zmysluplnú aktivitu.

     • Informatická súťaž iBobor

     • Minulý týždeň na našej škole prebehla celoslovenská informatická súťaž iBobor, ktorej symbolom sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov rôznych vekových skupín, iniciovať ich na využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

       

       

      U nás sa súťažilo v dvoch kategóriách – v utorok 9. novembra 2021 si svoje schopnosti v kategórií Senior vyskúšalo 30 žiakov tretieho ročníka a o dva dni neskôr - vo štvrtok 11. novembra – súťažili 17 žiakov v kategórii Junior.

      Na našej škole sa najlepšie umiestnili:

      • kategória „Senior“

      Meno Priezvisko      Trieda              Počet bodov

      Klára Macková          III. A                      52       

      Renáta Valjašková    III. A                      34

      Diana Beskydová      III. A                      32

       

       

       

      • kategória „Junior“  

      Meno Priezvisko      Trieda              Počet bodov

      Ondrej Kovaľ              I. A                         44 

      Alžbeta Lieskovská    II.A                       41,33

      Alexandra Holecová   I.A                        40,67

       

       

       

      Srdečne blahoželáme J

       

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich odvahu zmerať si svoje schopnosti a vedomosti v online priestore iBobra.

     • Modrá nezábudka 2021

     • Duša je najzraniteľnejšou časťou nášho tela. Tak, ako vie byť silná, vie byť aj krehká ako tenučký ľad na práve zamŕzajúcej rieke. Niekedy stačí do nej štuchnúť a je po celistvosti. Dosť dlho trvá, kým sa prasklina zacelí. Nie vždy to zvládne sama. Stane sa, že duša načisto vypadne z harmónie pochodov a ochorie.

      V dňoch 7. a 8. októbra 2021 sa aj v našom meste  konala verejná zbierka  pod názvom Modrá nezábudka, ktorej cieľom bola podpora rozvoja siete starostlivosti o ľudí s duševnými ochoreniami a ich sociálneho začlenenia, podpora chránených dielní, chránenej práce, chráneného bývania, podpora vzdelávania, podpora zriaďovania komunitných zariadení za účelom zmysluplného a tvorivého využitia voľného času pre ľudí s problémami duševného zdravia.

      Túto dobrú vec sme mohli podporiť  kúpou modrej nezábudky, ktorú  predávali dobrovoľníci z prvých a druhých ročníkov aj z našej školy.  Menovite: Simona Bernoláková, Aneta Štrbová, Tamara Kurpašová, Ester Chovancová, Veronika Hládeková, Kristína Feriancová, Romana Dubovská, Natália Koňarčíková, Erik Kavenský, Salome Cvoligová, Rebeka Ogielová, Lívia Korčeková, Monika Dulková, Tatiana Nociarová, Ondrej Kovaľ, Sofia Takáčová, Bibiana Pitáková, Michaela Kozáková, Chiara Kamanová, Karin Gejdošová

      Celkový výnos zbierky bol: 997,10 eur

      Všetkým dobrovoľníkom za vynaložené úsilie, ochotu a dobrú náladu veľmi pekne ďakujeme v mene tých, ktorým finančný výťažok poputuje.

       

     • Prvá pomoc na bilingválnom gymnáziu

     • Naše študentky 4.A triedy sa v utorok 12.10.2021 podieľali na výučbe prvej pomoci a na pár hodín sa stali vyučujúce pre študentov bilingválneho gymnázia v Ružomberku.

      Študentkám Veronike Malobickej, Petre Pisoňovej, Natálii Jesenskej, Bianke Bakošovej a Liane Fallovej to išlo vynikajúco. Za ich nasadenie ďakujeme.

     • DofE 2021

     • Dňa 12.10.2021 si žiačky Zuzka Bebjaková (III.A), Petra Babicová (IV.A) a Natália Jesenská (IV.A) v doprovode Mgr. Pavla Kleina prebrali ocenenie v programe DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Slávnostne tak ukončili dvojročný cyklus, počas ktorého plnili svoje ciele stanovené v troch oblastiach a na konci absolvovali kvalifikačnú expedíciu.  Úspešným účastníčkam ďakujeme a gratulujeme k ich úspechu. Pevne veríme, že čoskoro sa k nim pridajú aj noví účastníci, ktorí práve začínajú svoju cestu v programe DofE.

     • Biela pastelka 2022

     • Aj tento školský rok sme sa zapojili do zbierky BIELA PASTELKA, ktorá na našej škole prebehla v piatok 24. septembra 2022 počas veľkej prestávky a tím dobrovoľníčok pomáhal aj v uliciach mesta Ružomberok. Touto cestou chceme poďakovať našim dobrovoľníčkam za pomoc: Veselovská Michaela, Tamara Kurpašová, Natália Švedová, Emma Marshalová, Andrea Motýľová, Timea Jankolová, Halahijová Romana, Lieskovská Alžbeta.

     • Stretnutie s pápežom Františkom

     • V dňoch 12. - 15. septembra 2021 bolo Slovensko poctené návštevou pápeža Františka. Viacerí z nášho školského spoločenstva sa tejto návštevy osobne zúčastnilo v Košiciach 14.9.2021. 

     • Výstup na Rakytov

     • Dňa 11. septembra 2021 sme v rámci turistického krúžku vyšli zo Smrekovice na vrch Rakytov. Spoločne s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku sme na Rakytove mali možnosť zúčastniť sa svätej omše, ktorú odslúžil náš spoločný školský kaplán Florián Volf.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • Riaditeľka školy v súvislosti s návštevou Svätého otca Františka na Slovensku

      vyhlasuje v dňoch 13. a 14. septembra 2021 riaditeľské voľno

      podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      PhDr. Antónia Dobrovičová

      riaditeľka školy

       

     • Začiatok školského roka 2021/2022

     • Nový školský rok 2021/2022 sme spoločne začali vo štvrtok 2. septembra 2021 o 9.30 hod. slávnostnou svätou omšou VENI SANCTE v Kostole sv. Ondreja. Po skončení sv. omše sme sa presunuli do školy, kde pani riaditeľka PhDr. Antónia Dobrovičová privítala všetkých žiakov a najmä žiakov prvých ročníkov. Pani riaditeľka navštívila každú triedu osobitne a povedala žiakom dôležité informácie týkajúce sa nového školského roka 2021/2022. Žiaci sa následne privítali aj so svojimi triednymi učiteľmi .

      Prajeme všetkým úspešný školský rok 2021/2022.

   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje