• V tejto sekcii nájdete PRIHLÁŠKU na pomaturitné a nadstavbové štúdium na strednej škole = pre večerné štúdium.

      V spomínanej prílohe sú dôležité informácie a pokyny pre jej správne vyplnenie.

       

      Prihlaska_vecerne_studium.pdf