• ŠTUDIJNÉ ODBORY

   aktivované v škole sú realizované dennou a externou-večernou formou nasledovne:

   denné štúdium:

   štvorročné štúdium
   5356 M - zdravotnícky asistent
   vyššie odborné štúdium
   5325 Q - diplomovaná všeobecná sestra

   externé – večerné štúdium:

   pomaturitné kvalifikačné štúdium
   pre absolventov strednej školy
   5356 N - zdravotnícky asistent

   učebný odbor
   pre absolventov s nižším stredným odborným vzdelaním
   5371 H - sanitár