•  

   DENNÉ ŠTÚDIUM

    

   Zdravotnícky asistent

    

   I.A - PhDr. Monika Totkovičová
   I.B - PhDr. Marta Bednáriková
   II.A - Mgr. Lucia Kajúchová
   II.B - Mgr. Andrea Sasková
   III.A - Mgr. Daniela Brčeková
   III.B - Mgr. Lucia Hanulová
   IV.A - Mgr. Ľubica Prančíková
   IV.B - Mgr. Lívia Záhorová

    

   ŠTÚDIUM POPRI ZAMESTNANÍ

    

   Zdravotnícky asistent


   I.D - Mgr. Silvia Janigová
   II.D - PhDr. Gabriela Lešková - sr. Marieta

    

   Sanitár


   SAN - PhDr. Beáta Pastuchová