•  

   Garant študijného odboru zdravotnícky asistent

   PhDr. Antónia Dobrovičová

    

   Garant študijného odboru sanitár

   Mgr. Eva Vieriková

    

   Výchovný a kariérny poradca

   PhDr. Gabriela Lešková

    

   Vedúca praktickej odbornej zložky

   Mgr. Viera Dömötörová

    

   Koordinátor maturitnej skúšky

   Mgr. Daniela Brčeková

    

   Koordinátor prevencie

   Mgr. Lucia Kajúchová

    

   Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

   Mgr. Ľubica Prančíková

    

   Koordinátor informatizácie

   Mgr. Rastislav Palider

    

   Správca webovej stránky školy

   Mgr. Tomáš Mlynárik