• Uvítací večierok 2017

     • Dňa 12. októbra 2017 bol pre žiakov prvých ročníkov významný deň. Druháci si pre nich pripravili program a na uvítacom večierku ich oficiálne prijali do školskej rodiny. Téma uvítacieho večierku bola „pyžamová párty“ a prváci vykonávali rôzne zábavné činnosti zamerané na pohyb, šikovnosť či rýchlosť. Na záver programu dostali fotografiu a medailu a potom nasledovala pre všetkých prítomných diskotéka.

      Fotogalériu z tejto akcie nájdete TU

     • Poskytovanie prvej pomoci

     • Dňa 29. septembra 2017 žiaci štvrtých ročníkov demonštrovali ukážky prvej pomoci na Súkromnej  ZŠ Dotyk. Poskytovania prvej pomoci sa zúčastnili P. Belková zo 4.B, T. Ferancová a S. Gallová zo 4.A pod vedením Mgr. Lucie Kajúchovej.

    • Dni nezábudiek 2017
     • Dni nezábudiek 2017

     • Dňa 29. septembra 2017 sa konala celoslovenská zbierka Dni nezábudiek 2017. Získané financie sa rozdeľujú do slovenských regiónov na projekty, ktoré pomáhajú ľuďom s duševnými poruchami.  V uliciach mesta Ružomberok sa do tejto zbierky zapojili aj žiaci z našej školy: Stanislav Okál, Zuzana Jablonská, Mariana Kováčová, Miriam Sviteková, Katarína Pištejová, Terézia Matejčáková, Alena Ištoková, Mária Štrpková, Timea Kupová, Aneta Ondríková, Jozef Čudrnák a Lenka Balejová. Podarilo sa im vyzbierať sumu 243,49€. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME!

    • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2017
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu 2017

     • Dňa 28. septembra 2017 sa v Hrabove v Ružomberku konali preteky v cezpoľnom behu žiakov základných a stredných škôl. Našu školu reprezentovali Tamara Remenárová , Ema Vargončíková (obidve z 1.A), Daniela Smiešková a Veronika Smiešková (obidve z 3.A). Najlepšie sa spomedzi všetkých žiačok stredných škôl v okresnom kole umiestnila Veronika Smiešková - 6. miesto a v súťaži družstiev obsadili naše žiačky 3. miesto. Okrem súťažiacich vykonávali žiaci našej školy aj zdravotnú službu počas celej akcie - Lucia Horská, Libor Polónyi (obaja z 3.A),  Jakub Blaško a Dominika Djubašáková (obaja z 3.B).  Za reprezentáciu školy všetkým zúčastneným ďakujeme.

    • Biela Pastelka 2017
     • Biela Pastelka 2017

     • Dňa 22. septembra 2017 sa konala celoslovenská zbierka Biela Pastelka. Ide o verejnú zbierku, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.  V uliciach mesta Ružomberok sa do tejto zbierky zapojili aj  žiaci  z našej školy: Patrícia Kubelová, Lucia Horská, Mária Helisová, Jakub Krišanda, Beáta Václavová, Karolína Labašková, Radoslava Geisbacherová a Monika Popluhárová. Podarilo sa im vyzbierať sumu 180,61€. Všetkým darcom a dobrovoľníkom ĎAKUJEME !

     • Expert Geniality Show 2017

     • Dňa 30.11.2017 sa žiaci 1. - 3. ročníka zapojili do celoslovenskej vedomostnej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Žiaci si vyberali ľubovoľné 2 zo 6 ponúknutých tém: Góly body sekundy, Tajomstvá prírody, Do you speak English?, Dejiny ,udalosti, umenie, Mozgolamy a Svetobežník.

    • Plenárne rodičovské stretnutie
     • Plenárne rodičovské stretnutie

     • V piatok 22. septembra 2017 sa v našej škole o 15:00 hod. uskutočnilo plenárne rodičovské stretnutie. Pani riaditeľka  MUDr. Ľubomíra Albertyová zhodnotila minulý školský rok 2016/2017, dosiahnuté výsledky a  poukázala na dochádzku žiakov. V príhovore taktiež povzbudila rodičov, aby svoje deti motivovali  k učeniu a  chodeniu do školy, čo prispeje k dosahovaniu lepších výsledkov. Pani riaditeľka rodičom taktiež predstavila nový projekt pod názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, do ktorého sa žiaci môžu zapojiť. Po príhovore vystúpila p. Vallušová s krátkym prejavom a návrhom príspevku do rodičovského spoločenstva, ktoré rodičia odhlasovali. Po skončení plenárneho rodičovského stretnutia nasledovalo stretnutie rodičov v jednotlivých triedach.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • 5. septembra 2017 sme spustili oficiálnu stránku školy na facebooku. Nájdete tam informácie z diania v škole, oznamy, udalosti a fotogalérie zo školských akcií. Pridajte sa do našej komunity tu: https://www.facebook.com/szsmtsrbk/

    • Poskytovanie prvej pomoci
     • Poskytovanie prvej pomoci

     • Dňa 18. septembra 2017 sa žiaci tretích ročníkov Gymnázia sv. Andreja zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia na Kalvárii kde im žiaci tretích ročníkov Strednej zdravotníckej školy M. T. Schererovej demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u dospelého človeka a dieťaťa v bezvedomí, prvú pomoc pri krvácaní a šoku, ošetrenie zlomenín a prikladanie improvizovaných dláh. Poskytovania prvej pomoci sa zúčastnili S. Horváthová, A. Marošová, D. Smiešková z 3.A a D. Goreková, R. Holáková, P. Pjosová z 3.B triedy  pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. B. Pastuchovej.

    • Zahraničná odborná exkurzia
     • Zahraničná odborná exkurzia

     • V piatok 7. októbra 2016 sa 6 žiačok našej školy zo IV.A a IV.B zúčastnili spolu s PhDr. Antóniou Dobrovičovou a PhDr. Monikou Totkovičovou odbornej exkurzie v Domove dôchodcov "Haus Elisabeth" v rakúskom Laxenburgu. Sprevádzala ich vedúca DD Sr. Daniela Leonhartsberger, ktorá ich oboznámila s fungovaním domova dôchodcov, s personálnym zabezpečením a poinformovala ich aj o podmienkach prijatia zahraničných pracovníkov. Mali možnosť vidieť každé oddelenie, spôsob práce i materiálno - technické zabezpečenie. Na každom oddelení DD sa stretli aj so zdravotnými sestrami zo Slovenska. Dievčatá mohli porovnať ošetrovateľskú starostlivosť o seniorov u nás na Slovensku a v zahraničí. Po skončení exkurzie navštívili niektoré zaujímavé miesta vo Viedni. Ďakujeme p. riaditeľke MUDr. Ľ. Albertyovej za uskutočnenie tejto odbornej exkurzie.

    • Okresné kolo v šachu 2017
     • Okresné kolo v šachu 2017

     • Dňa 25. októbra 2017 sa naše žiačky zúčastnili okresného kola študentiek stredných škôl v šachu. Ivana Garajová skončila na 1. mieste a  Gabriela Pažitná na 2. mieste a postupujú na krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Žiline. Gratulujeme im a prajeme veľa úspechov.

    • Krakov - po stopách svätých
     • Krakov - po stopách svätých

     • V utorok 18. októbra 2016 sa žiaci našej školy pod vedením Mgr. Ľubice Prančíkovej zúčastnili zájazdu na miesta, kde počas letných prázdnin prebiehali Svetové dni mládeže. Prvým miestom, ktoré sme navštívili, bolo Centrum sv. Jána Pavla II. v Krakove. Tu sme si uctili aj relikvie spomínaného svätca, ktorý bol naším súčasníkom. Následne sme sa presunuli do Lagievnikov, kde sme mali možnosť navštíviť izbu sv. sestry Faustíny a taktiež aj Sanktuárium, ktoré je svetovým centrom uctievania Božieho milosrdenstva. V kaplnke sv. sestry Faustíny sme si uctili jej pozostatky a v slovenskej kaplnke v Lagievnikoch sme pri spoločnej modlitbe – korunke Božieho milosrdenstva – ďakovali a prosili aj za celú našu školu. Žiakom aj pedagógom sa zájazd veľmi páčil. Ďakujeme za veľmi dobre zorganizovanú akciu, ktorá nám dala veľmi veľa a obohatila nás nie len po estetickej stránke, ale najmä po stránke duchovnej.

    • Prehliadka knižnice
     • Prehliadka knižnice

     • Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku patrí medzi najmodernejšie v strednej Európe. Obsahuje mnoho vzácnych publikácii, kníh a dokumentov. I my sme sa mohli bližšie pozrieť na jej vnútorné priestory, vybavenie, organizáciu a možnosti vypožičiavania. Po exkurzii nasledovala v priestoroch knižnice moderovaná beseda s Mgr. Paulínou Čuhovou, PhD. a Mgr. Janou Juhásovou, PhD. o knihe My deti zo stanice ZOO.

    • Púť k Zdenke a spoznávanie Bratislavy
     • Púť k Zdenke a spoznávanie Bratislavy

     • Tento rok sa naši žiaci mohli zúčastniť dvojdňového poznávacieho zájazdu do Bratislavy. Tento rok si pripomíname 100. rokov od narodenia našej blahoslavenej sestry Zdenky. I to bol dôvod, prečo sme v stredu 15. júna 2016 zavítali do pútnického areálu v Podunajských Biskupiciach, v ktorom sme mali slávnostnú sv. omšu celebrovanú vdp. Františkom Deziderom Albertyom, OFMCap. Osobne nás prišla pozdraviť i provinciálna predstavená Mgr. Anna Tuptová – Sr. Šebastiána. Po nej sme sa presunuli do centra, kde nasledovalo prehliadka jeho centra, návšteva v prezidentskom paláci, okolie hradu. Druhý deň sme začali sv. omšou, ktorú celebroval primiciant. Nasledovala plavba loďou na hrad Devín, počas ktorej sme sa mohli pokochať historickou časťou mesta, nábrežie, Bratislavský hrad i rakúsku stranu Dunaja. Po vystúpení z lode sme si pozreli pamätník obetí totality – Brána slobody i Devínsky hrad. Ďakujeme pani riaditeľka za super pripravený zájazd. Všetkým sa páčilo a boli nadmieru spokojní.

    • Osobnosti Oravy
     • Osobnosti Oravy

     • V stredu 15. júna 2016 sa časť našej školy vybrala spoznávať osobnosti Oravy. Zastavili sme sa v rodnom dome slovenského spisovateľa Martina Kukučina v Jasenovej. Následne sme sa presunuli do Dolného Kubína, kde vo Florinovom dome je sprístupnená výstava Hájnikova žena pri príležitosti 130. výročia vydania tohto veľdiela. Nedalo nám nezastaviť sa v rodisku našej bl. sestry Zdenky – v Krivej, ktorá tento rok slávi 100. výročie jej narodenia. V miestnom kostole sme mali možnosť duchovne pookriať, spoločne sme sa pomodlili a uctili si jej relikvie. Posledná zástavka bola expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy v Oravskej Polhore v prekrásnom prostredí pod Babou horou. Slovensko je stále prekrásna krajina, treba byť na svoju vlasť zdravo hrdý a spoznávať jej zákutia v duchu „Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás! ...“

       

    • Stretnutie s členmi z Cenakola
     • Stretnutie s členmi z Cenakola

     • „ Nikto nie je dokonalý“...často používaná fráza, ak chceme zakryť, alebo ospravedlniť problém v nás, alebo v niekom blízkom, na ktorom nám záleží. Súčasťou každej spoločnosti sú javy, ktoré charakterizujeme ako dobré alebo zlé. Niekedy máme problém určiť jednoznačne hranicu medzi týmito pojmami. Zodpovednosť za zlo, či dobro hľadáme... Svoju osobnú životnú skúsenosť nám prišli v utorok 27. októbra 2015 porozprávať chlapci z Občianskeho združenia Priatelia spoločenstva Cenacolo. Vzniklo na Slovensku, pretože život v našej spoločnosti priniesol nové neduhy, s ktorými si sama rodina nevie pomôcť. Slovenská komunita je súčasťou materskej talianskej komunity CENACOLO, ktorú v r. 1983 založila mama – Sr. Elvíra. Sú to tí istí rodičia, príbuzní i všetci, ktorí cítia, že ich život sa uberá iným smerom ako je to v danej spoločnosti žiaduce. Sme každý z iného kúta sveta, ale spája nás závislosť, strata nádeje na zmenu k lepšiemu . Comunita Cenacolo je nádej, viera , láska - nepozná žiadnu bariéru, ktorá by sa nedala prekonať. Spoločná modlitba a práca zjednocuje, posilňuje, dáva istotu . Svätý Duch je medzi nami, preto sa cítime aj v našom spoločenstve šťastne, ľahko, ale hlavne s nádejou v srdciach, že problémy, ktoré prežívame v našich rodinách, sú riešiteľné. Školou života ju nazývajú medzi sebou tí, ktorí niekoľkoročný pobyt v komunite prežili. „Boli mŕtvi a vstali zmŕtvych“ či „prešli z tmy do svetla“ to je hlavná myšlienka svedectiev, ktoré napísal sám život. Výpovede nových rodín , ktoré spoznali, že Ježiš je víťaz! Prešli si ťažkú cestu od ZLA závislostí k DOBRU – pokoju v nás. To všetko je dôkazom „liečby“ Božím dotykom.

    • Exkurzia na stanici RLP
     • Exkurzia na stanici RLP

     • Skutočná bezprostredná situácia, keď človek – pacient potrebuje rýchlo pomoc doma, v práci, na ulici, v teréne sa objavuje čoraz častejšie. Záchranári majú priemerne na jednu stanicu Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) až 180-200 výjazdov do mesiaca, rovnaký priemer vykazujú aj stanice Rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP). Profesionálna pomoc, flexibilita, ľudský prístup a ústretovosť v práci záchranárov je rozhodne nevyčísliteľná. S týmto sa stretli žiaci II.B triedy, ktorí mohli v piatok 6. novembra 2015 navštíviť jednu takúto stanicu v Ružomberku a z blízka vidieť sanitku, jej vybavenie i počuť z úst profesionálov niečo z ich náročnej práce. Sme za túto možnosť nesmierne vďační, veď špeciálne pomôcky – popáleninové vaky, nosidlá, lifepacky a boardy nevidíme až tak často.

     • Žiacka konferencia - Hľadajme dobro v druhých

     • Žiť znamená s radosťou darovať svoje najlepšie a najtajuplnejšie vnútro iným. Mesto Ružomberok v spolupráci s nízkoprahovým centrom Prerod a Obchodnou akadémiou zorganizovalo dňa 10. 11. 2015 Žiacku konferenciu pod názvom Hľadajme dobro v druhých. Žiaci našej školy sa predstavili v programe so scénickým tancom s názvom Set me free. Tanec vyjadroval boj mladého človeka s nástrahami dnešného sveta, v ktorom je dobro silnejšie ako zlo. Na programe vystúpili talentovaní: Mária Otiepková, Lenka Todeková, Veronika Mydliarová, Lucia Maderková (III.B), Petra Belková, Eva Mária Kamenská, Michaela Rošteková, Katarína Lisá, Diana Kútniková, Lenka Žihlavníková a Branislav Malý (II.B). Scenár a réžiu pripravila Mgr. Andrea Sasková.

      Žiacka konferencia - Hľadajme dobro v druhých - Obrázok 1

     • Deň študenstva

     • Na ružomberskej radnici v stredu 18. 11. 2015 boli pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva udeľované pamätné listy vybraným žiakom a študentom. Z našej školy bola za vynikajúce študijné výsledky a za úspešnú reprezentáciu školy ocenená žiačka maturitného ročníka Klaudia Hatalová. Všetci sa pripájame sa k srdečným gratuláciám.

      Deň študenstva - Obrázok 1

    • Diecézne kolo Piráti krásy 2015
     • Diecézne kolo Piráti krásy 2015

     • Diecézny katechetický úrad zorganizoval druhý ročník recitačnej súťaže pod názvom Piráti krásy 2015. Regionálne kolo prebehlo v Ružomberku, Námestove a Poprade. Naše zúčastnené žiačky postúpili i do diecézneho kola, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra 2015 v Spišskej Kapitule. I tu dokázali obhájiť svoje kvality: v kategórii poézia - Piráti krásy žiačka II.B triedy Eva Mária Kamenská získala krásne 2. miesto a v kategórii próza - o biskupovi Vojtaššákovi žiačka I.B triedy Radoslava Geisbacherová sa umiestnila na peknom 3. mieste. K dosiahnutým výsledkom im obom srdečne blahoželáme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.