PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Gabriela Lešková ŠIOV 6 14
NSS-Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline 8
PhDr. Kvetoslava Drozdíková Trnavská univerzita, fakulta zdravotníctva a soc. práce Trnava 60 60
Mgr. Marta Gallovičová Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta 0 0
Mgr. Inna Hlinková Tsuha UNI KREDIT, n.o., B. Nemcovej8, 974 01 Banská Bystrica 15 60
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10
UNI KREDIT, n.o., B. Nemcovej 8, 974 01 Banská bystrica 15
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10
Mgr. Pavol Klein Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenková 11, 850 05 Bratislava 15 30
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 15
Mgr. Michaela Loncková Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 22 30
NSS-Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline 8
Mgr. Tomáš Mlynárik Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 22 22
Mgr. Rastislav Palider Univerzita Mateja Bela, fak. human. vied , Banská Bystrica 60 60
PhDr. Beáta Pastuchová Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 01 01 Žilina 10 30
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 01 01 Žilina 10
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 01 01 Žilina 10
Mgr. Andrea Sasková Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11, 85005 Bratislava 0 8
aSc Applied Software Consu 8
PhDr. Pavel Šípoš Univerzita Mateja Bela, fak. human. vied , Banská Bystrica 60 60
PhDr. Zuzana Šípošová UIPŠ, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 7 7


© aScAgenda 2022.0.1298 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.09.2021