PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PhDr. Kvetoslava Drozdíková Trnavská univerzita, fakulta zdravotníctva a soc. práce Trnava 60 60
Mgr. Marta Gallovičová Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta 0 0
Mgr. Inna Hlinková Tsuha Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10 60
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10
UNI KREDIT, n.o., B. Nemcovej8, 974 01 Banská Bystrica 15
UNI KREDIT, n.o., B. Nemcovej 8, 974 01 Banská bystrica 15
Mgr. Pavol Klein Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenková 11, 850 05 Bratislava 15 30
Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava 15
PhDr. Gabriela Lešková ŠIOV 6 14
NSS-Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline 8
Mgr. Michaela Loncková NSS-Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline 8 30
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 22
Mgr. Tomáš Mlynárik NSS-Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl pri Žilinskej univerzite v Žiline 8 40
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania 10
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 22
Mgr. Nora Mlynáriková UIPŠ, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 35 35
Mgr. Rastislav Palider Univerzita Mateja Bela, fak. human. vied , Banská Bystrica 60 60
PhDr. Beáta Pastuchová Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 01 01 Žilina 10 30
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 01 01 Žilina 10
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 01 01 Žilina 10
Mgr. Andrea Sasková Metodicko-pedagogické centrum,Ševčenkova 11, 85005 Bratislava 0 37
UIPŠ, Staré Grunty 52,84244 Bratislava 7
aSc Applied Software Consu 8
UIPŠ, Staré Grunty 52, 84244Bratislava 7
UIPŠ, Staré Grunty 52, 84244Bratislava 7
UIpŠ,Staré Grunty 52,84244 Bratslava 8
PhDr. Pavel Šípoš Univerzita Mateja Bela, fak. human. vied , Banská Bystrica 60 60
PhDr. Zuzana Šípošová UIPŠ, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 7 21
UIPŠ, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 7
UIPŠ, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 7
Mgr. Lívia Záhorová Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10 30
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10
Akadémia vzdelávania, Jarná 13, 010 01 Žilina 10


© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 01.04.2020