•  

   INTERNÍ ZAMESTNANCI

    

   PhDr. Marta Bednáriková

   martabednarik@gmail.com

    

   Mgr. Daniela Brčeková

   daniela.brcekova@gmail.com

    

   Mgr. Alžbeta Cabanová

   cabanova.alzbeta@gmail.com

    

   ThLic. Mgr. Martina Čupová - sr. Simeona

   simeonacj@gmail.com


   Mgr. Viera Dömötörová - sr. Mária Karmela

   marykarmel@gmail.com


   PhDr. Kvetoslava Drozdíková

   drozdikova.kvetka@gmail.com


   Mgr. Marta Gallovičová

   mata.gallovicova@gmail.com


   Mgr. Lucia Hanulová

   lucia.jungova@gmail.com


   Mgr. Inna Hlinková Tsuha


   Mgr. Silvia Janigova

   silvianatali2015@gmail.com


   Mgr. Pavol Klein

   pavol.klein@gmail.com


   PhDr. Aneta Kútna

   a.kutna@gmail.com


   MUDr. Anna Lakatošová - sr. Dobroslava

   mdobroslava@gmail.com


   Mgr. Michaela Loncková

   mcu.lonckova@gmail.com


   Mgr. Barbora Lopeňová

   @


   Mgr. Tomáš Mlynárik
   mlynarik.tomas@gmail.com

    

   Mgr. Nora Mlynáriková

   nora.mlynarikova@gmail.com


   Mgr. Rastislav Palider
    

   PhDr. Beáta Pastuchová
   beata.pastuchova@gmail.com

    

   Mgr. Ľubica Prančíková

   lubica.prancik@gmail.com


   Mgr. Lucia Rábarová - sr. Veronika

   sr.veronika.scsc@gmail.com


   Mgr. Andrea Sasková

   a.saskova@gmail.com


   PhDr. Pavel Šípoš

   sipos.pavol@gmail.com


   PhDr. Zuzana Šípošová

   siposova.zuzana@gmail.com


   PhDr. Monika Totkovičová

   monikasamko@gmail.com


   Mgr. Eva Vieriková

   evvierik1@gmail.com


   Mgr. Lívia Záhorová

    

   EXTERNÍ ZAMESTNANCI

    

   Bc. Silvia Breyerová

   MUDr. Vít Hajdúch
   MUDr. Marián Hatala
   MUDr. Karol Javorka, PhD.
   Mária Mišáková
   Mgr. Anna Mráziková
   MUDr. Rudolf Pfeffer
   MUDr. Monika Pochybová
   PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.
   MUDr. Andrej Skvašík

    

   MATERSKÁ DOVOLENKA

    

   Mgr. Miroslava Capíková

   Mgr. Valéria Hriadelová

   Mgr. Lucia Kajúchová