• Dňa 20. septembra sme oslávili 30. výročie založenia Strednej zdravotníckej školy Márie Terézie Schererovej. Slávnosť sa začala sv. omšou vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku a pokračovala prehliadkou priestorov školy. Pedagógovia, žiaci, absolventi, rodičia a pozvaní hostia mali možnosť prejsť sa po našej škole a vidieť, čo sa zmenilo a ako teraz škola vyzerá.
   • Turistický krúžok sa stal za posledné roky akousi stálicou v ponuke krúžkov na našej škole a sme radi, že záujem o turistiku medzi žiakmi a učiteľmi rastie.
   • Študenti Strednej zdravotníckej školy v Ružomberku vymenia obrázky ľudského tela v učebniciach za virtuálnu pitevňu. Virtuálna anatomická učebňa novej generácie využíva najnovšie technológie virtuálnej reality.
   • Prečo si zvoliť nás?

   • Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a vyššie odborné vzdelanie. Zabezpečuje rozumovú výchovu a praktickú zručnosť v zmysle vedeckého poznania, v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Poskytuje kresťanskú náboženskú, mravnú, etickú, telesnú a ekologickú výchovu žiakov. Pripravuje žiakov pre ďalšie štúdium a prax. Štúdium je bezplatné, právo navštevovať SZŠ M. T. Schererovej majú deti z akýchkoľvek rodín, je však podmienkou, že rodičia (zákonný zástupca) aj žiaci súhlasia s katolíckou náboženskou výchovou. O prijatí žiakov sa rozhoduje po prijímacích pohovoroch a podľa plánu miest.

    Prečo študovať u nás?

 • Oznamy

   • Ocenenie žiačky
   • 25. 11. 2022
   • Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva boli mestom Ružomberok oceňovaní najlepší žiaci z Ružomberka a za našu školu bola ocenená Viktória Harmatová zo 4.B triedy. Srdečne jej gratulujeme.

    Viktória Harmatová je žiačkou 4. ročníka na Strednej zdravotníckej škole Márie Terézie Schererovej v Ružomberku. Má vynikajúci prospech a vzornú dochádzku.

   • Ocenenie žiačky: Čítať viac
   • Deň otvorených dverí 2022
   • 24. 11. 2022
   • Dňa 16.11.2022 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa žiaci základných škôl spolu s ich vyučujúcimi a rodičmi mohli nahliadnuť na vyučovanie na škole ako aj vidieť priestory školy. Mohli tak byť súčasťou odborných činností žiakov a vyučujúcich v odborných učebniach, vyskúšať si poskytovanie prvej pomoci, či virtuálnu realitu v učebni anatómie. Okrem odborných predmetov mohli navštíviť aj hodiny slovenského jazyka, matematiky, fyziky, chémie, náboženstva, dejepisu, nemeckého a anglického jazyka a informatiky.

   • Deň otvorených dverí 2022: Čítať viac
   • Ukážky prvej pomoci - MŠ sv. Lujzy
   • 24. 11. 2022
   • Dňa 22. novembra 2022 žiaci našej školy Jarmila Štrbová z 2.A, Petra Motyčková z 2.B, Tamara Kurpašová, Michaela Veselovská z 3.B, Viktória Harmatová a Natália Gasperová zo 4.B, Diana Beskydová a Zuzana Bebjaková zo 4.A, hravou formou demonštrovali ukážky prvej pomoci pre deti MŠ sv. Lujzy. Pri scénke s havarovaným vozidlom im vysvetlili na aké telefónne číslo treba v prípade potreby zavolať, ako majú správne postupovať pri zranenom v bezvedomí ak dýcha, alebo nedýcha. Následne si ukázali a precvičili KPR u dospelého človeka ako aj resuscitáciu malého dieťaťa. Detičky si vyskúšali manipuláciu s obväzom a trojrohou šatkou. Zastavovali krvácanie z nosa, ošetrovali otvorené krvácanie pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

   • Ukážky prvej pomoci - MŠ sv. Lujzy: Čítať viac
   • OK vo florbale - dievčatá + chlapci
   • 15. 11. 2022
   • Koncom minulého týždňa - v dňoch 10. a 11. 11. 2022 prebehlo v športovej hale T18 okresného kolo vo florbale - kategória dievčatá a chlapci SŠ. Na týchto podujatiach nechýbala ani škola, a to konkrétne vo štvrtok hrali naše dievčatá a v piatok si zmerali svoje sily naši chlapci.

    Zostavu dievčat tvorili:

   • OK vo florbale - dievčatá + chlapci: Čítať viac
   • Online súťaž iBOBOR
   • 14. 11. 2022
   • Každoročne počas jedného týždňa v mesiaci november prebieha na celom Slovensku informatická súťaž iBOBOR v rôznych kategóriách.

    Aj tento rok sa naša škola zapojila do nej, a to konkrétne v utorok 8.11. si naši tretiaci (kategória senior) vyskúšali znalosti a vedomosti v danej oblasti a vo štvrotok 10.11. 2022 súťažili naši prváci a druháci (kategória junior).

   • Online súťaž iBOBOR: Čítať viac
   • Ocenenie žiačky
   • 1. 11. 2022
   • V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok 27. 10. 2022 uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov zo všetkých stredných škôl Žilinského kraja. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Ocenených bolo 41 žiakov stredných škôl z celkového počtu 98 nominovaných. Ocenení boli za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách: mimoriadne študijné výsledky, šport, umenie a kultúra, mimoriadny čin ľudskosti, duálne vzdelávanie.

   • Ocenenie žiačky: Čítať viac
   • Roháčske plesá 2022
   • 1. 11. 2022
   • Turistické aktivity našej školy pokračujú aj v tomto školskom roku a máme za sebou nádhernú túru - Roháčske plesá - stihli sme to tesne pred zimnou uzáverou turistických chodníkov a počasie nám naozaj doprialo, veď posúďte sami :)

    V rámci turistického krúžku pod vedením PhDr. P. Šípoša a Mgr. T. Mlynárika to bola iba prvá túra, o ďalších aktivitách Vás budeme informovať.

   • Roháčske plesá 2022: Čítať viac
   • Burza informácií 2022
   • 1. 11. 2022
   • Dňa 19.10.2022 sa tím študentov a učiteľov našej školy zúčastnil burzy informácií pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ. Po dlhšej pauze sa akcia konala v ŠH Koniareň v Ružomberku. O náš stánok bol veľký záujem, nakoľko návštevníci sa mohli dozvedieť informácie o profile absolventa, spôsobe výučby, oboznámiť sa s projektmi Erasmus+, Inoškola a DofE, taktiež mali možnosť vyskúšať si 3D okuliare priamo z VAU učebne.

   • Burza informácií 2022: Čítať viac
   • Ukážky prvej pomoci - Bilingválne gymnázium
   • 30. 10. 2022
   • Dňa 25. októbra 2022 žiaci našej školy (M. Kendera z 1.A, S. Buroš z 2.B, T. Kurpašová, M. Veselovská, L. Rošteková, K. Zapletalová z 3.B, V. Harmatová a N. Gasperová z 3.B, D. Beskydová a Z.Bebjaková z 4.A.) demonštrovali ukážky prvej pomoci: KPR u človeka v bezvedomí, krvácanie z nosa, prvú pomoc pri otvorených zlomeninách a anafylaktickom šoku pre 14 žiakov 2. ročníka a 11 žiakov 4. ročníka na Bilingválnom gymnáziu v Ružomberku. Následne s nimi prakticky precvičovali modelové situácie a obväzovú techniku pod vedením PhDr. M. Totkovičovej a PhDr. Marty Bednárikovej.

   • Ukážky prvej pomoci - Bilingválne gymnázium: Čítať viac
 • Pre rodičov a študentov

  Pre zobrazenie Vašich známok sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy.
 • Výročie školy

  V dnešnej uponáhľanej dobe veľmi rýchlo plynú dni, mesiace i roky. Impulzom spomalenia i bilancovania bývajú jubileá. I naša škola v utorok 6. júna 2017 oslávila krásne 25 ročné výročie založenia školy (3.6.1992). Slávnostná ďakovná svätá omša bola vo farskom kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka spolu s viacerými kňazmi. V duchu sme ďakovali Pánu Bohu za tie nesmierne veľké dobrodenia, požehnania, ktorými nás obdarováva od začiatku školy. Po jej skončení sme sa presunuli do Veľkej dvorany KDAH v Ružomberku, kde prebiehala slávnostná akadémia. Prítomní hostia mohli vidieť nádherný program, v ktorom vystúpili žiaci vo viacerých oblastiach – napr. hra na klavíri, ľudový tanec, divadelná scénka Malý princ vo viacerých jazykoch, prepojenie myšlienok našej patrónky – bl. Matky Márie Terézie a bl. Sr. Zdenky až do súčasnosti a na konci svetelná show. Počas akadémie vystúpili i naši bývali absolventi, ktorí na konci programu odovzdali kyticu ruží pani riaditeľke. Pán viceprimátor Michal Slašťan v mene pána primátora odovzdal pri tejto príležitosti pani riaditeľke - p. MUDr. Ľubomíre Albertyovej Cenu primátora a Pamätné listy dostali - p. PhDr. Monika Totkovičová a p. PhDr. Dana Štefčeková. Srdečne blahoželáme a tešíme sa s nimi. Všetci vystupujúci i prítomní mohli zažiť pravú atmosféru, ktorá vládne na škole – v škole, ktorá už 25 rokov spája. Nech jej láskavý Pán dopraje mnoho milostí a požehnania do ďalších rokov. Laudate Dominum!
  • Kongregácia milosrdných sestier Svätého kríža
   • Kontakty

    • Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
    • szsmtsrbk@gmail.com
    • +421 444 328 166
    • Dončova 7

     034 01 Ružomberok
     Slovakia
    • szsmtsrbk.edupage.org
    • PhDr. Antónia Dobrovičová
     riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje